Hol a határ? Köz- és magánterületek határainak jelzései

 

  1. A téma
 
Köz- és magánterületek határainak jelzései.
 
  1. A téma relevanciája
 
Általában minden tér, hely előhív viselkedési szabályokat, amelyeket – többnyire – a terület tulajdonosa definiál. Mégis általános tapasztalat, hogy sem a közterek rendjét, sem a magántulajdonok határait nem tartják tiszteletben. A témát választók feladata a határokat jelző, a tulajdonosi jelenlétet hirdető környezeti elemek kommunikációs funkciójának elemzése.
 
  1. A hallgató feladatának meghatározása
 
  • Egyeztetés a témavezetővel, a téma fókuszának meghatározása
  • Egy leíró vagy összehasonlító tanulmány elkészítése: a dolgozatot egy vagy két fő írhatja. Páros munka esetén a társszerzők feladatát is definiáljuk
  • Szakirodalom kutatás (a témavezető által meghatározott irodalmak és saját gyűjtés)
  • Esetleges empirikus vizsgálat (nem kötelező), adatok feldolgozása