Dr. Blaskó Ágnes, egyetemi adjunktus

elérhetőségek

publikációk

 

Végzettség

2007-    Pszichodráma asszisztensi kiképzés

2001 -  Kommunikáció doktori iskola Janus Pannonius Tudományegyetem BTK, Pécs - BME, Budapest
1995-1999    Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, esztétika és magyar nyelv és irodalom középiskolai tanári diploma

Eddigi oktatási tapasztalat

2007 –     BME, tanársegéd
2005 - 2007    Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kommunikáció Intézet, tanársegéd (Társadalmi kommunikáció, Írástechnika, Vizuális kommunikáció stb)
2004 –    Budapesti Média Intézet (SZTE), óraadó tanár (Kommunikációelmélet; Kommunikáció- és médiatzudomány, Személyközi kommunikáció)
2005    International Business School, Írástechnika kurzus vezetése
2000 – 2006    Eötvös József Gimnázium, félállású, majd óraadó tanár

Oktatás a BME-n

Írástechnika kurzus
Kommunikációs zavarok - szeminárium
Közvetlen emberi kommunikáció – szeminárium
Művészeti kommunikáció – szeminárium

Tanszéki megbízások

Kommunikáció szak BA, első évfolyamosok évfolyamfelelőse
Első évesek projektmunka-felelőse
A Tudományos írásmű és a  Kommunikációs zavarok című tárgy koordinálása

Kutatási terület

Vizuális kommunikáció szöveggyűjtemény összeállítása
Az egyetemi kommunikációs színtér változása – szerepek és szerepzavarok
 
 

Publikációs jegyzék

 

Hazai konferenciák

Egyetemes tudomány előadás a Magyar Kommunikáció Tudományi Társaság konferenciáján, 2007. január
Tanári szerepváltozás az egyetemen címmel előadás a Kommunikációkutatás 2006 c. konferencián, Szeged, Médiatudományi Tanszék
„Tanárnő, de minek ez?!” – a vizuális kommunikáció tudományként való oktatása az új funkciójú egyetem és a tanári szerepek tükrében c. előadás A romániai magyarnyelvű vizuális nevelésért szakkonferencián, Nagyvárad,2006 november
Kódok között címmel előadás a Kommunikációkutatás 2005 c. konferencián, Szeged, Médiatudományi Tanszék
Nosztalgikus elemek az ember és technika viszonyáról szóló elméletekben – előadás a Kommunikáció- és médiakutatás 2004 című konferencián, Szeged, Médiatudományi Tanszék
A szóbeliség – írásbeliség paradigma előfeltevései technika és ember viszonyáról – előadás a Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs Doktori iskolájának elköszönő konferenciáján, Horány, 2004 május
Írható-e a történelem kommunikációtechnikai találmányok mentén? – előadás a Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs Doktori programjának elköszönő konferenciáján, Kán, 2003 május

Tankönyv, tananyag

Írás 1.0 – Az ötlettől a jól strukturált szövegig egyetemi tankönyv Hamp Gáborral, Typotex, 224 oldal. 2007
Megoldjuk – a magyar írásbeli kétszintű érettségi új típusú feladataihoz. Szerzőtárs: Kertész Rita; Pedellus, 87 old. Debrecen, 2004
Életpálya-építés C programcsomag kidolgozása 7-12.osztályos diákok számára a Sulinova Kht. megbízásából
A KOMA támogatásával virtuális szöveggyűjtemény kitalálása, megtervezése, szerkesztésének elkezdése 2003
A Soros Alapítvány támogatásával óraadás és honlapkészítés Erdély Miklós: Verzió című filmjéről
A Széchenyi Terv Információs Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Programjával kötött szerződés alapján E-szövegkultúra című Cd-rom készítése Benedek Andrással, Bódi Zoltánnal

Hazai publikációk

Tárgy és módszer nélküli tudomány a felsőoktatásban? - A vizuális kommunikáció tanításáról Margitházi Bejával, Balkon, 2008. 10. 8 o
Macskát nem ölünk – publicisztika Varga Balázzsal, Magyar Narancs, 2007.május
Ügyfél-e a diák? Élet és Irodalom, 50.évf. 18.sz.
Kommunikációs formák a könyvnyomtatás szolgálatában. in: Vigilia, 2003/1.
 

Recenziók, kritikák, ismertetések, fordítások

Metaforakeresés (György Péter: Memex) in: Magyar Tudomány, 2004/8 (http://www.matud.iif.hu/04aug/08.html)
Kérészéletű jóslatok (Virtuális egyetem Magyarországon) in: Magyar Tudomány, 2004/8 
Tárgyak kereszttűzben Balkon, 2000/ 6
Between and Including - Renee Green. Balkon, 2000/ 3-4
Kristályosodás – Lehóczky Ágnes verseskötetéről – in: Magyar Napló, 2001 április-május-június
Fordítás: Martin D’Arcy: Waugh katolizálásáról in: Vigilia 2001/4, 290-301.