MA1_1718osz

BME GTK
Szociológia és Kommunikáció Tanszék
Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak, 1. évfolyam
2017/2018 őszi félév

 

Ez a tájékoztató a 2017/2018-es tanév őszi félév kurzusainak mintatanterv szerinti felvételéhez ad segítséget.

A félév kurzusai:

 1. Interdiszciplináris kommunikációkutatás (K)
 2. Társadalomismeret (K)
 3. Érvelés és elemzési módszerek (K)
 4. Empírikus kutatásmódszertan (K)
 5. Internetpolicy és digitális médiagazdaságtan
 6. Tárgyalási stratégiák
 7. A jelentéstermelés intézményei

 

Megjegyzések:

 1. A (K)-val jelölt tárgyak kötelezők, az egész évfolyam számára tartott előadások.
 2. A mintatanterv szerint a félévben egy kötelező és egy választahtó specializációs órát kell felvenni. A digitális média specializáción az Internetpolicy és digitális médiagazdaságtan óra kötelező, a másik két specializáció számára választható tárgy. A kommunikációtervezés specializáción a Tárgyalási stratégiák óra kötelező, a másik két specializáció számára választható tárgy. A kulturális terek specializáción a Jelentéstermelés intézményei óra kötelező, a másik két specializáció számára választható tárgy. 
 3. Az első éveseknek is ajánljuk, hogy ebben a félévben szabadon választható tárgyként vegyék fel a Kutatószeminárium (BMEGT43...) órát, amely ebben a félév a japán a nime kulturáról szól. Az óra oktatója Kacsuk Zoltán, aki az animét és Japánt nem csak távolról ismeri, hanem sok évig élt ott és kiválóan beszél japánul, testközeli ismerője Japán kultúrájának.
 4. A kurzusokat a mintatanterv, a tájékoztató, valamint a tájékoztatóban megadott kódok alapján kell felvenni. Ha a név alapján nem sikerül, akkor a kód alapján lehet rákeresni az adott tárgyra. Hasonló vagy azonos név, de más kódon meghirdetett kurzusokat senki ne vegyen fel, mert más kódon meghirdetett kurzusok nem számolhatóak el a BA szak adott moduljaiban teljesített kreditként.