Dr. Bárány Tibor, egyetemi adjunktus

elérhetőségek  publikációk

Végzettség

2012        PhD, filozófiai tudományok (analitikus filozófia szakterület), ELTE
2004        Filozófia, magyar nyelv és irodalom szakos előadó, ELTE BTK
 

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

2011–        egyetemi tanársegéd (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
2008–2011    tudományos segédmunkatárs (MTA–ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoport)
2008–2009    egyetemi tanársegéd (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem)
 

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

2010–2011    Deák Ferenc ösztöndíj
2008        Junior Prima Díj (Irodalom kategória)
2004–2007    PhD-ösztöndíj (ELTE BTK, Filozófiatudományi Doktoriskola)
1998        OKTV, Magyar irodalom, ötödik helyezés
 

Oktatás

 • Kép, BMGE Szociológia és Kommunikáció Tanszék (2010. tavasz, 2011. tavasz)
 • A vizuális kommunikáció funkciói, BMGE Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 • Közvetlen emberi kommunikáció (Hamp Gáborral), BMGE Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 • Pragmatikai elméletek: beszédaktus-elmélet (Márton Miklóssal), ELTE Filozófia Intézet
 • Nyelvfilozófia: A metafora mint beszédaktus (Zvolenszky Zsófiával), Társadalomelméleti Kollégium
 • Nyelvfilozófia (Márton Miklóssal), ELTE BTK Filozófia Intézet
 • Kritikaírás- és olvasás, MOME Elméleti Intézet
 • Filozófiai problémák (Tőzsér Jánossal), ELTE BTK Filozófia Intézet
 • A vizuális művészetek és a design filozófiája, MOME Elméleti Intézet
 • Bevezetés a filozófiába, MOME Elméleti Intézet
 • Analitikus művészetfilozófia: a metafora, ELTE BTK Filozófia Intézet
 • Bevezetés az analitikus művészetfilozófia problémáiba, ELTE BTK Filozófia Intézet
 • Analitikus művészetfilozófia: Danto-szövegolvasás, ELTE BTK Filozófia Intézet

 

Kutatási területek, témavezetések

 • Intenzionalitás
 • Figuratív nyelvhasználat
 • Képi aktusok, a képi kommunikáció pragmatikai elméletei
 • Fikcióelméletek
 • A kortárs irodalomkritika módszertani kérdései

 

Konferenciák, műhelymunkák

 • Egyszer fent, másszor lent – szépirodalom, lektűr és a konvenciók – „A művészettől a tömegkultúráig”, ELTE BTK, Budapest, 2012. február 17.
 • Preteoretikus intuíciók és intenzionális kontextusok – Magyar Szemantikusok Asztaltársasága (MASZAT), MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2011. december 8.
 • Kivel ebédelt Lois Lane? Az „egyszerű mondatok” bonyolult problémája – Erasmus Kollégium, ELTE BTK, Budapest, 2011. december 2.
 • „Írd hozzá a vért!” Nat Roid regényei és az újabb magyar krimireneszánsz – „Pór Péter 70” meglepetéskonferencia, ELTE BTK, 2010. november 5.
 • Kompozicionalitás: mondatok, képek, gondolatok – „Nyelv (ember – állat [?])”, PPKE BTK, Piliscsaba, 2010. április 23.
 • Szépirodalom vs. lektűr. Egy rossz fogalmi megkülönböztetésről – „Zsurnaliszták, belletristák – Az irodalmon innen és túl” (XVII. JAK Tanulmányi Napok), Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2010. április 16.
 • Műalkotások és merev jelölők – „A lét a tét” (az Erasmus Kollégium „Modern Metafizika” kutatócsoportjának félévnyitó konferenciája), ELTE BTK, Budapest, 2010. február 5.
 • A műalkotások ontológiai elméletei – és egy definíció – „Metafizika konferencia”, PTE BTK, Pécs, 2009. december 11.
 • A krimi műfaji alakváltozatai – „Újrafelfedezés és közvetítés” (Akkreditált továbbképző tanfolyam a Magyartanárok Egyesülete és a TIT Kossuth Klub szervezésében), Kossuth Klub, Budapest, 2009. december 3.
 • Az intenzionalitás mint az intencionalitás elégséges feltétele – „Semmi nincs úgy 2.” (az Erasmus Kollégium „Nyelv – nyelvfilozófia – nyelvi ismeretterjesztés” kutatócsoportjának tanévnyitó konferenciája), MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2009. szeptember 8.
 • Az analitikus nyelvfilozófia „sötét oldala”: vita a metaforáról – MOME Doktoriskola, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest, 2009. március 4.
 • Intencionalitás és intenzionalitás – „Nyelv, megismerés, tudat”, ELTE BTK, Budapest, 2008. október 2–3.
 • Milyen filozófiát tanítsunk középiskolában? [Tőzsér Jánossal] – „Védőbeszéd 2. – Konferencia a középiskolai filozófiaoktatásról”, ELTE BTK, Budapest, 2008. május 9.
 • A metafora mint demonstratívum – „Metafora, trópusok, jelentés”, ELTE BTK, Budapest, 2006. szeptember 28–29.
 • „Sziszegj, kígyó Gertrúd” – a metafora mint intenzionális kontextus – az Erasmus Kollégium tanévzáró konferenciája, Professzorok Háza, Budapest, 2005. július 2–3.
 • Jelentéselméletek, fikcióelméletek – az Erasmus Kollégium tanévzáró konferenciája, Professzorok Háza, Budapest, 2004. június 26–27.

 

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

2011–        az Erasmus Kollégium Egyesület elnöke
2006–        a József Attila Kör tagja
2004–        a Szabad Változók Egyesület elnökségi tagja
 

Egyéb

2004–        Erasmus Kollégium, senior diák (a „Nyelv, nyelvi ismeretterjesztés, nyelvfilozófia” és az „Analitikus művészetfilozófia” kutatócsoport tagja)
2003–2004    Erasmus Kollégium, junior diák
 

Publikációk

Tanulmányok

 • Szépirodalom vs. lektűr. Egy rossz fogalmi megkülönböztetésről, Holmi, 2011. február, 249–270. old.
 • Valóságos lényeg, névleges lényeg és a fajták, Magyar Filozófiai Szemle, 2006/3–4. [megjelenés: 2008. január], 361–366. old.
 • „Zsidónak lenni Rómában tárgyilagosságot jelent” (Spiró György „Fogság” című regényének értelmezéseiről), Holmi, 2007. május, 597–614. old.
 • A metafora mint demonstratívum, Világosság, 2006/8–9–10. [megjelenés: 2007. május 8.], 45–55. old.
 • „Sziszegj, kígyó Gertrúd” – A metafora mint intenzionális kontextus Arthur C. Danto analitikus művészetfilozófiájában, Literatura, 2006/1., 38–50. old.
 • Műalkotások és puszta dolgok. Arthur C. Danto és az analitikus művészetfilozófia, Kellék, 27–28. szám (2005), 201–222. old.
 • Románhistóriák közt a történelem [Márton László: Testvériség I–III.], Irodalomtörténet, 2003/4., 628–649. old.
   

Nagyrecenziók, kritikák

 • Az állat én vagyok [Márton László: Te egy állat vagy!], Élet és Irodalom, 2011/38. (szeptember 23.), 21. old.
 • Rémeink kielevenednek [Sárközy Bence (szerk.): Düledék palota. Klasszikus rémtörténetek], Műút, 20. szám (2010), 87–89. old.
 • Small Stories and the Big Narrative, The Hungarian Quarterly, 50, Winter 2009, 115–120. old.
 • Szubkontra, fedáksári [Margócsy István (szerk.): Margináliák], Élet és Irodalom, 2009/26. (június 26.), 27. old.
 • Grandiózus létszórakozás [Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba], Műút, 8. szám (2008), 97–105. old.
 • Elder-felhár [Tandori Dezső: A komplett tandori – komplett eZ?; Zombi. Egy eléggé kegyetlen történet; Torlandó szörfpóker], Beszélő, 2008. november–december, 167–170. old.
 • A 65. mező [Tandori Dezső: Zombi. Egy eléggé kegyetlen történet], Jelenkor, 2008. december, 1318–1321. old.
 • Az irodalom külpolitikusa [Takáts József: Ismerős idegen terep], Jelenkor, 2008. október, 1178–1184. old.
 • Rejected Fathers, Avowed Traditions, The Hungarian Quarterly, 49, Autumn 2008, 160–166. old.
 • A kritikus megteszi tétjeit [Keresztesi József: Hamisopera], Beszélő, 2008. május, 120–124. old.
 • Világnézetünk alapjai [Németh Gábor: A tejszínről], Műút, 3. szám (2007), 67–71. old.
 • A családregény szíve [Kőrösi Zoltán: Milyen egy női mell? Hazánk szíve], Jelenkor, 2007. július–augusztus, 830–833. old.
 • A regény felemlegetése [Tolnai Ottó: A pompeji szerelmesek], Élet és Irodalom, 2007/25. (június 22.), 27. old.
 • Lapot osztani az olvasónak [Temesi Ferenc: Kölcsön Idő 1-2.], Élet és Irodalom, 2007/17. (április 27.), 28. old.
 • Amit Yambo nem tudott [Umberto Eco: Loana királynő titokzatos tüze], Litera, 2007. április 13., http://www.litera.hu/object.33d8da07-3a79-4d05-8be1-78b094600a56.ivy
 • A kritika a részletekben [Vári György: „Az angyal a részletekben…”], Jelenkor, 2006. november, 1159–1164. old.
 • Vigyázó szemek, homályos pillantás [Márton László: Minerva búvóhelye], Élet és Irodalom, 2006/20. (május 19.), 27. old.
 • „Végzet, szabadság egymást üldözi, s hiányzik az összhangzó értelem” [Szálinger Balázs: A sík], Litera, 2006. február 11., http://www.litera.hu/object.47a08dcd-4c42-4794-a008-c6b44f60ca92.ivy
 • Attila küldetése és a szelf poézise [folyóiratszemle], Jelenkor, 2005. december, 1209–1214. old.
 • A kritikus lehetőségei [Angyalosi Gergely: Romtalanítás], Jelenkor, 2005. május, 525–538. old.
 • Lét és idea [John Locke: Értekezés az emberi értelemről], Jelenkor, 2005. február, 191–203. old.
 • Folytonosság és változás [Szirák Péter: Kertész Imre], Jelenkor, 2004. május, 563–570. old.
 • [Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég], Irodalomtörténet, 2004/2., 303–307. old.
 • Ellenszegülés a gyakorlatnak [Rohonyi Zoltán (szerk.): Irodalmi kánon és kanonizáció], Jelenkor, 2004. február, 225–227. old.
 • Műkritikák valódi olvasók számára [Kálmán C. György: Mű- és valódi élvezetek], Jelenkor, 2003. július–augusztus, 810–817. old.
 • [Odo Marquard: Az egyetemes történelem és más mesék], BUKSZ, 2002. tél, 377–384. old.


Rövidkritikák, napilapkritikák, publicisztikák

 • 64 rövidkritika (Élet és Irodalom, Kritika, Litera, Magyar Narancs), 57 napilapkritika (Népszabadság), 5 publicisztika (Élet és Irodalom, Magyar Narancs, Árgus) 

Utószó

 • Nincs. Semmi. Se., in Janne Teller: Semmi, fordította Weyer Szilvia, Scolar Kiadó, Budapest, 2011., 172–177. old.

Bibliográfia

 • Az analitikus filozófia Magyarországon: 1995–2005, Kellék, 27–28. szám (2005), 269–292. old.

 

Fordítások

 • Grice, Paul H., „6. Beszélői jelentés, mondatjelentés és szójelentés”, in Bárány Tibor – Márton Miklós (Szerk.), Paul H. Grice, Tanulmányok a szavak életéről, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011., 111–130.
 • Grice, Paul H., „7. Az implikatúra néhány modellje”, in Bárány Tibor – Márton Miklós (Szerk.), Paul H. Grice, Tanulmányok a szavak életéről, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011., 131–135.
 • Grice, Paul H., „14. Jelentés”, in Bárány Tibor – Márton Miklós (Szerk.), Paul H. Grice, Tanulmányok a szavak életéről, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011., 194–204.
 • Grice, Paul H., „15. Az észlelés oksági elmélete”, in Bárány Tibor – Márton Miklós (Szerk.), Paul H. Grice, Tanulmányok a szavak életéről, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011., 205–223.
 • Grice, Paul H., „18. Még egyszer a jelentésről”, in Bárány Tibor – Márton Miklós (Szerk.), Paul H. Grice, Tanulmányok a szavak életéről, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011., 253–268.
 • Kis János, „A pozitív szabadság két fogalma (Gondolatok Isaiah Berlinről)”, Holmi, 2010. augusztus, 998–1014.
 • John R. Searle: Beszédaktusok, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet – Gondolat Kiadó, „A kommunikációkutatás klasszikusai”, Budapest, 2009. [240 p.]
 • Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség, Akadémiai Kiadó, „Filozófiai Írók Tára”, Budapest, 2007. [276 p.]
 • Deidre Wilson – Dan Sperber: „Relevanciaelmélet”, Helikon, 2006/4, 294–336. old.
 • Michael John Gorman: „Művészet, optika és történelem: új fényben a Hockney-tézis”, ford.: Bárány Tibor, Gyenis Balázs, Margócsy Dániel, Szabad Változók, 2. szám, 2005. május 2., http://www.szv.hu/cikkek/muveszet-optika-tortenelem
 • Brian L. Keeley: „A konspirációs elméletekről”, ford.: Bárány Tibor, Cseh János, Csordás Attila, Daczi Barnabás, Erdélyi Ágnes, Hack József, Hadházy Anett, Juhász Gergely Ákos, Rónai András, Holmi, 2000. november, 1371–1386. old.

 

Szerkesztett tanulmánykötetek

 • Bárány Tibor – Márton Miklós (szerk.), Paul H. Grice, Tanulmányok a szavak életéről, fordította Bárány Tibor, Gyarmathy Zsófia, Komlósi Andrea, Márton Miklós, Mráz Attila, Réz Anna, Veres Máté, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011.
 • Ambrus Judit, Bárány Tibor, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Vaderna Gábor (szerk.): Margonauták. Írások Margócsy István 60. születésnapjára, rec.iti, Budapest, 2009., http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/margonautak/margonautak-tart... [729 p.]
 • Bárány Tibor, Jenei László (szerk.): Pulzus. Hányat ver a magyar irodalom szíve?, Bíbor Kiadó – József Attila Kör, Miskolc, 2009. [290 p.]
 • Bárány Tibor, Rónai András (szerk.): Az olvasó lázadása? Kritika, vita, internet, Kalligram Kiadó – József Attila Kör, Pozsony, 2008. [296 p.]
 • Bárány Tibor, Rónai András (szerk.): Filozófia és irodalom. József Attila Kör – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2008. [232 p.]
 • Bárány Tibor (szerk.): A tarkaság dicsérete. Az Erasmus Kollégium diákjainak tanulmányai. Erasmus Kollégium Alapítvány – Erasmus Kollégium Egyesület, Budapest, 2005. [396 p.]

Szerkesztett folyóiratszámok

 • Bárány Tibor, Kelemen János, Komlósi Andrea, Mekis Péter, Tőzsér János (vendégszerkesztők): „Nyelv, megismerés, tudat; Logic, language, mathematics – válogatás az ELTE BTK Filozófia Intézete és az MTA–ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja két konferenciájának előadásaiból”, Világosság, 2010/nyár, 161–218. old.
 • Bárány Tibor, Kelemen János, Komlósi Andrea, Tőzsér János (vendégszerkesztők): „Nyelv, megismerés, tudat – válogatás az ELTE BTK Filozófia Intézete és az MTA–ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja konferenciájának előadásaiból”, Világosság, 2008/11–12. [megjelenés: 2009. május], 131–251. old.
 • Bárány Tibor, Kelemen János, Pöntör Jenő, Tőzsér János (vendégszerkesztők): Világosság, 2008/3–4. „Szellem, tapasztalat, nyelv – válogatás az ELTE BTK Filozófia Intézete és az MTA–ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja konferenciájának előadásaiból” [208 p.]
 • Bárány Tibor, Rónai András (vendégszerkesztők): Világosság, 2007/6. „Irodalom és filozófia – válogatás a 2006-os JAK Tanulmányi Napok előadásaiból” [megjelenés: 2007. szeptember] [152 p.]
 • Bárány Tibor, Kelemen János, Tőzsér János (vendégszerkesztők): Világosság, 2006/8–9–10. „Metafora, trópusok, jelentés – válogatás az ELTE BTK Filozófia Intézete és az MTA–ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja tanévindító konferenciájának előadásaiból” [megjelenés: 2007. május 8.] [232 p.]

Szerkesztett kötetek

 • 5 filozófiai tárgyú és tudományos ismeretterjesztő kötet