sillabuszok

KommMed BA sillabuszok 2017 tavasz

Filozófia BA BMEGT41A101
 
Bevezetés a szociológiába – cselekvéselmélet BMEGT43A002-01 
 
Bevezetés a szociológiába – cselekvéselmélet BMEGT43A014 
 
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43A204
 
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A205
 
Tartalomfejlesztés BMEGT43A221
 
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
 
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
 
Kommunikációs problémák elemzése BMEGT43A105
 
Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba BMEGT43A151
 
Verbális kommunikáció BMEGT43A207
 
Szociológia BMEGT43A300
 
 
 
Kép BMEGT43A160
 
Tárgy BMEGT43A161
 
Vizuális kommunikáció BMEGT43A208
 
Médiaszínterek BMEGT43A220
 
Vizuális jelenségek elemzése BMEGT43A240
 
Fotográfia: a technológiától a művészetig BMEGT43A241
 
Film, élmény, manipuláció BMEGT43A067 
 
Nemzetközi kapcsolatok, intézmények BMEGT43A140
 
Nemzetközi kapcsolatok BMEGT43A230
 
Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072
 
Téri orientáció
 
Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan
 
 
Kommunikációs esettanulmányok BMEGT43A206
 
Kutatószeminárium 1. Fotográfia: Interpretáció és értékelés BMEGT43A150
 
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43A171
 
Művészettörténet 1. BMEGT43A190
 
Introducition to the Philosophy af Art (Művészetfilozófia) BMEGT43A186
 
 
 
Szakmai gyakorlat BMEGT43A112
 
 
 

 

KommMed MA sillabuszok 2017 tavasz

 
Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
 
Közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
 
Kritikai kultúrakutatás BMEGT43M107
 
A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108
 
 
 
Retorika és dialektika BMEGT41M111
 
Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41M112
 
 
 
Környezet-viselkedés kapcsolatelemzés BMEGT43M121
 
Környezeti attitűdök BMEGT43M131
 
 
 
Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141
 
Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok BMEGT43M142
 
Digitális és online tartalomfejlesztés BMEGT43M160
 
 
 
A vizuális kommunikáció társadalomtudományi vizsgálata BMEGT43M181
 
A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata BMEGT43M182
 
 
Regionális politika BMEGT43M300
 
Környezet- és városszociológia BMEGT43M301
 
 
 
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 2. BMEGT41M122
 
Kutatószeminárium  1. - Fotográfia: Interpretáció és értékelés BMEGT43M150
 
A digitális média elmélete és gyakorlata BMEGT43M151
 
Kulturális és média projektek szervezése BMEGT43M152
 
Kutatószeminárium  1. - Fotográfia: Interpretáció és értékelés BMEGT43M190
 
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43M202
 
Művészettörténet 1. BMEGT43M200
 
Introducition to the Philosophy af Art (Művészetfilozófia) BMEGT43M193
 
 
 
 
 
 
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2017 tavasz

korábbi félévek sillabuszai

Az egyetem alap- mester- és doktori képzéseiben szereplő tárgyak sillabuszai 2016 ősz

 
 
Kutatásmódszertan BMEGT43MN12
Játékelmélet a társadalomtudományokban BMEGT439798
Játékelmélet és stratégiai gondolkodás KG BMEGT431485
Kommunikáció BMEGT43A001-2 
Bevezetés a kritikai kultúrakutatásba BMEGT43M410-1
Magyarország politikatörténete 1944-től napjainkig BMEGT43V200
Szociológia BSc mérnök BMEGT43A002-1
 
 
 
 
 
 

KommMed BA sillabuszok 2016 ősz

Kommunikáció és médiatudomány BA
 
Sillabuszok, 2016. ősz
 
 
Pszichológia BMEGT52A300
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A200
Kommunikációs készségfejlesztés BMEGT43A202
Írásos és mediális gyakorlatok BMEGT43A201 (BÁ, HG)
 
 
A kommunikáció társas és kulturális keretei BMEGT41A113
Tanulásmódszertan BMEGT51A300
Prezentáció BMEGT51A301
Vizuális kommunikáció BMEGT43A208
Médiatörténet Szakadát István BMEGT43A211
Pedagógia BMEGT51A014
 
 
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
Kutatószeminárium 1. BMEGT43A150
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
 
 
 
 
 
 
 
 

KommMed MA sillabuszok 2016 ősz

Kommunikáció és médiatudomány MA
 
Sillabuszok, 2016. ősz 
 
 
 
Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Empirikus kutatásmódszertan BMEGT43M113
Tárgyalási stratégiák BMEGT41M112
 
 
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok BMEGT41M121
Környezet-és városszociológia GT43M212
Kommunikációs elemzések, aktuális témák: tabuk a társadalomban BMEGT43M208
Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113
Környezeti szocializáció BMEGT43M123
A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191
Kommunikációs készségfejlesztés
Meggyőzéstechnika BMEGT41M110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2016 ősz

 
Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15
 
 
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2016 tavasz

 

Helyi fejlesztés- és társadalompolitika BMEGT43MN16 

 

 

 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2015 tavasz

 

 

 

 

 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2014 ősz

 

Helyi fejlesztés- és társadalompolitika BMEGT43MN16

 

 

 

 

 

Az Erasmus programban szereplő tárgyak sillabuszai 2014 ősz

Összehasonlító országtanulmányok (Comparative country studies) BMEGT43A141

Philosophy of Art BMEGT43A186

 

 

KommMed BA sillabuszok 2013 ősz

Kommunikáció és médiatudomány BA
Sillabuszok, 2013. ősz

Szociológia BMEGT43A100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41A100
Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Írásos elemzések BMEGT43A101
Kommunikációs tréning BMEGT52A101
Bevezetés az informatikába BMEGT43A020
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
   
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
Médiaelmélet és -történet BMEGT43A107
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108
Projektfeladat BMEGT43A109kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Nemzetközi komm. és angol nyelvű komm. technikák BMEGT65A106
Kommunikációs elemzések: aktuális témák (Titok és tabu) BMEGT43A189

Számítástechnika és intelligens rendszerek BMEVIHIA050
Digitális médiatechnika alapjai BMEVIHIA071
Audio-videó szerkesztés BMEVIHIA074
Tudáskezelési technikák BMEVIHIA046

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások BMEGT43A132

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2. BMEGT65A102
Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven BMEGT43A141
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
Marketing angol nyelven BMEGT20A048

Tér BMEGT43A162
A vizuális kommunikáció funkciói BMEGT43A163
Művészeti kommunikáció BMEGT43A172
A médiahatás vizsgálata BMEGT43A185
Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43A184

Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció II. (kifutó) BMEGT43A046 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Szakmai gyakorlat BMEGT43A112

Vizsgakurzusok:

Kép BMEGT43A160
Kommunikációelméletek BMEGT43A013
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Tárgy BMEGT43A161

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.

A vizsgakurzusok meghirdetését Zsarkó Zsuzsától (E 715) lehet kérni legkésőbb 2013. szeptember 3-ig. Szeptember 3. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok és kifutó kurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot (a regisztrációs héten), aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

KommMed MA sillabuszok 2013 ősz

Kommunikáció- és médiatudomány MA szak
Sillabuszok, 2013. ősz

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Interdisciplinary research in communication studies BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41M101
Szerepelméletek BMEGT43M103
Internetmédia BMEGT43M104

Meggyőzéstechnika BMEGT41M110
Környezeti kommunikáció BMEGT43M120
Kulturális iparágak működése BMEGT43M140
A vizuális kommunikáció filozófiája BMEGT43M180

A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108
Projektfeladat BMEGT43M109 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1. BMEGT41M121

Környezeti szocializáció BMEGT43M123
Épített terek, környezettervezés és participáció BMEGT43M132
Környezet- és városszociológia BMEGT43M212

Túl a televízión: konvergens média BMEGT43M143
Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás BMEGT43M153

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok BMEGT43M183
A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191
Vizuális antropológia BMEGT43M192
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43M205
Vizuális kommunikáció BMEGT43M400    

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43M201
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211
Ergonómia BMEGT52MN27
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207 – kötelező regisztrációs lap (43M207)

Diplomamunka-készítés BMEGT43M110 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Diplomamunka BMEGT43M111kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Vizsgakurzusok:

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.

A vizsgakurzusok meghirdetését Zsarkó Zsuzsától (E 715) lehet kérni legkésőbb 2013. szeptember 3-ig. Szeptember 3. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot (a regisztrációs héten), aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2013 ősz

Diplomamunka BMEGT43SZ72
Diplomamunka KGKIEG BMEGT431385
Fogyasztásszociológia KG BMEGT431060
Helyi fejlesztés- és társadalompolitika BMEGT43MN16
Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15
Szakirány komplex szigorlat BMEGT43SZ73
Kutatásmódszertan BMEGT43MN12
Kutatásmódszertan BMEGT43M700

KommMed BA sillabuszok 2013 tavasz

Kommunikáció és médiatudomány BA sillabuszok, 2013. tavasz

Filozófia BMEGT41A101
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43A102
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
Kommunikációs problémák elemzése BMEGT43A105

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan BMEGT20A001
Üzleti jog BMEGT55A001

Projektfeladat BMEGT43A109
Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111
Szakmai gyakorlat BMEGT43A112
Szakdolgozat BMEGT43A113 (A tárgyat a Neptunban nem kell felvenni.)
Kutatószeminárium 1. (BMEGT43A150)

Kutatószeminárium 1. Culture, Tradition, Heritage BMEGT43A150

Videótechnika BMEVIHIA075
Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072
Kommunikáció-akusztika BMEVIHIA073

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1. BMEGT65A101
Nemzetközi kapcsolatok és intézmények BMEGT43A140
Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba BMEGT43A151
Kultúra és kultúrák BMEGT41A122
Nemzetközi viselkedéskultúra BMEGT65A105

Kép BMEGT43A160
Tárgy BMEGT43A161
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43A171
Design és kommunikáció BMEGT43A173
Művészetfilozófia BMEGT43A186

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése BMEGT43A133
Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43A190
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Előítéletek, kisebbségek és konfliktusok a modern társadalmakban BMEGT43A189 (01 kurzus)
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Képi kifejezés BMEGT43A189 (02 kurzus)

Prezentáció BMEGT51A012
Szakmai nyelvművelés BMEGT51A011
Pénzügyek BMEGT35A001

Vizsgakurzusok:

Szociológia BMEGT43A100

Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108

Kultúraközi kommunikáció BMEGT43A030

 

KommMed MA sillabuszok 2013 tavasz

Kommunikáció- és médiatudomány MA sillabuszok, 2013. tavasz

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
Kritikai kultúrakutatás BMEGT43M107

Projektfeladat BMEGT43M109
Diplomamunka-készítés BMEGT43M110
Diplomamunka BMEGT43M111

Retorika és dialektika BMEGT41M111
Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41M112
Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések BMEGT41M123

Környezet-viselkedés kapcsolatelemzés BMEGT43M121
Környezetészlelés és téri tájékozódás BMEGT43M122

Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15

Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141
Szubkulturális gazdaságok BMEGT43M142
A digitális média elmélete és gyakorlata BMEGT43M151
Kulturális és média projektek szervezése BMEGT43M152

A vizuális kommunikáció társadalomtudományi vizsgálata BMEGT43M181
A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata BMEGT43M182
Művészetfilozófia BMEGT43M193

Kutatószeminárium 1. (BMEGT43M190)

Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43M200
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43M202
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207regisztrációs lap

Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Előítéletek, kisebbségek és konfliktusok a modern társadalmakban BMEGT43M208

Vizsgakurzusok:

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108

 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2013 tavasz

European Politics BMEGT43MN20

Regionális politika BMEGT43MN13

Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15

KommMed BA sillabuszok 2012 ősz

Kommunikáció és médiatudomány BA
Sillabuszok, 2012. ősz

Szociológia BMEGT43A100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41A100
Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Írásos elemzések BMEGT43A101
Kommunikációs tréning BMEGT52A101
Bevezetés az informatikába BMEGT43A020
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
   
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
Médiaelmélet és -történet BMEGT43A107
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108
Projektfeladat BMEGT43A109kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Nemzetközi komm. és angol nyelvű komm. technikák BMEGT65A106
Kommunikációs elemzések: aktuális témák (Titok és tabu) BMEGT43A189

Számítástechnika és intelligens rendszerek BMEVIHIA050
Digitális médiatechnika alapjai BMEVIHIA071
Audio-videó szerkesztés BMEVIHIA074
Tudáskezelési technikák BMEVIHIA046

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások BMEGT43A132

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2. BMEGT65A102
Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven BMEGT43A141
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
Marketing angol nyelven BMEGT20A048

Tér BMEGT43A162
A vizuális kommunikáció funkciói BMEGT43A163
Művészeti kommunikáció BMEGT43A172
A médiahatás vizsgálata BMEGT43A185
Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43A184

Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció I. (kifutó) BMEGT43A045 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Szakdolgozat konzultáció II. (kifutó) BMEGT43A046 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Szakmai gyakorlat BMEGT43A112

Vizsgakurzusok:

Filozófia BMEGT41A101
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.

A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni legkésőbb 2012. augusztus 29-ig. Augusztus 29. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok és kifutó kurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot (a regisztrációs héten), aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

KommMed MA sillabuszok 2012 ősz

Kommunikáció- és médiatudomány MA szak
Sillabuszok, 2012. ősz

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Interdisciplinary research in communication studies BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41M101
Szerepelméletek BMEGT43M103
Internetmédia BMEGT43M104

Meggyőzéstechnika BMEGT41M110
Környezeti kommunikáció BMEGT43M120
Kulturális iparágak működése BMEGT43M140
A vizuális kommunikáció filozófiája BMEGT43M180

A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108
Projektfeladat BMEGT43M109 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1. BMEGT41M121 + menetrend

Környezeti szocializáció BMEGT43M123
Környezeti attitűdök BMEGT43M131
Épített terek, környezettervezés és participáció BMEGT43M132

Túl a televízión: konvergens média BMEGT43M143
Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás BMEGT43M153

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok BMEGT43M183
A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191
Vizuális antropológia BMEGT43M192
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43M205

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43M201
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211
Ergonómia BMEGT52MN27
Kutatószeminárium 2. BMEGT43M206
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207kötelező regisztrációs lap (43M207)

Diplomamunka-készítés BMEGT43M110 – kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu
Diplomamunka BMEGT43M111kötelező regisztráció: oktszerv.szoc.bme.hu

Vizsgakurzusok:

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.

A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni legkésőbb 2012. augusztus 29-ig. Augusztus 29. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot (a regisztrációs héten), aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.
 

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2012 ősz

Helyi fejlesztés- és társadalompolitika BMEGT43MN16

Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15

KommMed BA sillabuszok 2012 tavasz

Kommunikáció és médiatudomány BA sillabuszok, 2012. tavasz

Filozófia BMEGT41A101
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43A102
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
Kommunikációs problémák elemzése BMEGT43A105

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan BMEGT20A001
Üzleti jog BMEGT55A001

Projektfeladat BMEGT43A109
Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111
Szakmai gyakorlat BMEGT43A112
Szakdolgozat BMEGT43A113 (A tárgyat a Neptunban nem kell felvenni.)

Videótechnika BMEVIHIA075
Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072
Kommunikáció-akusztika BMEVIHIA073

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1. BMEGT65A101
Nemzetközi kapcsolatok és intézmények BMEGT43A140
Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba BMEGT43A151
Kultúra és kultúrák BMEGT41A122
Üzleti etika BMEGT41A130
Nemzetközi viselkedéskultúra BMEGT65A105

Kép BMEGT43A160
Tárgy BMEGT43A161
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43A171
Design és kommunikáció BMEGT43A173
Művészetfilozófia BMEGT43A186
Philosophy of Art BMEGT43A186

Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése BMEGT43A133
Ergonómia BMEGT52A102
Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43A190
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Előítéletek, kisebbségek és konfliktusok a modern társadalmakban BMEGT43A189 (01 kurzus)
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Képi kifejezés BMEGT43A189 (02 kurzus)
Önálló szakmai projekt BMEGT43A188 – regisztrációs lap

Prezentáció BMEGT51A012
Szakmai nyelvművelés BMEGT51A011
Pénzügyek BMEGT35A001


Vizsgakurzusok:

Szociológia BMEGT43A100
Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.
A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni, legkésőbb az őszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig. Késedelmes kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot, aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

KommMed MA sillabuszok 2012 tavasz

Kommunikáció- és médiatudomány MA sillabuszok, 2012. tavasz

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
Kritikai kultúrakutatás BMEGT43M107

Projektfeladat BMEGT43M109
Diplomamunka-készítés BMEGT43M110
Diplomamunka BMEGT43M111

Retorika és dialektika BMEGT41M111
Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41M112
Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések BMEGT41M123

Környezet-viselkedés kapcsolatelemzés BMEGT43M121
Környezetészlelés és téri tájékozódás BMEGT43M122

Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141
Szubkulturális gazdaságok BMEGT43M142
A digitális média elmélete és gyakorlata BMEGT43M151
Kulturális és média projektek szervezése BMEGT43M152

A vizuális kommunikáció társadalomtudományi vizsgálata BMEGT43M181
A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata BMEGT43M182
Művészetfilozófia BMEGT43M193

Philosophy of Art BMEGT43M193

Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43M200
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43M202
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207 – regisztrációs lap
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Előítéletek, kisebbségek és konfliktusok a modern társadalmakban BMEGT43M208

Vizsgakurzusok:

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. (Félévközi jegyes kurzusokat nem lehet vizsgakurzusként elvégezni.) A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.
A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni, legkésőbb az őszi félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig. Késedelmes kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot, aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2012 tavasz

European Politics BMEGT43MN20

Környezet- és városszociológia BMEGT43MN15

KommMed BA sillabuszok 2011 ősz

A kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak 2011 őszi kurzusai:

Szociológia BMEGT43A100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41A100
Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100
Írásos elemzések BMEGT43A101
Kommunikációs tréning BMEGT52A101
Bevezetés az informatikába BMEGT43A020
Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001
   
Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106
Médiaelmélet és -történet BMEGT43A107
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108
Projektfeladat BMEGT43A109

Nemzetközi komm. és angol nyelvű komm. technikák BMEGT65A106
Kommunikációs elemzések: aktuális témák (Titok és tabu) BMEGT43A189

Számítástechnika és intelligens rendszerek BMEVIHIA050
Digitális médiatechnika alapjai BMEVIHIA071
Audio-videó szerkesztés BMEVIHIA074
Tudáskezelési technikák BMEVIHIA046

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés BMEGT43A122
Téri orientáció BMEGT43A123
Életút-terek BMEGT43A131
Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások BMEGT43A132

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2. BMEGT65A102
Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven BMEGT43A141
Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104
Marketing angol nyelven BMEGT20A048

Tér BMEGT43A162
A vizuális kommunikáció funkciói BMEGT43A163
Művészeti kommunikáció BMEGT43A172
A médiahatás vizsgálata BMEGT43A185
Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43A184

Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110regisztrációs lap (43A110)
Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111regisztrációs lap (43A111)  
Szakdolgozat konzultáció I. (kifutó) BMEGT43A045regisztrációs lap (43A045)
Szakdolgozat konzultáció II. (kifutó) BMEGT43A046regisztrációs lap (43A046)
Szakdolgozat BMEGT43A113

Szakmai gyakorlat BMEGT43A112regisztrációs lap (43A112)

Vizsgakurzusok:

Filozófia BMEGT41A101
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104

Az új (2010-től érvényes) mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. A régi (2010. előtt érvényes) tantervek kurzusai kifutó vizsgakurzusként akkor indulnak, ha a kurzus meghirdetését a hallgató kéri. Az új mintatanterv minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.
A vizsgakurzusok és kifutó kurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni legkésőbb 2011. június 20-ig. Június 20. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok és kifutó kurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot, aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.
 

KommMed MA sillabuszok 2011 ősz

A kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak 2011 őszi kurzusai:
 

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100
Interdisciplinary Research in Communication Studies BMEGT43M100
Társadalomelmélet BMEGT43M101
Reprezentációelméletek BMEGT41M100
Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41M101
Szerepelméletek BMEGT43M103
Internetmédia BMEGT43M104

Meggyőzéstechnika BMEGT41M110
Környezeti kommunikáció BMEGT43M120
Kulturális iparágak működése BMEGT43M140
A vizuális kommunikáció filozófiája BMEGT43M180

A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108
Projektfeladat BMEGT43M109regisztrációs lap (43M109)

Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113
Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1. BMEGT41M121

Környezeti szocializáció BMEGT43M123
Környezeti attitűdök BMEGT43M131
Épített terek, környezettervezés és participáció BMEGT43M132

Túl a televízión: konvergens média BMEGT43M143
Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás BMEGT43M153
Popular Culture, Consumption, Identity BMEGT43M153

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok BMEGT43M183
A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191
Vizuális antropológia BMEGT43M192
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43M205

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43M201
A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207regisztrációs lap (43M207)

Diplomamunka-készítés BMEGT43M110

Diplomamunka BMEGT43M111


Vizsgakurzusok:

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106

A mintatanterv vizsgajegyes kurzusait keresztfélévekben akkor lehet felvenni vizsgakurzusként, ha a hallgató az aláírást korábban már megszerezte a tárgyból. A minden hallgató számára kötelező vizsgajegyes kurzusokat keresztfélévekben automatikusan meghirdetjük vizsgakurzusként. A specializációs és egyéb választható kurzusok esetében (ha a kurzus vizsgajegyes) a hallgató kérésére hirdetjük meg az adott vizsgakurzust.
A vizsgakurzusok meghirdetését Lendvai Dorottyától (E 717) lehet kérni legkésőbb 2011. június 20-ig. Június 20. utáni kéréseket nem tudunk teljesíteni.
A vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban a hallgatónak az oktatóval kell felvennie a kapcsolatot, aki a hallgatót írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2011 ősz

Helyi fejlesztés és társadalompolitika

Környezet- és városszociológia

KommMed BA sillabuszok 2011 tavasz

Filozófia BMEGT41A101
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43A102
Általános nyelvészet és pszicholingvisztika BMEGT65A100
Közvetlen emberi kommunikáció BMEGT43A103
Kommunikációelméletek BMEGT43A104
Kommunikációs problémák elemzése BMEGT43A105

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan BMEGT20A001

Szakmai gyakorlat BMEGT43A112 – regisztrációs lap
BA Szakdolgozat konzultáció 2. BMEGT43A111 - szakdolgozat regisztrációs lap (43A111 és 43A113)   
Szakdolgozat BMEGT43A113 (43A111 teljesítése után vehető fel)
Üzleti jog BMEGT55A001

Videótechnika BMEVIHIA075
Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072
Kommunikáció-akusztika BMEVIHIA073

Környezetpszichológia: épített, természeti és virtuális terek BMEGT43A120
Viselkedés-tér kapcsolatelemzés módszertana BMEGT43A121
Környezeti kommunikációs esettanulmányok elemzése BMEGT43A133

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 1. BMEGT65A101
Nemzetközi kapcsolatok és intézmények BMEGT43A140
Bevezetés az összehasonlító országtanulmányokba BMEGT43A151
Kultúra és kultúrák BMEGT41A122
Kutatószeminárium 1.: Communication, Conflict Resolution and Territorial Development BMEGT43A150
Nemzetközi viselkedéskultúra BMEGT65A105

Kép BMEGT43A160
Tárgy BMEGT43A161
Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43A171
Design és kommunikáció BMEGT43A173
Művészetfilozófia BMEGT43A186

Ergonómia BMEGT52A102
Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43A190
Egyén, közösség, konfliktus BMEGT43A181
Önálló szakmai projekt BMEGT43A188 – regisztrációs lap
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Az újságírás aktuális kérdései BMEGT43A189

Prezentáció BMEGT51A012
Szakmai nyelvművelés BMEGT51A011
Pénzügyek BMEGT35A001

Projektfeladat BMEGT43A109 – regisztrációs lap
Projektfeladat I. BMEGT43A024 – regisztrációs lap
Projektfeladat II. BMEGT43A031 – regisztrációs lap
Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110 – regisztrációs lap
Szakdolgozat konzultáció I. BMEGT43A045 – regisztrációs lap
Szakdolgozat konzultáció II. BMEGT43A046 – regisztrációs lap
Szakmai gyakorlat BMEGT43A047 – regisztrációs lap

A kifutó kurzusok és vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban az oktatóval kell felvenni a kapcsolatot, aki a hallgatókat legkésőbb február 7-ig írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.    

KommMed MA sillabuszok 2011 tavasz

Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105
A közvetlen emberi kommunikáció elméletei BMEGT43M106
Kritikai kultúrakutatás BMEGT43M107

Diplomamunka-készítés BMEGT43M110 – regisztrációs lap (43M110 és 43M111)
Diplomamunka BMEGT43M111

Retorika és dialektika BMEGT41M111
Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41M112
Problémamegoldás, döntés szervezetekben: szerkezetek és működések BMEGT41M123

Környezet-viselkedés kapcsolatelemzés BMEGT43M121
Környezetészlelés és téri tájékozódás BMEGT43M122
Megélt város: várostervezés, építészet és szubjektív terek BMEGT43M133 

Műsorszerkesztés, médiaprogramming BMEGT43M141
Szubkulturális gazdaságok BMEGT43M142
A digitális média elmélete és gyakorlata BMEGT43M151
Kulturális és média projektek szervezése BMEGT43M152 

A vizuális kommunikáció társadalomtudományi vizsgálata BMEGT43M181
A vizuális kommunikáció pszichológiai vizsgálata BMEGT43M182
Művészetfilozófia BMEGT43M193 

Ergonómia BMEGT52MN27
Művészettörténet 1.: kezdetektől a 18. századig BMEGT43M200
Társadalomtudományi kutatásmódszertan BMEGT43M202
Önálló szakmai projekt BMEGT43M207 – regisztrációs lap
Egyén, közösség, konfliktus BMEGT43M210
Kommunikációs elemzések: aktuális témák – Mediáció BMEGT43M208

Projektfeladat BMEGT43MN35 – regisztrációs lap

A kifutó kurzusok és vizsgakurzusok teljesítésével kapcsolatban az oktatóval kell felvenni a kapcsolatot, aki a hallgatókat legkésőbb február 7-ig írásban tájékoztatja a kurzus teljesítésének feltételeiről.

regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak sillabuszok 2011 tavasz

választható tárgyak mérnök és közgazdász hallgatók számára 2011 tavasz

képzések szerint oktatók szerint ábécé rendben
 • A társadalomelemzés alapjai (BMEGT439879, Farkas János, szabadon választható) - kedd 14:15-15:45 E503
 • Bevezetés az informatikába (BMEGT43A20, Varga D., Buday G., GTK BSc képzések kötelező tárgya) - szerda 16:15-17:45 QA F14 
 • Film, élmény, manipuláció (BMEGT43A067, Gayer Z., szabadon választható) - csütörtök,  10:15-11:45, Q A202
 • Helyi fejlesztés és társadalompolitika (BMEGT43MN16, Visy E., Kocsis J., Ongjerth R.) - szerda 12:45-15:45, x
 • Játékelmélet a társadalomtudományokban (BMEGT439798, Mészáros József, szabadon választható) - hétfő 18:15-19:45 MGFEA
 • Játékelmélet és stratégiai gondolkodás KG (BMEGT431485, Mészáros József, KG kötelező tárgy)  - hétfő 18:15-19:45 MGFEA
 • Kommunikáció (BMEGT439309, Szabó Levente, szabadon választható) - szerda 1 4:15-15:45 E 1A
 • Kommunikáció (BMEGT43A001, Szabó Levente, BSc képzés mérnökhallgatói számára) -  szerda 14:15-15:45 E 1A 
 • Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás (BMEGT439348, Mátyási Sándor, szabadon választható) - a tréningek helye (február 11-12., 18-19., 25-26, március 18-19, 25-26., április 29-30.) és ideje a Neptunban lesz elérhető
 • Környezet- és városszociológia (BMEGT43MN15, Kocsis J. B.,  regionális és környezeti gazdaságtan MSc, környezetfejlesztés és városfejlesztés szak köt.tárgya) - csütörtök, 9:15-11:45, E 501
 • Közösségi politikák az EU-ban  (BMEGT43MN20, Orbán A.,  regionális és környezeti gazdaságtan MSc, kötelezően választható tárgya) - kedd, 8:15-9:45, E 303
 • Művészettörténet I. (Kezdetektől a reneszánszig) (BMEGT431426, S.Nagy Katalin, szabadon választható) - kedd 12:15-13:45 E 505
 • Művészettörténet II. (Impresszionizmustól a napjainkig) (BMEGT431427, S.Nagy Katalin, szabadon választható) - csak pótkurzusként meghirdetve
 • Reklámszociológia (BMEGT439767, Virányi Péter, szabadon választható) -  (01) hétfő 10:15:11:45 E205,  (02) kedd 17:15-18:45 E205, (03) szerda 14:15-15:45 E205 (jelentkezések)
 • Regionális politika  (BMEGT43MN13, Szaló P., regionális és környezeti gazdaságtan MSc) - hétfő, 16:15-18:45, E 303
 • Társadalmi és vizuális kommunikáció  (BMEGT43MS07, Szabó L., VBK nappali MSc kötelező tárgya) - htéfő 15:15-116:45 K 133
 • Társadalmi kommunikáció (BMEGT43A011, Szabó Levente, kötelezően választható közgazdász és műszaki menedzser szakosoknak) - csütörtök 14.15-15.45 Q AF14
 • Település- és városszociológia (BMEGT431051, Kocsis János Balázs, szabadon választott tárgy, épitész karosoknak kötelező) - péntek, 10.15-11.45, K232
 • Térbeli statisztika (BMEGT43MN17, Mészáros József,  
  regionális és környezeti gazdaságtan MSc) - hétfő, 15:15-17:45, x
 • Sociology BSc (Szociológia BMEGT43A002-02, mérnökhallgatói számára, angol nyelven) - csütörtök, 14.15-15.45, E 304/ Thursday, 
  10:15-11:45, Building E Room 304 
 • Bevezetés a szociológiába (BSc mérnök) (BMEGT43A002-01, Szakadát István, BSc képzés mérnökhallgatói számára) - csütörtök 17:15-19:45 E1C
 • Bevezetés a szociológiába (BMEGT42A014, Szakadát István, műszaki menedzser BSc kötelező tárgya) -  csütörtök 12:15-13:45 Q AF16
 • Szociológia (építészeknek) (BMEGT43A044, Kocsis János Balázs, az építészmérnöki kar hallgatói számára) - péntek 10.15-11.45, K232
 • Szociológia (közgazdászoknak) (BMEGT43A053, alkalmazott közg., gazd. men., nemeztközi gazd. BSc kötelező tárgya) - csütörtök 14:15-15:45 Q II.
 • Szociológia (műszaki szakoktató BSc) (BMEGTA050, Janky B., műszaki szakoktató BSc kötelező tárgya) - szerda 14:15-15:45, x
 • Szociológia (ember és társadalom) (BMEGT43A003, Janky B., kötelezően választható) - csütörtök 10:15-11:45, R 512

 

KommMed BA sillabuszok 2010 ősz

Szociológia BMEGT43A100

Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41A100

Pszichológia és kognitív tudomány BMEGT52A100

Írásos elemzések BMEGT43A101

Kommunikációs tréning BMEGT52A101

Bevezetés az informatikába BMEGT43A020

Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001

 

Társadalmi kommunikáció BMEGT43A106

Médiaelmélet és –történet BMEGT43A107

A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43A108

Projektfeladat BMEGT43A109

 

Nemzetközi komm. és angol nyelvű komm. technikák BMEGT65A106

Kommunikációs elemzések: aktuális témák (Titok és tabu) BMEGT43A189

Kommunikációs tréning 2. BMEGT52A103

Prezentáció BMEGT51A004

Szakmai nyelvművelés BMEGT51A011

Pénzügyek BMEGT35A024

 

Szakdolgozat konzultáció 1. BMEGT43A110 - regisztrációs lap

 

Elektronika és méréstechnika BMEVIHIA072

Digitális médiatechnika alapjai BMEVIHIA071

Audio-videó szerkesztés BMEVIHIA074

 

Városforma: urbanisztika és emberi viselkedés BMEGT43A122

Téri orientáció BMEGT43A123

Életút-terek BMEGT43A131

Adatfeldolgozás: környezeti kommunikációs kutatások BMEGT43A132

 

Szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés 2. BMEGT65A102

Összehasonlító országtanulmányok angol nyelven BMEGT43A141

Munkaszövegek fordítása, tárgyalástechnika angol nyelven BMEGT65A104

Marketing angol nyelven BMEGT20A048

 

Tér BMEGT43A162

A vizuális kommunikáció funkciói BMEGT43A163

Művészeti kommunikáció BMEGT43A172

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43A184

A médiahatás vizsgálata BMEGT43A185

 

Tárgyalási stratégiák és taktikák BMEGT41A121

 

 

Önálló szakmai projekt BMEGT43A188

KommMed MA sillabuszok 2010 ősz

Társadalomelmélet BMEGT43M101

Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100

Reprezentációelméletek BMEGT41M100

Érvelés és elemzési módszerek BMEGT41M101

Szerepelméletek BMEGT43M103

Internetmédia BMEGT43M104

 

Meggyőzéstechnika BMEGT41M110

Környezeti kommunikáció BMEGT43M120

Kulturális iparágak működése BMEGT43M140

A vizuális kommunikáció filozófiája BMEGT43M180

 

Projektfeladat BMEGT43MN35 - regisztrációs lap

Kommunikációs kampánytervezés BMEGT41M113

Környezeti szocializáció BMEGT43M123

Túl a televízión: konvergens média BMEGT43M143

Kutatószeminárium 1. (Kult.): Kritikai nyilvánosságkutatás és médiagazdaságtan BMEGT43M150

Vizuális kommunikációs tervezési folyamatok BMEGT43M183

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1. BMEGT41M121

Kutatószeminárium 1. (Terv.): Kommunikáció szakosok munkaerőpiaci fellépésének tervezése BMEGT41M120,

Épített terek, környezettervezés és participáció BMEGT43M132

Környezeti attitűdök BMEGT43M131

Népszerű kultúra, fogyasztás, identitás BMEGT43M153

A médiahatás vizsgálata BMEGT43M191

Vizuális antropológia BMEGT43M192

Művészettörténet 2.: 19-20. század BMEGT43M201

Vizuális kommunikációs projektek BMEGT43M205

Önálló szakmai projekt BMEGT43M207

A kommunikáció evolúciós gyökerei BMEGT43M211

 

 


Kutatószeminárium 1. (Körny.): Életút-terek BMEGT43M130

Kommunikációs problémák elemzése: Téri orientáció BMEGT43M208

CsatolmányMéret
Komm_kampanytervezes.pdf168.69 KB

választható tárgyak mérnök és közgazdász hallgatók számára 2010 ősz

képzések szerint oktatók szerint ábécé rendben
 • A rögzített zene kultúrtörténete (BMEGT43A066,  
  Vályi Gábor, szabadon választható) - kedd 16:15-17:45 ST 310
 • A társadalomelemzés alapjai (BMEGT439879, Farkas János, szabadon választható) - kedd 14:14-15:45 T604
 • Bevezetés az informatikába (BMEGT43A20, Varga D., Buday G.)
  • péntek 10:15-12:00 Q-I (01 kurzus, közgazdász szakosoknak)
  • szerda 14:15-16:00 QDF-43-44 (02 kurzus, kommunikáció és műszaki menedzser szakosoknak)
 • EU politikák KG (BMEGT43SZ38, Orbán Annamária, KG-nappali-Regionális szakirány, köt.vál. tárgy) - vizsgakurzus
 • Film, élmény, manipuláció (BMEGT43A067, Gayer Zoltán, szabadon választható) -   csütörtök 
  10:15-11:45, B027
 • Fogyasztásszociológia (BMEGT431062 Janky Béla, Ipari termék- és formatervező szak) - konzultáció
 • Fogyasztásszociológia (BMEGT431060, Janky Béla, KG-nappali köt.vál. tárgy) - konzultáció
 • Helyi fejlesztés- és társadalompolitika (BMEGT43MN16 Kocsis János Balázs, Janky Béla, reg. körny. mesterszak városfejl. szakirány) - konzultáció, hétfő 12.00
 • Infrastruktúra (BMEGT43SZ74, Kocsis János Balázs, KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - vizsgakurzus
 • Ingatlanértékelés és ingatlangazdálkodás KG (BMEGT43SZ36, Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány köt.vál. tárgy) - vizsgakurzus
 • Játékelmélet a társadalomtudományokban (BMEGT439798, Mészáros József, szabadon választható) - hétfő 18:15-19:45 MGFEA
 • Környezetszociológia KG (BMEGT43SZ39 KG-nappali, Kocsis János Balázs, Erőforr.-körny. szakirány köt.vál. tárgy) - kedd, 17:15-18:45, K232
 • Kommunikáció (BMEGT43MS06, Szabó Levente, VBK Környezetmérnök MSc levelező képzés - szakirányok kötelező tárgya) - konzultáció
 • Kommunikáció (BMEGT43A001 Szabó Levente, BSc képzés mérnökhallgatói számára) - csütörtök15.15-16.45 F  229 
 • Kommunikáció (BMEGT43A049, Szabó Levente) -
 • Kommunikáció (BMEGT439309, Szabó Levente, szabadon választható) - konzultáció
 • Közigazgatási jog KG(BMEGT43SZ22, Bánkuti Antal,  KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - kedd, 9:15-10:45, ST fsz 10.
 • Konfliktus megelőzés-kezelés-közvetítés-tárgyalás (BMEGT439348, Mátyási Sándor, szabadon választható) - a tréningek helye és ideje a Neptunban lesz elérhető
 • Kultúraszociológia (BMEGT431143, Vályi Gábor, szabadon választható) - kedd 14:15-15:45 ST 215
 • Kutatásmódszertan (BMEGT43MN12 Mészáros József,  Reg.-körny. mesterszak köt.tárgya) - hétfő, 16.15-17.45, St 310
 • Művészettörténet II. (Impresszionizmustól a napjainkig) 2 (BMEGT431427, S.Nagy Katalin, szabadon választható) - kedd 12:15-13:45 ST fsz 10
 • Politológia. A demokráciák politikai rendszere (BMEGT439312, Szakadát István, szabadon választható) -   csütörtök 14:15-15:45, T  28/B
 • Regionális politika és területi tervezés KG (BMEGT43SZ62, Szaló Péter, KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - hétfő 16:15-19:45, ST 
 • Reklámszociológia (BMEGT439767, Virányi Péter, szabadon választható) -  (01) hétfő 10:15:11:45 E1A,  >(02) kedd 17:15-18:45 IB025, (03) szerda 14:15-15:45 E1A 
 • Szervezetszociológia KG (BMEGT43SZ25, Mészáros József, KG-nappali-Regionális szakirány köt.vál. tárgy) - konzultáció, hétfő, 14:15-15:45 ST 314
 • Szociológia (BSc mérnök) (BMEGT43A002 Szakadát István, BSc képzés mérnökhallgatói számára) - csütörtök 17:15-18:45 E1C
 • Sociology BSc (Szociológia BMEGT43A002-02, mérnökhallgatói számára, angol nyelven) - hétfő, 10.15-11.45, ST fsz 11 / Mondays, 
  10.15-11.45, building ST 11
 • Szociológia (ip.terméktervező) (BMEGT43MS05, Kocsis János Balázs, ipari terméktervező mérnöki MSc képzés tárgya) - hétfő, 14.15-15.45, R505
 • Szociológia (építészeknek) (BMEGT43A044, Kocsis János Balázs, az építészmérnöki kar hallgatói számára) - 17.15-18.45, K232
 • Társadalmi kommunikáció (BMEGT43A011, Szabó Levente, kötelezően választható közgazdász és műszaki menedzser szakosoknak) - szerda 15.15-16.45 St. ép. 220-221 terem
 • Társadalomismeret (BMEGT43D045, Janky Béla, KG gazd.szerv. tud. doktori köt.tárgya) - 
  péntek 12:15-13:45 Q ép. ?
 • Társadalomstatisztika, demográfia KG (BMEGT43SZ33 Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány, kötelező tárgy) - vizsgakurzus
 • Település és városszociológia KG (BMEGT43SZ32, Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - vizsgakurzus
 • Településgazdaságtan KG (BMEGT43SZ21, Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - konzultáció, kedd, 16:15-19:45
 • Térinformatika (BMEGT43SZ75, Szabó György, Detrekői Ákos, KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) -  
  szerda, 16:15-17:45, ST 107
 • Területi konfliktusok és kommunikáció KG (BMEGT43SZ63, Vajdovichné dr. Visy Erzsébet KG nappali-Regionális szakirány kötelező tárgy) - szerda, 12:15-15:45, ST 107
 • Városrehabilitáció KG (BMEGT43SZ37, Kocsis János Balázs, KG-nappali-Regionális szakirány, köt.vál. tárgy) - vizsgakurzus
 • Városfejlesztés-műszaki ismeretek (BMEGT43MN19, Reg.körny.mesterszak Városfejl.szakirány) - nem indul
 • Vizuális kommunikáció (BMEGT43M400, Fiáth Henrietta, ipari terméktervező mérnöki MSc képzés tárgya) - csütörtök 15:15 - 19:45
 • Település- és városszociológia (BMEGT431051, Kocsis János Balázs, szabadon választott tárgy, épitész karosoknak kötelező) - kedd, 17.15-18.45, K232