publikációk 2007-ig

 


Összes publikáció

Szerzői kötetek, monográfiák
Kemény István - Janky Béla – Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971-2003 Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. Angolul: Kemény István – Janky Béla, „Roma Population of Hungary 1971–2003,” in István Kemény, ed., Roma of Hungary East European Monographs, CO – Atlantic Research and Publications, New York, NJ, 2006, pp. 70–225. 
Janky Béla: Szolidaritás és jóléti preferenciák.  Akadémiai Kiadó, Philosophiae Doctores, Budapest, 2005. 
 

Szöveggyűjtemények, segédkönyvek
Janky Béla – Králik Miklós – Sipos László (szerk): A fogyasztás társadalmi beágyazottsága Szöveggyűjtemény. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005. 
 

Fejezetek könyvben, jegyzetben, konferenciakiadványban:
Bódis Lajos – Janky Béla – Szántó Zoltán: "A privatizáció mikroszociológiája". In. Temesi József (szerk.): 50 éves a BKE, BKE Budapest 1998, pp. 1063-1083. 
Janky Béla: "Lakóhely-változtatások a cigányok körében". In.: Kemény István (szerk): A cigányok Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón. MTA Budapest, 1999, pp. 175-203. 
Janky Béla: "A cigány nők helyzete" In. Pongrácz Tiborné - Tóth István György (szerk): A nők helyzete. Munkaügyi Minisztérium - TÁRKI, Budapest, 1999, pp. 217-238. 
Janky Béla: "A magánnyugdíj-pénztárak tagsága" In.: Szivós Péter - Tóth István György (szerk.): Monitor, 1999. TÁRKI Monitor Jelentések, TÁRKI, Budapest, 1999, pp. 168-177. 
Janky Béla - Tóth István György: "Kockázatkedvelésről döntéselméleti megközelítésben" In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2000, TÁRKI, Budapest, 2000, pp. 298-322 
Janky Béla - Gábos András: "Önkéntes átlépés a magánnyugdíj pénztárakba." In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2000, TÁRKI, Budapest, 2000., pp. 497-524. 
Janky Béla: "Szociális attitűdök." In.: Szivós Péter - Tóth István György (szerk.): Növekedés alulnézetben. TÁRKI Monitor jelentések. TÁRKI, Budapest, 2000., pp. 209-220. 
Janky Béla  - Szántó Zoltán: "Az Investel története (1991-1998)." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 13-30. 
Janky Béla  - Martin József: "Rekrutáció és pénzügyi szaktudás az Investelben." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 206-217. 
Janky Béla: "Vezetési és ösztönzési problémák az Investelben." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 218-242. 
Janky Béla - Vedres Balázs: "Szervezeti kultúra és látásmódok az Investelben." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 270-295. 
Janky Béla: "Szervezeti kultúra és teljesítmény." In.: Szántó Zoltán - Vedres Balázs (szerk.): Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi teljesítmény. Aula, Budapest, 2002, pp. 296-312. 
Janky Béla: "Betegek elégedettsége az egészségügyi rendszerben: A második országos betegelégedettségi vizsgálat eredményei." In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2002, TÁRKI, Budapest, 2002, pp. 289-302. 
Gál Róbert – Janky Béla – Simonovits András – Tarcali Géza: "Újraelosztás teljes életpályák között a nyugdíjrendszerben." In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2002, TÁRKI, Budapest, 2002, pp. 303-308. 
Kemény István - Janky Béla: "A 2003. évi cigány felmérésről. - Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok." In. Kállai Ernő (szerk): A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 7-26. Szintén megjelent: Beszélő, III/VII, 2003/10.sz, 64-76. 
Janky Béla: "Szolidaritási normák és jóléti preferenciák." In. Helmich Dezső – Szántó Zoltán (szerk.): Metodológia, társadalom, gazdaság. In memoriam Bertalan László. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest, 2004 pp. 387-400. 
Janky Béla: "A cigány családok jövedelmi helyzete." In. Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 2004, TÁRKI, Budapest, 2004, pp. 400-413. Angolul megjelent: "The Income Situation of Gipsy Families" In. Kolosi – Tóth – Vukovich (eds): Social Report 2004. TÁRKI, Budapest, 2005. 
Lengyel György - Janky Béla "Security, Trust, and Cultural Resources: Hungarian Manufacturing Enterprises in the Post-Socialist Transformation" In. Sokratis Koniordos (ed.): Networks, Trust and Social Capital. Ashgate Publishing, Aldershot etc., 2005,  pp. 205-224. 
Janky Béla – Takács Károly: "Social Control, Participation in Collective Action and Network Stability" In. Bodó B. et al, Társadalmi térben [In Social Space] BME Szociológia és Kommuniáció Tsz., Budapest, 2005, pp. 157-188. As a working paper: Social Control, Participation in Collective Action and Network Stability. HUNNET Online Working Paper, 2003. 
Janky Béla: "A cigány nők társadalmi helyzete és termékenysége" In. Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné - Tóth István György (szerk): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005. ISZCSEM - TÁRKI, Budapest, 2005. pp. 136-148. Angolul. "The Social Position and Fertility of Roma Women" In. Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné - Tóth István György (eds.), Changing Roles. ISZCSEM - TÁRKI, Budapest, 2006, pp. 136-150. 
Janky Béla: "Etnikai csoportok és etnikai konfliktusok" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex, Budapest, 2006, pp. 87-98. 
Janky Béla: "A gazdasági élet társadalmi beágyazottsága" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex, Budapest, 2006, pp. 129-140. 
Janky Béla: "A modern fogyasztói társadalom" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex, Budapest, 2006, pp. 141-150. 
Kocsis János Balázs – Janky Béla: "Technika és innováció szociológiája" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Typotex, Budapest, 2006, pp. 179-190. 
Janky Béla: "Social Structure, Transition and Public Attitudes towards Tax Evasion in Hungary" In. Nicolas Hayoz – Simon Hug (eds.): Tax Evasion, Trust, and State Capacities. Peter Lang, Bern etc. 2007, pp. 269-287. 
Janky Béla: "Fogyasztás a modern társadalmakban" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Budapest, 2007, pp. 75-94. 
Janky Béla: "Emberi kapcsolatok szerepe a gazdaságban" In. S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Budapest, 2007, pp. 157-174. 
Janky Béla – Takács Károly: "Social Control, Social Network and Public Good Provision" In.: Kocziszky, Gy. (ed.): VI. Nemzetközi konferencia (6th International Conference), Faculty of Economic Sciences, University of Miskolc, Miskolc, 2007., pp. 139-148. 
Janky Béla: "Méltányosság, egyenlőtlenségek és bizalom" In. S. Nagy katalin – Orbán Annamária (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Gondolat, Budapest, 2008, pp. 304-316. 
 

Közlemények szakfolyóiratokban:
Janky Béla: "Övé a gyár - magadnak építed!" Szociológiai Szemle, 1996/3-4. sz. 223-248. 
Janky Béla: "Adjustment Strategies of the Hungarian Industrial Firms" Acta Oeconomica, 50(3-4.), 1999, 283-296. 
Janky Béla: "A racionális döntések elmélete és a mérés problémája" Szociológiai Szemle 2000/1. sz., 139-155. 
Janky Béla - Kopasz Mariann: "Az egészségbiztosítással kapcsolatos állampolgári preferenciák magyarázata." Szociológiai Szemle 2000/3. sz., 16-40. 
Janky Béla: "Rational Choice Theory in Sociology and Quantitative Empirical Research: A Survey" Review of Sociology, 7(1), 2001., 21-34. 
Janky Béla: "Munkavállalói tulajdon a kialakuló piacgazdaságban. Elméleti megfontolások és a Vállalati Panel eredményei." Szociológiai Szemle 2002/1. sz., 46-67. 
Janky Béla  - Szántó Zoltán: "Az Investel Rt. története." Társadalom és Gazdaság, 24(1), 2002, 67-89. 
Janky Béla: "Társadalmi struktúra, méltányossági elvek és a jóléti intézményekre vonatkozó állampolgári preferenciák" Műhelytanulmányok 1, 2002, 123-131. 
Szende Ágota - Dózsa Csaba --Janky Béla - Szivós Péter: A magyar egészségügy finanszírozásának tehermegoszlása Egészségügyi Gazdasági Szemle 40(3), 2002, 273-291. 
Lengyel György - Janky Béla: "A szubjektív jólét társadalmi feltételei." Esély 2003/1. sz., 3-25. 
Kemény István - Janky Béla: "A cigány nemzetiségi adatokról." Kisebbségkutatás 2003/2. sz., 309-315. 
Kemény István - Janky Béla: "A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól." Esély 2003/6. sz., 
Janky Béla - Lengyel György: "Vállalati magatartás és túlélési esélyek a posztszocialista átmenet-gazdaságban" Közgazdasági Szemle 51(7-8), 2004, 699-716. 
Janky Béla: "A jóléti preferenciák struktúrája és a szolidaritási normák" Társadaslomkutatás 23(2), 2005,281-304. 
Janky Béla: "Intergenerációs konfliktusok a modern jóléti államokban: Áttekintés" Demográfia 2005/3 
Takács Károly - Janky Béla: "Smiling Contributions:  Social Control in a Public Goods Game with Network Decline"  Physica A 378 (2007): 76-82. 
Janky Béla: "A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében" Demográfia 2007/1, 55-73. 
Takács Károly - Janky Béla – Flache, Andreas: "Collective Action and Network Change" Social Networks 30(2008): 177-189.
 

Tanulmányok egyéb folyóiratokban:
Kemény István - Janky Béla: "Települési és lakásviszonyok." Beszélő, III/IX, 2004/4.sz. 
Kemény István - Janky Béla: "Késésben és lemaradóban. A cigányok és az iskola 2003-ban." Beszélő, III/IX,  2004/9.sz, 
Janky Béla: " A gyermekvállalás időzítése a cigány nők körében." Beszélő, III/X, 2005/1.sz. 
 

Recenziók:
Janky Béla: "Recenzió Voszka Éva: Versenyteremtés – alkuval című könyvéről" Competitio III./4, 2004

Műhelytanulmányok:
Janky Béla - Vedres Balázs (szerk): A magyar gazdasági elit a 90-es években. Szociológiai Műhelytanulmányok. BKE, Budapest, 1997. 
Janky Béla –Takács Károly: "A magányos elit." In.: Janky Béla - Vedres Balázs (szerk): A magyar gazdasági elit a 90-es években. Szociológiai Műhelytanulmányok BKE, Budapest, 1997, pp. 38-50. 
Janky Béla – Tóth István György: "Kockázatkedvelésről döntéselméleti megközelítésben" In.: Szivós Péter (szerk): A szerencse és piaca. Kutatási beszámoló a Szerencsejáték Rt. Számára, Budapest, 1999. 1. kötet, pp. 28-52. 
Janky Béla – Tóth István György (szerk): Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámoló Az állam és polgárai II. című kutatás adatfelvétele alapján. TÁRKI, Budapest, 1999. 
Janky Béla – Tóth István György: "Adótudatosság, fiskális illúziók és a jóléti rendszerek reformja: Az állam és polgárai kutatás második hulláma" In.: Janky Béla - Tóth István György (szerk) Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámoló Az állam és polgárai II. című kutatás adatfelvétele alapján. TÁRKI, Budapest, 1999, pp. 5-22. 
Janky Béla: "A státus quo-hoz ragaszkodó és a jóléti rendszer reformját támogató csoportok szocioökonómiai és gazdaságideológiai profilja" In.: Janky Béla - Tóth István György (szerk) Adótudatosság, fiskális illúziók és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámoló Az állam és polgárai II. című kutatás adatfelvétele alapján. TÁRKI, Budapest, 1999, pp. 55-79. 
Janky Béla: "A magánnyugdíj-pénztárak tagsága" TÁRKI társadalompolitikai tanulmányok 18., 1999. 
Janky Béla - Lengyel György (szerk.): Bizalom, tulajdon, nyereség. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2000. 
Janky Béla: "A vállalati stratégiák átalakulása." In.: Janky Béla - Lengyel György (szerk.): Bizalom, tulajdon, nyereség. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2000., pp. 35-46. 
Janky Béla: "A munkavállalói tulajdonról a Vállalati Panel tükrében." In.: Janky Béla - Lengyel György (szerk.): Bizalom, tulajdon, nyereség. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2000., pp. 102-122. 
Janky Béla - Takács Károly: Social Control, Participation in Collective Action and Network Stability. HUNNET Online Working Paper, 2003. 
Janky Béla: "Virtuális közösség, társadalmi szolidaritás és a Világháló." In. Lengyel György (szerk.): Információs technológia és helyi társadalom. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2003., pp. 173-186. 
Janky Béla: "A vállalati stratégiák átalakulása és az inormáció-technológia fejlődése." In. Lengyel György (szerk.): Információs technológia és vállalati magatartás. Műhelytanulmány, BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, 2003., pp. 25-50. 
Tóth Pál Péter - Janky Béla: " Magyarok és külföldiek. A hazai népesség külföldiekkel kapcsolatos attitűdjei." In.: Tóth Pál Péter (szerk): Külföldiekkel vagy idegenekkel… KSH NKI Kutatási jelentések 76., Budapest, 2004., pp. 109-184. 
Janky Béla: "Mozgásukban korlátozott idős emberek társadalmi erőforrásai és a lakóhelyi környezet" In. Csizmady –  Husz – Janky: Népesedés és környezet. BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék Műhelytanulmány-kötet. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2005., pp. 57-82. 
Janky Béla: "Individualizmus, etatizmus és a politikai attitűdök kapcsolata a bizalommal" In. Medgyesi – Tóth (szerk.): Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban. TÁRKI, Budapest, 2005. 
Janky Béla – Gál Róbert Iván: „Public Opinion on Pension Systems in Europe” ENEPRI Research Report No. 36. Brussels, July 2007.