Tantárgyellenőrző lap BA

A (mintatanterv alapján készült) tantárgyellenőrző lap a Dékáni Hivatal számára szükséges dokumentum, végzéskor a Dékáni Hivatal ennek segítségével ellenőrzi, hogy a hallgató záróvizsgára bocsátható-e. Érdemes a 3. év őszi és tavaszi kurzusainak felvételekor ennek segítségével is átnézni a már teljesített és a még hiányzó kurzusokat.

A tantárgyellenőrző lapok közül mindenkinek a saját évfolyama szerinti lapot (és azon belül a saját specializációja szerinti fület) kell kitöltenie. A lapokon az egyes specializációk külön fülekre kattintva találhatóak.

A 2006, 2007 és 2008-as évfolyamok lapjain szereplő „indult (először, utoljára)” oszlopokat nem kell kitölteni.

A kitöltött lapot a Dékáni Hivatalban Cseh Katalin tanulmányi ügyintézőnek (gyongy@gtdh.bme.hu) kell leadni elektronikus formában: a júniusi záróvizsgához legkésőbb 2017. május 12-ig.

 

Az jelentkezhet a záróvizsgára, aki a tantárgyellenőrző lapot a megadott határidőig leadta. A végzés félévében felvett kurzusok esetében a hallgató feladata, hogy a kurzusait időben teljesítse és az oktatókkal egyeztesse, hogy a jegyei idejében bent legyenek a Neptunban. Ehhez külön eljárás sem a Dékáni Hivatalban, sem a Szociológia és Kommunikáció Tanszéken nem vehető igénybe, a késéseket nem lehet egyéni e-mailekkel, kérelmekkel stb. kezelni.