Brózik Péter, egyetemi tanársegéd

 

elérhetőségek  publikációk

Végzettség

 •  2006. Pszichológus – ELTE PPK Pszichológia szak

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

 •  KORÁBBI MUNKAHELYEK:
  • 2006-2009. ELTE PPK Pszichológia Intézet Affektív Pszichológiai Központ – doktorandusz.

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

 • 2006-2009 Állami ösztöndíjas doktorandusz. ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola, Magatartáspszichológiai program 

Oktatás

 • 2006 – 2009 Általános pszichológia 3. gyakorlatok (ELTE)
 • 2009-től jelenleg is: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
  • Környezeti kommunikáció BA és MA specializációk tantárgyainak kidolgozása, és oktatása
 • 2010-től Környezetpszichológia (SZIE Ybl Miklós Építéstudományi kar)

Kutatási területek, témavezetések

 •  Projektfeladat és szakdolgozati témák (BA és MA)
  • környezet-viselkedés kapcsolatának kutatásmódszertani kérdései
  • város, városi élet, közterek
  • fear of crime, rendzavaró tevékenységek, környezeti-devianciák, hajléktalanság
  • egyéb, előre egyeztetett témák

Kutatások

 • 2006- Városi környezet és biztonságérzet. Doktori kutatás – Témavezető: Dúll Andrea
 • BME Kutatóegyetemi kutatások
  • környezettudatos energetika
  • intelligens környezet és e-technológiák

Konferenciák, műhelymunkák

 •  lásd publikációk

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 •  Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszichológiai szekció, tag

Egyéb

 •  Pszichológusi, tanácsadói tevékenység
  • 2003-2007 ELTE PPK Kortárs segítő csoport. Tag, később koordinátor
  • 2007-2009 ELTE PPK Életvezetési Diáktanácsadó

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10005705