Ongjerth Richárd, tudományos munkatárs

Cím 1111 Budapest, Stoczek utca 2. fsz.11 szoba
Telefon 06-1-463-2410
Fax (+36 1) 463 4294
E-mail ongjerth[AT]t-online.hu

 

 

 

 


elérhetőségek

publikációk

 

CV és publikációk

 

Tanulmányok

1973-ban kezdte a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán,
1980-ban szerzett diplomát

Munkahelyek

1980. szeptemberétől
Budapesti Városépítési Tervező Vállalat
először organizátor tervező
1981-től a Városépítési Kutatási Osztályon, kutatóként.
1987-től osztályvezető-helyettes,
1992-től az időközben BUVÁTI Rt-vé alakult cég Térségkutatási és Városfejlesztési Irodájának vezetője.

A BUVÁTI-ban a 80-as évek első felében több fővárosi kerület városrehabilitációs tanulmányának elkészítésében működött közre, munkái közé tartozott a Főváros Közoktatás-fejlesztési Koncepciója (1983) beruházási munkarészeinek elkészítése, és dolgozott a Fővárosi Agglomeráció Regionális Rendezési Tervében (1984-85) is. 1985-86-ban a Főváros Belső Kerületei Rehabilitációs Koncepciójának (1986) témafelelőse, 1987-91 között a tervezett Budapest-Bécs Világkiállítás területi előkészítő munkáiban vett részt, emellett 1986-89 között Budapest Általános Rendezési Terve demográfiai, lakás, ipari és környezetvédelmi munkarészeinek elkészítését koordinálta.

A BUVÁTI Rt-ben városrehabilitációs akciók előkészítő tervezését irányította (AURA - Aszódi Úti Rehabilitációs Akció, 1993, és NAP - Nagyenyed-Alkotás-Projekt, 1995-96), és vezette a magyar regionális tervezés megújítását célzó kísérleti projekt, a BART-DÉL (A Budapesti Agglomeráció Déli Térségének Területfejlesztési Koncepciója, 1992-93) szakértői csapatát. A 90-es években számos településrendezési terv elkészítését irányította a fővárosi kerületek, illetve más városok, falvak önkormányzatainak megbízásából. Ezek közül kiemelkedik Dunaújváros Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti és Szabályozási Tervének, Helyi Építési Szabályzatának elkészítése (1996-2003).
1995-ben a Budapest Főváros Közgyűlése az akkor megalapított Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht. ügyvezetőjévé választotta.

Az általa irányított Studio Metropolitana Kht-nál a fenntartható regionális és településfejlesztés, tervezésfejlesztés kulcskérdéseivel foglalkozik, 1995-től főként nemzetközi módszertani kutatások résztvevőjeként, emellett 2001-től a Budapest és környékének összehangolt fejlesztésére, a jelentkező társadalmi igények feltárására vonatkozó, illetve a társadalmi részvétellel, nyilvánossági munkával foglalkozó kutatások irányítójaként.

Oktatás

2004-től  BME Szociológiai és Kommunikáció Tanszéke,
Terület- és településfejlesztést.

1996-2003  ELTE Szociológiai Intézete
Területi Társadalmi Tervezés
1992-től  Ybl Miklós Műszaki Főiskola Településmérnöki Kara,
településszociológia

Tudományos tagság

1999-től az URBANISSIMUS Egyesület alapítója, tagja.

1994. óta a Magyar Urbanisztikai Társaság Elnökségének tagja,

Fontosabb kutatási projektek

1996-97. COSTRAT - Co-operative Strategies for Planning Development in Metropolitan Regions (az EU Overture program támogatásával, Bécs, Berlin, Dublin és Budapest együttműködésével létrejött projekt magyar szakértője)
1998. "A Főváros harmonikus együttélése környezetével" kutatási projekt vezetője, a Pest megyei Önkormányzat megbízásából
1998. "A szuburbanizációs lakáskérdés megoldásának vizsgálata - zöld gyűrű, zöld ék létrehozása és fenntartása az angol Green Belt rendszer tapaszatalatainak figyelembevételével" kutatási projekt vezetője, a Pest megyei Önkormányzat megbízásából
1998- A társadalmi átalakulások irányítása (Management of Social Transitions, MOST) UNESCO projekt budapesti koordinátora (a Magyar Tudományos Akadémia VITA Alapítványával együttműködve), folyamatban
1999-2000 Tudatosságnövelő kampány és társadalmi részvétel a várostervezésben (a berlini EA.UE által szervezett projekt magyar munkacsoportjának koordinátora)
1999- 2001. A nagy lakótelepek - a jövő attraktív városrészei (a német IRS által szervezett INTERREG IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora),
1999-2000. BRIDGE - a dunai ütőér (a bécsi Magisztrátus által kezdeményezett INTERREG IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora),
1999- 2001. Európai Metropoliszrégiók (a Berlin Szenátusa által kezdeményezett összehasonlító kutatás magyar koordinátora és szakértője),
1999-2001. IM-PLAN - A regionális tervezés megvalósulásának kulcskérdései (a Berlin Szenátusa által kezdeményezett, Bécs, Berlin, Budapest, Prága és Szófia részvételével szervezett INTERREG IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora és szakértője,
1999-2000. Európai Metropoliszrégiók - Intelligens Mobilitás - nemzetközi együttműködések az URBAN 21 világkonferencia előkészítésére, a projekt magyar koordinátora
1999-2000. BRIDGE – LIFELINE Danube – HÍD – Dunai ütőér, a Duna-menti területek fejlesztésének stratégiái, különös tekintettel a szabad területekre, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, a bécsi Universität für Bodenkultur (BOKU) kezdeményezésére, Deggendorf, Passau, Linz, Krems, Bécs, Pozsony, Győr, Budapest/BAFT részvételével, szervező a BOKU, ehhez csatlakozóan (nemzeti projektként) A Közép-Magyarországi Régió Duna-menti Területeinek Környezettudatos Fejlesztési Koncepciója, a BRIDGE Projekt tanulságai alapján, a PHARE támogatásával, szervező koordinátor
1999-2000. The City in Dialogue– A párbeszédben álló város, társadalmi részvétel a várostervezésben, Berlin Szenátusának kezdeményezésére, Bécs, Berlin, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága, Varsó, Vilnius és Szófia részvételével, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, szervező: EAUE (European Academy of Urban Environment) Berlin, a magyar részvétel szervezője
1999-2001. Grosse Wohnsiedlungen – die Attraktive Stadtteile der Zukunft – A nagy lakótelepek – a jövő attraktív városrészei, összehasonlító tanulmány, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, Lipcse kezdeményezésére, Berlin-Hellersdorf, Bratislava-Pretralka, Budapest-Csepel városközpont, Bukarest, Lipcse-Grünau, Praga-Repy, Szófia-Mladost és Varsó-Bemovo lakótelepek megújítási stratégiájának összehasonlításával, szervező az IRS (Berlin),
2001-2002. A településrendezési tervek részletes tartalmi követelményeinek szakmai koncepciója – az FVM számára, a munkát irányító munkacsoport koordinátora
2002. A településtervezés tényleges gyakorlata az önkormányzatoknál, helyzetfeltáró kutatás az FVM számára, témafelelős-koordinátor
2003. Az M8 gyorsforgalmi út Veszprém-Dunaújváros közötti szakaszának területrendezési szakvéleménye
2003. „Idősként Budapesten” – felmérés Budapesten élő időskorúaknak a fővárosról alkotott véleményéről
2003. Javaslat a budapesti gyalogos aluljárók továbbfejlesztésére, a tömegközlekedés igénybevétele, és a belvárosi rehabilitáció elősegítése érdekében
2003-2004. Koncepció-javaslat Budapest rozsdaövezeteinek rehabilitációjára
2003-2004. A nagykiterjedésű vasúti területek városszerkezeti integrálhatósága: pilot területek, mintaprojekt
2004. A mindenki számára egyformán használható várossal szembeni követelmények érvényesítése Budapesten. (fogyatékosok esélyegyenlősége)
2004. A fővárosi lakáspolitika továbbfejlesztésének megalapozása, különös tekintettel a főváros népességmegtartó képességének növelésére
2004. A környezetet terhelő nagyberuházások döntés-előkészítési folyamatában alkalmazott eljárásrend nemzetközi tapasztalatai

 

Publikációs jegyzék

2003  
Az M8 gyorsforgalmi út Veszprém–Dunaújváros közötti szakaszának területrendezési szakvéleménye

2002  
A településtervezés tényleges gyakorlata az önkormányzatoknál. Helyzetfeltáró kutatás az FVM számára, témafelelős-koordinátor

2001–2002 
A településrendezési tervek részletes tartalmi követelményeinek szakmai koncepciója az FVM számára, a munkát irányító munkacsoport koordinátora

1999–2001 
A nagy lakótelepek – a jövő attraktív városrészei. A német IRS által szervezett INTERREG         IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora
Európai Metropoliszrégiók. A Berlin Szenátusa által kezdeményezett összehasonlító kutatás magyar koordinátora és szakértője
IM-PLAN – A regionális tervezés megvalósulásának kulcskérdései. A Berlin Szenátusa által kezdeményezett, Bécs, Berlin, Budapest, Prága és Szófia részvételével szervezett INTERREG IIC. CADSES EU Projekt magyar koordinátora és szakértője
Grosse Wohnsiedlungen – die Attraktive Stadtteile der Zukunft – A nagy lakótelepek – a jövő attraktív városrészei. Összehasonlító tanulmány, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, Lipcse kezdeményezésére, Berlin–Hellersdorf, Bratislava–Pretralka, Budapest– Csepel városközpont, Bukarest, Lipcse–Grünau, Praga–Repy, Szófia–Mladost és Varsó– Bemovo lakótelepek megújítási stratégiájának összehasonlításával, szervező IRS (Berlin)

1999–2000    
Tudatosságnövelő kampány és társadalmi részvétel a várostervezésben. A berlini EA.UE által szervezett projekt magyar munkacsoportjának koordinátora
BRIDGE – a dunai ütőér. A bécsi Magisztrátus által kezdeményezett INTERREG IIC.CADSES EU Projekt magyar koordinátora
Európai Metropoliszrégiók – Intelligens Mobilitás – nemzetközi együttműködések az URBAN 21 világkonferencia előkészítésére, a projekt magyar koordinátora
BRIDGE – LIFELINE Danube – HÍD – Dunai ütőér, a Duna-menti területek fejlesztésének stratégiái, különös tekintettel a szabad területekre. Az EU INTERREG IIC Program támogatásával, a bécsi Universität für Bodenkultur (BOKU) kezdeményezésére, Deggendorf, Passau, Linz, Krems, Bécs, Pozsony, Győr, Budapest/BAFT részvételével, szervező a BOKU,  ehhez csatlakozóan (nemzeti projektként) A Közép-Magyarországi Régió Duna-menti Területeinek Környezettudatos Fejlesztési Koncepciója, a BRIDGE Projekt tanulságai alapján, a Phare támogatásával, szervező koordinátor
The City in Dialogue– A párbeszédben álló város, társadalmi részvétel a várostervezésben. Berlin Szenátusának kezdeményezésére, Bécs, Berlin, Budapest, Ljubljana, Pozsony, Prága, Varsó, Vilnius és Szófia részvételével, az EU INTERREG IIC Program támogatásával, szervező: EAUE (European Academy of Urban Environment) Berlin, a magyar részvétel szervezője

1998
A Főváros harmonikus együttélése környezetével című kutatási projekt vezetője, a Pest megyei Önkormányzat megbízásából
A szuburbanizációs lakáskérdés megoldásának vizsgálata – zöld gyűrű, zöld ék létrehozása és fenntartása az angol Green Belt rendszer tapasztalatainak figyelembevételével című kutatási projekt vezetője, a Pest megyei Önkormányzat megbízásából.
A társadalmi átalakulások irányítása (Management of Social Transitions, MOST) című UNESCO projekt budapesti koordinátora, a Magyar Tudományos Akadémia VITA   Alapítványával együttműködve, folyamatban

1996–97
COSTRAT – Co-operative Strategies for Planning Development in Metropolitan Regions. Az EU Overture program támogatásával, Bécs, Berlin, Dublin és Budapest  együttműködésével létrejött projekt magyar szakértője

1995 
Társadalmi ismeretek a településirányításban. Kísérleti jegyzet a környezetvédelmi technikumok és településmérnöki főiskolák számára.
Gauder Péter – Ongjerth Richárd: Területi és településtervezés. Kísérleti jegyzet a környezetvédelmi technikumok és     településmérnöki főiskolák számára.
A mindennapok filozófiája. IDG – Számítástechnika, 7.
Piramisépítés felülről lefelé. Térinformatika, 3.

1994
AURA – Egy munkáskolónia rehabilitációja lakossági részvétellel. Falu, Város, Régió, 2.
Miért beteg a magyar urbanisztika? Előadás az 1. országos urbanisztikai konferencián Siófokon.
Fejlesztési tervek – a bevált gyakorlat kézikönyve (Development plans – The good practice guide) a Quo Vadis Consult gondozásában megjelent magyar változat szerkesztője és szakmai lektora.
Bevezetés a térinformatikába (útmutató leendő és kezdő felhasználóknak). Kézirat a közszolgáltató cégek szakemberei számára.

1993 
Az újrakezdés alapelvei. LEX – Land Use & Environmental Control Seminar of the Know-How Fund.

1991 
Központ-rendszer-váltás. Urbanisztika, 14.

1990

Egy új lakáspolitika körvonalai. Urbanisztika, 6.
Javaslat Budapest térszerkezetének továbbfejlesztésére. Urbanisztika, 10.