Záróvizsga MA

Záróvizsga

Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak

2017. június

A záróvizsgák időpontja a kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés szakon: 2017. június 12-16.

A pontos beosztást (specializációk szerint) a diplomamunka leadását és a záróvizsgára való jelentkezést követően adjuk meg. A záróvizsgára a diplomamunka leadása után lehet jelentkezni.

A záróvizsga megkezdése előtt minden hallgatónak ki kell töltenie a tantárgyellenőrző lapot, amely a szoc.bme.hu oldalról (specializációk szerint) letölthető. A kitöltött lapot a dékáni hivatalban  Cseh Katalin tanulmányi ügyintézőnek (gyongy@gtdh.bme.hu) kell leadni, elektronikus formában, a júniusi záróvizsgához legkésőbb 2017. május 12-ig.

A záróvizsga-bizottság a diplomamunka és a záróvizsga-tárgyak osztályzatát, illetve az oklevél minősítését zárt tanácskozás keretében állapítja meg. A záróvizsga befejezésekor a bizottság elnöke az eredményeket kihirdeti. Sikeres a záróvizsga, ha a záróvizsga-tárgyak és a diplomamunka értékelése legalább elégséges minősítést kap a záróvizsga-bizottságtól. Sikeres záróvizsga nem javítható. A záróvizsga-bizottság által el nem fogadott (elégtelen) diplomamunkát csak egy alkalommal lehet pótolni. A pótlás feltételeit és a diplomamunka beadásának határidejét a záróvizsgát szervező tanszék véleménye alapján a dékán határozza meg. Amennyiben a záróvizsga valamelyik részének a vizsgája volt sikertelen, a jelöltnek csak abból kell ismétlő vizsgát tennie. Ez a záróvizsga kétszer ismételhető. Ismétlő záróvizsgára a sikertelen záróvizsgát követő két hónapon belül nem kerülhet sor.

Az oklevél eredményét a következő módon kell kiszámítani. Az eredmény komponensei és súlyozásuk:

 • záróvizsga-tárgyak: a kérdésekre adott válaszokra kapott jegy  – 20%
 • diplomamunka: a konzulensi és opponensi értékelés, továbbá a prezentáció és védés alapján a diplomamunkára megállapított jegy – 30%
 • súlyozott tanulmányi átlag – 50%

A fenti eredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

 • kiváló: 4,50 – 5,00
 • jó: 3,50 – 4,49
 • közepes: 2,50 – 3,49
 • elégséges: 2,00 – 2,49 

Kitüntetéses oklevelet kap, aki a záróvizsga minden tárgyából jeles eredményt ért el, diplomamunkájának a záróvizsgán megállapított érdemjegye jeles, a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, továbbá a képzésbe beszámított, teljesített tantárgyainak osztályzatai között közepesnél alacsonyabb nincs. Javítóvizsgával vagy ismétlő javítóvizsgával javított elégtelen vagy elégséges jegy a kitüntetéses oklevél kiadását nem zárja ki.

Az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga: egy C1 szintű (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) vagy két B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga. A nyelvvizsga bizonyítványt a KTH-ban kell bemutatni, legkésőbb a diplomaosztó előtt három héttel. A diplomaosztó időpontjáról a KTH honlapján lehet tájékozódni. A nyelvvizsga bizonyítvány csak az oklevél kiadásának a feltétele, záróvizsgát nyelvvizsga bizonyítvány nélkül is lehet tenni.

A záróvizsga minden specializáció esetében két kérdés megválaszolásából és a diplomamunka prezentációjából és védéséből áll.

A záróvizsgák időpontja:

 • Kommunikációtervezés - 2017. június 13. 8:00 (kedd)  beosztás és információ
 • Környezeti kommunikáció - 2017. június 15. (csütörtök) 9:00 E713
 • Kulturális iparágak - 2017. június 12. (hétfő) 8:00 és 13:00, június 14. (szerda) 8:00 és 13:00 (beosztás)
 • Vizuális kommunikáció - 2017. június 13. (kedd) 12:00 E714

A záróvizsga menete (specializációk szerint):