tanszéki kutatások

A tanszéken vagy a tanszék részvételével zajlott kutatások listája

(Projekt nevének, címének, témavezetőjének és időtartamának megjelölésével).

 

A TÁRKI és a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének konzorciuma 7,8 millió Ft értékű kutatási megbízást kapott Újbuda önkormányzatától az Újbuda 60+ és az INTERREG idősügyi kutatás módszertanának kidolgozására és kivitelezésére. Témavezető: dr. Janky Béla

OTKA - Térbeli statisztikai mintavétel kutatás részbeszámolója a lap alján a csatolmányban pdf formátumban van. Letölthető! Témavezető dr. Mészáros József

PD 77410 -  "Városi szétterülés folyamatai Budapesten és környékén" című pályázat 3 évre 22150 EFt támogatást nyert. Témavezető: Kocsis János Balázs

K 76223 - „ Belföldi vándorlás, kisebbségek, helyi közösségek és szolidaritás”. című pályázat 4 évre 9822 EFt támogatást nyert. Témavezető: Janky Béla

K+F  KK 35133 - A jövő médiaszabályozása a folyíamatban levő jogalkotás nyomán. dr. Szakadát István 2008.

K+F  KK - 35132 - Kommunikációs helyzetek és szolgáltatások elemzése. dr. Szakadát István 2008.

K+F  KK - 35131 - Konvergens televíziózás formái. dr. Szakadát István 2008. 

KK 34664 - Bank dr. Szakadát István 2008.

K+F  KK 33581 - ELRA. 2007.

K+F  KK 33506 - MetaCarta. 2007.

K+F  KK 32714 - Gépi tanulás hálózatokon. 2007.

K+F  KK 32713 - Emergens szemantika. dr. Szakadát István 2007.

K+F  KK 32712 - Digitális tartalom-előállítás a magyar nyelvi kulturális termelés méretgazdaságosság kérdésköre. dr. Szakadát István 2007.

K+F  KK 32711 - Digitális tartalom fogyasztói viselkedésének felmérése. Csigó Péter 2007.

K+F  KK 32710 - Magyar nyelvű szöveg-feldolgozás gépi mód-szerekkel. Halácsy Péter 2007.

K+F  KK 32709  - Új típusú interfészek és a mobil kommunikáció. dr. Szakadát István 2007.

K+F  KK 32708 - Emergens archivumok. Vályi Gábor 2007.

K+F  KK 32672 - Információs igények és információkeresés mérése. dr. Szakadát István 2007.

P2P-Fusion EU Project - Az audio és videotartalmak legális internetes újrahasználása jelenlegi nehézségeinek kiküszöbölését célozza meg dr. Szakadát István 2006. jún.1.

STUDIO METROPOLITANA (weboldal: www.studiometropolitana.hu) -
Közterek és közterületek arculatának megváltoztatása az 1990-2005-ig terjedő időszakban, összefüggésben a privatizáció folyamatával, a közterületi reklámok mennyiségének és minőségének lakossági megítélése. Kocsis János Balázs - dr. Janky Béla 2006. szeptember-

REFLEX - Ritkábban tanított nyelvek projektben a magyar nyelvvel kapcsolatos feladatok ellátása. Halácsy Péter
2006. márc.1-júl.1.

HEFOP - A kommunikáció médiatudomány BA-alapszakjainak kidolgozása. Dr. Horányi Özséb 2005-2006.

K+F/KK - Kollaboratív és tartalomalapú információszűrés. Halácsy Péter 2005-2006.

K+F/KK - A közösségi publikációs rendszer szociológiai alapjai és specifikációja. Vályi Gábor 2005-2006.

K+F/KK - Telekommunikációs hálózatok strukturális elemzése. Varga Dániel 2005-2006.

K+F/KK - A Magyar Telekom Rt. Kompetenciatérképének kifejlesztése. Halácsy Péter 2005-2006.

K+F/KK - A wifi hálózatok összefüggései a városi térhasználattal. Bodó Balázs 2005-2006.

K+F/KK - Ontológiákban tárolt szemantikai tudás hasznosításának kérdései. Dr. Szakadát István 2005-2006.

K+F/KK - Médiaszegmentációs modell internetfogyasztók szegmentálása. Csigó Péter 2005-2006.

4G - Mobil Kommunikációs Kutatásfejlesztési Központ és Innovációs Centrum létesítése. Dr. Szakadát István 2005-2009.

NKFP - Demográgiai folyamatok és az időskori biztonság Dr. Mészáros József 2005-2006.

NKFP- Magyar egységes ontológia MEO Dr. Szakadát István 2005-2006.

Mindentudás Egyeteme 
Mindentudás Egyeteme portál - Aklan András 2005. január - 2005. szeptember

ITEM K+F - Hunglish - Szabadon flehasználható, magyar-angol, statisztikai gépi nyersfordító rendszer Halácsy Péter
2004-2005.

IHM ITP - Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése. Szigeti Péter 2004.

NDA/KK (weboldal: www.nda.hu) Nemzeti Digitális Adattár. Dr. György Péter 2003-2004.

IKTA - Agyfarm - az akadémiai kutatás kollaboratív kommunikációs és tudásszervezési modellje online technológiai környezetben. Bodó Balázs 2003-2004.

IHM - K+F ITEM -Szószablya - Szabad forrású, magyar nyelvű morfológiai elemző. Dr. Szakadát István 2003-2004.

MEH/KK - Az államigazgatási adatvagyonra építhető lehetőségek, tudásmenedzsment kérdései. Dr. Szakadát István
2003-2004.

L.L.konf. - Language Learning konferencia szervezése. Dr. Horányi Özséb, Dr. Hamp Gábor 2003.

OM - Jugoszlávia utódállamaiban az egyetemisták értékeit vizsgáló kutatás. Dr. Mészáros József 2003.

APERTUS - A felsőoktatásban bevezethető e-tananyag fejlesztése. Bodó Balázs 2002-2003.

Támogatás könyvkiadásra - Magyarország politikai atlasza. Dr. Mészáros József 2002-2003.

NKFP -
A népesedés az emberi, emberbarát környezet alakítása, különös tekintettel a gyermekekre, idősekre és fogyatékosokra. Dr. S.Nagy Katalin 2002-2004.

OTKA - A kommunikáció participációs modellje. Dr. Horányi Özséb 2001-2004.

OTKA - A deontikus logika számítógépes alkalmazásának lehetőségei. Dr. Szakadát István 2001-2002
 

CsatolmányMéret
otka-minta.pdf212.29 KB