Kisebbség és szegénység a tömegkommunikációban

1.  A téma

Kisebbség és szegénység a tömegkommunikációban

(Csak angolul olvasók jelentkezhetnek!)

2.  A téma relevanciája

Sok mai fejlett társadalomban a legszegényebbek között jelentős egyes (társadalmanként változó) etnikai kisebbségek aránya. Ezekben az országokban a kisebbségek és a szegények megítélése vészesen összegabalyodik, ami nehezíti minden szegény felemelkedését és minden kisebbségi beilleszkedését. A tömegkommunikációnak kiemelt szerepe van ebben a folyamatban. A projekt során a jelenség hátterének megértését segítő nemzetközi szakirodalom feldolgozása mellett a hallgatók a hazai cigányság és a szegénység megjelenését vizsgálják ebből a szemszögből.

3.  A hallgató feladatának meghatározása

A hallgatók első feladata a hazai és az angol nyelvű szakirodalom feldolgozása. Ezután a jelenségkör egy, az irodalomban említett aspektusát kiválasztva a szegények és cigányok megjelenését vizsgálják a hazai tömegkommunikációban. A feldolgozás során az olvasott szakirodalomban alkalmazott módszerek segítségével ajánlott tartalomelemzést végezni a kiválaszott hazai sajtóorgánum(ok)ban.