KKM (Környezeti Kommunikációs Műhely)

 ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÖRNYEZETI KOMMUNIKÁCIÓ MŰHELY 

(WORKGROUP FOR ENVIRONMENTAL COMMUNICATION) 

 

A BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszéke a Tanszék keretein belül létrehozta a Környezeti Kommunikáció Műhelyt (továbbiakban Műhely, illetve KKM; neve angolul: Workgroup for Environmental Communication). 

Az alapítás szakmai előzményei 

A Műhely elődje korábban, 2004−2008 szeptembere között Környezetpszichológiai Műhelyként a Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszichológiai szekciója keretén belül működött. A Műhely működését sikeres környezetpszichológiai kutatótevékenység jellemezte.

2008. szeptemberében a kommunikáció és médiatudomány alap- és mesterképzési szakok környezeti kommunikáció BA és MA specializációinak elindulásával a Műhely székhelye a Tanszékre került és profilja környezeti kommunikációra bővült. A Környezetpszichológiai Műhely utódjaként így jött létre a Környezeti Kommunikáció Műhely a Tanszéken. A műhely alapítója és igazgatója Dúll Andrea.

A Műhely és a Tanszék viszonya

A Műhely feladata a Tanszék környezeti kommunikációval és környezetpszichológiával kapcsolatos kutatásainak, pályázatainak és munkáinak koordinációja. A Műhely befogadása a Tanszékre segíti az itthoni és külföldi kutató- és munkapartnerekkel, illetve pályáztató szervezetekkel történő kapcsolatok felvételét és fenntartását.

A Műhely minden, tevékenységéhez kötődő specifikus kiadást saját kutatási és munkabevételekből fedez, semmilyen költségvetési támogatást nem igényel. Az általa koordinált kutatások és munkák pénzügyi elszámolására a Tanszék általános szabályai érvényesek.

A Műhely felépítése

A Műhelyt a tagok hálózatszerűen működtetik. Azaz a törzstagokon (igazgató: Dúll Andrea, törzstag: Brózik Péter) kívül az aktuális munka- illetve kutatási feladatokra bekapcsolódhatnak a forrásszervezet (Környezetpszichológiai Műhely ) tagjai, a Tanszék tagjai, illetve feladattól függően külsős munkatársak is. Mindezzel együtt a Műhely belső tagjai a Tanszék jelenlegi Szervezeti Működési Szabályzata szerint, az érvényben levő munkaköri leírások alapján végzik oktatói-kutatói tevékenységüket. 

 

Részletesen: a Műhely igazgatója és tanszéki tagjai feladataikat munkaköri leírásukban rögzítik. A Műhely hálózatszerűen, nyitottan működik: tagjai a jelenlegi tagok (a környezetpszichológia posztdoktori képzésben résztvevő hallgatók), és a Tanszék, a BME GTK vagy más kutatói vagy munkacsoport tagjai, akik részt vesznek bármely, a Műhely által koordinált kutatási programban vagy munkában. A tagok közötti munkamegosztást és felelősségi viszonyokat a munkavállalók munkaköri leírásai, illetve a munkaszerződések, kutatói szerződések rögzítik. 

A Műhely céljai és feladatai

A Műhely szakmai koncepciója illeszkedik a kutatási és gyakorlati munkafeladatok felsőoktatáson belüli szervezésének nemzetközi irányvonalába. A Műhely alapítása és működtetése a Tanszéken belül elvárásunk szerint növelheti a környezeti kommunikációs kutatások és munkák és ezáltal a Tanszék esélyeit arra, hogy környezetpszichológiai és környezeti kommunikációval kapcsolatos itthoni és nemzetközi projektekhez csatlakozhasson.

A Műhely (még Környezetpszichológiai Műhelyként) folytatott kutatásait és pályázatait lezárta. Ezentúl Környezeti Kommunikáció Műhelyként önállóan pályázik és kapcsolódik be kutatásokban, pályázatokba, valamint a kutatási területének megfelelő egyéb munkákba. 

 

Budapest, 2009. december 16.

 

 

Dúll Andrea