KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY BA/MA SPECIALIZÁCIÓK és FELVÉTELI

BA SPECIALIZÁCIÓK

MA SPECIALIZÁCIÓK

MA FELVÉTELI

 

A szakmai és a személyes sikerek jelentős részben a gondosan megtervezett és kivitelezett kommunikációnak köszönhetőek. Ha a legjobbaktól tanulsz professzionális kommunikációs módszereket és tudatos médiahasználatot, akkor olyan egyedülálló készséget fogsz birtokolni, amely nem csak a kommunikációs és médiaipar rengeteg területén indíthatja el a karriered, hanem a mindennapi és üzleti életben is sikeresebbé tehet. Különösen fontos ez egy olyan világban, ahol mindenkinek a zsebében lapul egy kommunikációs eszköz. A BME KomMédián a hallgatók által rendszeresen az egyetem legjobb oktatói közé szavazott tanároktól és gyakorlati szakemberektől kaphatod meg a legfrissebb tudást, amivel a saját céljaid szolgálatába állíthatod a digitális világ által kínált lehetőségeket.

A Műegyetemen van Magyarország első kommunikációs szakkollégiuma, a KommON Kommunikációs Szakkollégium is, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetsz a szakma legjobbjaival. Ha a BME KomMédiát választod, készülj fel a többi műegyetemi kiváltságra: a város legszebb egyetemi kampuszára, a vezető idegennyelvi központra, ahol ingyen tanulhatsz és szerezhetsz nyelvvizsgát, és a vadonatúj sportközpontra, ahol akár minden nap kipróbálhatsz valami újdonságot. És ne feledd: a BME GTK egyedülálló ösztöndíjprogrammal támogatja az alapszakos tanulmányaid.

Ismerkedj meg az Alap- (BA) és Mesterképzésen (MA) elérhető specializációkkal, és kövesd a BME KomMédiát a Facebookon vagy az Instagramon!

 

BME KomMédia BA

 

Nézd meg, mit tudsz kihozni magadból a BME KomMédia Alapképzésével, ami három év alatt felkészít a továbblépésre vagy az első munkahelyedre. Három specializáció segítségével (Nemzetközi és üzleti kommunikáció, Vizuális kommunikáció, Tartalomfejlesztés és médiapiac) tanulhatsz magyarul és angolul arról, hogyan legyél te a legmeggyőzőbb tárgyalópartner, hogyan használd hatékonyan a közösségi médiát, vagy éppen hogyan izgulj kevésbé nyilvános szereplések előtt.

 

1. BME KomMédia Nemzetközi és üzleti kommunikáció specializáció

A Nemzetközi és Üzleti Kommunikáció specializációban a nemzetközi kommunikáció mellett hangsúlyosan megjelenik az üzleti és szervezeti kommunikáció is. Célunk, hogy hallgatóinknak a különbözőbb, de összekapcsolódó területekről – mint a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi és interkulturális kommunikáció, a szervezeti és üzleti kommunikáció – származó használható tudást, valamint magas szintű, tárgyaló képes angolnyelv-ismeretet adjunk át. Ennek érdekében a specializáció több szakmai tárgyát angol nyelven oktatjuk. Leendő hallgatóink a szakirányon megszerzett alapos szakmai tudásukkal, jó kommunikációs és tárgyalási készségükkel, magas szintű idegennyelvtudásukkal nagyon jó eséllyel helyezkednek el a kormányzati, civil és nemzetközi szervezeteknél, követségeknél, multinacionális cégeknél nemzetközi, üzleti kommunikációs referenseként, a médiában nemzetközi és üzleti témákkal foglalkozó munkatársként, vagy folytatják tanulmányaikat hazai és nemzetközi egyetemek nemzetközi és üzleti mesterképzésein.

Tantárgyak:

Nemzetközi kapcsolatok (angol nyelven) Az angol nyelvű kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a nemzetközi politika, nemzetközi kapcsolatok és politikai gazdaságtan világába, hogy érthetővé váljanak mindazok a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális erők, amelyek formálják a világunkat. Kiemelt figyelmet fordítunk az olyan témákra, mint a politika, gazdaság és kultúra interakciója, a jelenlegi világrend kialakulása, az ENSZ, EU és a NATO, globalizáció és a nemzetközi konfliktusok valamint a diplomácia szerepe; migráció, régiók, civil társadalom, kulturális és sportdiplomácia.

Nemzetközi kommunikáció (angol nyelven) Globalizált világunkat meghatározza a kommunikációs kapcsolatok egyre sűrűsödő hálózata – olyan emberek között, akik elérő nyelvi és kulturális háttérrel rendelkeznek. A nemzetközi, multinacionális munkakörnyezetben való megfelelés, a sikeres kommunikáció a sokféle kultúrából érkező munkatársakkal speciális interkulturális tudást, attitűdöt és készségeket kíván. A kulturális tudás hiánya jobb esetben csak zavarbaejtő szituációkhoz vezethet, rosszabb esetben pedig akadálya lehet egy szakmai vagy üzleti megegyezésnek. Az angol nyelvű kurzus abban segít, hogy elkerüljük ezeket a helyzeteket, és a lehető leghatékonyabban tudjunk kommunikálni nemzetközi munkakörnyezetben.

Üzleti és szervezeti kommunikáció (magyar nyelven) A tárgy célja a szervezeten belüli, munkahelyi és üzleti kommunikáció elméletének és gyakorlatának bemutatása. Fontos, hogy a hallgatók megismerjék azokat a kommunikációs, motivációs modelleket és stratégiákat, amelyeket az üzleti és szervezeti kommunikációban hatékonyan alkalmazhatnak, ugyanakkor lényeges, hogy felismerjék és megértsék azokat a folyamatokat is, amelyek akadályozzák a sikeres kommunikációt. A kurzus során elsajátítjuk a szervezeten belüli individuális stratégiák eszközrendszerét úgy, hogy azt munkaerőpiaci helyzetben képesek legyenek a hallgatók önállóan használni.

Összehasonlító országtanulmányok  (angol nyelven) A fő fókusza az angol nyelvű kurzusnak a kultúra – milyen hatással van civilizációkra, társadalmakra és gazdaságokra a múltban és a jelenben? A három fő téma, amelyet körüljárunk: az étkezés és tradíciók; víz, energia és az erőforrások szűkössége; emberek, környezetek és városok. Ezek a kérdéskörök a legnagyobb kihívásokat jelentő területeket reprezentálják a 21. században. Az ernyőtémák alatt felfedezzük és megvizsgáljuk számos kontinens és régió kulturális életét. Beszélünk még olyan kérdésekről is mint a kulturális és társadalmi tőke, társadalmi innovációk, közösségi gazdaságok és fenntartható városi fejlődés.

 

2. BME KomMédia BA Tartalomfejlesztés és médiapiac specializáció

A Tartalomfejlesztés és médiapiac specializáció olyan kommunikációs szakembereket képez, akik otthonosan mozognak az online és offline tartalomelőállítás, -tervezés és stratégia gyakorlatában, továbbá megbízható szakmai ismeretekkel rendelkeznek a magyar és nemzetközi médiapiac működéséről. A képzés elsősorban gyakorlati jellegű: a hangsúly a hallgatók tartalomelőállítási, szövegalkotási kompetenciájának fejlesztésére esik, és a kapcsolódó műfaji, technológiai, vagy a médiakörnyezet szabályozásával kapcsolatos ismeretek elsajátítására. A hallgatók jártasságot szereznek a tartalomelőállítás folyamatát jelentő egyes részfeladatok elvégzésében, a mondatok első megfogalmazásától a szövegek megszerkesztésén keresztül a tartalom kommunikálásáig. A képzés során a hallgatók számos sajtóműfajban kipróbálhatják magukat, és a klasszikus újságírói ismeretek mellett komoly tudást szereznek a közösségi médiában zajló tartalomelőállítással, illetve a kereskedelmi célú tartalomfejlesztéssel kapcsolatban is. A képzés résztvevői számára gyakornoki lehetőségeket biztosítunk a médiapiac számos szegmensében. A hallgatók a tanulmányok lezárásaként személyes szakmai portfóliót állítanak össze, amelyet sikerrel használhatnak a munkaerőpiacra kilépve.

Tantárgyak

Médiaszínterek. A tantárgy célja a megfelelő médiapiaci és műfaji ismeretek átadása. Ez elsősorban esettanulmányokon keresztül zajlik; ennek köszönhetően a hallgatók egyszerre sajátítják el a médiapiaci jelenségek elemzéséhez szükséges eszköztár használatát, s szereznek ismeretet az elmúlt évek legfontosabb médiapiaci fejleményeiről.

Tartalomfejlesztés 1. és 2. A kurzusok a szövegalkotói kompetenciák fejlesztésére koncentrálnak. A hallgatók hétről hétre nagy mennyiségű szöveget hoznak létre a legváltozatosabb sajtóműfajokban, és az órákon műhelyszemináriumi keretek között tovább dolgoznak ezekkel a szövegekkel, mintegy a gyakorlatban elsajátítva a tartalomfejlesztés alapjait.

Társadalmi konfliktusok és médianyilvánosság. A tantárgy célja az elemzői kompetenciák fejlesztése. A hallgatók megismerkednek azokkal a legfontosabb társadalomtudományos és kommunikációelméleti elemzési technikákkal és módszerekkel, amelyek révén sikeresen megragadhatják, hogyan jelennek meg a különböző társadalmi konfliktusok az online és offline média terében, és értelmezhetik ezeket a konfliktusokat.

 

3. BME KomMédia BA Vizuális kommunikáció specializáció

A Vizuális kommunikáció specializáció olyan szakembereket képez, akik a társadalmi-kulturális színterek számos területén alkalmasak a vizuális kommunikáció összetett folyamatainak elemzésére, és az alkotó tervezésben, alakításban való részvételre. A média és a kreatív iparágak területén alkalmasak szakértői, elemzői, tanácsadói, kreatív munkatársi feladatok ellátására, cégek, társadalmi és közigazgatási szervezetek vizuális kommunikációs feladatainak, tevékenységeinek tervezésében, szervezésében való hatékony és szakmailag színvonalas részvételre. A specializáció programja a szükséges tudás megszerzését, a készségek és kompetenciák kialakítását olyan tantárgyakkal segíti elő, amelyek az élet minden területén jelen levő és gyakran változó vizuális kommunikációs jelenségekre és gyakorlatokra koncentrálnak. Ebben a környezetben a szükséges felkészültség magában foglalja a vizuális kommunikációs jelenségek funkcióinak felismerését, működésük sajátosságainak megértését, valamint a vizuális kommunikáció módszereinek és eszközeinek hatékony alkalmazását. A specializáció tárgyaiban az ízlést, az értelmezést, az értékelést a kritikai hozzáállás és a vizuális kommunikációs gyakorlat együttesen alapozza meg.

Tantárgyak:

A Fotográfia: a technológiától  a művészetig tárgy egy olyan áttekintő kurzus, amely a fotográfia tudományos, technológiai, társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti színtereiről hoz izgalmas és közérthető példákat és elemzéseket. Az előadás célja, hogy a hallgatók a fotókkal kapcsolatban gazdagabb és pontosabb értelmezési és értékelési képességek birtokában fejezzék be a kurzust. Az előadás melletti szemináriumon az előadás anyagát kibővítjük és szemináriumi formában megvitatjuk.

A Vizuális jelenségek elemzése kurzus célja kettős. Egyrészt áttekintjük és gyakoroljuk azokat az elemzési technikákat, amelyek a vizuális kommunikációs jelenségek felismeréséhez, értelmezéséhez és értékeléséhez szükségesek. Az elméletek és elemzési módszerek megismeréséhez pedig  nagyon sok (valós életből vett) példa és gyakorlat is tartozik majd. A kurzus másik célja tehát az, hogy esettanulmányok bemutatásával a gyakorlatban is alkalmazzuk az elméleti ismereteket.

A Vizuális kommunikációs projektek tárgy azokra az eszközökre és módszerekre koncentrál, amik a produktumok létrehozását teszik lehetővé. A vizuális produktumok létrehozásába pedig ma már beletartozik az is, hogy a hallgatókat abban is segítjük, hogy hogyan kell folyamatos önképzéssel az éppen uralkodó vizuális kommunikációs szoftverek és online felületek használatára felkészülni. Itt van lehetőség arra is, hogy az adatvizualizációtól kezdve az egyszerű, de vizuálisan is hatékony holnapok elkészítéséig, a praktikus vizuális kommunikációs feladatok elvégzésére is felkészítsük a hallgatókat.

A Vizuális kommunikáció az üzleti életben tárgy részben azokra az elemi tervezői ismeretekre koncentrál, amelyekre mindenkinek szüksége van, aki a tartalomiparban szeretne elhelyezkedni – kezdve azoktól a kérdésektől, hogy az egyes tartalomtípusok esetében milyen képeket állíthatunk a szöveges tartalom szolgálatába, hogyan tárgyaljunk a grafikussal, egészen a vizuális tartalmak felhasználásának jogi szabályozásával kapcsolatos kérdésekig. Másrészt pedig a tárgy részletes iparági ismeretekkel látja el a vizuális tartalomipar kérdései iránt érdeklődő hallgatókat.

 

BME KomMédia MA

 

A BME KomMédia Mesterképzése két év alatt szakembert farag belőled a választott területeden, és segít megtalálni a hozzád legjobban passzoló munkahelyet. Három specializáció (Kommunikációtervező, Digitális média, Kulturális terek) segít abban, hogy otthonosan mozogj a kreatív iparágakban, a közösségi médiában vagy éppen a legújabb technológiai trendekben. Multinacionális cégeknél, startupoknál, a médiában vagy ügynökségeknél is folytathatod, amit nálunk elkezdtél.

 

1. BME KomMédia MA Kommunikációtervező specializáció

A szervezetek hatékony működése és piaci sikere nagymértékben azon múlik, hogy milyen külső és belső kommunikációt folytatnak. A specializáció olyan szakembereket képez, akik ismerik az üzleti életben alkalmazott marketing, PR, válság- és szervezeti kommunikáció elveit, gyakorlatát és az e területeken hatékony eszközöket, módszereket. A specializáció kommunikációs események és kampányok tervezésére és megvalósítására készít fel. A kommunikációs szakember feladata, hogy a többi szakterülettel (értékesítés, termékfejlesztés, pénzügy, HR, stratégiai tervezés) és a menedzsmenttel együttműködve segítse a szervezet céljainak elérését. A tervező szakember képes a szervezet céljainak megfelelő kommunikációs célokat kitűzni, a célokat megvalósító kommunikációs eseményeket és kampányokat megtervezni és egy csapattal megvalósítani. Tudja kinek, mit, milyen felületen, hogyan kell kommunikálni, hogy a kívánt hatást elérje. A szakmai és személyes siker a kommunikációtervező számára nem válnak el. Ő nem csak a szervezetét és annak termékét tudja „eladni”, hanem saját magát is. Az állásinterjú a végzés utáni első szakmai feladat, amire a hallgatók felkészülnek, és amire ugyanúgy kommunikációs tervet kell készíteni, mint más projektekre.

Tantárgyak:

Az Üzleti retorika keretében a meggyőző szóbeli és írásbeli üzenetek és produktumok (prezentációk, dokumentumok) előállítását, célba juttatását és értékelését sajátítják el a kommunikációtervező hallgatóink.

A Tárgyalási stratégiák az üzleti életben kulcsszerepet játszó kapcsolatépítő és érdekösszefonó tárgyalások modelljeit, eszköztárát és készségeinek fejlesztését biztosítja. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a leendő kommunikációs szakemberek az üzleti környezetnek és a munkaerő piaci elvárásoknak megfelelően képességekre tegyenek szert.

A Kampánytervezés kurzus keretében hallgatóink a kommunikációs projektek tervezését, kivitelezését és értékelését gyakorolják. A tárgy kiemelt célja a különböző kommunikációs megnyilvánulások, eszközök, módszerek egységes szemléletű alkalmazásának kialakítása.

A Problémamegoldás és döntés szervezetekben tárgy a szervezeti és intézményi szempontból meghatározó csoportos probléma-megoldási és döntési folyamatokra helyezi a hangsúlyt. A specializációt végzettek képesek lesznek felismerni és korrigálni a döntéshozatalt torzító jelenségeket, és előállítani az optimális és hatékony döntést támogató környezetet.

 

2. BME KomMédia MA Kulturális terek specializáció

Mindennapi tevékenységeink során, akár a városi terekben járva-kelve, akár különböző szervezetekben közös célokért együtt dolgozva úgy kommunikálunk, hogy közben folyamatosan jelentéseket cserélünk egymással. Jelentésekkel ellátott tárgyakat adunk-veszünk, de környezetünk minden apró részletének is jelentést tulajdonítunk. A Kulturális terek szakirány képzési célja a kulturális és kreatív iparágakon – mint például a zeneipar, filmipar, divat, könyvkiadás, videójátékipar, múzeumok és galériák – belül zajló folyamatok, valamint a jelentéshordozó kulturális tárgyak, a kulturálisan behálózott terek és az azokat használó emberek közti kölcsönhatások sajátosságainak megismertetése. A képzés során tanult ismereteket használhatják azok, akik a kulturális és kreatív iparágakon belül helyezkednek el, például kulturális menedzserként; kulturális közgyűjtemények vagy társadalmi szervezetek, kulturális intézmények, kis- és közepes vállalatok közösségi média-menedzserei lesznek; várostervezési, városfejlesztési folyamatokban vesznek részt; intézményen belüli fejlesztésekben a HR menedzsment tagjaként képviselik a társas ökológia szempontjait vagy startupok kommunikációs feladatait intézik.

Tantárgyak:

A jelentéstermelés intézményei. A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a kulturális javak termelésének és elosztásának folyamataival, technikáival. A félév során tárgyaljuk a jelentés termelésének gazdasági és szociológiai kontextusát, majd vizsgáljuk az audiovizuális, nyomtatott és online sajtó, a film-, zene- és könyvpiac, sőt a PR-ipar meghatározó szereplőinek stratégiáját, viselkedését. A jelentéstermelést vizsgálva kitérünk a jelentések hordozóközegének, környezetének vizsgálatára is, hiszen a városi környezetek egyre inkább jelentéshordozó, mediatizált terekké válnak, amelyekben a létezés, a fejlesztés, a várospolitika keretei, lehetőségei is megváltoznak.

Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok. A kurzus a kulturális piacok működését alulnézetben, azaz a nagy iparági szinteken zajló folyamatok helyett a helyi kis kulturális közösségek és egyének szintjén vizsgálja. Különös figyelmet szentelünk a szubkulturális gazdaságokat működtető társas és gazdasági logikáknak. A szubkulturális média, a „mainstream” média és az ipari keretekben előállított kultúra közötti kölcsönhatások vizsgálatával is foglalkozunk. Elemezzük a kulturális iparágak, szubkulturális vállalkozások működését meghatározó poszt-fordiánus gazdasági környezetet, foglalkozunk a szabadidő és munka átalakulása, a termelés szegmentálása, a fragmentálódó niche piacok jelenségeivel, valamint, hogy az újmédia hogyan alakítja át a kulturális termelés, a közvetítés és fogyasztás világát.

Kommunikáció városi térben. A tantárgy a mindennapi életünknek fizikai keretet adó környezetbe ágyazódó, a városi terekben zajló kommunikációs folyamatokat kívánja elemezni kiemelten fókuszálva az épített, természeti és virtuális környezet és a környezethasználó közötti kommunikációs kapcsolatokra. A környezeti kommunikáció és a társas ökológia szempontjai mellett figyelünk a városszociológiai elemzések szempontjaira is. Bemutatjuk a modernizáció és az urbanizáció jelenségeit, a települések és környezetük viszonyrendszerét, a városi környezetek funkcióváltásait, a slumok és gettók, a dzsentrifikáció kialakulásának folyamatát, a szuburbanizáció jelenségét, és bemutatjuk azt is, hogy milyen lehetőségei, technikái vannak a városkommunikációnak. Elemezzük, hogy az okos, az innovatív, a fenntartható város kiformálásához és fenntartásához hogyan lehet a közösségi és mediatizált terek által nyújtott lehetőségeket kihasználni.

Csoportdinamika. A tantárgy megismertet a személyközi, csoporton belüli és csoportok közötti kommunikációs folyamatok dinamikájával – formális és informális helyzetekben egyaránt. A gyakorlatorientált kurzus képessé tesz a spontán, illetve delegált társadalmi szerepek, dinamikájának felismerésére és átalakítására, az egyént és a csoportot meghatározó közös és egyéni tudások, valamint a csoportidentitás társas- és társadalmi funkciójának megértésére, az intézményesülés lépéseinek azonosítására, a döntési mechanizmusok, és az abban rejlő potenciális konfliktusok felismerésére és kezelésére, valamint az egészséges szervezeti klíma feltételeinek azonosítására, kialakítására és fenntartására.

 

3. BME KomMédia MA Digitális média specializáció

A specializáció olyan kommunikációs szakembereket képez, akik otthonosan mozognak a digitális és online tartalomelőállítás, -tervezés és stratégia gyakorlatában, és ismerik a digitális világ, internet és közösségi média gazdaságtanának, üzletének, technológiájának és közpolitikájának a részleteit.

Ezekre a tudásokra alapozva pedig képesek rövid és hosszú távú tartalmi és médiastratégiákat kidolgozni médiavállalatok, hirdetők, a köz- és versenyszféra szereplői részére egyaránt; alkalmasak a digitális kommunikáció komplex folyamatainak elemzésére és alkotó tervezésére, alakítására, a média és a kreatív iparágak területén szakértői, elemzői, tanácsadói, kreatív munkatársi és vezetői feladatok ellátására; cégek, társadalmi és közigazgatási szervezetek digitális kommunikációs feladatainak, tevékenységeinek tervezésére, szervezésére, irányítására. A képzés két fő pillére a szakmai, piaci ismeretek és a gyakorlat, amelyek minden kurzusban együtt szerepelnek. A szakmai blokk részeként a hallgatók ismereteket szereznek a digitális médiastratégia kidolgozásáról, a média gazdasági és szabályozási folyamatairól és gyakorlatairól, kultúrájáról és közpolitikájáról. A gyakorlatokban elsajátítják mindazokat a műfajokat, amelyek a médiaüzletben előfordulnak. A képzést lezáró produktum is egy közzétehető vagy háttéranyagként használható írás: például nagy magazincikk, jelentés, elemzés vagy tanulmány. A munkák médiavállalatokkal egyeztetve születnek meg, a végzésre kialakítva egy erős portfóliót, amellyel a hallgató világosan tudja pozícionálni magát a munkaerőpiacon. A képzés két humán pillére a saját oktatókkal végzett munka és a szakmai hálózatépítés és együttműködés a legkiválóbb, vezető szakmabeliekkel. A specializáción végzettek többek között közösségi médiamenedzser, tartalommarketinges, digitális stratégiatervező, online újságíró, tartalomfejlesztő, digitális stratégiatervező, tanácsadó, tartalomfejlesztő, termékfejlesztő munkakörökben helyezkedhetnek el.

Tantárgyak:

Digitális és online tartalomfejlesztés. Hogyan kell egy közösségi platformon (blog, YouTube, Facebook) vagy online médiavállalatnál megtervezni a tartalommenedzsmentet, a tartalomfolyamot és -struktúrát? Hogyan kell kiválasztani a közönséget és kiszolgálni az igényeket, és megtervezni a munkafolyamatot? Ugyanezt hogyan kell végrehajtani mint hirdető, azaz tartalommal kommunikáló vállalat, vagy digitális felületeken jelenlévő, kommunikáló szereplő? Meghívott gyakorlati szakemberek számolnak be a szakmai eljárásokról, esettanulmányokat elemzünk és együtt dolgozunk. A gyakorlatok során saját tartalomfejlesztési projektek, stratégiák kidolgozásán és megvalósításán dolgozunk média vagy tartalommarketing területen, rendszeres beadandókkal, miközben betekintünk digitális nagyvállalatok, szerkesztőségek, archívumok gépházaiba.

Internet policy és digitális médiagazdaságtan. A kurzus mai és gyakorlati tudást ad a digitális üzletben nélkülözhetetlen, legfontosabb, globális, európai és hazai digitális médiapiaci és –szabályozási alapokról és trendekről. A legfontosabb témák között szerepel az internet közpolitikája és szabályozása, a médiapolitika, a média-ökoszisztéma változásai, aggregátorok és tartalomelőállítás viszonya, értékláncok, üzleti modellek, szerzői jogok, torrent, audiovizuális platformok, reklámpiac. A gyakorlatok során a fenti területeken felmerülő kérdésekről, problémákról írunk piaci elemzéseket, szabályozási értelmezéseket, javaslatokat, és trendkutatásokat végzünk.

Digitális és online vizuális kommunikáció. A tárgy az online vizuális kommunikációt és a digitális képpel való kommunikációt tekinti át. Lehetőség van tehát az elméleti tudást hasznosító gyakorlati és kreatív projektek megvalósítására is a kurzusok keretein belül. A félév során a hallgatók egyebek közt megismerkednek a grafikai, fotográfiai, elektronikus álló- és mozgóképek funkcióival, valamint a képi és a verbális reprezentáció hasonlóságaival és különbségeivel. A kurzus betekintést nyújt a nem képi vizuális kommunikáció elemzésének filozófiai módszereibe is. A kurzus során szemügyre vesszük a digitális kommunikáció etikai és társadalmi összefüggéseit is, különös tekintettel a tömegkultúra jelenségei által felvetett kérdésekre. A hallgatók emellett elsajátíthatnak képszerkesztési ismereteket, készségeket, az adatvizualizáció és a digitális design alapjait.

Digitális zeneipar. Hogyan néz ki a digitális zeneipar értéklánca, kik a főbb szereplők az ökoszisztémában, mit csinál a zenekar, menedzser, a kiadó, hogyan működik az ökoszisztéma? Hazai és nemzetközi piaci trendeket hasonlítunk össze, megvizsgáljuk a zenefogyasztás, a disztribúció, a közösségi média és a YouTube működését a zeneiparban, megvitatjuk a streaming, a mobil, a kalózkodás, szerzői jog problémáit gyakorlati szempontból. A fenti témákban való jártasság kialakítása mellett együtt gondolkodunk és dolgozunk a szakma szereplőivel: piaci elemzéseket, szabályozási problémákat értelmezünk, zenekarok, projektek digitális menedzsment stratégiáját dolgozzuk ki és online platformjaikat működtetjük.

 

2016. április 8.