Ön itt áll. Tájékozódást segítő kommunikációs rendszerek elemzése, tervezése

 

  1. A téma
 
Tájékozódást segítő kommunikációs rendszerek elemzése, tervezése.
 
  1. A téma relevanciája
 
Az emberek általában életüket megszokott környezetekben töltik, ahol a tájékozódás nem jelent különösebb nehézséget. Azonban akad számos olyan szituáció, feladat, amelynek kapcsán elhagyjuk ismert környékünket, és ilyenkor a helyes eligazodásban sokszor saját képességeinkre és a tájékoztató rendszerekre hagyatkozunk. A modern tájékozódást segítő kommunikációs rendszerek viszont nem csak az irányt, célpontot jelölik, hanem egyúttal arculati elemei is egy adott szolgáltatásnak (pl. tömegközlekedés) vagy városrésznek, sokszor egyéb információk (pl. reklámok) hordozói. A témát választó hallgatók feladata lehet annak elemzése, hogy ezek a rendszerek különböző funkciójukat milyen sikeresen látják el, illetve elemzésük alapján tervezhetnek új, jobban funkcionáló rendszereket.
 
  1. A hallgató feladatának meghatározása
 
  • Egyeztetés a témavezetővel, a téma fókuszának meghatározása
  • Egy leíró vagy összehasonlító tanulmány elkészítése: a dolgozatot egy vagy két fő írhatja. Páros munka esetén a társszerzők feladatát is definiáljuk
  • Szakirodalom kutatás (a témavezető által meghatározott irodalmak és saját gyűjtés)

Esetleges empirikus vizsgálat (nem kötelező), adatok feldolgozása