kommunikáció BA/MA

KommMed BA / MA - mintatantervek

MA 2012-2015 mintatanterv

 

BA 2012-2015  mintatanterv

 

korábbi mintatantervek

 

 

 

 

BA 2008 - új mintatanterv

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak

A 2008-ban induló évfolyam 2010. februártól érvényes mintatanterve

 Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező alapozó ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Szociológia

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

 

 

3

Pszichológia

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

 

 

3

Filozófia

 

 

2/0/0/v/3

 

2/3

 

 

 

 

3

Társadalomtörténet

 

 

2/0/0/v/3

 

2/3

 

 

 

 

3

Logika

 

 

2/0/0/f/3

2/3

 

 

 

 

 

3

Általános nyelvészet

 

 

2/0/0/f/3

2/3

 

 

 

 

 

3

Bevezetés az informatikába

 

 

2/0/0/f/2

2/2

 

 

 

 

 

2

Mikro- és makroökonómia

 

 

4/0/0/v/4

4/4

 

 

 

 

 

4

Szemiotika

 

 

2/0/0/f/4

 

2/4

 

 

 

 

4

Tudományos írásmű

 

 

0/2/0/f/2

2/2

 

 

 

 

 

2

Kommunikációs tréning I.

 

 

0/2/0/f/2

2/2

 

 

 

 

 

2

Kommunikációs tréning II.

 

 

0/2/0/f/2

 

 

2/2

 

 

 

2

Projektfeladat I.

 

 

0/1/0/v/6

 

1/6

 

 

 

 

6

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

 

 

4/0/0/f/4

 

 

 

4/4

 

 

4

Üzleti jog

 

 

2/0/0/f/2

 

 

 

 

 

2/2

2

Kötelező szakmai ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Kommunikáció- és médiatörténet

 

 

2/0/0/v/4

 

2/4

 

 

 

 

4

Közvetlen emberi kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

4/5

 

 

 

 

5

Hálózati kommunikáció

 

 

2/0/0/f/3

 

2/3

 

 

 

 

3

Humánkommunikáció-etológia

 

 

2/0/0/f/3

 

2/3

 

 

 

 

3

Kommunikáció és etika

 

 

2/0/0/f/3

 

2/3

 

 

 

 

3

Kommunikációelméletek

 

 

2/0/0/v/3

 

 

2/3

 

 

 

3

Vizuális kommunikáció

 

 

2/0/0/f/4

 

 

2/4

 

 

 

4

Medializált kommunikáció

 

 

0/2/0/f/3

 

 

2/3

 

 

 

3

Kultúraközi kommunikáció

 

 

0/2/0/f/3

 

 

2/3

 

 

 

3

Pszicholingvisztika

 

 

2/0/0/f/3

 

 

2/3

 

 

 

3

Kommunikációs zavarok

 

 

0/2/0/v/2

 

 

2/2

 

 

 

2

Társadalmi kommunikáció

 

 

2/0/0/v/3

 

 

2/3

 

 

 

3

Szakmai gyakorlat

 

Projektfeladat I.

0/1/0/f/11

 

 

 

 

 

1/11

11

Kötelezően választható szakmai ismeretek

 

 

 

Legalább 18 kreditet kell teljesíteni.

18

Kötelezően választható tárgyak (1. félév)

 

 

0/4/0/f/4

4/4

 

 

 

 

 

4

Kötelezően választható tárgyak (3. félév)

 

 

0/4/0/f/4

 

 

4/4

 

 

 

4

Kötelezően választható tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható szakmai modul (Specializáció)

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat I.

 

 

 

 

Legalább 40 kreditet kell teljesíteni.

40

Kötelező specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelező specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelező specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelező specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Szabadon választható ismeretek

 

 

 

Legalább 16 kreditet kell teljesíteni.

Mintatantervben javasolt tantervi hely: 1. félév (2 kredit), 3. félév (4 kredit), 6. félév (10 kredit).

16

Szakdolgozat konzultáció és Szakdolgozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Szakdolgozat konzultáció 1.

 

Projektfeladat I.

0/2/0/f/5

 

 

 

 

2/5

 

5

Szakdolgozat konzultáció 2.

 

Szakdolg. konz. 1.

0/2/0/f/5

 

 

 

 

 

2/5

5

Szakdolgozat

 

Beadás feltétele: Szakdolg. konz. 2.

0/0/0/v/0

 

 

 

 

 

 

0

Testnevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Testnevelés

 

 

0/2/0/a/0

2/0

2/0

2/0

2/0

 

 

0

Idegen nyelv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv

 

 

0/4/0/f/0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

 

 

Összesen

 

 

 

26/28

21/34

26/31

26/29

22/30

13/28

180

 

A heti óraszám, a számonkérés módja és a kreditérték jelölése: elmélet / gyakorlat / labor / számonkérés módja / kreditérték. Például a 2/2/0/f/5 jelölés egy heti két elméleti és két gyakorlati órában oktatott, félévközi jeggyel záruló, öt kredites tárgyat, a 4/0/0/v/5 jelölés egy heti négy elméleti órában oktatott, vizsgajeggyel záruló, öt kredites tárgyat jelent. A számonkérés módja lehet vizsgajegy (v), félévközi jegy (f), illetve (kreditérték nélküli tárgyak esetében) aláírás (a).

 

A Testnevelés kreditérték nélküli (kötelező) kritériumtárgy: a mintatanterv féléves heti óraszámában is szerepel.

Az Idegen nyelv kreditérték nélküli, szabadon választható, nem kritériumtárgy: a mintatanterv féléves heti óraszámában ezért nem szerepel.

 

 

A 2010. februártól érvényes mintatantervről a Szociológia és Kommunikáció Tanszék 2009. december 9-én tájékoztatta a tanulmányaikat 2008-ban megkezdő hallgatókat.

A 2009/10-es tanév tavaszi szemeszterére való beiratkozás az új mintatanterv elfogadását jelenti, ezért kérjük, hogy akinek a mintatanterv elfogadásával kapcsolatban kérdései vannak, keresse meg dr. Hamp Gábor tanszékvezetőt.


Kötelezően választható szakmai modulok

(Specializációk)

 Specializációk (összesített táblázat)

Kommunikációelemzés

Környezeti kommunikáció

Kommunikációtechnológia

Nemzetközi kommunikáció

Vizuális kommunikáció

Kötelező specializációs tárgyak

(Első két tárgy: 4. félév, második két tárgy: 5. félév)

Elemzési és összegzési gyakorlatok

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek

Digitális médiatechnika alapjai

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1.

Kép

Elméleti paradigmák

Viselkedés-tér kapcsolatelemzés módszertana

Elektronika és méréstechnika

Nemzetközi kapcsolatok és intézmények

Tárgy

Elemzési és előadási gyakorlatok

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés

Számítástechnika és intelligens rendszerek

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2.

Tér

Megismerés- és tudományelméletek

Téri orientáció

Videótechnika

Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven

A vizuális kommunikáció funkciói

A specializációk saját kötelezően választható tárgyai

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Életút-terek

Kommunikáció-akusztika

Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba

Vizuális kommunikációs projektek

Kultúra és kultúrák

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások

Audio-videó szerkesztés

Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven

Művészeti kommunikáció

A társas lény

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése

Tudáskezelési technikák

Szóbeli és írásbeli nyelvi

közvetítés 3.

Design és kommunikáció

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

A specializációk átvett kötelezően választható tárgyai

(tanszéki köt. vál. tárgyak, más specializációktól és más tanszékektől, programoktól átvett tárgyak)

A vizuális kommunikáció funkciói

Környezet- és városszociológia

Elemzési és összegzési gyakorlatok

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés

Vizuális kommunikációs projektek

Ergonómia

Megismerés- és tudományelméletek

Szervezetszociológia

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése

Tudáskezelési technikák

Környezetgazdaságtan

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek

A vizuális kommunikáció funkciói

Ergonómia

Politikai szociológia és politikatörténet

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások

Marketing angol nyelven

Művészettörténet 2.: 19-20. század

Egyén, közösség, konfliktus

Design és kommunikáció

Vizuális kommunikációs projektek

Üzleti etika

A médiahatás vizsgálata

Üzleti etika

A vizuális kommunikáció funkciói

Design és kommunikáció

Nemzetközi viselkedéskultúra

Művészetfilozófia

 

A specializációk tanterveiben szereplő tárgyak kötelezően és szabadon választható tárgyként is elvégezhetőek (ha a hallgató az elvégzett tárgyat nem specializációs tárgyként kívánja beszámíttatni).

A specializációk tanterveiben nem szereplő további kötelezően és szabadon választható tárgyak: Kutatószeminárium 2. (2/2/0/v/5), Önálló szakmai projekt (0/2/0/f/5), Kommunikációs elemzések: aktuális témák (2/2/0/v/5), Nemzetközi kommunikáció és angol nyelvű kommunikációs technikák (2/2/0/f/5), Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig (2/2/0/v/5), Kommunikációs tréning 2. (0/2/0/f/2), Prezentáció (1/1/0/f/2), Szakmai nyelvművelés (1/1/0/f/2), Pénzügyek (2/0/0/f/2).


 

 

 

 Kommunikációelemzés specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Elemzési és összegzési gyakorlatok

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Elméleti paradigmák

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Elemzési és előadási gyakorlatok

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Megismerés- és tudományelméletek

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Tárgyalási stratégiák és taktikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Kultúra és kultúrák

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

A társas lény

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

A vizuális kommunikáció funkciói

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Vizuális kommunikációs projektek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Tudáskezelési technikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Politikai szociológia és politikatörténet

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Egyén, közösség, konfliktus

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Üzleti etika

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

 

 

 Kommunikációtechnológia specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Digitális médiatechnika alapjai

 

 

2/1/0/v/4

 

 

 

3/4

 

 

4

Elektronika és méréstechnika

 

 

3/2/0/v/6

 

 

 

5/6

 

 

6

Számítástechnika és intelligens rendszerek

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Videótechnika

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Kommunikáció-akusztika

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Audio-videó szerkesztés

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Tudáskezelési technikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Elemzési és összegzési gyakorlatok

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Megismerés- és tudományelméletek

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

 

5

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

 

5

Vizuális kommunikációs projektek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

Design és kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

 

 Környezeti kommunikáció specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Viselkedés-tér kapcsolatelemzés módszertana

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Téri orientáció

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Életút-terek

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

 

5

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Környezet- és városszociológia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Ergonómia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Környezetgazdaságtan

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Tárgyalási stratégiák és taktikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Design és kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

A vizuális kommunikáció funkciói

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

 

 

 Nemzetközi kommunikáció specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1.

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Nemzetközi kapcsolatok és intézmények

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2.

 

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1.

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven

 

Bev. össz. országtan.

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

 

5

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 3.

 

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2.

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Tárgyalási stratégiák és taktikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Szervezetszociológia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

A vizuális kommunikáció funkciói

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Marketing angol nyelven

 

 

3/1/0/v/5

 

 

 

 

2

Üzleti etika

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

Nemzetközi viselkedéskultúra

 

 

2/0/0/f/2

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

 

 Vizuális kommunikáció specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Kép

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Tárgy

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Tér

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

4/5

 

5

A vizuális kommunikáció funkciói

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Vizuális kommunikációs projektek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Művészeti kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Design és kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

 

5

Ergonómia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Művészettörténet 2.: 19-20. század

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

A médiahatás vizsgálata

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Művészetfilozófia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

 

 

BA 2009 - új mintatanterv

 

 

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak

A 2009-ben induló évfolyam 2010. februártól érvényes mintatanterve

 

 

 Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező alapozó ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Szociológia

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

 

 

3

Pszichológia

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

 

 

3

Logika

 

 

2/0/0/f/3

2/3

 

 

 

 

 

3

Általános nyelvészet

 

 

2/0/0/f/3

2/3

 

 

 

 

 

3

Bevezetés az informatikába

 

 

2/0/0/f/2

2/2

 

 

 

 

 

2

Mikro- és makroökonómia

 

 

4/0/0/v/4

4/4

 

 

 

 

 

4

Tudományos írásmű

 

 

0/2/0/f/2

2/2

 

 

 

 

 

2

Kommunikációs tréning I.

 

 

0/2/0/f/2

2/2

 

 

 

 

 

2

Pszicholingvisztika

 

 

2/0/0/f/3

 

2/3

 

 

 

 

3

Filozófia

 

 

4/0/0/v/5

 

4/5

 

 

 

 

5

Társadalomtudományi kutatásmódszertan

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

 

 

5

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

 

 

4/0/0/f/4

 

 

 

4/4

 

 

4

Üzleti jog

 

 

2/0/0/f/2

 

 

 

 

 

2/2

2

Kötelező szakmai ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Közvetlen emberi kommunikáció

 

 

2/2/0/f/5

 

4/5

 

 

 

 

5

Társadalmi kommunikáció

 

 

4/0/0/v/5

 

 

4/5

 

 

 

5

Kommunikációelméletek

 

 

4/0/0/v/5

 

4/5

 

 

 

 

5

Kommunikációs problémák elemzése

 

 

4/0/0/v/5

 

4/5

 

 

 

 

5

Médiaelmélet és -történet

 

 

4/0/0/f/5

 

 

4/5

 

 

 

5

A kommunikáció evolúciós gyökerei

 

 

4/0/0/v/5

 

 

4/5

 

 

 

5

Projektfeladat

 

 

0/2/0/v/10

 

 

2/10

 

 

 

10

Szakmai gyakorlat

 

Projektfeladat

0/1/0/f/11

 

 

 

 

 

1/11

11

telezően választható szakmai ismeretek

 

 

 

 

 

Legalább 15 kreditet kell teljesíteni.

15

Kötelezően választható tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

 

 

5

Kötelezően választható tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható szakmai modul (Specializáció)

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 40 kreditet kell teljesíteni.

40

Kötelező specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelező specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelező specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelező specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Szabadon választható ismeretek

 

 

 

Legalább 23 kreditet kell teljesíteni.

Mintatantervben javasolt tantervi hely: 1. félév (6 kredit), 2. félév (2 kredit), 6. félév (15 kredit).

23

Szakdolgozat konzultáció és Szakdolgozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Szakdolgozat konzultáció 1.

 

Projektfeladat

0/2/0/f/5

 

 

 

 

2/5

 

5

Szakdolgozat konzultáció 2.

 

Szakdolg. konz. 1.

0/2/0/f/5

 

 

 

 

 

2/5

5

Szakdolgozat

 

Beadás feltétele: Szakdolg. konz. 2.

0/0/0/v/0

 

 

 

 

 

 

0

Testnevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Testnevelés

 

 

0/2/0/a/0

2/0

2/0

2/0

2/0

 

 

0

Idegen nyelv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv

 

 

0/4/0/f/0

4/0

4/0

4/0

4/0

4/0

 

 

Összesen

 

 

 

26/28

26/30

20/30

26/29

22/30

17/33

180

 

A heti óraszám, a számonkérés módja és a kreditérték jelölése: elmélet / gyakorlat / labor / számonkérés módja / kreditérték. Például a 2/2/0/f/5 jelölés egy heti két elméleti és két gyakorlati órában oktatott, félévközi jeggyel záruló, öt kredites tárgyat, a 4/0/0/v/5 jelölés egy heti négy elméleti órában oktatott, vizsgajeggyel záruló, öt kredites tárgyat jelent. A számonkérés módja lehet vizsgajegy (v), félévközi jegy (f), illetve (kreditérték nélküli tárgyak esetében) aláírás (a).

 

A Testnevelés kreditérték nélküli (kötelező) kritériumtárgy: a mintatanterv féléves heti óraszámában is szerepel

Az Idegen nyelv kreditérték nélküli, szabadon választható, nem kritériumtárgy: a mintatanterv féléves heti óraszámában ezért nem szerepel.

 

A 2010. februártól érvényes mintatantervről a Szociológia és Kommunikáció Tanszék 2009. december 10-én tájékoztatta a tanulmányaikat 2009-ben megkezdő hallgatókat.

A 2009/10-es tanév tavaszi szemeszterére való beiratkozás az új mintatanterv elfogadását jelenti, ezért kérjük, hogy akinek a mintatanterv elfogadásával kapcsolatban kérdései vannak, keresse meg dr. Hamp Gábor tanszékvezetőt.


 

Kötelezően választható szakmai modulok

(Specializációk)

 Specializációk (összesített táblázat)

Kommunikációelemzés

Környezeti kommunikáció

Kommunikációtechnológia

Nemzetközi kommunikáció

Vizuális kommunikáció

Kötelező specializációs tárgyak

(Első két tárgy: 4. félév, második két tárgy: 5. félév)

Elemzési és összegzési gyakorlatok

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek

Digitális médiatechnika alapjai

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1.

Kép

Elméleti paradigmák

Viselkedés-tér kapcsolatelemzés módszertana

Elektronika és méréstechnika

Nemzetközi kapcsolatok és intézmények

Tárgy

Elemzési és előadási gyakorlatok

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés

Számítástechnika és intelligens rendszerek

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2.

Tér

Megismerés- és tudományelméletek

Téri orientáció

Videótechnika

Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven

A vizuális kommunikáció funkciói

A specializációk saját kötelezően választható tárgyai

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Életút-terek

Kommunikáció-akusztika

Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba

Vizuális kommunikációs projektek

Kultúra és kultúrák

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások

Audio-videó szerkesztés

Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven

Művészeti kommunikáció

A társas lény

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése

Tudáskezelési technikák

Szóbeli és írásbeli nyelvi

közvetítés 3.

Design és kommunikáció

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

A specializációk átvett kötelezően választható tárgyai

(tanszéki köt. vál. tárgyak, más specializációktól és más tanszékektől, programoktól átvett tárgyak)

A vizuális kommunikáció funkciói

Környezet- és városszociológia

Elemzési és összegzési gyakorlatok

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés

Vizuális kommunikációs projektek

Ergonómia

Megismerés- és tudományelméletek

Szervezetszociológia

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése

Tudáskezelési technikák

Környezetgazdaságtan

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek

A vizuális kommunikáció funkciói

Ergonómia

Politikai szociológia és politikatörténet

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások

Marketing angol nyelven

Művészettörténet 2.: 19-20. század

Egyén, közösség, konfliktus

Design és kommunikáció

Vizuális kommunikációs projektek

Üzleti etika

A médiahatás vizsgálata

Üzleti etika

A vizuális kommunikáció funkciói

Design és kommunikáció

Nemzetközi viselkedéskultúra

Művészetfilozófia

 

A specializációk tanterveiben szereplő tárgyak kötelezően és szabadon választható tárgyként is elvégezhetőek (ha a hallgató az elvégzett tárgyat nem specializációs tárgyként kívánja beszámíttatni).

A specializációk tanterveiben nem szereplő további kötelezően és szabadon választható tárgyak: Kutatószeminárium 2. (2/2/0/v/5), Önálló szakmai projekt (0/2/0/f/5), Kommunikációs elemzések: aktuális témák (2/2/0/v/5), Nemzetközi kommunikáció és angol nyelvű kommunikációs technikák (2/2/0/f/5), Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig (2/2/0/v/5), Kommunikációs tréning 2. (0/2/0/f/2), Prezentáció (1/1/0/f/2), Szakmai nyelvművelés (1/1/0/f/2), Pénzügyek (2/0/0/f/2).


 

 

 

 Kommunikációelemzés specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Elemzési és összegzési gyakorlatok

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Elméleti paradigmák

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Elemzési és előadási gyakorlatok

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Megismerés- és tudományelméletek

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Tárgyalási stratégiák és taktikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Kultúra és kultúrák

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

A társas lény

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

A vizuális kommunikáció funkciói

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Vizuális kommunikációs projektek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Tudáskezelési technikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Politikai szociológia és politikatörténet

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Egyén, közösség, konfliktus

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Üzleti etika

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

 

 

 Kommunikációtechnológia specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Digitális médiatechnika alapjai

 

 

2/1/0/v/4

 

 

 

3/4

 

 

4

Elektronika és méréstechnika

 

 

3/2/0/v/6

 

 

 

5/6

 

 

6

Számítástechnika és intelligens rendszerek

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Videótechnika

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Kommunikáció-akusztika

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Audio-videó szerkesztés

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Tudáskezelési technikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Elemzési és összegzési gyakorlatok

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Megismerés- és tudományelméletek

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

 

5

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

 

5

Vizuális kommunikációs projektek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

Design és kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

 

 Környezeti kommunikáció specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Viselkedés-tér kapcsolatelemzés módszertana

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Téri orientáció

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Életút-terek

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

 

5

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Környezet- és városszociológia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Ergonómia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Környezetgazdaságtan

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Tárgyalási stratégiák és taktikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Design és kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

A vizuális kommunikáció funkciói

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

 

 

 Nemzetközi kommunikáció specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1.

 

Nemz. komm. és ang. ny. komm. techn.

2/2/0/f/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Nemzetközi kapcsolatok és intézmények

 

Nemz. komm. és ang. ny. komm. techn.

2/2/0/v/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2.

 

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1.

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven

 

Bev. össz. országtan.

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

 

5

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 3.

 

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2.

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Tárgyalási stratégiák és taktikák

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Szervezetszociológia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

A vizuális kommunikáció funkciói

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Marketing angol nyelven

 

 

3/1/0/v/5

 

 

 

 

2

Üzleti etika

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

Nemzetközi viselkedéskultúra

 

 

2/0/0/f/2

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

 

 Vizuális kommunikáció specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kötelező specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

20

Kép

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Tárgy

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

4/5

 

 

5

Tér

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

4/5

 

5

A vizuális kommunikáció funkciói

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

Modulválasztás feltétele: Projektfeladat

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Vizuális kommunikációs projektek

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

10 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

 

5

Művészeti kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Design és kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés

 

 

2/2/0/f/5

 

 

 

 

5

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

 

5

Ergonómia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Művészettörténet 2.: 19-20. század

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

A médiahatás vizsgálata

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

 

5

Művészetfilozófia

 

 

2/2/0/v/5

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

16/20

16/20

 

40


 

 

MA 2009 kommunikációtervezés- új mintatanterv

 

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak

A 2009-ben induló évfolyam 2010. februártól érvényes mintatanterve

 

Kommunikációtervezés specializáció

 

 


Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező alapozó ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

11

Társadalomelmélet

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

3

Szabályozáselméletek

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

3

Érvelés és elemzési módszerek

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Kötelező szakmai ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

16

A közvetlen emberi kommunikáció elméletei

 

 

2/0/0/f/3

2/3

 

 

 

3

A társadalmi kommunikáció elméletei

 

 

2/0/0/v/4

2/4

 

 

 

4

Reprezentációelméletek

 

 

2/2/0/v/5

 

4/5

 

 

5

Intézményi kommunikáció

 

 

2/2/0/v/4

 

4/4

 

 

4

Kötelezően választható orientációs modul

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

 

20

Kötelezően választható orientációs tárgy 1.

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Kötelezően választható orientációs tárgy 2.

 

 

2/0/0/x/4

2/4

 

 

 

4

Kötelezően választható orientációs tárgy 3.

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható orientációs tárgy 4.

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

Kötelezően választható szakmai modul (Specializáció)

 

 

 

Legalább 42 kreditet kell teljesíteni.

42

Kötelező specializációs tárgy 1.

 

 

2/1/0/x/4

3/4

 

 

 

4

Kötelező specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/4

4/4

 

 

 

4

Kötelező specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/4

4/4

 

 

 

4

Kötelező specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

4/5

 

 

5

Kötelező specializációs tárgy 5.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

5

Szabadon választható ismeretek

 

 

 

Legalább 11 kreditet kell teljesíteni.

Mintatantervben javasolt tantervi hely:

3. félév (6 kredit), 4. félév (5 kredit).

11

Diplomamunka-készítés és Diplomamunka

 

 

 

 

 

 

 

20

Diplomamunka-készítés

 

Projektfeladat

0/4/0/a/0

 

 

 

4/0

0

Diplomamunka

 

Beadás feltétele:

Diplomamunka-készítés

0/0/0/v/20

 

 

 

0/20

20

Idegen nyelv és Testnevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv

 

 

0/4/0/f/0

4/0

4/0

 

 

 

Testnevelés

 

 

0/2/0/a/0

2/0

2/0

 

 

 

Összesen

 

 

 

23/33

24/29

22/28

12/30

120

 

A heti óraszám, a számonkérés módja és a kreditérték jelölése: elmélet / gyakorlat / labor / számonkérés módja / kreditérték. Például a 2/2/0/f/5 jelölés egy heti két elméleti és két gyakorlati órában oktatott, félévközi jeggyel záruló, öt kredites tárgyat, a 4/0/0/v/5 jelölés egy heti négy elméleti órában oktatott, vizsgajeggyel záruló, öt kredites tárgyat jelent. A számonkérés módja lehet vizsgajegy (v), félévközi jegy (f), illetve (kreditérték nélküli tárgyak esetében) aláírás (a).

 

Az Idegen nyelv és a Testnevelés kreditérték nélküli, szabadon választható, nem kritériumtárgyak: a tanterv féléves heti óraszámában ezért nem szerepelnek.

 

A korábbi mintatanterv szerint az első félévben elvégzett további kurzusok szabadon választható tárgyaknak ismertethetőek el:

- Kritikai kultúrakutatás (2/0/0/f/4)

- Egalizáló tárgyak

 

 

A 2010. februártól érvényes mintatantervről a Szociológia és Kommunikáció Tanszék 2009. december 10-én tájékoztatta a tanulmányaikat 2009-ben megkezdő hallgatókat.

A 2009/10-es tanév tavaszi szemeszterére való beiratkozás az új mintatanterv elfogadását jelenti, ezért kérjük, hogy akinek a mintatanterv elfogadásával kapcsolatban kérdései vannak, keresse meg dr. Hamp Gábor tanszékvezetőt.

 

 

Kötelezően választható orientációs modulok

 

 

A két választható orientáció (humán és média) közül az egyiket kell elvégezni

 


Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Humán orientáció

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

20

Interdiszciplináris kommunikációkutatás

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Pragmatika

 

 

2/0/0/v/4

2/4

 

 

 

4

Internetmédia

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Projektfeladat

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

Média orientáció

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

20

Interdiszciplináris kommunikációkutatás

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Műsorszerkesztés, médiaprogramming

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Internetmédia

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Projektfeladat

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

 

 

Kötelezően választható szakmai modulok

(Specializációk)

 Specializációk (összesített táblázat)

Kommunikációtervezés

Környezeti kommunikáció

Kulturális iparágak

Szervezeti kommunikáció*

Vizuális kommunikáció

Kötelező specializációs tárgyak

Nyilvános szereplés

Környezeti kommunikáció

Kulturális iparágak működése

Szervezet mint színtér: elemek és struktúrák

A vizuális reprezentáció filozófiai elméletei

Meggyőzéstechnika

Viselkedés-környezet kapcs. módsz.

Szubkulturális gazdaságok

 

A vizuális reprezentáció társ. vizsgálata

Marketingkommunikáció

Környezetészlelés és téri tájékozódás

Túl a televízión: konvergens média

Szervezeti belső kommunikáció

A vizuális komm. pszich. vizsgálata

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Környezeti szocializáció

 

Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Kommunikációs kampánytervezés

 

 

Szervezet külső kommunikációja: szervezetekkel és nem szervezetekkel

 

A specializációk saját kötelezően választható tárgyai

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1.

Környezeti attitűdök

A digitális média elmélete és gyakorlata

Szervezeti kultúra

A médiahatás vizsgálata

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 2.

Épített terek, környezettervezés és participáció

Kulturális és média projektek szervezése

Kommunikációs teljesítményfejlesztés

Vizuális antropológia

Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

Szervezetfejlesztési módszerek és stratégiák

Művészetfilozófia

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

A specializációk átvett kötelezően választható tárgyai

(tanszéki köt. vál. tárgyak, más specializációktól és más tanszékektől, programoktól átvett tárgyak)

A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata

Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás

Ergonómia

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Környezeti kommunikáció

A médiahatás vizsgálata

Ergonómia

Kommunikációs kampánytervezés

Kommunikációs kampánytervezés

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Környezet- és városszociológia

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Túl a televízión: konvergens média

Ergonómia

Szervezet mint színtér: elemek és struktúrák

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Művészettörténet 2.: 19-20. század

A médiahatás vizsgálata

Művészettörténet 2.: 19-20. század

Politikai szociológia és politikatörténet

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

A médiahatás vizsgálata

Társadalomtudományi kutatásmódszertan

Design és kommunikáció

Műsorszerkesztés, médiaprogramming

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Szervezetszociológia

Vizuális kommunikációs projektek

 

A specializációk tanterveiben szereplő tárgyak szabadon választható tárgyként is elvégezhetőek (ha a hallgató az elvégzett tárgyat nem specializációs tárgyként kívánja beszámíttatni).

A specializációk tanterveiben nem szereplő további szabadon választható tárgyak: Kutatószeminárium 2. (2/2/0/v/5), Önálló szakmai projekt (0/2/0/f/5), Kommunikációs elemzések: aktuális témák (2/2/0/v/5), Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig (2/2/0/v/5), Egyén, közösség, konfliktus (2/2/0/v/5), Társadalomtudományi kutatásmódszertan (4/0/0/f/5), A kommunikáció evolúciós gyökerei (4/0/0/v/5)

 

*2009-ben nem indult.


 

 Kommunikációtervezés specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező specializációs tárgyak

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

22

Nyilvános szereplés (Vezetői kommunikáció, PR és politikai kommunikáció)

 

 

2/1/0/f/4

3/4

 

 

 

4

Meggyőzéstechnika

 

 

2/2/0/f/4

4/4

 

 

 

4

Marketingkommunikáció

 

 

2/2/0/f/4

4/4

 

 

 

4

Tárgyalási stratégiák és taktikák

 

 

2/2/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Kommunikációs kampánytervezés

 

 

2/2/0/v/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1.

 

 

2/2/0/f/5

 

5 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

5 kredit teljesítése javasolt.

5

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 2.

 

 

2/2/0/f/5

 

5

Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések

 

 

2/2/0/v/5

 

5

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

5

A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata

 

 

2/2/0/v/5

 

5

A médiahatás vizsgálata

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

 

 

2/2/0/f/5

 

5

Szervezet mint színtér: elemek és struktúrák

 

 

2/2/0/f/5

 

5

Politikai szociológia és politikatörténet

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Műsorszerkesztés, médiaprogramming

 

 

2/2/0/v/5

 

Összesen

 

 

 

11/12

8/10

12/15

4/5

42


 

MA 2009 kulturális iparágak - új mintatanterv

 

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak

A 2009-ben induló évfolyam 2010. februártól érvényes mintatanterve

 

 

Kulturális iparágak specializáció

 

 


Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező alapozó ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

11

Társadalomelmélet

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

3

Szabályozáselméletek

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

3

Érvelés és elemzési módszerek

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Kötelező szakmai ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

16

A közvetlen emberi kommunikáció elméletei

 

 

2/0/0/f/3

2/3

 

 

 

3

A társadalmi kommunikáció elméletei

 

 

2/0/0/v/4

2/4

 

 

 

4

Reprezentációelméletek

 

 

2/2/0/v/5

 

4/5

 

 

5

Intézményi kommunikáció

 

 

2/2/0/v/4

 

4/4

 

 

4

Kötelezően választható orientációs modul

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

 

20

Kötelezően választható orientációs tárgy 1.

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Kötelezően választható orientációs tárgy 2.

 

 

2/0/0/x/4

2/4

 

 

 

4

Kötelezően választható orientációs tárgy 3.

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható orientációs tárgy 4.

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

Kötelezően választható szakmai modul (Specializáció)

 

 

 

Legalább 35 kreditet kell teljesíteni.

35

Kötelező specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

4/5

 

 

5

Kötelező specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

4/5

 

 

5

Kötelező specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

5

Szabadon választható ismeretek

 

 

 

Legalább 18 kreditet kell teljesíteni.

Mintatantervben javasolt tantervi hely:

1. félév (8 kredit), 3. félév (5 kredit), 4. félév (5 kredit).

18

Diplomamunka-készítés és Diplomamunka

 

 

 

 

 

 

 

20

Diplomamunka-készítés

 

Projektfeladat

0/4/0/a/0

 

 

 

4/0

0

Diplomamunka

 

Beadás feltétele:

Diplomamunka-készítés

0/0/0/v/20

 

 

 

0/20

20

Idegen nyelv és Testnevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv

 

 

0/4/0/f/0

4/0

4/0

 

 

 

Testnevelés

 

 

0/2/0/a/0

2/0

2/0

 

 

 

Összesen

 

 

 

20/29

28/34

20/27

12/30

120

 

A heti óraszám, a számonkérés módja és a kreditérték jelölése: elmélet / gyakorlat / labor / számonkérés módja / kreditérték. Például a 2/2/0/f/5 jelölés egy heti két elméleti és két gyakorlati órában oktatott, félévközi jeggyel záruló, öt kredites tárgyat, a 4/0/0/v/5 jelölés egy heti négy elméleti órában oktatott, vizsgajeggyel záruló, öt kredites tárgyat jelent. A számonkérés módja lehet vizsgajegy (v), félévközi jegy (f), illetve (kreditérték nélküli tárgyak esetében) aláírás (a).

 

Az Idegen nyelv és a Testnevelés kreditérték nélküli, szabadon választható, nem kritériumtárgyak: a tanterv féléves heti óraszámában ezért nem szerepelnek.

 

A korábbi mintatanterv szerint az első félévben elvégzett további kurzusok szabadon választható tárgyaknak ismertethetőek el:

- Kritikai kultúrakutatás (2/0/0/f/4)

- Egalizáló tárgyak

 

 

A 2010. februártól érvényes mintatantervről a Szociológia és Kommunikáció Tanszék 2009. december 10-én tájékoztatta a tanulmányaikat 2009-ben megkezdő hallgatókat.

A 2009/10-es tanév tavaszi szemeszterére való beiratkozás az új mintatanterv elfogadását jelenti, ezért kérjük, hogy akinek a mintatanterv elfogadásával kapcsolatban kérdései vannak, keresse meg dr. Hamp Gábor tanszékvezetőt.

 

 

Kötelezően választható orientációs modulok

 

 

A két választható orientáció (humán és média) közül az egyiket kell elvégezni

 


Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Humán orientáció

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

20

Interdiszciplináris kommunikációkutatás

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Pragmatika

 

 

2/0/0/v/4

2/4

 

 

 

4

Internetmédia

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Projektfeladat

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

Média orientáció

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

20

Interdiszciplináris kommunikációkutatás

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Műsorszerkesztés, médiaprogramming

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Internetmédia

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Projektfeladat

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

 

 

Kötelezően választható szakmai modulok

(Specializációk)

 Specializációk (összesített táblázat)

Kommunikációtervezés

Környezeti kommunikáció

Kulturális iparágak

Szervezeti kommunikáció*

Vizuális kommunikáció

Kötelező specializációs tárgyak

Nyilvános szereplés

Környezeti kommunikáció

Kulturális iparágak működése

Szervezet mint színtér: elemek és struktúrák

A vizuális reprezentáció filozófiai elméletei

Meggyőzéstechnika

Viselkedés-környezet kapcs. módsz.

Szubkulturális gazdaságok

 

A vizuális reprezentáció társ. vizsgálata

Marketingkommunikáció

Környezetészlelés és téri tájékozódás

Túl a televízión: konvergens média

Szervezeti belső kommunikáció

A vizuális komm. pszich. vizsgálata

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Környezeti szocializáció

 

Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Kommunikációs kampánytervezés

 

 

Szervezet külső kommunikációja: szervezetekkel és nem szervezetekkel

 

A specializációk saját kötelezően választható tárgyai

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1.

Környezeti attitűdök

A digitális média elmélete és gyakorlata

Szervezeti kultúra

A médiahatás vizsgálata

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 2.

Épített terek, környezettervezés és participáció

Kulturális és média projektek szervezése

Kommunikációs teljesítményfejlesztés

Vizuális antropológia

Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

Szervezetfejlesztési módszerek és stratégiák

Művészetfilozófia

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

A specializációk átvett kötelezően választható tárgyai

(tanszéki köt. vál. tárgyak, más specializációktól és más tanszékektől, programoktól átvett tárgyak)

A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata

Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás

Ergonómia

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Környezeti kommunikáció

A médiahatás vizsgálata

Ergonómia

Kommunikációs kampánytervezés

Kommunikációs kampánytervezés

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Környezet- és városszociológia

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Túl a televízión: konvergens média

Ergonómia

Szervezet mint színtér: elemek és struktúrák

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Művészettörténet 2.: 19-20. század

A médiahatás vizsgálata

Művészettörténet 2.: 19-20. század

Politikai szociológia és politikatörténet

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

A médiahatás vizsgálata

Társadalomtudományi kutatásmódszertan

Design és kommunikáció

Műsorszerkesztés, médiaprogramming

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Szervezetszociológia

Vizuális kommunikációs projektek

 

A specializációk tanterveiben szereplő tárgyak szabadon választható tárgyként is elvégezhetőek (ha a hallgató az elvégzett tárgyat nem specializációs tárgyként kívánja beszámíttatni).

A specializációk tanterveiben nem szereplő további szabadon választható tárgyak: Kutatószeminárium 2. (2/2/0/v/5), Önálló szakmai projekt (0/2/0/f/5), Kommunikációs elemzések: aktuális témák (2/2/0/v/5), Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig (2/2/0/v/5), Egyén, közösség, konfliktus (2/2/0/v/5), Társadalomtudományi kutatásmódszertan (4/0/0/f/5), A kommunikáció evolúciós gyökerei (4/0/0/v/5)

 

*2009-ben nem indult.


 

 Kulturális iparágak specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező specializációs tárgyak

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

15

Kulturális iparágak működése

 

 

2/2/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Szubkulturális gazdaságok

 

 

2/2/0/v/5

 

4/5

 

 

5

Túl a televízión: konvergens média

 

 

2/2/0/v/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

A digitális média elmélete és gyakorlata

 

 

2/2/0/f/5

 

5 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

5 kredit teljesítése javasolt.

5

Kulturális és média projektek szervezése

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

 

 

2/2/0/f/5

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Ergonómia

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Kommunikációs kampánytervezés

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

 

 

2/2/0/v/5

 

5

5

Művészettörténet 2.: 19-20. század

 

 

2/2/0/v/5

 

5

A médiahatás vizsgálata

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

 

 

2/2/0/f/5

 

Összesen

 

 

 

-

12/15

12/15

4/5

35


 

MA 2009 környezeti kommunikáció - új mintatanterv

 

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak

A 2009-ben induló évfolyam 2010. februártól érvényes mintatanterve

 

Környezeti kommunikáció specializáció

 

 


Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező alapozó ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

11

Társadalomelmélet

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

3

Szabályozáselméletek

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

3

Érvelés és elemzési módszerek

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Kötelező szakmai ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

16

A közvetlen emberi kommunikáció elméletei

 

 

2/0/0/f/3

2/3

 

 

 

3

A társadalmi kommunikáció elméletei

 

 

2/0/0/v/4

2/4

 

 

 

4

Reprezentációelméletek

 

 

2/2/0/v/5

 

4/5

 

 

5

Intézményi kommunikáció

 

 

2/2/0/v/4

 

4/4

 

 

4

Kötelezően választható orientációs modul

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

 

20

Kötelezően választható orientációs tárgy 1.

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Kötelezően választható orientációs tárgy 2.

 

 

2/0/0/x/4

2/4

 

 

 

4

Kötelezően választható orientációs tárgy 3.

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható orientációs tárgy 4.

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

Kötelezően választható szakmai modul (Specializáció)

 

 

 

Legalább 38 kreditet kell teljesíteni.

38

Kötelező specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/4

4/4

 

 

 

4

Kötelező specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/4

4/4

 

 

 

4

Kötelező specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

4/5

 

 

5

Kötelező specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

5

Szabadon választható ismeretek

 

 

 

Legalább 15 kreditet kell teljesíteni.

Mintatantervben javasolt tantervi hely:

3. félév (10 kredit), 4. félév (5 kredit).

15

Diplomamunka-készítés és Diplomamunka

 

 

 

 

 

 

 

20

Diplomamunka-készítés

 

Projektfeladat

0/4/0/a/0

 

 

 

4/0

0

Diplomamunka

 

Beadás feltétele:

Diplomamunka-készítés

0/0/0/v/20

 

 

 

0/20

20

Idegen nyelv és Testnevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv

 

 

0/4/0/f/0

4/0

4/0

 

 

 

Testnevelés

 

 

0/2/0/a/0

2/0

2/0

 

 

 

Összesen

 

 

 

20/29

24/29

24/32

12/30

120

 

A heti óraszám, a számonkérés módja és a kreditérték jelölése: elmélet / gyakorlat / labor / számonkérés módja / kreditérték. Például a 2/2/0/f/5 jelölés egy heti két elméleti és két gyakorlati órában oktatott, félévközi jeggyel záruló, öt kredites tárgyat, a 4/0/0/v/5 jelölés egy heti négy elméleti órában oktatott, vizsgajeggyel záruló, öt kredites tárgyat jelent. A számonkérés módja lehet vizsgajegy (v), félévközi jegy (f), illetve (kreditérték nélküli tárgyak esetében) aláírás (a).

 

Az Idegen nyelv és a Testnevelés kreditérték nélküli, szabadon választható, nem kritériumtárgyak: a tanterv féléves heti óraszámában ezért nem szerepelnek.

 

A korábbi mintatanterv szerint az első félévben elvégzett további kurzusok szabadon választható tárgyaknak ismertethetőek el:

- Kritikai kultúrakutatás (2/0/0/f/4)

- Egalizáló tárgyak

 

 

A 2010. februártól érvényes mintatantervről a Szociológia és Kommunikáció Tanszék 2009. december 10-én tájékoztatta a tanulmányaikat 2009-ben megkezdő hallgatókat.

A 2009/10-es tanév tavaszi szemeszterére való beiratkozás az új mintatanterv elfogadását jelenti, ezért kérjük, hogy akinek a mintatanterv elfogadásával kapcsolatban kérdései vannak, keresse meg dr. Hamp Gábor tanszékvezetőt.

 

 

Kötelezően választható orientációs modulok

 

 

A két választható orientáció (humán és média) közül az egyiket kell elvégezni

 


Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Humán orientáció

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

20

Interdiszciplináris kommunikációkutatás

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Pragmatika

 

 

2/0/0/v/4

2/4

 

 

 

4

Internetmédia

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Projektfeladat

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

Média orientáció

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

20

Interdiszciplináris kommunikációkutatás

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Műsorszerkesztés, médiaprogramming

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Internetmédia

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Projektfeladat

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

 

 

Kötelezően választható szakmai modulok

(Specializációk)

 Specializációk (összesített táblázat)

Kommunikációtervezés

Környezeti kommunikáció

Kulturális iparágak

Szervezeti kommunikáció*

Vizuális kommunikáció

Kötelező specializációs tárgyak

Nyilvános szereplés

Környezeti kommunikáció

Kulturális iparágak működése

Szervezet mint színtér: elemek és struktúrák

A vizuális reprezentáció filozófiai elméletei

Meggyőzéstechnika

Viselkedés-környezet kapcs. módsz.

Szubkulturális gazdaságok

 

A vizuális reprezentáció társ. vizsgálata

Marketingkommunikáció

Környezetészlelés és téri tájékozódás

Túl a televízión: konvergens média

Szervezeti belső kommunikáció

A vizuális komm. pszich. vizsgálata

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Környezeti szocializáció

 

Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Kommunikációs kampánytervezés

 

 

Szervezet külső kommunikációja: szervezetekkel és nem szervezetekkel

 

A specializációk saját kötelezően választható tárgyai

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1.

Környezeti attitűdök

A digitális média elmélete és gyakorlata

Szervezeti kultúra

A médiahatás vizsgálata

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 2.

Épített terek, környezettervezés és participáció

Kulturális és média projektek szervezése

Kommunikációs teljesítményfejlesztés

Vizuális antropológia

Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

Szervezetfejlesztési módszerek és stratégiák

Művészetfilozófia

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

A specializációk átvett kötelezően választható tárgyai

(tanszéki köt. vál. tárgyak, más specializációktól és más tanszékektől, programoktól átvett tárgyak)

A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata

Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás

Ergonómia

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Környezeti kommunikáció

A médiahatás vizsgálata

Ergonómia

Kommunikációs kampánytervezés

Kommunikációs kampánytervezés

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Környezet- és városszociológia

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Túl a televízión: konvergens média

Ergonómia

Szervezet mint színtér: elemek és struktúrák

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Művészettörténet 2.: 19-20. század

A médiahatás vizsgálata

Művészettörténet 2.: 19-20. század

Politikai szociológia és politikatörténet

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

A médiahatás vizsgálata

Társadalomtudományi kutatásmódszertan

Design és kommunikáció

Műsorszerkesztés, médiaprogramming

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Szervezetszociológia

Vizuális kommunikációs projektek

 

A specializációk tanterveiben szereplő tárgyak szabadon választható tárgyként is elvégezhetőek (ha a hallgató az elvégzett tárgyat nem specializációs tárgyként kívánja beszámíttatni).

A specializációk tanterveiben nem szereplő további szabadon választható tárgyak: Kutatószeminárium 2. (2/2/0/v/5), Önálló szakmai projekt (0/2/0/f/5), Kommunikációs elemzések: aktuális témák (2/2/0/v/5), Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig (2/2/0/v/5), Egyén, közösség, konfliktus (2/2/0/v/5), Társadalomtudományi kutatásmódszertan (4/0/0/f/5), A kommunikáció evolúciós gyökerei (4/0/0/v/5)

 

*2009-ben nem indult.


 

 Környezeti kommunikáció specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező specializációs tárgyak

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

18

Környezeti kommunikáció

 

 

2/2/0/v/4

4/4

 

 

 

4

Viselkedés-környezet kapcsolatelemzés módszertana

 

 

2/2/0/f/4

4/4

 

 

 

4

Környezetészlelés és téri tájékozódás

 

 

2/2/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Környezeti szocializáció

 

 

2/2/0/v/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

Környezeti attitűdök

 

 

2/2/0/f/5

 

5 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

5 kredit teljesítése javasolt.

5

Épített terek, környezettervezés és participáció

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

 

 

2/2/0/v/5

 

5

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás

 

 

3/1/0/v/5

 

5

Ergonómia

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Környezet- és városszociológia

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

 

 

2/2/0/f/5

 

5

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

 

 

2/2/0/f/5

 

5

Tárgyalási stratégiák és taktikák

 

 

2/2/0/f/5

 

Összesen

 

 

 

8/8

8/10

12/15

4/5

38


 

MA 2009 vizuális kommunikáció - új mintatanterv

 

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak

A 2009-ben induló évfolyam 2010. februártól érvényes mintatanterve

 

Vizuális kommunikáció specializáció

 

 


Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező alapozó ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

11

Társadalomelmélet

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

3

Szabályozáselméletek

 

 

2/0/0/v/3

2/3

 

 

 

3

Érvelés és elemzési módszerek

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Kötelező szakmai ismeretek

 

 

 

 

 

 

 

16

A közvetlen emberi kommunikáció elméletei

 

 

2/0/0/f/3

2/3

 

 

 

3

A társadalmi kommunikáció elméletei

 

 

2/0/0/v/4

2/4

 

 

 

4

Reprezentációelméletek

 

 

2/2/0/v/5

 

4/5

 

 

5

Intézményi kommunikáció

 

 

2/2/0/v/4

 

4/4

 

 

4

Kötelezően választható orientációs modul

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

 

20

Kötelezően választható orientációs tárgy 1.

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Kötelezően választható orientációs tárgy 2.

 

 

2/0/0/x/4

2/4

 

 

 

4

Kötelezően választható orientációs tárgy 3.

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható orientációs tárgy 4.

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

Kötelezően választható szakmai modul (Specializáció)

 

 

 

Legalább 38 kreditet kell teljesíteni.

38

Kötelező specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/4

4/4

 

 

 

4

Kötelező specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/4

4/4

 

 

 

4

Kötelező specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

4/5

 

 

5

Kötelező specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 1.

 

 

2/2/0/x/5

 

4/5

 

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 2.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 3.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgy 4.

 

 

2/2/0/x/5

 

 

 

4/5

5

Szabadon választható ismeretek

 

 

 

Legalább 15 kreditet kell teljesíteni.

Mintatantervben javasolt tantervi hely:

3. félév (10 kredit), 4. félév (5 kredit).

15

Diplomamunka-készítés és Diplomamunka

 

 

 

 

 

 

 

20

Diplomamunka-készítés

 

Projektfeladat

0/4/0/a/0

 

 

 

4/0

0

Diplomamunka

 

Beadás feltétele:

Diplomamunka-készítés

0/0/0/v/20

 

 

 

0/20

20

Idegen nyelv és Testnevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

Idegen nyelv

 

 

0/4/0/f/0

4/0

4/0

 

 

 

Testnevelés

 

 

0/2/0/a/0

2/0

2/0

 

 

 

Összesen

 

 

 

20/29

24/29

24/32

12/30

120

 

A heti óraszám, a számonkérés módja és a kreditérték jelölése: elmélet / gyakorlat / labor / számonkérés módja / kreditérték. Például a 2/2/0/f/5 jelölés egy heti két elméleti és két gyakorlati órában oktatott, félévközi jeggyel záruló, öt kredites tárgyat, a 4/0/0/v/5 jelölés egy heti négy elméleti órában oktatott, vizsgajeggyel záruló, öt kredites tárgyat jelent. A számonkérés módja lehet vizsgajegy (v), félévközi jegy (f), illetve (kreditérték nélküli tárgyak esetében) aláírás (a).

 

Az Idegen nyelv és a Testnevelés kreditérték nélküli, szabadon választható, nem kritériumtárgyak: a tanterv féléves heti óraszámában ezért nem szerepelnek.

 

A korábbi mintatanterv szerint az első félévben elvégzett további kurzusok szabadon választható tárgyaknak ismertethetőek el:

- Kritikai kultúrakutatás (2/0/0/f/4)

- Egalizáló tárgyak

 

 

A 2010. februártól érvényes mintatantervről a Szociológia és Kommunikáció Tanszék 2009. december 10-én tájékoztatta a tanulmányaikat 2009-ben megkezdő hallgatókat.

A 2009/10-es tanév tavaszi szemeszterére való beiratkozás az új mintatanterv elfogadását jelenti, ezért kérjük, hogy akinek a mintatanterv elfogadásával kapcsolatban kérdései vannak, keresse meg dr. Hamp Gábor tanszékvezetőt.

 

 

Kötelezően választható orientációs modulok

 

 

A két választható orientáció (humán és média) közül az egyiket kell elvégezni

 


Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Humán orientáció

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

20

Interdiszciplináris kommunikációkutatás

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Pragmatika

 

 

2/0/0/v/4

2/4

 

 

 

4

Internetmédia

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Projektfeladat

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

Média orientáció

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

20

Interdiszciplináris kommunikációkutatás

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Műsorszerkesztés, médiaprogramming

 

 

2/0/0/f/4

2/4

 

 

 

4

Internetmédia

 

 

4/0/0/f/5

 

4/5

 

 

5

Projektfeladat

 

 

0/4/0/v/7

 

 

4/7

 

7

 

 

Kötelezően választható szakmai modulok

(Specializációk)

 Specializációk (összesített táblázat)

Kommunikációtervezés

Környezeti kommunikáció

Kulturális iparágak

Szervezeti kommunikáció*

Vizuális kommunikáció

Kötelező specializációs tárgyak

Nyilvános szereplés

Környezeti kommunikáció

Kulturális iparágak működése

Szervezet mint színtér: elemek és struktúrák

A vizuális reprezentáció filozófiai elméletei

Meggyőzéstechnika

Viselkedés-környezet kapcs. módsz.

Szubkulturális gazdaságok

 

A vizuális reprezentáció társ. vizsgálata

Marketingkommunikáció

Környezetészlelés és téri tájékozódás

Túl a televízión: konvergens média

Szervezeti belső kommunikáció

A vizuális komm. pszich. vizsgálata

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Környezeti szocializáció

 

Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Kommunikációs kampánytervezés

 

 

Szervezet külső kommunikációja: szervezetekkel és nem szervezetekkel

 

A specializációk saját kötelezően választható tárgyai

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1.

Környezeti attitűdök

A digitális média elmélete és gyakorlata

Szervezeti kultúra

A médiahatás vizsgálata

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 2.

Épített terek, környezettervezés és participáció

Kulturális és média projektek szervezése

Kommunikációs teljesítményfejlesztés

Vizuális antropológia

Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

Szervezetfejlesztési módszerek és stratégiák

Művészetfilozófia

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

Kutatószeminárium 1.

A specializációk átvett kötelezően választható tárgyai

(tanszéki köt. vál. tárgyak, más specializációktól és más tanszékektől, programoktól átvett tárgyak)

A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata

Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás

Ergonómia

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Környezeti kommunikáció

A médiahatás vizsgálata

Ergonómia

Kommunikációs kampánytervezés

Kommunikációs kampánytervezés

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Környezet- és városszociológia

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

Túl a televízión: konvergens média

Ergonómia

Szervezet mint színtér: elemek és struktúrák

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Művészettörténet 2.: 19-20. század

A médiahatás vizsgálata

Művészettörténet 2.: 19-20. század

Politikai szociológia és politikatörténet

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás

A médiahatás vizsgálata

Társadalomtudományi kutatásmódszertan

Design és kommunikáció

Műsorszerkesztés, médiaprogramming

Tárgyalási stratégiák és taktikák

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

Szervezetszociológia

Vizuális kommunikációs projektek

 

A specializációk tanterveiben szereplő tárgyak szabadon választható tárgyként is elvégezhetőek (ha a hallgató az elvégzett tárgyat nem specializációs tárgyként kívánja beszámíttatni).

A specializációk tanterveiben nem szereplő további szabadon választható tárgyak: Kutatószeminárium 2. (2/2/0/v/5), Önálló szakmai projekt (0/2/0/f/5), Kommunikációs elemzések: aktuális témák (2/2/0/v/5), Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig (2/2/0/v/5), Egyén, közösség, konfliktus (2/2/0/v/5), Társadalomtudományi kutatásmódszertan (4/0/0/f/5), A kommunikáció evolúciós gyökerei (4/0/0/v/5)

 

*2009-ben nem indult.


 

 Vizuális kommunikáció specializáció

Tantárgy neve

Kód

Előtanulmányi rend

Heti óraszám

Számonkérés módja

Kreditérték

Félévek

(Heti óraszám / Kreditérték)

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező specializációs tárgyak

 

 

 

Minden kötelező tárgyat teljesíteni kell.

 

18

A vizuális reprezentáció filozófiai elméletei

 

 

2/2/0/f/4

4/4

 

 

 

4

A vizuális reprezentáció társadalomelméleti vizsgálata

 

 

2/2/0/f/4

4/4

 

 

 

4

A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata

 

 

2/2/0/v/5

 

4/5

 

 

5

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok

 

 

2/2/0/f/5

 

 

4/5

 

5

Kötelezően választható specializációs tárgyak

 

 

 

 

Legalább 20 kreditet kell teljesíteni.

20

A médiahatás vizsgálata

 

 

2/2/0/v/5

 

5 kredit teljesítése javasolt.

10 kredit teljesítése javasolt.

5 kredit teljesítése javasolt.

5

Vizuális antropológia

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Művészetfilozófia

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Kutatószeminárium 1.

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Környezeti kommunikáció

 

 

2/2/0/f/5

 

5

Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek

 

 

2/2/0/v/5

 

5

5

Ergonómia

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Művészettörténet 2.: 19-20. század

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Design és kommunikáció

 

 

2/2/0/v/5

 

5

Vizuális kommunikációs projektek

 

 

2/2/0/f/5

 

Összesen

 

 

 

8/8

8/10

12/15

4/5

38


 

konzulensek szakterületei

A BA projektfeladat, BA szakdolgozat, MA projektfeladat és MA diplomamunka konzulensek választásához segítséget nyújt a konzulensek szakterületeinek áttekintő táblázata az oktszerv.szoc.bme.hu oldalon.

sillabuszok

KommMed BA sillabuszok 2017 tavasz

Filozófia BA BMEGT41A101
 
Bevezetés a szociológiába – cselekvéselmélet BMEGT43A002-01 
 
Bevezetés a szociológiába – cselekvéselmélet BMEGT43A014 
 
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43A204
 
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A205
 
Tartalomfejlesztés BMEGT43A221
 
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
 
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
 
Kommunikációs problémák elemzése BMEGT43A105
 
Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba BMEGT43A151
 
Verbális kommunikáció BMEGT43A207
 
Szociológia BMEGT43A300
 
 
 
Kép BMEGT43A160
 
Tárgy BMEGT43A161
 
Vizuális kommunikáció BMEGT43A208
 
Médiaszínterek BMEGT43A220
 
Vizuális jelenségek elemzése BMEGT43A240
 
Fotográfia: a technológiától a művészetig BMEGT43A241
 
Film, élmény, manipuláció BMEGT43A067 
 
Nemzetközi kapcsolatok, intézmények BMEGT43A140
 
Nemzetközi kapcsolatok BMEGT43A230
 
Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072
 
Téri orientáció
 
Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan
 
 
Kommunikációs esettanulmányok BMEGT43A206
 
Kutatószeminárium 1. Fotográfia: Interpretáció és értékelés BMEGT43A150
 
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43A171
 
Művészettörténet 1. BMEGT43A190
 
Introducition to the Philosophy af Art (Művészetfilozófia) BMEGT43A186
 
 
 
Szakmai gyakorlat BMEGT43A112
 
 
 

 

KommMed MA sillabuszok 2017 tavasz

 
Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
 
Közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
 
Kritikai kultúrakutatás BMEGT43M107
 
A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108
 
 
 
Retorika és dialektika BMEGT41M111
 
Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41M112
 
 
 
Környezet-viselkedés kapcsolatelemzés BMEGT43M121
 
Környezeti attitűdök BMEGT43M131
 
 
 
Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141
 
Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok BMEGT43M142
 
Digitális és online tartalomfejlesztés BMEGT43M160
 
 
 
A vizuális kommunikáció társadalomtudományi vizsgálata BMEGT43M181
 
A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata BMEGT43M182
 
 
Regionális politika BMEGT43M300
 
Környezet- és városszociológia BMEGT43M301
 
 
 
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 2. BMEGT41M122
 
Kutatószeminárium  1. - Fotográfia: Interpretáció és értékelés BMEGT43M150
 
A digitális média elmélete és gyakorlata BMEGT43M151
 
Kulturális és média projektek szervezése BMEGT43M152
 
Kutatószeminárium  1. - Fotográfia: Interpretáció és értékelés BMEGT43M190
 
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43M202
 
Művészettörténet 1. BMEGT43M200
 
Introducition to the Philosophy af Art (Művészetfilozófia) BMEGT43M193
 
 
 
 
 
 
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2017 tavasz

korábbi félévek sillabuszai

Az egyetem alap- mester- és doktori képzéseiben szereplő tárgyak sillabuszai 2016 ősz

 
 
Kutatásmódszertan BMEGT43MN12
Játékelmélet a társadalomtudományokban BMEGT439798
Játékelmélet és stratégiai gondolkodás KG BMEGT431485
Kommunikáció BMEGT43A001-2 
Bevezetés a kritikai kultúrakutatásba BMEGT43M410-1
Magyarország politikatörténete 1944-től napjainkig BMEGT43V200
Szociológia BSc mérnök BMEGT43A002-1
 
 
 
 
 
 

KommMed BA sillabuszok 2016 ősz

Kommunikáció és médiatudomány BA
 
Sillabuszok, 2016. ősz
 
 
Pszichológia BMEGT52A300
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A200
Kommunikációs készségfejlesztés BMEGT43A202
Írásos és mediális gyakorlatok BMEGT43A201 (BÁ, HG)
 
 
A kommunikáció társas és kulturális keretei BMEGT41A113
Tanulásmódszertan BMEGT51A300
Prezentáció BMEGT51A301
Vizuális kommunikáció BMEGT43A208
Médiatörténet Szakadát István BMEGT43A211
Pedagógia BMEGT51A014
 
 
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
Kutatószeminárium 1. BMEGT43A150
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
 
 
 
 
 
 
 
 

KommMed MA sillabuszok 2016 ősz

Kommunikáció és médiatudomány MA
 
Sillabuszok, 2016. ősz 
 
 
 
Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Empirikus kutatásmódszertan BMEGT43M113
Tárgyalási stratégiák BMEGT41M112
 
 
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok BMEGT41M121
Környezet-és városszociológia GT43M212
Kommunikációs elemzések, aktuális témák: tabuk a társadalomban BMEGT43M208
Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113
Környezeti szocializáció BMEGT43M123
A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191
Kommunikációs készségfejlesztés
Meggyőzéstechnika BMEGT41M110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2016 ősz

 
Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15
 
 
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2016 tavasz

 

Helyi fejlesztés- és társadalompolitika BMEGT43MN16 

 

 

 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2015 tavasz

 

 

 

 

 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2014 ősz

 

Helyi fejlesztés- és társadalompolitika BMEGT43MN16

 

 

 

 

 

Az Erasmus programban szereplő tárgyak sillabuszai 2014 ősz

Összehasonlító országtanulmányok (Comparative country studies) BMEGT43A141

Philosophy of Art BMEGT43A186

 

 

KommMed BA sillabuszok 2013 ősz

Kommunikáció és médiatudomány BA
Sillabuszok, 2013. ősz

Szociológia BMEGT43A100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41A100
Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Írásos elemzések BMEGT43A101
Kommunikációs tréning BMEGT52A101
Bevezetés az informatikába BMEGT43A020
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
   
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
Médiaelmélet és -történet BMEGT43A107
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108
Projektfeladat BMEGT43A109kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Nemzetközi komm. és angol nyelvű komm. technikák BMEGT65A106
Kommunikációs elemzések: aktuális témák (Titok és tabu) BMEGT43A189

Számítástechnika és intelligens rendszerek BMEVIHIA050
Digitális médiatechnika alapjai BMEVIHIA071
Audio-videó szerkesztés BMEVIHIA074
Tudáskezelési technikák BMEVIHIA046

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások BMEGT43A132

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2. BMEGT65A102
Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven BMEGT43A141
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
Marketing angol nyelven BMEGT20A048

Tér BMEGT43A162
A vizuális kommunikáció funkciói BMEGT43A163
Művészeti kommunikáció BMEGT43A172
A médiahatás vizsgálata BMEGT43A185
Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43A184

Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció II. (kifutó) BMEGT43A046 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Szakmai gyakorlat BMEGT43A112

Vizsgakurzusok:

Kép BMEGT43A160
Kommunikációelméletek BMEGT43A013
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Tárgy BMEGT43A161

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.

A vizsgakurzusok meghirdetését Zsarkó Zsuzsától (E 715) lehet kérni legkésőbb 2013. szeptember 3-ig. Szeptember 3. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok és kifutó kurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot (a regisztrációs héten), aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

KommMed MA sillabuszok 2013 ősz

Kommunikáció- és médiatudomány MA szak
Sillabuszok, 2013. ősz

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Interdisciplinary research in communication studies BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41M101
Szerepelméletek BMEGT43M103
Internetmédia BMEGT43M104

Meggyőzéstechnika BMEGT41M110
Környezeti kommunikáció BMEGT43M120
Kulturális iparágak működése BMEGT43M140
A vizuális kommunikáció filozófiája BMEGT43M180

A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108
Projektfeladat BMEGT43M109 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1. BMEGT41M121

Környezeti szocializáció BMEGT43M123
Épített terek, környezettervezés és participáció BMEGT43M132
Környezet- és városszociológia BMEGT43M212

Túl a televízión: konvergens média BMEGT43M143
Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás BMEGT43M153

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok BMEGT43M183
A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191
Vizuális antropológia BMEGT43M192
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43M205
Vizuális kommunikáció BMEGT43M400    

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43M201
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211
Ergonómia BMEGT52MN27
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207 – kötelező regisztrációs lap (43M207)

Diplomamunka-készítés BMEGT43M110 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Diplomamunka BMEGT43M111kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Vizsgakurzusok:

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.

A vizsgakurzusok meghirdetését Zsarkó Zsuzsától (E 715) lehet kérni legkésőbb 2013. szeptember 3-ig. Szeptember 3. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot (a regisztrációs héten), aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2013 ősz

Diplomamunka BMEGT43SZ72
Diplomamunka KGKIEG BMEGT431385
Fogyasztásszociológia KG BMEGT431060
Helyi fejlesztés- és társadalompolitika BMEGT43MN16
Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15
Szakirány komplex szigorlat BMEGT43SZ73
Kutatásmódszertan BMEGT43MN12
Kutatásmódszertan BMEGT43M700

KommMed BA sillabuszok 2013 tavasz

Kommunikáció és médiatudomány BA sillabuszok, 2013. tavasz

Filozófia BMEGT41A101
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43A102
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
Kommunikációs problémák elemzése BMEGT43A105

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan BMEGT20A001
Üzleti jog BMEGT55A001

Projektfeladat BMEGT43A109
Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111
Szakmai gyakorlat BMEGT43A112
Szakdolgozat BMEGT43A113 (A tárgyat a Neptunban nem kell felvenni.)
Kutatószeminárium 1. (BMEGT43A150)

Kutatószeminárium 1. Culture, Tradition, Heritage BMEGT43A150

Videótechnika BMEVIHIA075
Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072
Kommunikáció-akusztika BMEVIHIA073

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1. BMEGT65A101
Nemzetközi kapcsolatok és intézmények BMEGT43A140
Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba BMEGT43A151
Kultúra és kultúrák BMEGT41A122
Nemzetközi viselkedéskultúra BMEGT65A105

Kép BMEGT43A160
Tárgy BMEGT43A161
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43A171
Design és kommunikáció BMEGT43A173
Művészetfilozófia BMEGT43A186

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése BMEGT43A133
Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43A190
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Előítéletek, kisebbségek és konfliktusok a modern társadalmakban BMEGT43A189 (01 kurzus)
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Képi kifejezés BMEGT43A189 (02 kurzus)

Prezentáció BMEGT51A012
Szakmai nyelvművelés BMEGT51A011
Pénzügyek BMEGT35A001

Vizsgakurzusok:

Szociológia BMEGT43A100

Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108

Kultúraközi kommunikáció BMEGT43A030

 

KommMed MA sillabuszok 2013 tavasz

Kommunikáció- és médiatudomány MA sillabuszok, 2013. tavasz

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
Kritikai kultúrakutatás BMEGT43M107

Projektfeladat BMEGT43M109
Diplomamunka-készítés BMEGT43M110
Diplomamunka BMEGT43M111

Retorika és dialektika BMEGT41M111
Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41M112
Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések BMEGT41M123

Környezet-viselkedés kapcsolatelemzés BMEGT43M121
Környezetészlelés és téri tájékozódás BMEGT43M122

Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15

Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141
Szubkulturális gazdaságok BMEGT43M142
A digitális média elmélete és gyakorlata BMEGT43M151
Kulturális és média projektek szervezése BMEGT43M152

A vizuális kommunikáció társadalomtudományi vizsgálata BMEGT43M181
A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata BMEGT43M182
Művészetfilozófia BMEGT43M193

Kutatószeminárium 1. (BMEGT43M190)

Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43M200
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43M202
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207regisztrációs lap

Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Előítéletek, kisebbségek és konfliktusok a modern társadalmakban BMEGT43M208

Vizsgakurzusok:

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108

 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2013 tavasz

European Politics BMEGT43MN20

Regionális politika BMEGT43MN13

Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15

KommMed BA sillabuszok 2012 ősz

Kommunikáció és médiatudomány BA
Sillabuszok, 2012. ősz

Szociológia BMEGT43A100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41A100
Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Írásos elemzések BMEGT43A101
Kommunikációs tréning BMEGT52A101
Bevezetés az informatikába BMEGT43A020
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
   
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
Médiaelmélet és -történet BMEGT43A107
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108
Projektfeladat BMEGT43A109kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Nemzetközi komm. és angol nyelvű komm. technikák BMEGT65A106
Kommunikációs elemzések: aktuális témák (Titok és tabu) BMEGT43A189

Számítástechnika és intelligens rendszerek BMEVIHIA050
Digitális médiatechnika alapjai BMEVIHIA071
Audio-videó szerkesztés BMEVIHIA074
Tudáskezelési technikák BMEVIHIA046

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások BMEGT43A132

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2. BMEGT65A102
Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven BMEGT43A141
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
Marketing angol nyelven BMEGT20A048

Tér BMEGT43A162
A vizuális kommunikáció funkciói BMEGT43A163
Művészeti kommunikáció BMEGT43A172
A médiahatás vizsgálata BMEGT43A185
Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43A184

Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció I. (kifutó) BMEGT43A045 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció II. (kifutó) BMEGT43A046 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Szakmai gyakorlat BMEGT43A112

Vizsgakurzusok:

Filozófia BMEGT41A101
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.

A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni legkésőbb 2012. augusztus 29-ig. Augusztus 29. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok és kifutó kurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot (a regisztrációs héten), aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

KommMed MA sillabuszok 2012 ősz

Kommunikáció- és médiatudomány MA szak
Sillabuszok, 2012. ősz

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Interdisciplinary research in communication studies BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41M101
Szerepelméletek BMEGT43M103
Internetmédia BMEGT43M104

Meggyőzéstechnika BMEGT41M110
Környezeti kommunikáció BMEGT43M120
Kulturális iparágak működése BMEGT43M140
A vizuális kommunikáció filozófiája BMEGT43M180

A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108
Projektfeladat BMEGT43M109 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1. BMEGT41M121 + menetrend

Környezeti szocializáció BMEGT43M123
Környezeti attitűdök BMEGT43M131
Épített terek, környezettervezés és participáció BMEGT43M132

Túl a televízión: konvergens média BMEGT43M143
Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás BMEGT43M153

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok BMEGT43M183
A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191
Vizuális antropológia BMEGT43M192
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43M205

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43M201
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211
Ergonómia BMEGT52MN27
Kutatószeminárium 2. BMEGT43M206
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207kötelező regisztrációs lap (43M207)

Diplomamunka-készítés BMEGT43M110 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Diplomamunka BMEGT43M111kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Vizsgakurzusok:

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.

A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni legkésőbb 2012. augusztus 29-ig. Augusztus 29. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot (a regisztrációs héten), aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2012 ősz

Helyi fejlesztés- és társadalompolitika BMEGT43MN16

Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15

KommMed BA sillabuszok 2012 tavasz

Kommunikáció és médiatudomány BA sillabuszok, 2012. tavasz

Filozófia BMEGT41A101
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43A102
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
Kommunikációs problémák elemzése BMEGT43A105

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan BMEGT20A001
Üzleti jog BMEGT55A001

Projektfeladat BMEGT43A109
Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111
Szakmai gyakorlat BMEGT43A112
Szakdolgozat BMEGT43A113 (A tárgyat a Neptunban nem kell felvenni.)

Videótechnika BMEVIHIA075
Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072
Kommunikáció-akusztika BMEVIHIA073

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1. BMEGT65A101
Nemzetközi kapcsolatok és intézmények BMEGT43A140
Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba BMEGT43A151
Kultúra és kultúrák BMEGT41A122
Üzleti etika BMEGT41A130
Nemzetközi viselkedéskultúra BMEGT65A105

Kép BMEGT43A160
Tárgy BMEGT43A161
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43A171
Design és kommunikáció BMEGT43A173
Művészetfilozófia BMEGT43A186
Philosophy of Art BMEGT43A186

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése BMEGT43A133
Ergonómia BMEGT52A102
Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43A190
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Előítéletek, kisebbségek és konfliktusok a modern társadalmakban BMEGT43A189 (01 kurzus)
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Képi kifejezés BMEGT43A189 (02 kurzus)
Önálló szakmai projekt BMEGT43A188 – regisztrációs lap

Prezentáció BMEGT51A012
Szakmai nyelvművelés BMEGT51A011
Pénzügyek BMEGT35A001


Vizsgakurzusok:

Szociológia BMEGT43A100
Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.
A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni, legkésőbb az őszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig. Késedelmes kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot, aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

KommMed MA sillabuszok 2012 tavasz

Kommunikáció- és médiatudomány MA sillabuszok, 2012. tavasz

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
Kritikai kultúrakutatás BMEGT43M107

Projektfeladat BMEGT43M109
Diplomamunka-készítés BMEGT43M110
Diplomamunka BMEGT43M111

Retorika és dialektika BMEGT41M111
Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41M112
Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések BMEGT41M123

Környezet-viselkedés kapcsolatelemzés BMEGT43M121
Környezetészlelés és téri tájékozódás BMEGT43M122

Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141
Szubkulturális gazdaságok BMEGT43M142
A digitális média elmélete és gyakorlata BMEGT43M151
Kulturális és média projektek szervezése BMEGT43M152

A vizuális kommunikáció társadalomtudományi vizsgálata BMEGT43M181
A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata BMEGT43M182
Művészetfilozófia BMEGT43M193

Philosophy of Art BMEGT43M193

Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43M200
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43M202
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207 – regisztrációs lap
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Előítéletek, kisebbségek és konfliktusok a modern társadalmakban BMEGT43M208

Vizsgakurzusok:

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.
A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni, legkésőbb az őszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig. Késedelmes kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot, aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2012 tavasz

European Politics BMEGT43MN20

Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15

KommMed BA sillabuszok 2011 ősz

A kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak 2011 őszi kurzusai:

Szociológia BMEGT43A100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41A100
Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Írásos elemzések BMEGT43A101
Kommunikációs tréning BMEGT52A101
Bevezetés az informatikába BMEGT43A020
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
   
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
Médiaelmélet és -történet BMEGT43A107
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108
Projektfeladat BMEGT43A109

Nemzetközi komm. és angol nyelvű komm. technikák BMEGT65A106
Kommunikációs elemzések: aktuális témák (Titok és tabu) BMEGT43A189

Számítástechnika és intelligens rendszerek BMEVIHIA050
Digitális médiatechnika alapjai BMEVIHIA071
Audio-videó szerkesztés BMEVIHIA074
Tudáskezelési technikák BMEVIHIA046

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés BMEGT43A122
Téri orientáció BMEGT43A123
Életút-terek BMEGT43A131
Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások BMEGT43A132

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2. BMEGT65A102
Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven BMEGT43A141
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
Marketing angol nyelven BMEGT20A048

Tér BMEGT43A162
A vizuális kommunikáció funkciói BMEGT43A163
Művészeti kommunikáció BMEGT43A172
A médiahatás vizsgálata BMEGT43A185
Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43A184

Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110regisztrációs lap (43A110)
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111regisztrációs lap (43A111)  
Szakdolgozat konzultáció I. (kifutó) BMEGT43A045regisztrációs lap (43A045)
Szakdolgozat konzultáció II. (kifutó) BMEGT43A046regisztrációs lap (43A046)
Szakdolgozat BMEGT43A113

Szakmai gyakorlat BMEGT43A112regisztrációs lap (43A112)

Vizsgakurzusok:

Filozófia BMEGT41A101
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104

Az új (2010-től érvényes) mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. A régi (2010. előtt érvényes) tantervek kurzusai kifutó vizsgakurzusként akkor indulnak, ha a kurzus meghirdetését a hallgató kéri. Az új mintatanterv minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.
A vizsgakurzusok és kifutó kurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni legkésőbb 2011. június 20-ig. Június 20. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok és kifutó kurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot, aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.
 

KommMed MA sillabuszok 2011 ősz

A kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak 2011 őszi kurzusai:
 

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Interdisciplinary Research in Communication Studies BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41M101
Szerepelméletek BMEGT43M103
Internetmédia BMEGT43M104

Meggyőzéstechnika BMEGT41M110
Környezeti kommunikáció BMEGT43M120
Kulturális iparágak működése BMEGT43M140
A vizuális kommunikáció filozófiája BMEGT43M180

A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108
Projektfeladat BMEGT43M109regisztrációs lap (43M109)

Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1. BMEGT41M121

Környezeti szocializáció BMEGT43M123
Környezeti attitűdök BMEGT43M131
Épített terek, környezettervezés és participáció BMEGT43M132

Túl a televízión: konvergens média BMEGT43M143
Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás BMEGT43M153
Popular Culture, Consumption, Identity BMEGT43M153

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok BMEGT43M183
A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191
Vizuális antropológia BMEGT43M192
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43M205

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43M201
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207regisztrációs lap (43M207)

Diplomamunka-készítés BMEGT43M110

Diplomamunka BMEGT43M111


Vizsgakurzusok:

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.
A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni legkésőbb 2011. június 20-ig. Június 20. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot, aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2011 ősz

Helyi fejlesztés és társadalompolitika

Környezet- és városszociológia

KommMed BA sillabuszok 2011 tavasz

Filozófia BMEGT41A101
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43A102
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
Kommunikációs problémák elemzése BMEGT43A105

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan BMEGT20A001

Szakmai gyakorlat BMEGT43A112 – regisztrációs lap
BA Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111 - szakdolgozat regisztrációs lap (43A111 és 43A113)   
Szakdolgozat BMEGT43A113 (43A111 teljesítése után vehető fel)
Üzleti jog BMEGT55A001

Videótechnika BMEVIHIA075
Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072
Kommunikáció-akusztika BMEVIHIA073

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek BMEGT43A120
Viselkedés-tér kapcsolatelemzés módszertana BMEGT43A121
Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése BMEGT43A133

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1. BMEGT65A101
Nemzetközi kapcsolatok és intézmények BMEGT43A140
Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba BMEGT43A151
Kultúra és kultúrák BMEGT41A122
Kutatószeminárium 1.: Communication, Conflict Resolution and Territorial Development BMEGT43A150
Nemzetközi viselkedéskultúra BMEGT65A105

Kép BMEGT43A160
Tárgy BMEGT43A161
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43A171
Design és kommunikáció BMEGT43A173
Művészetfilozófia BMEGT43A186

Ergonómia BMEGT52A102
Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43A190
Egyén, közösség, konfliktus BMEGT43A181
Önálló szakmai projekt BMEGT43A188 – regisztrációs lap
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Az újságírás aktuális kérdései BMEGT43A189

Prezentáció BMEGT51A012
Szakmai nyelvművelés BMEGT51A011
Pénzügyek BMEGT35A001

Projektfeladat BMEGT43A109 – regisztrációs lap
Projektfeladat I. BMEGT43A024 – regisztrációs lap
Projektfeladat II. BMEGT43A031 – regisztrációs lap
Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110 – regisztrációs lap
Szakdolgozat konzultáció I. BMEGT43A045 – regisztrációs lap
Szakdolgozat konzultáció II. BMEGT43A046 – regisztrációs lap
Szakmai gyakorlat BMEGT43A047 – regisztrációs lap

A kifutó kurzusok és vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban az oktatóval kell felvenni a kapcsolatot, aki a hallgatókat legkésőbb február 7-ig írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.    

KommMed MA sillabuszok 2011 tavasz

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
Kritikai kultúrakutatás BMEGT43M107

Diplomamunka-készítés BMEGT43M110 – regisztrációs lap (43M110 és 43M111)
Diplomamunka BMEGT43M111

Retorika és dialektika BMEGT41M111
Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41M112
Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések BMEGT41M123

Környezet-viselkedés kapcsolatelemzés BMEGT43M121
Környezetészlelés és téri tájékozódás BMEGT43M122
Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek BMEGT43M133 

Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141
Szubkulturális gazdaságok BMEGT43M142
A digitális média elmélete és gyakorlata BMEGT43M151
Kulturális és média projektek szervezése BMEGT43M152 

A vizuális kommunikáció társadalomtudományi vizsgálata BMEGT43M181
A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata BMEGT43M182
Művészetfilozófia BMEGT43M193 

Ergonómia BMEGT52MN27
Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43M200
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43M202
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207 – regisztrációs lap
Egyén, közösség, konfliktus BMEGT43M210
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Mediáció BMEGT43M208

Projektfeladat BMEGT43MN35 – regisztrációs lap

A kifutó kurzusok és vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban az oktatóval kell felvenni a kapcsolatot, aki a hallgatókat legkésőbb február 7-ig írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2011 tavasz

választható tárgyak mérnök és közgazdász hallgatók számára 2011 tavasz

képzések szerint oktatók szerint ábécé rendben
 • A társadalomelemzés alapjai (BMEGT439879, Farkas János, szabadon választható) - kedd 14:15-15:45 E503
 • Bevezetés az informatikába (BMEGT43A20, Varga D., Buday G., GTK BSc képzések kötelező tárgya) - szerda 16:15-17:45 QA F14 
 • Film, élmény, manipuláció (BMEGT43A067, Gayer Z., szabadon választható) - csütörtök,  10:15-11:45, Q A202
 • Helyi fejlesztés és társadalompolitika (BMEGT43MN16, Visy E., Kocsis J., Ongjerth R.) - szerda 12:45-15:45, x
 • Játékelmélet a társadalomtudományokban (BMEGT439798, Mészáros József, szabadon választható) - hétfő 18:15-19:45 MGFEA
 • Játékelmélet és stratégiai gondolkodás KG (BMEGT431485, Mészáros József, KG kötelező tárgy)  - hétfő 18:15-19:45 MGFEA
 • Kommunikáció (BMEGT439309, Szabó Levente, szabadon választható) - szerda 1 4:15-15:45 E 1A
 • Kommunikáció (BMEGT43A001, Szabó Levente, BSc képzés mérnökhallgatói számára) -  szerda 14:15-15:45 E 1A 
 • Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás (BMEGT439348, Mátyási Sándor, szabadon választható) - a tréningek helye (február 11-12., 18-19., 25-26, március 18-19, 25-26., április 29-30.) és ideje a Neptunban lesz elérhető
 • Környezet- és városszociológia (BMEGT43MN15, Kocsis J. B.,  regionális és környezeti gazdaságtan MSc, környezetfejlesztés és városfejlesztés szak köt.tárgya) - csütörtök, 9:15-11:45, E 501
 • Közösségi politikák az EU-ban  (BMEGT43MN20, Orbán A.,  regionális és környezeti gazdaságtan MSc, kötelezően választható tárgya) - kedd, 8:15-9:45, E 303
 • Művészettörténet I. (Kezdetektől a reneszánszig) (BMEGT431426, S.Nagy Katalin, szabadon választható) - kedd 12:15-13:45 E 505
 • Művészettörténet II. (Impresszionizmustól a napjainkig) (BMEGT431427, S.Nagy Katalin, szabadon választható) - csak pótkurzusként meghirdetve
 • Reklámszociológia (BMEGT439767, Virányi Péter, szabadon választható) -  (01) hétfő 10:15:11:45 E205,  (02) kedd 17:15-18:45 E205, (03) szerda 14:15-15:45 E205 (jelentkezések)
 • Regionális politika  (BMEGT43MN13, Szaló P., regionális és környezeti gazdaságtan MSc) - hétfő, 16:15-18:45, E 303
 • Társadalmi és vizuális kommunikáció  (BMEGT43MS07, Szabó L., VBK nappali MSc kötelező tárgya) - htéfő 15:15-116:45 K 133
 • Társadalmi kommunikáció (BMEGT43A011, Szabó Levente, kötelezően választható közgazdász és műszaki menedzser szakosoknak) - csütörtök 14.15-15.45 Q AF14
 • Település- és városszociológia (BMEGT431051, Kocsis János Balázs, szabadon választott tárgy, épitész karosoknak kötelező) - péntek, 10.15-11.45, K232
 • Térbeli statisztika (BMEGT43MN17, Mészáros József,  
  regionális és környezeti gazdaságtan MSc) - hétfő, 15:15-17:45, x
 • Sociology BSc (Szociológia BMEGT43A002-02, mérnökhallgatói számára, angol nyelven) - csütörtök, 14.15-15.45, E 304/ Thursday, 
  10:15-11:45, Building E Room 304 
 • Bevezetés a szociológiába (BSc mérnök) (BMEGT43A002-01, Szakadát István, BSc képzés mérnökhallgatói számára) - csütörtök 17:15-19:45 E1C
 • Bevezetés a szociológiába (BMEGT42A014, Szakadát István, műszaki menedzser BSc kötelező tárgya) -  csütörtök 12:15-13:45 Q AF16
 • Szociológia (építészeknek) (BMEGT43A044, Kocsis János Balázs, az építészmérnöki kar hallgatói számára) - péntek 10.15-11.45, K232
 • Szociológia (közgazdászoknak) (BMEGT43A053, alkalmazott közg., gazd. men., nemeztközi gazd. BSc kötelező tárgya) - csütörtök 14:15-15:45 Q II.
 • Szociológia (műszaki szakoktató BSc) (BMEGTA050, Janky B., műszaki szakoktató BSc kötelező tárgya) - szerda 14:15-15:45, x
 • Szociológia (ember és társadalom) (BMEGT43A003, Janky B., kötelezően választható) - csütörtök 10:15-11:45, R 512

 

KommMed BA sillabuszok 2010 ősz

Szociológia BMEGT43A100

Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41A100

Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100

Írásos elemzések BMEGT43A101

Kommunikációs tréning BMEGT52A101

Bevezetés az informatikába BMEGT43A020

Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001

 

Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106

Médiaelmélet és –történet BMEGT43A107

A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108

Projektfeladat BMEGT43A109

 

Nemzetközi komm. és angol nyelvű komm. technikák BMEGT65A106

Kommunikációs elemzések: aktuális témák (Titok és tabu) BMEGT43A189

Kommunikációs tréning 2. BMEGT52A103

Prezentáció BMEGT51A004

Szakmai nyelvművelés BMEGT51A011

Pénzügyek BMEGT35A024

 

Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110 - regisztrációs lap

 

Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072

Digitális médiatechnika alapjai BMEVIHIA071

Audio-videó szerkesztés BMEVIHIA074

 

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés BMEGT43A122

Téri orientáció BMEGT43A123

Életút-terek BMEGT43A131

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások BMEGT43A132

 

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2. BMEGT65A102

Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven BMEGT43A141

Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104

Marketing angol nyelven BMEGT20A048

 

Tér BMEGT43A162

A vizuális kommunikáció funkciói BMEGT43A163

Művészeti kommunikáció BMEGT43A172

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43A184

A médiahatás vizsgálata BMEGT43A185

 

Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41A121

 

 

Önálló szakmai projekt BMEGT43A188

KommMed MA sillabuszok 2010 ősz

Társadalomelmélet BMEGT43M101

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100

Reprezentációelméletek BMEGT41M100

Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41M101

Szerepelméletek BMEGT43M103

Internetmédia BMEGT43M104

 

Meggyőzéstechnika BMEGT41M110

Környezeti kommunikáció BMEGT43M120

Kulturális iparágak működése BMEGT43M140

A vizuális kommunikáció filozófiája BMEGT43M180

 

Projektfeladat BMEGT43MN35 - regisztrációs lap

Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113

Környezeti szocializáció BMEGT43M123

Túl a televízión: konvergens média BMEGT43M143

Kutatószeminárium 1. (Kult.): Kritikai nyilvánosságkutatás és médiagazdaságtan BMEGT43M150

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok BMEGT43M183

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1. BMEGT41M121

Kutatószeminárium 1. (Terv.): Kommunikáció szakosok munkaerőpiaci fellépésének tervezése BMEGT41M120,

Épített terek, környezettervezés és participáció BMEGT43M132

Környezeti attitűdök BMEGT43M131

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás BMEGT43M153

A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191

Vizuális antropológia BMEGT43M192

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43M201

Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43M205

Önálló szakmai projekt BMEGT43M207

A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211

 

 


Kutatószeminárium 1. (Körny.): Életút-terek BMEGT43M130

Kommunikációs problémák elemzése: Téri orientáció BMEGT43M208

CsatolmányMéret
Komm_kampanytervezes.pdf168.69 KB

választható tárgyak mérnök és közgazdász hallgatók számára 2010 ősz

képzések szerint oktatók szerint ábécé rendben
 • A rögzített zene kultúrtörténete (BMEGT43A066,  
  Vályi Gábor, szabadon választható) - kedd 16:15-17:45 ST 310
 • A társadalomelemzés alapjai (BMEGT439879, Farkas János, szabadon választható) - kedd 14:14-15:45 T604
 • Bevezetés az informatikába (BMEGT43A20, Varga D., Buday G.)
  • péntek 10:15-12:00 Q-I (01 kurzus, közgazdász szakosoknak)
  • szerda 14:15-16:00 QDF-43-44 (02 kurzus, kommunikáció és műszaki menedzser szakosoknak)
 • EU politikák KG (BMEGT43SZ38, Orbán Annamária, KG-nappali-Regionális szakirány, köt.vál. tárgy) - vizsgakurzus
 • Film, élmény, manipuláció (BMEGT43A067, Gayer Zoltán, szabadon választható) -   csütörtök 
  10:15-11:45, B027
 • Fogyasztásszociológia (BMEGT431062 Janky Béla, Ipari termék- és formatervező szak) - konzultáció
 • Fogyasztásszociológia (BMEGT431060, Janky Béla, KG-nappali köt.vál. tárgy) - konzultáció
 • Helyi fejlesztés- és társadalompolitika (BMEGT43MN16 Kocsis János Balázs, Janky Béla, reg. körny. mesterszak városfejl. szakirány) - konzultáció, hétfő 12.00
 • Infrastruktúra (BMEGT43SZ74, Kocsis János Balázs, KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - vizsgakurzus
 • Ingatlanértékelés és ingatlangazdálkodás KG (BMEGT43SZ36, Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány köt.vál. tárgy) - vizsgakurzus
 • Játékelmélet a társadalomtudományokban (BMEGT439798, Mészáros József, szabadon választható) - hétfő 18:15-19:45 MGFEA
 • Környezetszociológia KG (BMEGT43SZ39 KG-nappali, Kocsis János Balázs, Erőforr.-körny. szakirány köt.vál. tárgy) - kedd, 17:15-18:45, K232
 • Kommunikáció (BMEGT43MS06, Szabó Levente, VBK Környezetmérnök MSc levelező képzés - szakirányok kötelező tárgya) - konzultáció
 • Kommunikáció (BMEGT43A001 Szabó Levente, BSc képzés mérnökhallgatói számára) - csütörtök15.15-16.45 F  229 
 • Kommunikáció (BMEGT43A049, Szabó Levente) -
 • Kommunikáció (BMEGT439309, Szabó Levente, szabadon választható) - konzultáció
 • Közigazgatási jog KG(BMEGT43SZ22, Bánkuti Antal,  KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - kedd, 9:15-10:45, ST fsz 10.
 • Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás (BMEGT439348, Mátyási Sándor, szabadon választható) - a tréningek helye és ideje a Neptunban lesz elérhető
 • Kultúraszociológia (BMEGT431143, Vályi Gábor, szabadon választható) - kedd 14:15-15:45 ST 215
 • Kutatásmódszertan (BMEGT43MN12 Mészáros József,  Reg.-körny. mesterszak köt.tárgya) - hétfő, 16.15-17.45, St 310
 • Művészettörténet II. (Impresszionizmustól a napjainkig) 2 (BMEGT431427, S.Nagy Katalin, szabadon választható) - kedd 12:15-13:45 ST fsz 10
 • Politológia. A demokráciák politikai rendszere (BMEGT439312, Szakadát István, szabadon választható) -   csütörtök 14:15-15:45, T  28/B
 • Regionális politika és területi tervezés KG (BMEGT43SZ62, Szaló Péter, KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - hétfő 16:15-19:45, ST 
 • Reklámszociológia (BMEGT439767, Virányi Péter, szabadon választható) -  (01) hétfő 10:15:11:45 E1A,  >(02) kedd 17:15-18:45 IB025, (03) szerda 14:15-15:45 E1A 
 • Szervezetszociológia KG (BMEGT43SZ25, Mészáros József, KG-nappali-Regionális szakirány köt.vál. tárgy) - konzultáció, hétfő, 14:15-15:45 ST 314
 • Szociológia (BSc mérnök) (BMEGT43A002 Szakadát István, BSc képzés mérnökhallgatói számára) - csütörtök 17:15-18:45 E1C
 • Sociology BSc (Szociológia BMEGT43A002-02, mérnökhallgatói számára, angol nyelven) - hétfő, 10.15-11.45, ST fsz 11 / Mondays, 
  10.15-11.45, building ST 11
 • Szociológia (ip.terméktervező) (BMEGT43MS05, Kocsis János Balázs, ipari terméktervező mérnöki MSc képzés tárgya) - hétfő, 14.15-15.45, R505
 • Szociológia (építészeknek) (BMEGT43A044, Kocsis János Balázs, az építészmérnöki kar hallgatói számára) - 17.15-18.45, K232
 • Társadalmi kommunikáció (BMEGT43A011, Szabó Levente, kötelezően választható közgazdász és műszaki menedzser szakosoknak) - szerda 15.15-16.45 St. ép. 220-221 terem
 • Társadalomismeret (BMEGT43D045, Janky Béla, KG gazd.szerv. tud. doktori köt.tárgya) - 
  péntek 12:15-13:45 Q ép. ?
 • Társadalomstatisztika, demográfia KG (BMEGT43SZ33 Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány, kötelező tárgy) - vizsgakurzus
 • Település és városszociológia KG (BMEGT43SZ32, Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - vizsgakurzus
 • Településgazdaságtan KG (BMEGT43SZ21, Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - konzultáció, kedd, 16:15-19:45
 • Térinformatika (BMEGT43SZ75, Szabó György, Detrekői Ákos, KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) -  
  szerda, 16:15-17:45, ST 107
 • Területi konfliktusok és kommunikáció KG (BMEGT43SZ63, Vajdovichné dr. Visy Erzsébet KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - szerda, 12:15-15:45, ST 107
 • Városrehabilitáció KG (BMEGT43SZ37, Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány, köt.vál. tárgy) - vizsgakurzus
 • Városfejlesztés-műszaki ismeretek (BMEGT43MN19, Reg.körny.mesterszak Városfejl.szakirány) - nem indul
 • Vizuális kommunikáció (BMEGT43M400, Fiáth Henrietta, ipari terméktervező mérnöki MSc képzés tárgya) - csütörtök 15:15 - 19:45
 • Település- és városszociológia (BMEGT431051, Kocsis János Balázs, szabadon választott tárgy, épitész karosoknak kötelező) - kedd, 17.15-18.45, K232