kari bizottságok tanszéki delegáltjai

frissítve: 2013. szeptember

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK
Kari Oktatási Bizottság
Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök: Dr. Németh Edit oktatási dékánhelyettes
A Szociológia és Kommunikáció Tanszék delegáltja Dr. Kocsis János Balázs egyetemi docens    
Kari Tudományos Bizottság
Elnök: Dr. Izsó Lajos egyetemi tanár Társelnök: Dr. Orbán Annamária tudományos és nemzetközi dékánhelyettes
A Társadalomismeret Intézet delegáltja Dr. Szakadát István egyetemi docens    
Kari Gazdasági Bizottság
Elnök: Dr. Kövesi János dékán Társelnök: Dr. Bóta Gábor gazdasági dékánhelyettes
A Szociológia és Kommunikáció Tanszék delegáltja Dr. Hamp Gábor egyetemi docens, tanszékvezető    
MUNKABIZOTTSÁGOK
Kari Tanulmányi Bizottság
Elnök: Dr. Németh Edit oktatási dékánhelyettes    
A Szociológia és Kommunikáció Tanszék delegáltja Brózik Péter egyetemi tanársegéd    
Kari Akkreditációs és Tantárgyi Bizottság
Elnök: Dr. Meyer Dietmar egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető    
A Szociológia és Kommunikáció Tanszék delegáltja Dr. Bátori Zsolt egyetemi docens    
Kari TDK Bizottság
Elnök: Dr. Topár József egyetemi adjunktus Titkár: Bedzsula Bálint tanársegéd
A Szociológia és Kommunikáció Tanszék delegáltja Szabó Levente egyetemi adjunktus    
Kari Felvételi Bizottság    
Elnök: Dr. Kövesi János dékán Társelnök: Dr. Németh Edit oktatási dékánhelyettes
Kari Tantárgybefogadó Bizottság
Elnök: Dr. Németh Edit oktatási dékánhelyettes    
Oktatók Hallgatói Véleményezése Bizottság      
Elnök: Dr. Kövesi János dékán    
A Szociológia és Kommunikáció Tanszék delegáltja Dr. Barna Emilia Róza egyetemi adjunktus    
Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság
Elnök: Dr. Kövesi János dékán    
Kollégiumi Fegyelmi Albizottság      
Elnök: Dr. Kövesi János dékán    
Kari Tudományetikai Bizottság
Elnök: Dr. Orbán Annamária tudományos és nemzetközi dékánhelyettes Titkár: Dr. Hercegfi Károly egyetemi docens
Az ELTE Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszék delegáltja külső tagként Dr. Dúll Andrea egyetemi docens    
SZAKBIZOTTSÁGOK
Kommunikáció- és médiatudomány képzési szakbizottság
Elnök: Dr. Hamp Gábor egyetem docens, tanszékvezető    
Tagok: Dr. Augusztinovitz Fülöp egyetemi docens Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (VIK)
  Dr. Bátori Zsolt tudományos főmunkatárs    
  Dr. Barna Emília egyetemi adjunktus    
  Dr. Dúll Andrea egyetemi docens    
  Dr. Horányi Özséb egyetemi tanár (tanácskozási jog)    
  Zákány Judit nyelvtanár, igazgató h. Idegennyelvi Központ
  Dr. Láng Benedek egyetemi docens, tanszékvezető Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
  Hallgató 1.    
  Hallgató 2.    
  Hallgató 3.    
  Hallgató 4.    
  Hallgató 5.    
Külső Tag: Sallai László ügyvezető igazgató Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft.
Közgazdaságtudományi képzési ág szakbizottság
Műszaki menedzser szakbizottság
Pedagógiai képzések szakbizottság
Pszichológus képzési szakbizottság
Üzleti képzési ág szakbizottság