új mintatanterv MA 2016

tantárgyak   típus 1 2 3 4
1. félév
    Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100 K 4/f/5      
    Társadalomismeret BMEGT43M112 K 4/v/5      
    Érvelési és elemzési módszerek BMEGT41M101 K 4/v/5      
    Empírikus kutatásmódszertan BMEGT43M113 K 4/f/5      
    Kötelező specializációs tárgy 1.   KV 4/v/5      
    Kötelezően választható specializációs tárgy 1.   KV 4/v/5      
2. félév
    Meggyőzéstechnika BMEGT41 K   4/f/5    
    Nyilvános kommunikáció BMEGT41 K   4/v/5    
    Társadalmi kommunikáció elméletei BMEGT43 K   4/v/5    
    Szervezeti és intézményi kommunikáció BMEGT43 K   4/f/5    
    Kötelező specializációs tárgy 2.   KV   4/v/5    
    Kötelezően választható specializációs tárgy 2.   KV   4/v/5    
3. félév
    Politikai médiagazdaságtan BMEGT43 K     4/v/5  
    Kommunikációs és médiatechnológiák BMEGT43 K     4/f/5  
    Kommunikáció- és médiaszabályozás BMEGT43 KV     4/v/5  
    Kötelező specializációs tárgy 3.   KV     4/v/5  
    Kötelezően választható specializációs tárgy 3.   K     4/v/5  
    Diplomamunka 1. BMEGT43       2/f/5  
4. félév
   Szabadonválasztható tárgy 1.   V       4/f/5
   Szabadonválasztható tárgy 2.   K       4/f/5
   Diplomamunka 2. BMEGT43         2/f/20
Összesen     24/4v/30 24/4v/30 22/4v/30 10/0v/30
    Nyelvi képzés (ld. külön tájékoztató)   V 4/f/0 4/f/0    
    Testnevelés és sport (ld. külön tájékoztató)   V 2/a/0 2/a/0    

 

Specializációk

Digitális média Kommunikációtervezés Kulturális terek
kötelező specializációs tárgyak

Internet policy és digitális médiagazdaságtan (BMEGT43M161)

Digitális és online tartalomfejlesztés

Digitális és online vizuális kommunikáció

Tárgyalási stratégiák (BMEGT41M112)

Üzleti kommunikáció

Kampánytervezés

A jelentéstermelés intézményei (BMEGT43M144)

Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok

Kommunikáció városi térben

kötelezően választható specializációs tárgyak

Digitális zeneipar

Kampánytervezés

Tárgyalási stratégiák (BMEGT41M112)

Kreatív iparágak, szubkulturális gazdaságok

A jelentéstermelés intézményei (BMEGT43M144)

Problémamegoldás, döntés szervezetekben

Digitális és online tartalomfejlesztés

Internet policy és digitális médiagazdaságtan (BMEGT43M161)

A jelentéstermelés intézményei (BMEGT43M144)

Csoportdinamika

Csoportdinamika

Digitális zeneipar

Internet policy és digitális médiagazdaságtan (BMEGT43M161)

Tárgyalási stratégiák

Kampánytervezés (BMEGT41M112)

 

Nyelvvizsga követelmények és nyelvi képzés

A kommunikáció és médiatudomány mesterszakon a diploma kiadásának feltétele egy az alapképzéses diplomához szükséges nyelvtől eltérő másik nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenértékű legalább egy középfokú (B2 szintű) komplex típusú szakmai nyelvvizsga, vagy ugyanabból a nyelvből egy felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsga. 

A nyelvvizsgákra való felkészülés, azok letétele, a vizsgabizonyítványok kiadása egyaránt időigényes feladat. A nyelvvizsgák megszerzésének – a diplomakiadás, a továbbhaladás szempontjából – ideális határideje az abszolutórium megszerzésével egybeeső időpont. 

A hallgatók nyelvtudásának fejlesztését, bővítését az Idegen Nyelvi Központ segíti, a vizsgák szervezését, bonyolítását az INYK keretén belül működő a BME Nyelvvizsgaközpont segíti. A nyelvoktatás rendszerét és a nyelvi tantárgyak felvételét a TVSZ és külön Rektori utasítás szabályozza. Az Idegen Nyelvi Központ honlapján - tevékenység / hallgatói nyelvoktatás / tárgyfelvétel - útvonalon teljes tájékoztatást kaphat. 

A nyelvi alapoktatás (0 kredites nyelvi tárgyak) keretében általános angol, francia, holland, német, olasz, orosz vagy spanyol nyelvet tanulhat a hallgató heti 2x2 órában kezdő, középhaladó, haladó, középfokú és felsőfokú nyelvvizsga előkészítő szinten. Ezeknek a kurzusoknak a felvételéhez az egyetem ingyenes támogatási egységeket biztosít a nappali képzések hallgatóinak, a következők szerint: mesterképzés – 4 egység (alapképzések – 8 egység). A 0 kredites nyelvi tárgyak féléves, 4 órás kurzusaikét csoportméretben, ezzel együtt kétféle „egységnyi értékben” indulnak: 10-13 fővel kiscsoportos – 3 egységnyi értékben, illetve 16-29 fővel nagycsoportos – 2 egységnyi értékben. (Ezen felül térítés ellenében vehetők fel 0 kredites nyelvi tárgyakat.)) 

Testnevelés és sport 

Testnevelés tantárgy a mesterszakon – nem kötelező – szabadon választható lehetőség (az esetleges térítési kötelezettséggel kapcsolatos részletekről a Testnevelési Központ weboldalán tájékozódhat). A tantárgy teljesítése aláírás felvétel esetén bejegyzéssel zárul. 

A tantárgyi választékot és a sportolási lehetőségeket a Testnevelési Központ biztosítja. A tantárgy teljesítésére és a további sportolási lehetőségekre a BME Sportközpont áll rendelkezésre. A kínálatban több mint harminc sportolási ág szerepel. 

A tantárgy felvételével, a teljesítés módjával valamint a sportolási lehetőségek megismerésével kapcsolatosan a Testnevelési Központ, illetve annak honlapja ad részletes eligazítást. 

CsatolmányMéret
tajekoztato_KM_mester_KT.pdf350.19 KB