Záróvizsga BA

Záróvizsga
Kommunikáció és médiatudomány alapképzési (BA) szak
2017. június

A záróvizsgák időpontja a kommunikáció és médiatudomány BA szakon:  2017. június 12-16.

A pontos beosztást (specializációk szerint) a szakdolgozatok leadását és a záróvizsgára való jelentkezést követően adjuk meg.

A záróvizsga-bizottság a szakdolgozat és a záróvizsga-tárgyak osztályzatát, illetve az oklevél minősítését zárt tanácskozás keretében állapítja meg. A záróvizsga befejezésekor a bizottság elnöke az eredményeket kihirdeti. Sikeres a záróvizsga, ha a záróvizsga-tárgyak és a szakdolgozat értékelése legalább elégséges minősítést kap a záróvizsga-bizottságtól. Sikeres záróvizsga nem javítható. A záróvizsga-bizottság által el nem fogadott (elégtelenre minősített) szakdolgozatot csak egy alkalommal lehet pótolni. A pótlás feltételeit és a szakdolgozat beadásának határidejét a záróvizsgát szervező tanszék véleménye alapján a dékán határozza meg. Amennyiben a záróvizsga valamelyik részének a vizsgája volt sikertelen, a jelöltnek csak abból kell ismétlő vizsgát tennie. Ez a záróvizsga kétszer ismételhető. Ismétlő záróvizsgára a sikertelen záróvizsgát követő két hónapon belül nem kerülhet sor.

Az oklevél eredményét a következő módon kell kiszámítani. Az eredmény komponensei és súlyozásuk:

 

záróvizsga-tárgyak: a kérdésekre adott válaszokra kapott jegy 20%
szakdolgozat: a konzulensi és opponensi értékelés, továbbá a prezentáció és védés alapján a szakdolgozatra megállapított jegy 30%
súlyozott tanulmányi átlag 50%

 

A fenti eredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

kiváló: 4,50 – 5,00
jó: 3,50 – 4,49
közepes: 2,50 – 3,49
elégséges: 2,00 – 2,49

Kitüntetéses oklevelet kap, aki a záróvizsga minden tárgyából jeles eredményt ért el, szakdolgozatának a záróvizsgán megállapított érdemjegye jeles, a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, továbbá a képzésbe beszámított, teljesített tantárgyainak osztályzatai között közepesnél alacsonyabb nincs. Javítóvizsgával vagy ismétlő javítóvizsgával javított elégtelen vagy elégséges jegy a kitüntetéses oklevél kiadását nem zárja ki.

A záróvizsga megkezdése előtt minden hallgatónak ki kell töltenie a tantárgyellenőrző lapot, ami a szoc.bme.hu oldalról (specializációk szerint) letölthető. A kitöltött lapot a Dékáni Hivatalban Cseh Katalin tanulmányi ügyintézőnek (gyongy@gtdh.bme.hu) kell leadni, elektronikus formában, a júniusi záróvizsgához legkésőbb 2017. május 12.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga: B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga. A nyelvvizsga bizonyítványt a KTH-ban kell bemutatni, legkésőbb a diplomaosztó előtt három héttel. A diplomaosztó időpontjáról a KTH honlapján lehet tájékozódni. A nyelvvizsga bizonyítvány csak az oklevél kiadásának a feltétele, záróvizsgát nyelvvizsga bizonyítvány nélkül is lehet tenni.

A záróvizsga minden specializáció esetében két kérdés megválaszolásából és a szakdolgozat prezentációjából és védéséből áll.

 

Záróvizsga időpontok

  • kommunikációtechnológia – 
  • nemzetközi kommunikáció –  2017.június 13. (kedd) 9:00 E711 és 14. (szerda) 9:00 E704
  • vizuális kommunikáció –   2017. június 14. (szerda) 9:00 E714
  • környezeti kommunikáció - 2017. június 15. (csütörtök) 9:00 E713

Záróvizsga menete (specializációk szerint):

A záróvizsgák két részből állnak. Az egyik rész a szakdolgozat védése. Erre 15 perc áll rendelkezésre, és ezt diszkusszió követi. A negyedóra bizonyosan nem alkalmas a szakdolgozati munkához kapcsolódó kutatás teljes bemutatásához, tehát ésszerű az elvégzett munka rövid, általános ismertetése (2–3 percben) után vagy a munka fő téziseit argumentatív módon ismertetni, vagy egy tartalmai vagy módszertani részproblémát alaposan elemezni. A konzulensi és opponensi értékelésben kapott kérdésekre ugyancsak a a védés keretében kell választ adni, akár elkülönítetten, akár a prezentáció fő gondolatmenetébe belefűzve. A cél a záróvizsgabizottság számára minél plasztikusabb és tartalmas képet adni az elvégzett munkáról. Ehhez ajánlott power point vagy más típusú prezentációt, handoutot készíteni. A diszkusszió részben a záróvizsgabizottság tesz fel a kutatással, a diplomamunkával kapcsolatos további kérdéseket. A záróvizsga bizottság feladata, hogy a konzulensi, opponesi értékeléseket figyelembevéve, a szakdolgozatvédés alapján a szakdolgozat  érdemjegyét megállapítsa.  A másik része a záróvizsgának a képzésben tanult ismeretek számonkérése. Ez történhet tételhúzással (kommunikációtechnológia, nemzetközi kommunikáció), illetve történhet a szakdolgozathoz kapcsolódó diszkusszió keretében, ahol a képzésben tanultak értő és strukturált felmutatása a cél.

CsatolmányMéret
Nemzetközi kommunikáció ZV beosztás.pdf105.39 KB