Tárgyak, terek, társadalmak: a környezethasználat kulturális determináltsága

 

  1. A téma
 
A környezethasználat kulturális determináltsága.
 
  1. A téma relevanciája
 
A modern nagyváros – többek között – különböző kultúrák találkozásának, együttélésének a színtere. Ez a kulturális keveredés, amellett, hogy színesíti, gazdagítja a város életét, számos konfliktus forrása is lehet. A terek és tárgyak elrendezése és a bennük/velük való cselekvések alapvetően emberi szükségletekből fakad, de számos kulturális szabály vonatkozik rájuk. Ezek a szabályok azonban többnyire nem könnyen hozzáférhetőek (az adott közösség hagyományaiban gyökeredzik), be nem tartásuk azonban elítélik. A kurzust választó hallgatók feladata, hogy feltérképezzék, hogy a környezet rendeltetésszerű, illetve nem-rendeltetésszerű használata mit kommunikál a közösség tagjai felé.
 
  1. A hallgató feladatának meghatározása
 
  • Egyeztetés a témavezetővel, a téma fókuszának meghatározása
  • Egy leíró vagy összehasonlító tanulmány elkészítése: a dolgozatot egy vagy két fő írhatja. Páros munka esetén a társszerzők feladatát is definiáljuk
  • Szakirodalom kutatás (a témavezető által meghatározott irodalmak és saját gyűjtés)
  • Esetleges empirikus vizsgálat (nem kötelező), adatok feldolgozása