Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési (MSc) szak

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési (MSc) szak

 

 

 


a képzést befogadó intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a képzésért felelős kar: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

a képzés gesztor intézménye: Környezetgazdaságtan Tanszék

okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtani szakon

végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

itt

A képzésben nincsenek specializációk. A képzés súlypontjai a regionális gazdaságtan, környezeti gazdaságtan és a településfejlesztés.

a képzés formája: államilag finanszírozott és önköltséges, nappalia képzés nyelve magyar képzési idő:  4 félév

az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek:  120

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Regionális- és Környezeti Gazdaságtan mesterszak

A Regionális- és Környezeti Gazdaságtan mesterszak olyan elmélyült tudással rendelkező szakembereket képez, akik térségi összefüggésekben, az európai gondolkodásnak megfelelően képesek gyakorlatorientáltan és egyben innovatív módon válaszolni a fenntartható gazdaság, a regionális fejlesztés aktuális és mindig változó kihívásaira.
Ennek érdekében a szakma legjobbjainak tudását ajánlja: a Mesterszak oktatói mind az átfogó tudományos ismeretek, mind a hatékony gyakorlati megoldások tekintetében nevet szereztek maguknak, és sokszorosan bebizonyították, hogy szerteágazó tudásukat képesek továbbadni azok számára, akik készek elmélyülni az ismeretekben és dolgozni a biztos tudáson alapuló, szakmai pályafutásuk érdekében.

A globális gazdasági rendszernek a környezeti változásokkal egy időben zajló drasztikus változásai felértékelik azt a tudást, ami nemcsak a Holnap, de a Holnapután jólétének érdekében is képes megalapozni az azokat szolgáló fejlesztési programokat.
A Mesterszak sikeres előzményei, a Környezetgazdaságtan Tanszék Környezetgazdaságtan és a Szociológia és Kommunikáció Tanszék Regionális Gazdaságtan és Településfejlesztés közgazdász szakirányai oktatása során fölhalmozott tapasztalatok garantálják a magas színvonalat és biztosítják a minőségi oktatógárdát. A Szociológia és Kommunikáció Tanszék oktatói a szociológiai, városi társadalmat és gazdaságot érintő tudásukkal, településfejlesztés során szerzett tapasztalataikkal vesznek részt a képzésben.

Légy Városmester!

Jövőorientált, megalapozott és aktív tudás!

Szinte elcsépeltnek tűnik a gyakran hallott megállapítás mindazok számára, akik nem gondolnak bele a kijelentés valódi tartalmába. A városok, a városi agglomerációk szerepe és súlya egyre jobban fölértékelődik az ezredforduló után átalakuló világgazdaságban.  A fejlett országokban a nálunk sokszor üres szlogennek gondolt fogalmak mögött komoly tudáskészlet húzódik meg, amely nélkülözhetetlen a hatékony emberi közösségek jólétének, térségek gazdasági sikerességének eléréséhez.

A területiséggel, városokkal kapcsolatos tárgyak során megismertek világossá teszik az összefüggéseket a városfejlesztés és az ingatlanfejlesztés, a városfejlesztés és a gazdaságfejlesztés között, és kiegészítő ismereteivel biztos tudást nyújt a jövő sikeres gazdasági szakemberei számára.

A képzés előzményeként működő, 2010-ben befejeződött ,negyed-ötödéveseket érintő hagyományos képzésű közgazdászok számára hét éven át működő Regionális és Településfejlesztési szakirány oktatása során gyűjtött tapasztalatok, a képzés során kialakult és folyamatosan bővülő szakmai hálózat, az egyetemi magas szintű elméleti és a külső, gyakorlati szakemberek tudására alapozó képzési gyakorlat, a Tanszék keretében folyó kutatások biztosítják a színvonalas oktatást. A korábbi szakirányon, illetve a jelenlegi MSc-n hasonló irányultságúakkal végzettekre jelentős igény mutatkozik az államigazgatás, önkormányzati és magánszektor részéről.

A Mesterképzéshez sokszínű, gyakorlatias felkészültségű oktatógárda tartozik, amelynek tagjai közvetlenül szakterületük élvonalából adják tovább hallgatóiknak a valóban hasznosítható tudást, biztosítva azt, hogy az itt végzettek a jól végzett munka örömével, felkészülten kezdhessék meg gyorsan felívelő szakmai pályafutásukat a városfejlesztés különböző pozícióiban: az ingatlanüzletben, a városok, régiók irányításában, a kommunális szolgáltatásokban, a bankszférában illetve üzletemberként, vagy privát szakértőként, tervezőként, tanácsadóként, kutatóként egyaránt.

További információk, tantárgyháló itt.

A specializációról részletesebb felvilágosítás kérhető dr. Kocsis János Balázs egyetemi adjunktustól a kocsisjb (at) gmail.com címen.

 

 

Dr. Szaló Péter Főtanácsadó

Belügyminisztérium

1990 óta dolgozom a közigazgatásban, miközben folyamatosan tartottam a kapcsolatot a kutató szakemberekkel és tanítottam a felsőoktatásban. A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán működő Regionális- és településfejlesztési szakirány olyan szakembereket képzett, akik valóban helytállnak a gyakorlati életben. Ezért is fogadtam el öt éve az itteni kiváló szakmai közösség meghívását. Oktatóként és területfejlesztési szakemberként is nagyon várom a szakirányt megújító, de egyben legjobb hagyományait folytató új mesterképzés indulását.
 

Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont, Magyar Urbanisztikai Társaság

Mindannyiunk számára egyre világosabb, hogy a városok fejlesztése a hagyományos, elsődlegesen műszaki, építészeti jellegű eszközökkel nem oldható meg.
Nem a falak, hanem a polgárok teszik a várost – mondta Periklész, és a 2500 évvel ezelőtti igazság kiállta az idők próbáját. Az EU támogatásokkal együtt járó különféle követelmények velünk is világosan tudatják, hogy gazdaságilag működőképes emberi aktivitásra alapozott tervek válhatnak valóra. A Városfejlestési Specifikáción megítélésem szerint éppen ilyen értelemben képzünk Városmestereket, ezért biztos jövőt ígér az itt végzők számára.

Kövesi Dániel Ingatlantanácsadó
Pricewaterhouse Coopers Tanácsadó Kft.

Az egyetemi képzésem legérdekesebb része a regionális gazdaságtan és településfejlesztés szakirányon való részvétel volt. Az olykor alapvető tantárgyakat felváltotta az, ami valóban érdekelt. Számos kitűnő és a szakmájában is elismert szakember óráin vehettem részt, akik bevezettek az Európai Uniós és hazai intézményrendszer, forráselosztás, a terület- és településfejlesztés rejtelmeibe. Jelenleg a PwC Tanácsadó Kft-nél dolgozom ingatlantanácsadóként és munkám során számos esetben bizonyult hasznosnak a képzés során megszerzett ismeretanyag, különösen a településfejlesztéssel kapcsolatos jogi szabályozás kereteinek ismerete.

Csatlós Kitti program-menedzser
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

Az egyetem, a szakirány egy biztos hátteret és ismeretet adott számomra. A kötelező és elengedhetetlen szaktudás megszerzése mellett lehetőségem nyílt megismerni a szakterület több jelentős hazai képviselőjét. Már az egyetem mellett sikerült elhelyezkednem és jelenleg is mint településfejlesztő dolgozom a VIII. kerület rehabilitációján, a Rév8 Zrt.-nél. Településfejlesztőként rengeteg kihívással találkozom, melyek megoldásához elengedhetetlen egy jó adag kreativitás és összetett tudáshalmaz. Lehetőségem nyílik épületek felújítása mellett arra, hogy részt vegyek, vezessem a város egy híres és hírhedt negyedének gazdasági rehabilitációját. Itt minden nap tényleg egy új kihívás. 

 

Gertheis Antal Közgazdász
Városkutatás Kft

Az egyetem elvégzése után a Városkutatás Kft-nél helyezkedtem el, ahol a városfejlesztés számos területével foglalkozunk a stratégiai szinttől a projekt szintig, hazai és nemzetközi munkákban egyaránt. Nagy előnyt jelent, hogy nem ismeretlen terepen kell mozognom, mert a szakirány és a VÁTI-nál töltött szakmai gyakorlat megadta azt az alapot, amire a gyakorlatban megszerzett tudásomat építhetem.