új mintatanterv MA 2016

tantárgyak   típus 1 2 3 4
1. félév
    Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100 K 4/f/5      
    Társadalomismeret BMEGT43M112 K 4/v/5      
    Érvelési és elemzési módszerek BMEGT41M101 K 4/v/5      
    Empírikus kutatásmódszertan BMEGT43M113 K 4/f/5      
    Kötelező specializációs tárgy 1.   KV 4/v/5      
    Kötelezően választható specializációs tárgy 1.   KV 4/v/5      
2. félév
    Meggyőzéstechnika BMEGT41 K   4/f/5    
    Nyilvános kommunikáció BMEGT41 K   4/v/5    
    A társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43M108 K   4/v/5    
    Szervezeti és intézményi kommunikáció BMEGT43M114 K   4/f/5    
    Kötelező specializációs tárgy 2.   KV   4/v/5    
    Kötelezően választható specializációs tárgy 2.   KV   4/v/5    
3. félév
    Politikai médiagazdaságtan BMEGT43 K     4/v/5  
    Kommunikációs és médiatechnológiák BMEGT43 K     4/f/5  
    Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43M105 KV     4/v/5  
    Kötelező specializációs tárgy 3.   KV     4/v/5  
    Kötelezően választható specializációs tárgy 3.   K     4/v/5  
    Diplomamunka 1. BMEGT43       2/f/5  
4. félév
   Szabadonválasztható tárgy 1.   V       4/f/5
   Szabadonválasztható tárgy 2.   K       4/f/5
   Diplomamunka 2. BMEGT43         2/f/20
Összesen     24/4v/30 24/4v/30 22/4v/30 10/0v/30
    Nyelvi képzés (ld. külön tájékoztató)   V 4/f/0 4/f/0    
    Testnevelés és sport (ld. külön tájékoztató)   V 2/a/0 2/a/0    

 

Specializációk

Digitális média Kommunikációtervezés Kulturális terek
kötelező specializációs tárgyak

Internet policy és digitális médiagazdaságtan (BMEGT43M161)

Digitális és online tartalomfejlesztés (BMEGT43M160)

Digitális és online vizuális kommunikáció  (BMEGT43M162)

Tárgyalási stratégiák (BMEGT41M112)

Üzleti kommunikáció

Kampánytervezés

A jelentéstermelés intézményei (BMEGT43M144)

Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok (BMEGT43M145)

Kommunikáció városi térben (BMEGT43M146)

kötelezően választható specializációs tárgyak

Digitális zeneipar (BMEGT43M171)

Kampánytervezés

Tárgyalási stratégiák (BMEGT41M112)

Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok (BMEGT43M145)

A jelentéstermelés intézményei (BMEGT43M144)

Problémamegoldás, döntés szervezetekben

Digitális és online tartalomfejlesztés (BMEGT43M160)

Internet policy és digitális médiagazdaságtan (BMEGT43M161)

A jelentéstermelés intézményei (BMEGT43M144)

Csoportdinamika

Csoportdinamika (BMEGT43M170)

Digitális zeneipar (BMEGT43M171)

Internet policy és digitális médiagazdaságtan (BMEGT43M161)

Tárgyalási stratégiák

Kampánytervezés (BMEGT41M112)

 

Nyelvvizsga követelmények és nyelvi képzés

A kommunikáció és médiatudomány mesterszakon a diploma kiadásának feltétele egy az alapképzéses diplomához szükséges nyelvtől eltérő másik nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenértékű legalább egy középfokú (B2 szintű) komplex típusú szakmai nyelvvizsga, vagy ugyanabból a nyelvből egy felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsga. 

A nyelvvizsgákra való felkészülés, azok letétele, a vizsgabizonyítványok kiadása egyaránt időigényes feladat. A nyelvvizsgák megszerzésének – a diplomakiadás, a továbbhaladás szempontjából – ideális határideje az abszolutórium megszerzésével egybeeső időpont. 

A hallgatók nyelvtudásának fejlesztését, bővítését az Idegen Nyelvi Központ segíti, a vizsgák szervezését, bonyolítását az INYK keretén belül működő a BME Nyelvvizsgaközpont segíti. A nyelvoktatás rendszerét és a nyelvi tantárgyak felvételét a TVSZ és külön Rektori utasítás szabályozza. Az Idegen Nyelvi Központ honlapján - tevékenység / hallgatói nyelvoktatás / tárgyfelvétel - útvonalon teljes tájékoztatást kaphat. 

A nyelvi alapoktatás (0 kredites nyelvi tárgyak) keretében általános angol, francia, holland, német, olasz, orosz vagy spanyol nyelvet tanulhat a hallgató heti 2x2 órában kezdő, középhaladó, haladó, középfokú és felsőfokú nyelvvizsga előkészítő szinten. Ezeknek a kurzusoknak a felvételéhez az egyetem ingyenes támogatási egységeket biztosít a nappali képzések hallgatóinak, a következők szerint: mesterképzés – 4 egység (alapképzések – 8 egység). A 0 kredites nyelvi tárgyak féléves, 4 órás kurzusaikét csoportméretben, ezzel együtt kétféle „egységnyi értékben” indulnak: 10-13 fővel kiscsoportos – 3 egységnyi értékben, illetve 16-29 fővel nagycsoportos – 2 egységnyi értékben. (Ezen felül térítés ellenében vehetők fel 0 kredites nyelvi tárgyakat.)) 

Testnevelés és sport 

Testnevelés tantárgy a mesterszakon – nem kötelező – szabadon választható lehetőség (az esetleges térítési kötelezettséggel kapcsolatos részletekről a Testnevelési Központ weboldalán tájékozódhat). A tantárgy teljesítése aláírás felvétel esetén bejegyzéssel zárul. 

A tantárgyi választékot és a sportolási lehetőségeket a Testnevelési Központ biztosítja. A tantárgy teljesítésére és a további sportolási lehetőségekre a BME Sportközpont áll rendelkezésre. A kínálatban több mint harminc sportolási ág szerepel. 

A tantárgy felvételével, a teljesítés módjával valamint a sportolási lehetőségek megismerésével kapcsolatosan a Testnevelési Központ, illetve annak honlapja ad részletes eligazítást. 

CsatolmányMéret
tajekoztato_KM_mester_KT.pdf350.19 KB