BA2_1718_osz

BME GTK

Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Kommunikáció és médiatudomány BA szak, 2. évfolyam

2017/2018 őszi félév

Ez a tájékoztató a 2016/2017-es tanév őszi félév kurzusainak mintatanterv szerinti felvételéhez ad segítséget.

A félév kurzusai:

 1. Médiatörténet 4/f/5  (BMEGT43A211) (K)
 2. Intézményi kommunikáció 4/f/5 (BMEGT41A) (K)
 3. A kommunikáció társas és kulturális keretei 4/f/5 (BMEGT41A113) (K)
 4. Kommunikációelméletek (K)
 5. Szabadon választható tárgy
 6. Kari kötelezően választható blokk tárgya
 7. Projektfeladat K 2/v/5 (BMEGT43A210) (K)

Megjegyzések:

 1. A (K)-val jelölt tárgyak kötelezők, ezeken kívül még (nem kötelező, kreditérték nélküli) idegen nyelv, illetve egy szabadon választott tárgy felvételére van lehetőség.
 2. A kurzusokat a mintatanterv, a tájékoztató, valamint a tájékoztatóban megadott kódok alapján kell felvenni. Ha a név alapján nem sikerül, akkor a kód alapján lehet rákeresni az adott tárgyra. Hasonló vagy azonos név, de más kódon meghirdetett kurzusokat senki ne vegyen fel, mert más kódon meghirdetett kurzusok nem számolhatóak el a BA szak adott moduljaiban teljesített kreditként.
 3. Szabadon választott tárgyként bármilyen, azonos képzési szinten - tehát BA vagy BSc szinten - meghirdetett fel lehet venni. De elsősorban az ún. széles látókör tantárgycsomag tárgyait ajánljuk:
  1. Termékélmény és design
  2. Technológia és ember
  3. Sport és üzlet
  4. Pszichológia tabuk nélkül
  5. Piaci játszmák
  6. Mindennapok munkajoga
  7. Magyarország politikatörténete 1944-től napjainkig
  8. Fenntartható üzleti modellek
  9. Éghajlatvédelem stratégiai tervezése
 4. A kari kötelezően választható blokk tárgyai:
  1. English for Economics and Social Sciences (3 kredit)
  2. Pedagógia (3 kredit)
  3. Tanulástechnika (3 kredit)
  4. Prezentáció (3 kredit)
  5. Kultúraközi kommunikáció (3 kredit)
  6. Látás, nyelv, emlékezet (3 kredit)
 5. Testnevelés: A mintatanterv szerint az első négy félévben kell testnevelés kurzust teljesíteni, összesen legalább kettőt. A kurzusok ebben a félévben:
  1. BMEGT70BS1A (ingyenesen felvehető kurzusok)
  2. BMEGT70BS1B (fizetős kurzusok)
  3. BMEGT70BS1C (azok számára, akiknek felmentése van testnevelésből)

   További információkat a BME Testnevelési Központ és BME Sportbizottság honlapján lehet találni. (vö. még: http://uj.tnt.bme.hu/wp-content/uploads/2015/06/Cs-2015.docx)

  4.