TTKK - kutatók

 a központ munkatársak kutatások konferenciák oktatás

Dr. Brenner János  c. egyetemi tanár

Született 1954-ben Budapesten, okl. építészmérnök (Drezdai Műszaki Egyetem), felső építésügyi igazgatási szakképesítés (Bauassessor, Hamburg / Frankfurt), Doctor of Philosophy (PhD, Budapesti Műszaki Egyetem). 2013 októberig a német Szövetségi Közlekedési, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (BMVBS) városátépítési főosztályának, azóta a Szövetségi Közlekedési és Digitális Infrastruktúra Minisztérium (BMVI) területfejlesztési és -rendezési főosztályának helyettes vezetője, Berlin. Korábbi feladatok: a szövetségi kormány városátépítési programjának végrehajtása a régi tartományokban (Programm Stadtumbau West); energetikai városrehabilitációs, klímaadaptációs, valamint „HID” kutatási projekt megbízói menedzselése; aktuális feladatok: területfejlesztési és -rendezési modellprojektek megbízói menedzselése; mindkét feladatkörben: miniszteri és államtitkári beszédek, tárgyalások előkészítése. Különleges érdeklődés: a magyar-német szakmai kapcsolatok ápolása. (Tovább)

Fontosabb publikációk

 • Stadtumbaukultur – Paradigmenwechsel in der Stadtentwicklung. (Városátépítési kultúra – paradigmaváltás a városfejlesztésben.) Tanulmány a Tatort Stadt II – Perspektiven einer Stadtumbaukultur (szerk.: Gregor Langenbrinck) c. gyűjteményes kötetben, kiadta az „Edition Bauhaus“ 17. köteteként a Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen és a Stiftung Bauhaus Dessau, Jovis Verlag, Berlin 2005.
 • Ziele und Programme der Städtebauförderung. (A városmegújítási támogatási rendszer céljai és programjai.) Tanulmány a Mehr Wert für Mensch und Stadt – Flächenrecycling in Stadtumbauregionen c. gyűjteményes kötetben, kiadta a Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, együttmüködve az Umweltbundesamt-tal és a Projektträger Jülich-el, Verlag Saxonia kiadó, Freiberg 2006. Internet-hozzáférhetőség: http://d-nb.info/985205407/34
 • Európai városaink jövője – városfejlesztés és építési kultúra. In: Magyar Szemle, Budapest, 9-11/2007. Internet-hozzáférhetőség: www.magyarszemle.hu/szamok/2007/5/Europai_varosaink_jovoja_varosfejleszt...
 • Segély az önsegélyezéshez. A városmegújítási támogatási rendszer tapasztalatai és tanulságai Németországban. In: Falu – Város – Régió, Budapest, 2/2008. Internet-hozzáférhetőség: www.vati.hu/main.php?folderID=4622&articleID=12494&&iid=1.
 • Private initiatives in German urban development policy. (Magánkezdeményezések a német városfejlesztési politikában.) In: Urban Research & Practice, London, 2/2010. Internet-hozzáférhetőség ill. összefoglalás: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17535069.2010.481378#.UZDyRqH...
 • A városfejlesztési politika aktuális kérdései Németországban. In: Építésügyi Szemle, Budapest, 2011/1. Összefoglalás az Interneten: http://www.e-epites.hu/hirek/megujult-az-epitesugyi-szemle#12
 • Umfassende Reform des Städtebaurechts in Ungarn. (A városépítési jog átfogó reformja Magyarországon.) In: Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht, Wiesbaden, 1/2013. Tartalomjegyzék az Interneten: http://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fZFBR%2f2013%2fcont%2...
 • Erweiterung der kommunalen Handlungsspielräume durch neue Instrumente der Städtebauförderung? (Az önkormányzat cselekvési lehetöségeinek bövítése a városépítés-támogatás új eszközeivel?) In: Willy Spannowsky / Andreas Hofmeister (szerk.): Städtebauliche Planung in Zeiten leerer Kassen – Potenziale für eine nachhaltige Stadtökonomie. Lexxion Verlag, Berlin 2014.
 • Gutes Gesetzesklima. StadtKlimaExWoSt und die Änderungen des BauGB 2011 und 2014. (Jó törvényi klíma. A StadtKlimaExWoSt <kutatási projekt> és az Építésügyi törvénykönyv <BauGB> 2011. és 2014. évi módosításai.) In: Planer(in), Berlin, 1/2014. Internet (díjköteles): http://www.srl.de/publikationen/planerin/%C3%A4ltere-ausgaben/product/view/2/106.html
 • Problematischer Städtebau in Budapest - Platzhirsche im Stadtwäldchen. In: Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2014. június 3. Internet: http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/kunst_architektur/platzhirsche-im-stadtwaeldchen-1.18314220. Magyar fordításban: Kapitális szarvasok a városliegetben, http://epiteszforum.hu/kapitalis-szarvasok-a-varosligetben-problematikus-varosepites-budapesten.

Janky Béla szociológus-közgazdász

2003-ban védte meg Szolidaritás és jóléti preferenciák című Ph.D. disszertációját. Számos publikációjában foglalkozott a szolidaritási normák gyökereivel és következményeivel. Most induló kutatási programjában helyi közösségek társadalmi tőkéjét meghatározó tényezőket vizsgálja. Mindezek mellett a hazai romák integrációjával, gazdaságszociológiával és racionális döntéselmélettel is foglalkozott. (Tovább)

Fontosabb publikációk

 • Janky, B. (2005), Solidarity and welfare preferences (monograph in Hungarian) Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Janky B. (2007), "Social Structure, Transition and Public Attitudes towards Tax Evasion in Hungary" In. N. Hayoz – S. Hug (eds.): Tax Evasion, Trust, and State Capacities. Bern: Peter Lang, pp. 269-287.
 • Janky, B and Gál, R. I. (2007), „Public Opinion on Pension Systems in Europe” ENEPRI Research Report No. 36. Brussels.
 • Kemény, I. and Janky, B. (2006), „Roma Population of Hungary 1971–2003,” in I. Kemény, ed., Roma of Hungary New York: Atlantic Research and Publications, pp. 70–225.
 • Takács, K., Janky, B. and Flache, A. (2008), "Collective Action and Network Change" Social Networks, 30: 177-189.

Kocsis János Balázs, egyetemi adjunktus, okleveles villamosmérnök (BME, 1995), okleveles szociológus (ELTE, 1999), várostörténész (Leicester-i Egyetem, Egyesült Királyság)

2008-ban védte meg doktori fokozatát az ELTE Társadalomtudományi Karán Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930-1985 dolgozatával. Kutatási területei kiterjednek a városi folyamatok szociológiájára, történetére, lakáspolitikára, helyi fejlesztésre; illetve a városi és a szuburbán területek társadalmi és gazdasági átalakulására az elmúlt száz esztendőben. Jelenlegi kutatása a budapesti agglomeráció délnyugati szektorának társadalmi és gazdasági átalakulását vizsgálja a rendszerváltás óta. (Tovább)

Fontosabb publikációk

 • Housing poor in Budapest, Hungary: Situation and Perspectives; in: James Fearn (ed.): Too Poor to Move, Too Poor to Stay; Budapest: LGI, 2004; pp. 67-96. http://lgi.osi.hu/publications/2004/260/Too-Poor.pdf
 • Városok válsága és reneszánsza az ezredfordulón; Szociológiai Szemle, 2007 / 3-4, pp. 183-198. http://www.socio.mta.hu/mszt/200734/011.pdf
 • Város menti agglomerációk átalakulása a globalizáció; in: Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne (eds.): Társadalom – Tér – Szerkezet, Budapest: ELTE – VRKK, 2008; pp. 79-86
 • Lakáspolitika Budapesten, 1950–1959. Múltunk, 2009 / 3. szám; pp. 83–122
 • Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930 – 1985; Budapest: Gondolat, 2009

Mészáros József

(Tovább)

 

Ongjerth Richárd, tudományos munkatárs, okleveles építészmérnök (BME, 1980)

A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Igazgatóságának elnöke, a DRO Studio tervezési igazgatója, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségének, a Falu, Város, Régió szerkesztőbizottságának, és az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak tagja. Tevékenységi köre az oktatás mellett a városkutatás, várostervezés szinte minden műfajára kiterjed. 1997-2010. között 13 nemzetközi – nagyrészt EU-támogatású – kutatási és alkalmazás-fejlesztési projekt magyar projektrészeinek megvalósítását irányította. Érdeklődésének fókuszában a stratégiai tervezés, a tervezési kommunikáció és tudatosság növelés, a társadalmi részvétel, és a környezeti stratégia tervezése, szervezése, a tervezés innovációja áll. (Tovább)

Fontosabb publikációk

 • Budapest belső kerületeinek rehabilitációs koncepciója – témafelelős, BUVÁTI, 1983-86
 • A tervezett Budapest-Bécs Világkiállítás területi előkészítése – témafelelős, BUVÁTI, 1988-92
 • BART-DÉL – A Budapesti Agglomeráció Déli Térségének Fejlesztési Koncepciója, a rendszerváltás utáni területi tervezés első pilot projektje – projektvezető, az URBANISSIMO Tervezői Konzorcium ügyvezetője, 1993-95
 • AURA Projekt (Aszódi Úti Rehabilitációs Akció Budapest-Ferencvárosban, az első magyar szociális városrehabilitációs projekt tervezése, és kísérleti projektrésze) – projektvezető, BUVÁTI, 1993-94
 • Budapest Általános Rendezési Terve, majd Településszerkezeti Terve társadalmi, gazdasági fejezeteinek irányító tervezője, BUVÁTI, majd BFVT Kft., 1987-2003
 • Dunaújváros Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének vezető tervezője – BFVT Kft., 1997-2003
 • Budapest városfejlesztési, várostervezési kutatási információs hátterének megteremtése – vezető, a Studio Metropolitana ügyvezetőjeként, 2001-2007
 • Budapest Városfejlesztési Kommunikációs Fórumának megteremtője és első moderátora, Studio Metropolitana, 2003-2007
 • Budapest Környezeti Programja – vezető tervező, a tervező munkacsoport koordinátora, Studio Metropolitana, 2007
 • Budapest Energetikai Cselekvési Programja – vezető tervező, DRO Studio, 2009

Dr. Orbán Annamária

Egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció tanszékén tanít. Közgazdász alapdiplomája mellé 2003-ban szerezte meg politikatudományi doktori fokozatát angol nyelven (PhD in Political Science) a Közép-Európai Egyetemen. Társadalomtudományi érdeklődési köre, kutatási és oktatási területe multidiszciplináris, a gazdaságszociológiától az összehasonlító gazdaságtanon át a nemzetközi és Európa tanulmányokig. Fő kutatási témái az elmúlt években a kooperáció, bizalom, társadalmi tőke, szolidaritás, fenntartható fejlődés, helyi közösségek, önsegítő közösségi modellek, energiapolitika. Az elmúlt években több nemzetközi kutató (HOPES/How to Progress European Solidarity) és oktatási programban (CoDe/Joint European Master in Comparative Development) vett illetve vesz részt. (Tovább)

 • Community action for collective goods. An interdisciplinary approach to the internal and external solutions to collective action problems. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006. (Angol nyelven.)
 • Self-help community models in Hungary. In Social Capital and Social Resource: Concept and Reality, Karunanithi, G. and Ramakrishnan, M. (eds), Manonmaniam Sundaranar University Publication Division, Tirunelveli, 2010
 • Social Capital, A Conceptual Framework, In Social Capital and Social Resource: Concept and Reality, Karunanithi, G. and M. Ramakrishnan (eds), Manonmaniam Sundaranar University Publication Division, Tirunelveli, 2010 (Co-authors: Szanto, Z., Karunanithi,G.)
 • Cooperation and Trust in Urban Residential Communities. In Urban Social Capital: Civil Society and City Life, Lewandowski, J.(ed), Ashgate Publishing (accepted for publishing)
 • The European Energy Policy from an Intra-European Solidarity Point of View. In Reinventing Social Solidarity Across Europe, Ellison, M. (ed), The Policy Press (accepted for publishing, co-author: Szanto Z.)

S.Nagy Katalin DSc, egyetemi tanár, művészettörténész, szociológus

A hetvenes-nyolcvanas években vizsgálta a lakókörnyezetet, mint kulturális tényezőt: a lakásmódot, a lakberendezés alapmodelljeit,a lakás térkihasználatát, a tárgyak elrendezését,mint az életmódok és kulturális különbségek mutatóit Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala megyében. A nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején kutatási témái: nyilvános terek, városi közterek, mint a kommunikáció szinterei Budapesten, Mosonmagyaróvárott és Nagykanizsán. Részt vett a kultúra közvetítő intézmények külsejét és belsejét elemző kutatásokban Győr-Sopron és Békés-megyében. 1998-2009 között BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék vezetője. 1998-ban Nagykanizsán főiskolát hozott létre (Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, www.pen.hu), amiért 2000-ben díszpolgári kitüntetésben részesült. Három tankönyvet írt, ötöt szerkesztett, 25 könyve jelent meg. (Tovább)

Fontosabb publikációk

 • A lakáskultúra története. Balassi, 2003.
 • A Hunyadi tér három arca. In Spéder Zs. -- Tóth P. P. (szerk.) Emberi viszonyok. Századvég, 2000.
 • "Színlelt kapitalizmus". Változások a Terézvárosban. In Szimbolikus és diszkurziv politika. MTA Politikatudományi Intézet,1997.
 • Lakberendezési szokások. ( Gyorsuló idő sorozat) Magvető,1987.
 • A városi közterek és a tömegkommunikációs eszközök. Tömegkommunikációs Kutató,1980.

Szaló Péter (1954)

A a Belügyminisztérium helyettes államtitkára. 8 évig regionális tervező a VÁTI-ban, 4 évig kutató az MTA Regionális Kutatások Központjában, állami vezető a rendszerváltás óta. A csatlakozási tárgyalásokon a kohéziós politika felelőse, majd az NFH elnökeként a végrahajtásé. Regionális politikát és tervezést tanít. Nős, négy gyermeke van. (Tovább)

Fontosabb publikációk

 • 2010 A magyar és az európai területfejlesztés jövője. In: A területi kutatások csomópontjai. MTA RKK Pécs
 • 2003 Preparation of Hungarian Regional Policy for EU Accession. In: The Region. Akadémia Kiadó, Budapest.
 • 2000. Az Európai Unió és Magyarország strukturális politikája. In: Gazdasági szektorok és jogharmonizáció. Osiris
 • 1999. A régió - az ezredforduló kihívásai a területfejlesztésben. In: Urbanisztika - 2000. Szerk: Lukovich Tamás. Akadémia Kiadó
 • A területfejlesztés intézményrendszerének kiépítése és jövőbeli feladatai In: Magyar Közigazgatás XLIX. évf. 1-2.sz
 

V. Visy Erzsébet

 Egyetemi végzettség: ELTE Bölcsészkar angol- orosz szak, egyetemi doktorátus (angol irodalom); ELTE TTK geográfus szak Szent István Egyetem Környezettudományi doktorátus (PhD) Tevékenységi / érdeklődési terület: • területi tervezés elmélete, módszertana, gyakorlata; • városfejlődés történeti folyamata, konfliktusai, lehetőségei és új útjai • a magyarországi városfejlődés a globalizáció összefüggés rendszerében • a fenntartható területi és településfejlődés ökológiai, társadalmi, gazdasági feltételei

Fontosabb publikációk

 • Makro-regionális összefüggések in: Glatz Ferenc (szerk.), Dövényi Zoltán, Hajdu Zoltán (összáll.): Magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései, a Magyar Tudományos Akadémia kiadványa, Budapest, 2002.
 • Ungheria: un esperienza di governo e tutela (in: Governare l'aqua. Difesa del territorio, qualitá, tutela, servizi. Emergenze regionali e confronti europei, Edizioni Concordia Sette, Pordenone, 2004. ) 155-163 p.
 • An Umbrella Plan for the Regions (in Müller et al. ed.: Rise and Decline of Industry in Central and Eastern Europe, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005. ) 111-131 p.
 • Cooperative and participatory spatial planning in Hungary (in: The Elan Vital of the Community: Individuals as Citizens, Symposium for the Japan-EU People to People Program Exchange Year, Tokyo, March 2005)
 • Cities for Cohesion and Competitiveness (co-author: A. Radvanszki, in: Urban Functions: Networking and Governance, IOR, Dresden, megjelenés alatt