Dr. Dúll Andrea, habilitált egyetemi docens

 

 

 

 

 

 

PhD (pszichológia, ELTE)

szakirányvezető (kommunikáció és médiatudomány BA és MA, környezeti kommunikációs specializáció)

 

 

 

 

 


elérhetőségek

publikációk

Végzettség

 • 1987. Diploma: pszichológus és pszichológia szakos középiskolai tanár, a diploma minősítése: kiváló – okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1987

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

 • Munkahelyek
  • 2009-től jelenleg is: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
  • 1990–2008.ELTE Pszichológiai Intézet, egyetemi docens
  • 1987–1990. MTA TMB, tudományos továbbképzési ösztöndíjas
 • 2010 Habilitáció, ELTE Doktori Iskola, téma: környezetpszichológia, Summa cum laude
 • 2009 Környezeti Kommunikáció Műhely létrehozása (Környezetpszichológiai Szekció utódaként), igazgató: Dúll Andrea
 • 2004 Környezetpszichológiai Szekció megalapítása, Magyar Pszichológiai Társaság, a Szekció elnöke: Dúll Andrea
 • 2004 Környezetpszichológiai Műhely életre hívása az ELTE Kísérleti Általános Pszichológia Tanszékén, a Műhely vezetője: Dúll Andrea,
 • 2002 ELTE Pszichológiai Doktori Iskola, Magatartástudományi Program, környezetpszichológiai mintaút létrehozása
 • 1998 Ph.D.-disszertáció „Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata”, ELTE, Pszichológiai Doktori Iskola, Summa cum laude
 • 1991 Bölcsészdoktori (dr. univ.) disszertáció: „Hétköznapi cselekvések mentális szerveződése”, ELTE, Summa cum laude

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

 • 2009-2012. MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj.
 • 2004. MTA Bolyai Plakett kiváló kutatómunkáért
 • 2000–2003. MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (kiemelkedő minősítés).
 • 1990. MTA TMB tanulmánypályázat, III. díj
 • 1987-1990 MTA TMB tudományos továbbképzési ösztöndíj (kutatóhely: ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszék)
 • 1987 „Kiváló egyetemi munkáért”–plakett, KLTE, Debrecen
 • 1986 XVII. OTDK, általános pszichológiai szekció különdíja
 • 1985-1987 tanszéki demonstrátor, KLTE, Pszichológia Tanszék, Debrecen
 • 1982-1987 több alkalommal: Népköztársasági ill. Kiemelt ösztöndíj, KLTE

Oktatás

Graduális egyetemi képzések

 • 2009-től jelenleg is: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
  • Környezeti kommunikáció BA és MA specializációk tantárgyainak kidolgozása, és oktatása
  • 2009. ősz: Környezetszociológia
  • 2008. Vizuális kommunikáció szakirány, Tér
 • 2009-től jelenleg is: Urbanisztika Tanszék, Tanszéki terv 1-2. (Pálfy Sándorral és Varga Péter Istvánnal)
 • 2000–től jelenleg is Károli Gáspár Református Egyetem, pszichológia szak
  • általános pszichológia, kutatásmódszertan, méréselmélet, ökológiai pszichológia, több környezetpszichológiai tárgy, műhelymunka és szakdolgozat vezetés.
 • 2005–től jelenleg is: Iparművészeti Egyetem (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem), Elméleti Intézet
  • Környezetpszichológia: tér és tárgy c. kurzus
  • Szakdolgozati konzulens
 • 2002– től jelenleg is: Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építészmérnöki Kar, TÉT, építészmérnök képzés
  • környezetpszichológia
 • 1987-2008. Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • általános pszichológia, előadások és gyakorlatok: előkészítő, pszichológia szakos, tanári és a pedagógia szakos hallgatóknak (alapozó képzés, Magatartástudományi Program)
  • 1992–1993. oktatási segédanyagok kidolgozása az általános pszichológiához: a képzésben azóta is oktatott kétkötetes gyakorlatgyűjtemény írása (l. Publikációs lista)
  • Környezetpszichológia – a környezetpszichológiai kutatások megteremtése mellett a terület oktatásának megalapozása és elméletének–gyakorlatának kialakítása Magyarországon: speciálkollégiumok, programok, kutatási szemináriumok, műhelymunkák, programzáró dolgozatok és szakdolgozatok vezetése – pszichológia szakos, tanári és a pedagógia szakos hallgatóknak, és az angol nyelvű pszichológusképzésben (ELUP), Magatartáskutatási Program, Egészségpszichológia Program. A tárgyak a bolognai folyamat keretében induló pszichológus és tanári képzési MA-szakok részei az ELTE-en.
  • 1998-tól: oktatási segédanyagok kidolgozása a környezetpszichológiához (l. Publikációs lista), és egyéb anyagok írása
  • Ökológiai észleléselméletek (Kísérleti és Kognitív Pszichológiai Program)
  • Jog és pszichológia tandemkurzus, ELTE PPK–Jogi Kar együttműködésben, környezetpszichológia  –2009 Illyés Sándor Szakkollégium: Környezetpszichológia
 • 2004–2009 Szeged Szegedi Tudományegyetem, Pszichológia Tanszék, 2 féléves környezetpszichológia (Kognitív Pszichológia Szakirány; Szociálpszichológia Szakirány
  • Szakdolgozat témavezetés
 • 2004–2009 Corvinus Egyetem, Budapest, Pszichológia és Pedagógia Tanszék
  • Társadalom- és környezetpszichológia (Társadalom- és szociálpszichológia mellékszakirány)
 • 1987–2002. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Debrecen
  • általános pszichológia kurzusok, környezetpszichológia kurzusok, szakdolgozat vezetés

Posztgraduális képzések

 • 1996– tól jelenleg is: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  • 1996–tól jelenleg is: Építészmérnöki Kar, Építőművészeti Doktori Iskola:

   • környezetpszichológia: az általam megalapozott és oktatott tárgy a posztgraduális képzés 3 kredites, kötelező kurzusa

   • rendszeresen felkért PhD-disszertáció bíráló, és doktori szigorlat vizsgabizottsági tag vagyok

   • 2 építész hallgató társ-témavezetése: építészet–környezetpszichológia

  • 2006-tól jelenleg is Urbanisztika Tanszék: Főépítész szakmérnöki képzés

  • 2008-2009. Szociológia és Kommunikáció Tanszék: Vizuális kommunikáció szakirány, Tér

  • 1998–2008: lezárult képzések

   • Villamosmérnöki Kar Orvosbiológiai Szakmérnökképzés, környezetpszichológia

   • Rehabilitációs mérnökképzés, környezetpszichológia

   • Urbanisztika Tanszék: Főépítész szakmérnöki képzés

 • 1995– től jelenleg is ELTE, PPK Pszichológiai Intézet

  • Ph.D.-képzés, Pszichológiai Doktori Iskola

   • Magatartástudományi Program

    • környezetpszichológia és kutatásmódszertan

    • 7 PhD-hallgató témavezetése (környezetpszichológia)

   • Munka- és szervezetpszichológia program (BME Ergonómia és Pszichológia Tanszékével közösen)

    • Munkahelyi környezetpszichológia

     • Egészségfejlesztő pszichológus Szakképzés, ELTE

      • Környezeti egészségpszichológia

 • 2005-től jelenleg is: Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Doktori Iskola:

  • 1 PhD-hallgató témavezetése (környezetpszichológiából)

 • 2002–től jelenleg is: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Pszichológiai Doktori Iskola

  • 1 PhD-hallgató témavezetése (környezetpszichológiából)

 • 2002– től jelenleg is: Szent István Egyetem, TÉT, szakmérnökképzés-képzés

  • környezetpszichológia

Kutatási területek, témavezetések

 • Projektfeladattémák
  • Pihentető környezetek
   Városi terek a fejben – eligazodást segítő és gátló térkommunikáció
 • Szakdolgozati témák
  • Bármely, környezet-ember kölcsönhatást érintő téma – előzetes egyeztetés után
 • Doktori témák
  • (környezet)pszichológiai és környezeti kommunikációs témák: városi térhasználat, gyógyító környezetek, otthonosság – otthonpótló helyek – helyveszteség – hajléktalanság

Kutatások

 • 2003-2008. Tematikus OTKA-pályázat, témavezető: Dúll Andrea, téma: „A helykötődés környezetpszichológiai kutatása: a környezet-használó összeillés kontextuális szemléletű empirikus vizsgálata elsődleges és másodlagos mikro- és makroterritóriumokban”
 • 2003. Könyvkiadás támogatási pályázat, Pro Renovanda Culturae Alapítvány „Tudomány az oktatásban” Szakalapítvány, könyvkiadási pályázat („A környezet: kérdés vagy válasz” c. tanulmánykötet kiadására), első szerkesztő: Dúll Andrea 2003–2006.
 • 1996–1999. Önálló Ifjúsági OTKA-pályázat (száma: F 020746, témavezető: Dúll Andrea), témája: „Hétköznapi cselekvések környezetpszichológiai, módszertani vizsgálata: az épített környezet fizikai és emocionális jellemzőinek összefüggése a viselkedésszerveződéssel”.
 • 1997. MKM (száma: 27., témavezető: Dúll Andrea), témája: „Környezeti 'sokféleség': kulturális eltérések a nyilvános és a privát terek használatában – magyar–amerikai környezetpszichológiai kutatási és oktatási program”
 • 1996. Peregrinatio Alapítvány kutatói-tanulmányi ösztöndíja, 3 hónap, Amerikai Egyesült Államok; tanulmányok a modern környezetpszichológia vezető intézményeiben: UCI, University of California, Irvine; Graduate School of Claremont, California; The University of Utah, Salt Lake City
 • 1992–1995. Önálló Ifjúsági OTKA-pályázat (száma: T 4906, témavezető: Dúll Andrea), témája: "Mindennapi aktivitások és a tárgyi környezet változásainak összefüggése".
 • 1993. Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, „Tudomány az oktatásban” Szakalapítvány 93/7. sz. pályázata (témavezető: Dúll Andrea): „A felnőtt kötődés és a szeretet-kapcsolatok empirikus vizsgálata”.

Részvétel kutatási pályázatokban

 • 2008-2011 OTKA (K 76880) Nem-specifikus egészségproblémák vizsgálata modellrendszerekben (témavezető Bárdos György).
 • 1997-2000: MKM Felsőoktatási kutatási programfinanszírozás pályázat (száma: FKFP 0528/1997, programvezető: Bányai Éva), téma: „A magatartást szabályozó személyközi és környezeti kölcsönhatások kísérleti pszichológiai vizsgálata”. A környezetpszichológiai alprogram vezetője Dúll Andrea.
 • IDEAL TEMPUS JEP-09451-95 sz. projekt „A felsőfokú pszichológiai asszisztens képzés tantervének és tananyagainak kidolgozása” (BME, ELTE, KLTE, programvezetők: Antalovits Miklós, Hunyady György, Kovács Zoltán). Az általános pszichológia és a tutorial anyagának felelőse Dúll Andrea.

Konferenciák, műhelymunkák

 • 2010, Környezetpszichológia 1.: Kutatásmódszertan és terápia. Szimpózium, Szervezők: Brózik Péter, Dúll Andrea. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Egyén és kultúra: A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. Pécs, 2010. máj. 27-29.
 • 2010, Környezetpszichológia 2.: Tér–képek. Szimpózium, Szervezők: Brózik Péter, Dúll Andrea. Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Egyén és kultúra: A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. Pécs, 2010. máj. 27-29.
 • 2008, A helyét kereső egyén és a változó környezet párbeszéde 1., Környezetpszichológiai szimpózium, Szervező: Dúll Andrea, Moderátor: Bárdos György, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, A 21. század pszichológiája a környezeti és társadalmi változások tükrében, Nyíregyháza, 2008. május 22–24.
 • 2008, A helyét kereső egyén és a változó környezet párbeszéde 2., Környezetpszichológiai szimpózium, Szervező: Dúll Andrea, Moderátor: Bárdos György, Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, A 21. század pszichológiája a környezeti és társadalmi változások tükrében, Nyíregyháza, 2008. május 22–24.
 • 2008, Környezetpszichológiai poszterszekció, szervező Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2008. március 26–28. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea
 • 2007, Környezetpszichológiai poszterszekció, szervező Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2007. március 19–21. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea
 • 2006, Környezetpszichológia, Szimpózium, Szervező: Dúll Andrea, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006. május 25–27.
 • 2006, Egy határterület határterületei – a környezetpszichológia kölcsönhatása más tudományterületekkel. Kerekasztal beszélgetés, Szervező: Dúll Andrea, moderátorok: Dúll Andrea, Brózik Péter; résztvevők: Bárdos György, Reis Frigyes, Szokolszky Ágnes, Urbán Róbert, Varga Katalin, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006, május 25–27. Budapest.
 • 2006, Tematikus poszter műhely, Helyek és emberek: kurrens környezetpszichológiai kutatások Magyarországon, Szervező: Dúll Andrea, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2006. május 25–27. Budapest.
 • 2006, Környezetpszichológiai poszterszekció, szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2006. március 16–18. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea
 • 2005, Környezetpszichológiai poszterszekció: Helyek, Szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2005. március 16. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea
 • 2005, Környezetpszichológiai poszterszekció: Otthon, Szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2005. március 18. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea
 • 2004, Member of Scientific Committee, 18th IAPS Conference, Evaluation in progress, July 7 - 10, 2004, Vienna, Austria
 • 2004, Környezetpszichológia Szimpózium, Szervező: Dúll Andrea, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2004. máj. 28–30., Debrecen.
 • 2004, Környezetpszichológiai poszterszekció, Szervező: Dúll Andrea, Illyés Sándor Emléknapok, ELTE, Budapest, 2004. március 16–18. A bemutatott munkák témavezetője: Dúll Andrea
 • 2002, Környezetpszichológia Szimpózium, A környezet – kérdés vagy válasz? Szervező: Dúll Andrea, Szokolszky Ágnes, Magyar Pszichológiai Társaság XV. Országos Tudományos Nagygyűlése, 2002. május 30–június 2., Szeged.
 • 2000, Konferenciaszervezés: Magyar Pszichológiai Társaság, Nagygyűlés (ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszék munkatársaival és a Társasággal közösen)

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 • Társasági tagság, közéleti tevékenység - 1990–től jelenleg is: Magyar Pszichológiai Társaság, tag
 • 1995– IAPS (International Association for People-Environment Studies), tag
  • 2000–től: reviewer for IAPS conferences
  • 2004– től: scientific network coordinator for Hungary
 • 2004– től jelenleg is: Magyar Biológiai Társaság, tag
 • 2006–2008: OTKA Bizottság, Pedagógia és Pszichológia Zsűri, tag
 • További szakmai kapcsolatok
  • UCI (University of California, Irvine)
  • Graduate School of Claremont, California
  • The University of Utah, Salt Lake City

Egyéb

Mind kutató-, mind oktatómunkám terén egyik legfontosabb szakmai eredményemnek tekintem, hogy kezdeményezésem és évtizedes munkám nyomán Magyarországon is meghonosodott a környezetpszichológia tudományterülete. Jelenlegi elsődleges szakmai célkitűzésem a környezeti kommunikáció tudományterületének megteremtése, az ezen a területen folyó munka kiszélesítése mind az oktatás (kurzusok, oktatási programok, egyetemi segédanyagok, jegyzetek összeállítása, stb.), mind a kutatás terén (kutatómunka, hallgatók bevonása a kutatómunkába, publikálás, stb.).

Környezetpszichológiai munka egyéb keretek között, rendszeres együttműködések, kutatások, szakértői tevékenység

 • Rendszeres oktatási/kutatási együttműködés, projektbírálatok
  • SE Magatartástudományi Intézet
  • KREA Művészeti Iskola
  • Corvinus Egyetem, Mentális térképezés csoport
 • 2009–10. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által koordinált, iskolai infrastruktúra kutatás és fejlesztés, Szakmai Tanácsadó Testület tagja
 • 2009. Ökoiskolák kritériumrendszerének megújítása, OFI – bizottsági tag (bizottságvezető: Varga Attila)
 • 2005. Metro 4 állomásainak belső kialakítása, Palatium Stúdióval (projektvezető: Erő Zoltán)
 • 2004-2006. Károlyi István Gyermekközpont, Fót: oktatási és kutatási együttműködés (Projektfelelős: Dúll Andrea és Czikó Benjámin igazgató)
 • 2003-2004. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet: „Fények és árnyak” – plázakutatás (projektvezető: Demetrovics Zsolt)
 • 2003. Váci Főtér tervezése, kialakítása, Sáros és Tsa Építésziroda – pszichológus szakértő: Dúll Andrea
 • 2003. Pusztazámor, szelektív hulladékgyűjtési projekt, pszichológus szakértő: Dúll Andrea
 • 2003. Mobilitás Projekt, BMGE Urbanisztika Tanszék, pszichológus szakértő: Dúll Andrea
 • 2002. Budapest Plage, környezetpszichológus szakértő: Dúll Andrea

Egyéb szakmai képzések (pszichológia)

 • Autogén tréning (alapfok, 2 félév)
 • Pszichodráma (4 félév)
 • Családterápiás képzés (alapfok)

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/