hibrid tanterv (kommunikáció és médiatudomány 2015-ös évfolyam

  Típus 1 2 3 4 5 6
1. félév
     Szociológia K 4/0/0/v/5          
     Érvelés és elemzési módszerek K 4/0/0/f/5          
     Pszichológia és kognitív tudomány K 2/2/0/v/5          
     Írásos elemzések K 2/2/0/f/5          
     Kommunikációs tréning K 0/2/0/f/2          
     Bevezetés az informatikába K 2/0/0/f/2          
      Mikro- és makroökonómia K 4/0/0/v/4          
2. félév
      Filozófia K   4/0/0/v/5        
      Társadalomtudományi kutatásmódszertan K   4/0/0/f/5        
      Általános nyelvészet és pszicholingvisztika K   4/0/0/v/5        
      Közvetlen emberi kommunikáció K   2/2/0/v/5        
      Kommunikációelméletek K   4/0/0/v/5        
      Kommunikációs problémák elemzése K   2/2/0/f/5        
3. félév
     Vizuális kommunikáció K     4/v/5      
     Szabadon választható tárgy V     2/f/3      
     Kari kötelezően választható blokk V     2/f/3      
     Projektfeladat K     2/v/5      
     Médiatörténet K     4/f/5      
     Intézményi kommunikáció K     4/f/5      
     A kommunikáció társas és kulturális keretei K     4/f/5      
4. félév
    Kötelező specializációs tárgy 1. K       4/v/5    
    Kötelező specializációs tárgy 2. K       4/v/5    
    Kötelezően választható spec tárgy 1. KV       4/v/5    
    Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan K       4/f/4    
    Empírikus kutatásmódszertan V       2/v/3    
    Szabadon választható tárgy K       2/f/3    
    Szabadon választható tárgy V       2/f/3    
5. félév
    Kötelező specializációs tárgy 3. K         4/v/5  
    Üzleti jog I. K         2/v/3  
    Kötelezően választható spec. tárgy 2. KV         4/f/5  
    Kötelezően választható spec. tárgy 3. KV         4/v/5  
    Szakdolgozat 1. K         2/f/5  
    Szakmai kötelezően választható blokk 1. KV         4/f/5  
    Szabadon választható tárgy V         2/f/3  
6. félév
    Szakdolgozat 2. K           2/f/5
    Szakmai kötelezően választható blokk 2. KV           4/f/5
    Üzleti jog II. K           4/v/5
    Szakmai gyakorlat K           2/f/12
    Szabadon választható tárgy V           2/f/3
Összesen 24/4v/28 24/4v/30 20/4v/31 22/4v/28 22/3v/31 14/1v/30
    Nyelvi képzés (ld. külön tájékoztató) V 4/f/0 4/f/0 4/f/0 4/f/0    
    Testnevelés és sport (ld. külön tájékoztató) KR 2/a/0 2/a/0        

 

Specializációk

TARTALOMFEJLESZTÉS ÉS MÉDIAPIAC NEMZETKÖZI ÉS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
kötelező specializációs tárgyak
Médiaszínterek
Tartalomfejlesztés: hírtől az oknyomozó riportig
Tartalomfejlesztés: kulturális újságírás
Nemzetközi kapcsolatok (International Relations)
Üzleti és szervezeti kommunikáció
Nemzetközi kommunikáció (International Communication)
Vizuális jelenségek elemzése
Fotográfia: a technológiától a művészetig
Vizuális kommunikációs projektek
kötelezően választható specializációs tárgyak
Társadalmi konfliktus és újságírás
Nemzetközi kapcsolatok
Nemzetközi kommunikáció
Vizuális jelenségek elemzése
Fotográfia: a technológiától a művészetig
Összehasonlító országtanulmányok (Comparative Country Studies)
Tartalomfejlesztés: hírtől az oknyomozó riportig
Társadalmi konfliktus és újságírás
Vizuális kommunikációs projektek
Vizuális kommunikáció az üzleti életben
Vizuális kommunikáció az üzleti életben
Üzleti és szervezeti kommunikáció
Médiaszínterek
Összehasonlító országtanulmányok
Tartalomfejlesztés: kulturális újságírás

 

Kari kötelezően választható blokk

 • English for Economic and Social Sciences (3 kredit)
 • Pedagógia (3 kredit)
 • Tanulásmódszertan (3 kredit)
 • Prezentáció (3 kredit)
 • Kultúraközi kommunikáció (3 kredit)
 • Látás, nyelv, emlékezet (3 kredit)

 

Szakmai kötelezően választható blokk 

 • Művészettörténet 1.
 • Művészettörténet 2.
 • Művészeti kommunikáció
 • Művészetfilozófia
 • Tabuk a társadalomban
 • Kommunikációtechnológia
 • Speciális kommunikációs ismeretek
 • Kutatószeminárium 

 

Szabadon választható tárgyak

Széles látókör tantárgyak

 • Termékélmény és design
 • Technológia és ember
 • Sport és üzlet
 • Pszichológia tabuk nélkül
 • Piaci játszmák
 • Mindennapok munkajoga
 • Magyarország politikatörténete 1944-től napjainkig
 • Fenntartható üzleti modellek
 • Éghajlatvédelem stratégiai tervezése

 

Szakmai gyakorlat

A tanulmányok része a szakmai gyakorlat. Ez a 12 kredit értékű kötelező tantárgy a mintatanterv szerint a 6. félévben szerepel, de korábban is felvehető, ha annak előtanulmányi feltételét – a Projektfeladat tantárgyat és a specializáció kötelező és kötelezően választható tantárgyaiból összesen minimum 15 kreditet – már teljesítetted.

 

Nyelvi képzés 

A nyelvvizsgákra való felkészülés, azok letétele, a vizsgabizonyítványok kiadása egyaránt időigényes feladat. A nyelvvizsgák megszerzésének – a diplomakiadás, a továbbhaladás szempontjából – ideális határideje az abszolutórium megszerzésével egybeeső időpont. 

A hallgatók nyelvtudásának fejlesztését, bővítését az Idegen Nyelvi Központ segíti, a vizsgák szervezését, bonyolítását az INYK keretén belül működő a BME Nyelvvizsgaközpont végzi. A nyelvoktatás rendszerét és a nyelvi tantárgyak felvételét a TVSZ és külön Rektori utasítás szabályozza. Az Idegen Nyelvi Központ honlapján tevékenység / hallgatói nyelvoktatás / tárgyfelvétel útvonalon teljes tájékoztatást kaphat. 

A nyelvi alapoktatás (0 kredites nyelvi tárgyak) keretében általános angol, francia, holland, német, japán, olasz, orosz vagy spanyol nyelvet tanulhat a hallgató heti 2x2 órában kezdő, középhaladó, haladó, középfokú és felsőfokú nyelvvizsga előkészítő szinten. Ezeknek a kurzusoknak a felvételéhez az egyetem ingyenes támogatási egységeket biztosít a nappali képzések hallgatóinak, a következők szerint: alapképzések – 8 egység (mesterképzés – 4 egység). A 0 kredites nyelvi tárgyak féléves, 4 órás kurzusai két csoportméretben, ezzel együtt kétféle „egységnyi értékben” indulnak: 10-13 fővel kiscsoportos – 3 egységnyi értékben, illetve 16-29 fővel nagycsoportos – 2 egységnyi értékben. (A 8 egységen felül további nyelvi egységek vásárolhatóak.) 

 

Testnevelés és sport 

Testnevelésből az alapszakokon két félévnyi tantárgy kötelező kritériumként teljesítendő. A tantárgy teljesítése aláírás bejegyzéssel zárul. A tantárgy bármely félévben felvehető, de javasolt a tanulmányok első szakaszában teljesíteni ezt a kritériumot. 

További testnevelés tantárgyak szabadon választható lehetőségként felvehetők (az esetleges térítési kötelezettséggel kapcsolatos részletekről a Testnevelési Központ weboldalán www.uj.tnt.bme.hu tájékozódhat). 

A tantárgyi választékot és a sportolási lehetőségeket a Testnevelési Központ biztosítja. A tantárgy teljesítésére és a további sportolási lehetőségekre a BME Sportközpont áll rendelkezésre. A kínálatban több mint harminc sportolási ág szerepel. 

A tantárgy felvételével, a teljesítés módjával valamint a sportolási lehetőségek megismerésével kapcsolatosan a Testnevelési Központ, illetve annak honlapja ad részletes eligazítást.