Dr. Farkas János, professor emeritus

Dr. Farkas Sándor

Cím

1111 Budapest, Egry József u. 1. E épület 709. szoba
Telefon (+36 1) 463-1914
Fax (+36 1) 463 4294
E-mail h4872far[at]ella.hu

 

elérhetőségek

publikációk

 

CV

Dr. Farkas János   professor emeritus

Képzés

1997: Advisory, Conciliation and Arbitration Service (angol munkaügyi szervezet) diplomája
1974. Research Fee Student. London School of Economic and Political Sciences, London
1964-1967: Aspirantúra és kandidátusi fokozat. Lomonoszov Egyetem, Moszkva
1961-63: ELTE TTK. Elméleti fizika szakon továbbképzés.
1958-59: Vallástörténeti kurzus. ELTE
1952-1957: ELTE Bölcsészettudományi Kar Lenin Intézete. Filozófia-logika szakos tanár.

Tudományos fokozatok

2008. Díszdoktorrá (Doctor honoris causa) fogadta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1980: Budapest, TMB: szociológiai tudomány doktora.
1967: Moszkva Lomonoszov Egyetem: filozófiai tudományok kandidátusa (honosítva)
1960: ELTE BTK: filozófiai doktorátus.

Nyelvtudás

Angol középfokú állami nyelvvizsga
Orosz felsőfokú vizsga
Német munkanyelvként

Munkahely
Budapesti Műszaki Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék. H-1111, Budapest, Egry József u. 1. E épület  709.  Tel: (36-1) 463-24-10, 463-32-18. Fax: (36-1) 463-42-94
Mellékfoglalkozás: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1014. Budapest. Úri u. 49.
Tel: (36-1) 375-9011/417

Korábbi munkahelyek

2008. Címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Karára.
2007-től a SOTE Testnevelési Egyetem Ph.D. iskolájának meghívott előadója.
2008. A Corvinus Közgazdasági Egyetem Doktori Tanácsának tagja.
2008. Corvinus Közgazdasági Egyetem gazdaságszociológiai Ph.D. iskolája
által felkért előadó.

1998-tól: MTA Szociológiai Kutató Intézet. Tudományos tanácsadó.
1990-től: MTA Társadalmi Konfliktus Kutató Központ. Tudományos tanácsadó
1969-től: MTA Szociológiai Kutatóintézet
tudományos tanácsadó: 1984 - 1990
osztályvezető: 1976-1984
főmunkatárs: 1974-1975
igazgatóhelyettes: 1969-1973
1957-1968 Veszprémi Vegyipari Egyetem. Tanársegéd, adjunktus, docens.

Kutatási területek

Rézler Gyula életműve
Egyetemek hatása a régiók fejlődésére
A társadalomelmélet matematikai modellezése
A tudástársadalom lehetőségei Magyarországon
Tudomány- és technikaszociológia
Környezetszociológia
Információs társadalom
Mérnökszociológia
Modernizáció
Társadalmi elméletek
Település-, regionális és városszociológia

BME beosztások
2003 március 1-től Professor Emeritus
1998-2003 március 31-ig: MTA által támogatott K+F Kutatócsoport vezetője.
1998 július 1-től egyetemi tanár. BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék.
1984- főállásban TTTK, TGI, Szociológia Tanszék alapító vezetője, egyetemi tanár
1971-84 BME: mellékállás: szociológia; címzetes docens

Tanszéki/kari megbízatások

Doktori-Habilitációs Bizottság tagja

MTA Doktora eljárások
2002. Neményi Mária védésén bizottsági tag (Védés: június 4.)
2002. Örkény Antal-Székelyi Mária védésén opponens (június 27)
2003. jan. 31. Vinkler Péter MTA Doktori védésén titkár. Téma: A kémia tudományos kommunikációs rendszereinek tudománymetriai vizsgálata.
2003 jún. 11. Rudas Tamás MTA Doktora védési bizottságának tagja.
2004. jan. 27. Bírálóbizottsági tag Orosz Éva MTA Doktori védésén. Habilitációs és doktori programok
2004. Opponensi bírálat Bakonyi Tibor civil álom és politikus állam: Adalékok a civil sportszervezetek státusának legújabb kori politikatörténetéhez Magyarországon c. Ph.D. értekezéséről. SOTE-Testnevelési Egyetem.
2004. Opponensi bírálat Hédi Csaba Az állami, a civil és az üzleti szféra részesedése az egyetemi-főiskolai sportban a 90-es években. (SOTE: Testnevelési Egyetem)
2005. Opponensi bírálat Freyer Tamás Rendvédelmi erők harca a football-huliganizmus ellen c. Ph.D. értekezéséről. (SOTE: Testnevelési Egyetem)
2006. február 17. Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar. Egressy Jánps Ph.D. értekezésének opponense. Téma: Társadalmi esélyegyenlőtlenségek a versenysportban: az úszás példája.
2002. ápr. 29. Tarnai András doktori szigorlatán elnök
2002. ápr. 30. Kelemen Katalin Ph.D. védésén bizottsági tag. BKE.
2000. okt. 27. Róbert Péter eljárásában Habilitációs Bizottsági tag. (ELTE)
2000. aug. 30. Galántai Zoltán szigorlatán elnök
2000. jún. 8. Szász Gábor védésén opponens. Téma: A kelet-európai országok műszaki fejlődésének sajátosságai: 1945-1990
2000. máj. 26. Galántai Zoltán vizsgáztatása
1996: BME Gépészkar Habilitációs Bizottság tagja Szántó Borisz ügyében.
Ph.D. konzulenciaKrémer András szakmai vezetője (védés: 2002. március 11)
Faragó Péter témavezetője
Mészáros Ottó István témavezetője
Kolozsi Ádám témavezetője
Buláth Zsolt témavezetője
Paulik Mónika témavezetője

Egyetemi Bizottságok

 • BME TTTK Társadalomtudományi Tanácsának tagja
 • BME TTTK FEFA-3 (Közigazgatási mérnökképzés koordinátora) 1994.
 • BME Természet-Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Elnöke (1998-ig)
 • BME ETDK bizottságának tagja. (1998-ig)
 • BME Társadalom-Gazdaságtudományi Intézet Tanácsának tagja (1997-ig)
 • BME TTTK Interdiszciplináris Doktori Bizottság tagja (1998-ig)
 • BME TTTK Akkreditációs Bizottság tagja (1994-től)
 • BME TTTK Doktori (Ph.D.) és Habilitációs Bizottság tagja (1997-től)
 • BME TTTK, Tudományos Tanács tagja (1998-ig)
 • BME TTTK-GTK tudomány-technika és mérnöktörténet doktori program alprogram vezetője (1997-től)
 • BME GTK Tudományos- és Nemzetközi Bizottság tagja (1998-2000)
 • BME GTK Előkészítő Koordinációs Bizottság tagja. 1998.
 • BME GTK Habilitációs és doktori bizottság tagja (1998-tól)

TDK-munka

2002. november 12. 11 hallgató konzulense.
2001. november 14. 6 TDK hallgató konzulense.
2001. tavaszán: Országos TDK versenyen 2. helyezett hallgatója volt.
2000 őszén BME TDK-napon 6 hallgató konzulense.Más egyetemeken végzett munka
1995-98: ELTE-BKE. Doktori képzés szociológia szakosok számára: technikaszociológia;
1995-98: ELTE TTK: Humán ökológia másoddiplomásképző kurzus. Környezetszociológia.
1994-1998: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, ill. ma Nemzetvédelmi Egyetem. Szociológia tárgy oktatása vezérkari tisztek számára;
1992-től: Soproni Erdészeti-Faipari Egyetemen környezet- és technikaszociológia előadások
1991-1994: Külkereskedelmi Főiskola
1975: College of Arts, Baghdad University, Nehru University, New Delhi) vendégelőadó.
1973-1978: MKKE: Budapest.
1969-1989: MLEE: Esti Egyetem szociológia tanszék vezetője
1969-1984: ELTE TTK: Nevelésszociológia;
1958-63: Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia (óraadó, filozófia);
1957-1968: Veszprémi Vegyipari Egyetem. Tanársegéd, adjunktus, docens. Oktatott tárgyak: filozófia-logika;

Oktatott tárgyak

A társadalomelemzés alapjai
A tudomány- és technikai innováció szociológiája
Környezetszociológia
Település- és városszociológia
Urban sociology (külföldi építészhallgatók számára)
Tudomány- és technikapolitika szociológiája (BME, PhD-kurzuson)
Technikaszociológia (ELTE–BKE PhD-képzés)
Tudományszociológia (PhD-kurzus)
Technikaszociológia (PhD-kurzus)
Tudásszociológia (speciális kurzus a doktori képzésben)
1997–2000: BME Építészkar Ökológiai építészet posztgraduális kurzusa
1990-es évek: TEMPUS-programban előadó (BME)

Díjak

2003. BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Emlékérme.
2002: OTDK Emlékplakett
2002: "Tudással Magyarországért" Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott emlékplakett és oklevél.
1998 A Hadtudomány szolgálatában, Tudományos Tiszteletdíj (ZMNE) 2002. OTDK Emlékplakett
1993 A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
         Ipar a Környezetért Alapítvány Díj
1992 Az év legjobb publikációja a Magyar Szociológiai Társaságtól A Szürke zóna című könyvért
1988 Nemzetközi (Akadémiai) Társadalomtudományi Díj
1986 TIT Aranykoszorús Jelvény
1982 Szocialista Kultúráért kitüntető jelvény
1980 a Munka Érdemrend ezüstfokozata
1975 Testnevelési Főiskola Emlékplakett
1969 Veszprém város, plakett
1968 Veszprémi Vegyipari Egyetem, plakett
1967 A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója
1965 Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetés

Kutatások

OTKA: Egyetemek hatása a régiók fejlődésére
Rézler Gyula munkássága
A társadalomelmélet matematikai modellezése
1965-67: A Veszprémi Vegyipari Egyetemet végzett hallgatók életútja (MTA Szociológiai Kutatócsoport megbízásából)
1968: Életfelfogások vizsgálata: UNESCO-vizsgálat. (MTA Szoc. Kut Csop.)
1968: Közvélemény a külpolitikáról Veszprém megyében
1968: Nemzeti önismeret és előítélet-vizsgálat Veszprém megyében.
1969-1972: A magyar vegyipar és gyógyszeripar K+F folyamatainak vizsgálata. (OMFB-NIM)
1973-74: Egyetemek és ipar együttműködése. (OMFB)
1975-76: A K+F regionális vonatkozásai. (VEAB)
1977-78: A műszaki értelmiség társadalmi helyzete. (MTESZ)
1976-80: Műszaki fejlesztés a szénhidrogéniparban. (OKGT)
1983: Az elektronizáció hatása a foglalkoztatottságra. (OMFB)
1980-84. Társadalmunk innovációs és adaptációs képessége (MTA)
1988: A társadalomtudományok értékközvetítő szerepe (MM)
1988: Érdekkonfliktusok a magyar tudományban. (MTA)
1988-90: A technikai kultúra. (MM)
1991: Kockázati és környezeti kommunikációs irányok (KVM)
1989-92: Az Elektronizációs Gazdasági Kormányprogram implementációja. (OMFB)
1985-94: Szakértők szerepe az államszocializmusban. (MTA-CEU)
1994: Osztrák-Magyar Akcióalapítvány szakértői vizsgálata (OMAA)
1994-95: Országos Területfejlesztési Koncepció: Innovációs szempontok az OTK kidolgozásához.
1994-96: Sikeres magyar vállalatok. (OTKA)
1996-98: A nem-tudományos ismeretek kölcsönhatása. (OTKA)
1997-98: A gazdasági elit nemzetközi összehasonlító vizsgálata c. kutatás koordinátora. (PHARE-ACE)
1999: TEMPUS- kutatások: Vizuális társadalom. (együttműködés az ELTE Szociológiai Intézetével, MTA Szociológiai Intézetével, angol, holland és finn egyetemekkel.)
1999-2000: Tudománypolitika, társadalmi struktúra és érdekviszonyok. (A tudománypolitika 2000-ben c. MTA stratégiai kutatás keretében szakértői bizottság keretében végzett vizsgálat. A bizottság elnöke: Glatz Ferenc.)
1999-2000: A Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Tervező Központ (STRATEK) felkért szakértője az Információs Társadalom és Nemzeti Információs Stratégia kidolgozásában.
2000: HIF Egységes Hírközlési Törvény társadalmi hatáselemzése vizsgálat. HIF- Szerződés Kréta Kft-val.
2000: Az információs és tudástársadalom szociológiai kérdései (MTA Szociológiai Kutató Intézetben)
2000: A MEH megbízásából tematikus bibliográfia összeállítása az Információs Társadalom szakirodalmából. Munkatársak: Krémer András, Faragó Péter, Lakovich Nándor
1999-2001: A társadalmi tér fogalma és mérési módszerei. (OKTK)
1999-2002: MTA K+F kutatócsoport: tudomány-és technológiapolitikai kutatások.
2000-2002: Információs Társadalom szociológiája

Közéleti megbízások (2002)

MTA Szociológiai Bizottság elnöke (október 15.-ig) és tagja
Rézler Kuratórium társelnöke, elnöke 2003 január 1-től.
BME Ph.D Doktori tanács tagja
BME Ph.D. alprogram vezetője (2002 májusig)
MTA K+F Kutatócsoport vezetője 2003. Március 31.-ig.
MAB Szociológiai Szekció társelnöke
OTKA Posztdoktori kuratórium tagja
MSZT Elnökség tiszteleti tagja
HIF Elnöki Tanácsadó Testület tagja
MTA Szervezés-vezetés Tud. Osztály, Környezetmenedzsment Albizottság tagja
Ápr. 26. Testnevelési Egyetemen a Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencián elnök.
LSE Magyarországi Baráti Kör tagja
MTA - VEAB Környezetpedagógiai Szakbizottság tagja
Magyar Szociológiai Társaság tagja
MTA Szociológiai Bizottság tagja
Magyar Szociológiai Elnök tagja
Magyar Szociológiai Társaság tagja
Rézler Gyula Alapítvány elnöke

Hazai szakbizottságok
Akadémiai Bizottságok, megbízatások:- MTA Társadalomtudományi Komplex Bizottság tagja (Complex Social Science Committee of Hungarian Academy of Sciences)
- MTA Szociológiai Bizottságának tagja (1969-) (Committee of Sociology of HAS), elnöke 2001 októbertől.
- MTA Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság tagja (Committee of History of Science and Technology of HAS)
- MTA Tudománytörténeti Bizottság Oktatási Albizottságának tagja (Committee for History of Science, Educational Subcommittee)
- MTA Tudomány és Technika társadalmi hatásaival foglalkozó Elnökségi Bizottság tagja (Presidential Committee of the HAS for Social Problems of Science and Technology)
- MTA Rendszerkutatási Komplex Bizottság tagja (Complex Committee of System Research of HAS)
- MTA Jövőkutatási Bizottság tagja (Committee for Future Studies of HAS)
- MTA Pedagógiai Bizottság Oktatási Albizottságának tagja (1991 dec-től) (Committeee for Pedagogy of HAS, Educational Subcommittee)
- MTA TTF társadalmi hatásai Koordinációs Tanácsának titkára és a főirány vezetője (1973-től tagja) (Coordinative Council for Study of Social Consequences of STR. Secretary and leader of the project.)
- MTA Társadalmunk Innovációs Képessége c. kiemelt kutatási téma vezetője (leader of project on Innovative Capacity of Society)
- MTA gazdaságpolitikai döntések összefüggései és a döntések megvalósítása, az eddigi gazdaságpolitika tapasztalatainak komplex elemzése alapján c. kutatási irány koordinációs tanácsának tagja (Committee for decisions of economic policy of HAS)
- Magyar Tudományos Akadémia közgyülési tagja, doktori küldötte (1996-97) (Member of the General Assembly of the Hungarian Academy of Sciences)
- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (Member of the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences)
- MTA Doktori Tanácsa Szociológiai Szakbizottságának tagja, 2001 óta elnöke.
- MTA - VEAB Környezetpedagógiai Szakbizottság tagja
- MTA IX. Osztály: Szervezés-vezetéstudományi Szakbizottság: Környezetmenedzsment Albizottság tagja

MTESZ-bizottságok:

- MTESZ Tudományok Tudománya Köre (Magyar Tudománytani Társaság) alelnöke, ill. titkára (1970-től) (Vice-president of Society on Science of Science, Federation of Unions of Technical and Natural Sciences)
- MTESZ Tudomány-Technika Történeti Bizottság tudománytani szekciójának elnöke, majd a Bizottság Intéző Bizottságának tagja (President of the Committee on History of Science and Technology, Science of Science Section of MTESZ (FUTNS)
- MTESZ Érdekvédelmi Bizottságának tagja (Association for the protection of common interest of MTESZ)
- MTESZ Prognosztikai Munkacsoport tagja (Working Group for Prognostic of MTESZ)

TIT-bizottságok:

- TIT Országos Szociológiai-Demográfiai Választmányának elnöke (President of Sociological-Demographical Section of Society for Dissemination of Knowledge)
- TIT Miskolci Nyári Egyetemének elnöke (President of Miskolc Summer School)
- TIT Országos Elnökség tagja (Member of National Presidium of Society for Dissemination of Knowledge)

Magyar Szociológiai Társaság:

- Magyar Szociológiai Társaság tagja (Hungarian Sociological Association)
- 1995-ben és 1997-ben a Magyar Szociológiai Társaság alelnöke (Vice-President of the Hungarian Sociological Association)
- Magyar Szociológiai Társaság elnöke (President of the Hungarian Sociological Association. Elected in 1994 for 1996)
- Magyar Szociológiai Társaság Tudomány-technikaszociológiai Szakosztályának elnöke (President of Section of Sociology on Science and Technology. Hungarian Sociological Association)
- 1998-tól a Magyar Szociológiai Társaság elnökségének meghívott tagja, tanácsadója.

Habilitációs Bizottságok:

- 1995: ELTE Bölcsészkar Szociológiai Habilitációs Bizottság tagja. (Member of Committee for Habilitation of Sociology (ELTE, Faculty of Humanities)
- 1995-1998. ZMKA, ZMNE) Habilitációs Bizottság tagja. (Member of Committee for Habilitation of Zrínyi Miklós Military Academy)

OTKA:- 1996. OTKA Posztdoktori Pályázat Kuratóriumának tagja
- OTKA Szociológiai Szakzsűri elnöke (1995-1996)

MAB:

1997. Magyar Akkreditációs Bizottság Szociológiai Szekciójának tagja.

Tudományos Minősítő Bizottság

- Szakirodalmi-Informatikai (alkalmi) TMB-bizottság tagja (Member of Qualifications Committeee for Informatics) 1998-ig.
- Szociológiai TMB-szakbizottság tagja (Committee of Scientific Qualification on Sociology)

Egyéb:

- Művelődésügyi Minisztérium Szociológiai Oktatási Bizottságának tagja (Educational Committee for Sociology of the Ministry of Education and Culture)
- Országos Közművelődési Tanács tagja (1972-1974) (member of National Council for Public Education)
- Környezetvédelmi Tanács tagja (Politikai Főiskola) (member of Council for Protection of Environment)
- Magyar Politikatudományi Társaság tagja (Hungarian Association for Political Sciences)
- HIF Elnöki Tanácsadó Testületének tagja (1999-től)
- Rézler Gyula Kuratórium tagja (1994-től)

Alkalmi bizottságok:

- Minisztertanács Tudománypolitikai Bizottsága Titkársága által létrehozott "A K+F munkaerőállomány távlati (2010-es) prognózisa: a népgazdasági ágak kutatásigényességének várható alakulása" c. munkabizottság szakértôje
- OTTKT (Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv) előkészítő MTA Elnökségi Bizottság tagja (1959-60)
- TMB munkáját felülvizsgáló MTA Elnökségi Bizottság titkára (1973)
- Munkásosztály helyzetével foglalkozó MTA Bizottság titkára (Nemzetközi Együttműködés Szocialista Akadémiák között) (1972-75)
- MSZMP Tudománypolitikai Irányelveket előkészítő elméleti munkabizottság vezetője (1968)
- MTESZ Társadalomelméleti Bizottság elnöke (1970-71)
- Az alkotó munka emberi és társadalmi feltételei c. OMFB témabizottság tagja (1970-73)
- Az egyetemek és az iparvállalatok együttműködése c. OMFB témabizottság titkára (1968-72)
- A mérnöki munka hatékonysága OMFB témabizottság tagja (1973-74)
- A tudományos minősítés és a posztgraduális képzés rendszerét felülvizsgáló MTA Bizottság titkára (Elnök: Jánossy Lajos akadémikus. 1972)
- A 15 éves Országos Távlati Kutatási Tervet kidolgozó akadémiai bizottság tagja. (Elnök: Straub F. Brunó akadémikus. 1972)
- A torontói szociológiai világkongresszus Magyar Előkészítő Bizottság titkára (1974)
- A hazai szociológiai élet felmérését irányító MTA Szociológiai Bizottság Albizottságának vezetője (1972)
- Mérnökök, közgazdászok helyzetéről készített MTA koncepciót kidolgozó bizottság vezetője (1981-83)
- A műszaki felsőoktatás korszerűsítése OMFB-MM Szakértői Bizottság tagja (1985-86)
- A gazdasági propagandamunka felülvizsgálata MSZMP KB Agit. prop. Oszt. szakértő Bizottsága tagja, (1986)
- Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján a szociológiai szekció elnöke (1975. ápr. 23-36)
- Elektronizációs (Vámos Tibor vezette) OMFB-tématanács tagja (Társadalomtudományi Intézet)
- Gazdaság és társadalom (Nyers-bizottság) tagja (1986-87)
- Művelődési Minisztérium társadalomtudományi képzés korszerűsítése Szakbizottság tagja (1988)
- Tulajdonreform Egyesület tagja (1989-90)
- OTDK szociológiai szekció elnöke. Esztergom. 1995. ápr.6-8.
- OTDK Szociológiai szekció elnöke. Eger, 1997. ápr. 2-4.
- OTDK szociológiai szekció elnöke, 2oo1. április, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
- 1997: MTA 1997 dec. 15.-i Közgyűlés választásait előkészítő Jelölőbizottság tagja.
- 1999: Tudománypolitika 2000-ben c. program albizottságának tagja. (Elnök:Glatz Ferenc)

Nemzetközi szakmai bizottságok

- Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) tagja
- Európai Szociológiai Társaság (ESA) tagja
- Nemzetközi Politikatudományi Társaság (IPSA) tagja
- President of the Research Committee on Sociology of Science of International Sociological Association (Member from 1970, Member of Board from 1978 (Uppsala), President between 1982-86)
- Member of the Society for Social Studies of Science (USA) (1975-1982)
- International Council for Science Policy Studies (International Union of History of Philosophy of Science) member from 1975, member of Board from 1985)
- International Sociological Summer School of Varna. (Várnai Nemzetközi Szociológiai Nyári Iskola Tudományos Tanácsa.) Member of the Board; President between 1985-87.
- Member of International Sociological Association Research Council (1982-1986)
- Coordinator of the COMECON on STS studies no:1.25.1. (1972-86)
- Member of Research Committee on Science and Politics of International Political Sciences Association (from 1987)
- Member of Research Committee on Sociology of Environment of International Sociological Association (from 1980)
- Member of the Editoral Board of International Council for Science Policy Studies on Science-Technology-Society (ed. by Derek de Solla Price-Ina Spiegel Rösing. Sage Publications. London and Beverly Hills. 1977.
- Coopted member of the Board of EASST (European Association for Study of Science and Technology.
- President of the International Programme Committee preparing of EASST conference. (1992-94)
- NATO Advanced Research Workshop szervezőbizottság elnöke. (1994)
- International Sociological Association magyar tagszervezetének titkára 1974-1978-(Nemzetközi Szociológiai Társaság)
- European Association for Social Study of Science and Technology (EASST) Member.

Szerkesztői munka
- Science of Science folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Warsaw. 1970-89.
- Praxeology c. folyóirat (Varsó) szerkesztőbizottságának tagja. (1989)
- Scientometrics (Elsevier Publ. Co. és Akadémiai Kiadó Budapest) koordináló szerkesztője. (1983-1990)
- Pályaválasztás c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. (Journal for Vocational Guidance) 1984-ig)
- Szakszervezeti Szemle (Journal of Trade Unions) szerkesztőbizottsági tagja.
- Jelző c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.
- Tudomány-technikatörténet c. MTESZ folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 1986 (History of Science and Technology. MTESZ)
- Szerkesztőbizottsági tag: Szociológiai Szemle. (1992-1994)
- Philosophy and Social Action. New-Delhi szerkesztőbizottságának tagja. (1993-tól máig)
- Szerkesztőbizottsági tag: Science Studies. Helsinki (1993-tól máig) - 2001-2002: Az "Információs társadalom" c. új szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Tanácsadás és szakértés

- ENSZ ATAS-System (1994-1996)
- ENSZ University szakértője (1995)
- Soros-Foundation pályázatainak szakértője (folyamatosan)
- OTKA-pályázatok elbírálója (folyamatosan)
- Testnevelési Egyetem doktori program bírálója (folyamatosan)
- K+F program elkészítése a FIDESZ számára. KIWI-Csoport, (1993-94)
- Országos Innovációs Koncepcióhoz (OMFB) szakértés. (1996)
- Szakértő a NATO budapesti és prágai konferenciáján (1995)
- Osztrák-Magyar Akcióalapítvány (AÖU) szakértője. (1994)
- A kommunális szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos társadalmi tudatossági program (Phare no. 705/91.) keretében elkészült anyagok szakértője. (1996)
- Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tagja 1996-tól az Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Anglia) Certificate of Accomplisment diplomája alapján.
- Híradásipari Főfelügyelőség Elnöki Tanácsadó Testületének tagja (1999-től)
- 1999: Tudománypolitika 2000-ben c. program albizottsági tagja. (Elnök: Glatz Ferenc) - Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Tervező Központ szakértője a Nemzeti információs Stratégia kidolgozásában. (1999-2001)
- Európai Unió V. kutatási keretprogram bejegyzett szakértője. (1999 augusztustól)
- Informatikai Kormánybizottság számára szakértő a monitoring ügyekben. (megvalósíthatósági tanulmányok szakértője) 2001.
- Nemzeti Információs Stratégia fókuszcsoport tagja. (2001)
2002: Informatikai és Hírközlési Minisztérium Információs Társadalom Stratégia készítésében szakértő
2002: NHIT monitoring vizsgálatában külső szakértő IHM-ben.

Nemzetközi konferenciák

2003-2005 között:
- 2003. Social Problems in Hungary. Előadás az uppsalai egyetem hallgatóinak. MTA Szoc. Kut. Int.Március 28.

1994-2001 között:
- Expertise in State Socialism c. előadás a BME Tempus-konferenciáján. 1998. jún. 28.
- R+D in Hungary c. előadás a Tempus-hallgatók számára. BME, 1998. jún. 30.
- XV. IFIP. World Computer Congress: The global information society on the way to the next millenium. 1998. aug. 31. szept. 4. Számítástechnikai Világszövetség bécsi-budapesti kongresszusán panel-előadás az információs technológiák és közösségépítés kapcsolatáról. 1998. szept. 4.
- European Association for Study of Science and Technology (EASST) kongresszusán előadás: Science and Technology in Post-Socialist Period. Lisszabon, 1998. szept. 30. - okt. 4.
- A Tudomány Világkonferenciája. (UNESCO-ICSU). Budapest, 1999. jún. 26-júl.1. Expertise and decision-making c. szekcióülés hazai titkára.(Local Secretary).
- Az International Association of Sport nemzetközi konferencia megnyitása a Magyar Szociológiai Társaság Elnöksége nevében. 1999. jún. 27.
- Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut - MTA Politikatudományi Intézet -
- Magyar Politikatudományi Társaság konferenciáján Social Science and Systemic Change in Hungary c. előadás. Bp. 1999.jún. 9.
- Hungary during the Transition. A belgrádi Műszaki Egyetem felkérése. A háború miatt elmaradt (1999 június 27.)
- European Sociological Association kongresszusán szekcióelőadás R+D in Transition in Hungary címmel. Amsterdam, 1999. aug. 18-22.
- 1999. szept. 30.-okt.1. Infokommunikációs Trendek-99: Úton a harmadik évezred felé c. nemzetközi konferencia a Hírközlési Felügyelet meghívására.
- 10 Years After. A Magyar Szociológiai Társaság nemzetközi konferenciája. Budapest, 1999. szept. 22-24. Előadás “Visions of Information Society in Hungary” címmel. Szekcióvezető az Értékváltozások a rendszerváltás során c. ülésen.
- 2000. Okt. 2-3. MTA SZKI, BME Technikatörténet és Innovációmenedzsment Tanszék, Institute of Technology Assessment and System Analysis. ITAS/Karlsruhe: New views on expertise konferencián előadás: The Grey Field: Expertise on Socialism - Case Study.
- 2000 Okt. 12-13. HIF: Infokommunikációs trendek nemzetközi konferencia
- Social Sciences in Transition. Friedrich Ebert Stiftung Conference. Budapest, 2001. October 13.
- Social Sciences and Systemic Change in Hungary. National Traditions at the 5th Conference of the European Sociological Association: Visions and Divisions: Challenges to European Sociology. August 28-September 1, 2001, Helsinki, Finnland.
- 2001. HIF: Infokommunikációs trendek nemzetközi konferencia.

Katowicze 1967; Moscow 1968; Moscow 1970; Warsaw 1970; Poznan 1970; Smolenice 1970; Varna 1970; Karlowy-Vary 1971; Moscow 1971; Praha 1971; London 1972; Snagov 1972; Berlin 1972; Warsaw 1973; Berlin 1973; Bratislava 1973; Moscow 1973; Moscow 1973; Varna 1973; Sofia 1973; Moscow 1974; London 1974; Toronto 1974; Budapest 1974; Baghdad 1975; Moscow 1975; Berlin (April) 1975; Berlin (November) 1975; Warsaw 1976; Paris 1976; Ithaca-USA 1976; Varna 1976; Warsaw 1977; Berlin 1977; Helsinki 1977, Budapest 1977; Edinburgh 1977, Uppsala 1978; Bielefeld 1978; Budapest 1978; Erlangen-Herzogenaurach 1978; Oslo 1979; Deutschlandsberg 1979; Budapest 1979; Jablonna 1980; Laxenburg 1980; Laxenburg (second visit) 1980; Veliko-Tirnovo 1980; Varna 1980; Deutschlandsberg 1980; Berlin 1981; Varna 1981; Salzburg 1981; Bucharest 1981; Deutschlandsberg 1981; Cavtat 1981; Varna 1982; Helsinki 1982; Deutschlandsberg 1982; Praha 1982; New-Delhi 1983; Helsinki 1983; Sofia 1983; Laxenburg 1983; Frankfurt am Main 1983; Paris 1983; Dubrovnik 1984; Moscow-Susdal 1984; Köln 1984; Varna 1984; Deutschlandsberg 1984; Dubrovnik 1985; Varna 1985; Moscow 1985; Erlangen 1985; Budapest 1985; Berkeley-USA 1985; Deutschlandsberg 1986; Erlangen 1986; Budapest 1986; Veszprém 1986; Dubrovnik 1986; New-Delhi 1986; Budapest 1986; Budapest 1986; Dubrovnik 1987; Paris 1987; Amsterdam 1987; Budapest 1987; Viet-Nam (Ho-Si-Minh City, Hanoi) 1987; Deutschlandsberg 1987; Varna 1987; Namur 1987; Weischenfeld 1987; Uzsgorod-Lvov 1987; Paris 1988; Dubrovnik 1988; Subotica 1988; Deutschlandsberg 1988; Erlangen-Herzogenaurach 1988; Washington 1988; Praha 1988; China (Peking, Nanking, Shanghai, Kanton) 1988; Dubrovnik 1989; Muggendorf 1989; Dubrovnik 1990; Praha 1990; Madrid 1990; London-Birmingham-Oxford-Warwick 1992; Woudschotten 1992; Göteborg 1992; Lecce 1993; Merida (Mexico) 1993; Israel (Jerusalem, Haifa, Tel-Aviv) 1993; Dakar 1993; Kiev 1994, Bielefeld 1994; Paris 1994; Budapest, 1995; Praha, 1995; Göteborg, 1995; Budapest, 1996 május; Budapest, 1996; Sopron, 1996; Bielefeld, 1996. okt. 9-13; Moszkva, 1996, Moszkva. 1998, Prága; 1998, Budapest; 1998, Budapest; 1998, Budapest; 1998, Lisszabon; Kiev, 1994; Bielefeld, 1994; Budapest, 1998, Budapest, 1998, Amsterdam 1999, Budapest, 1999, Budapest, 1999, Budapest, 1999, Budapest, 1999, Budapest, 1999, Helsinki 2001.

Hazai konferenciák 2003-2005 között:

- 2004. Tudásdeficit és tudástársadalom. A Hírközlési és Érdekvédelmi Társaság (HÉT) konferenciáján elhangzott előadás. Február 19. Pg. 25. (végső változat, EU-kérdőív bírálatával együtt)

- 2004. Mediáció és tudomány c. előadás az OrszágosMediációsEgyesület közgyűlésén. Április 16. Bp. Hotel Platanus.

- 2004. Elnök a Testnevelési Egyetem Nemzetközi TDK szociológia szekcióján. Április 23.

2004. dec. 18. A Bölcsek Világtanácsa Budapesti találkozója. Mit vár a világ Magyarországtól, az Európai Unió új tagjától? C. szakmai konferencia a MTA-án.

1998-2002 között

- 1998. Magyar Szociológiai Társaság szegedi vándorgyűlése, nov. 20-21. A mélyökológia értékvilága c. szekcióelőadás.
- 1999. Műegyetem 2000. Információs technológiák és közösségek c. előadás. Bp. január 20-21.
- 1999. A globális kihívás lehetőségei c. konferencia az MTA-án. A tudástársadalom kialakulásáról c. szekcióelőadás. ápr. 23-24.
- 1999. Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola Emlékünnepsége. Békéscsaba, ápr. 29. Az információs társadalom szociológiája c. előadás.
- 1999. Magyary Zoltán és OTKA posztdoktori ösztöndíjasok konferenciája. Debrecen, nov. 4-5.
- 1999. A mérnök a XXI. Században c. konferencia. GTT-BME GTK, Bp. Dec. 8.
- 1999. Panelrésztvevő a piacgazdaság 10 éve - hogyan tovább? c. jubileumi tanácskozáson. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. és a Piacgazdasági Alapítvány. dec. 9.
- 1999. dec. 10. A Magyar Szociológiai Társaság évi közgyűlésén előadó “A nemzetközi kapcsolatok: mintamásolás vagy “gyarmatosítás” c. panelben és szekcióvezető. (Értékkutatások)
- 2000. Jan. 13. Mélyökológia és értékek címmel előadás a VEAB Környezetpedagógiai Munkabizottsága konferenciáján. ELTE Tanárképző Főiskoláján.
- 2000 Febr. 22. Hogyan tovább, Európa? Hogyan tovább, EU? Hogyan tovább, Magyarország? Európai párbeszéd Alapítvány konferenciája. BME Informatikai kar.
- 2000: Márc. 1. Ipari Napok, BME. (meghívott vendég)
- 2000: Márc. 3o. MSZT Környezetvédelmi konferencia. TIT Stúdió. Panel-vitában előadó. Környezeti konfliktusok és társadalmi részvétel c. konferencia. Kerekasztal: Új kutatási irányok, új megoldások.
- 2000. Kemény Gábor Szakközépiskola: Békéscsaba. Ápr. 18. Az EHT társadalmi hatásvizsgálata.
- 2000 Május 1. Az ezredforduló kihívásai: felzárkózás, biztonság és globalizáció. MTA IX. Osztály ülése.
- 2000. Máj. 19. HIF Fórum, Pécs . Előadás: Magyarország útja az Információs társadalom felé.
- 2000: jún.9. HIF szakmai vitanap
- 2000. Jún. 21-23. Neumann János Társaság kongresszusa. Együtt az Információs Társadalomban. Eger. Előadás: Elméletek az információs társadalomról.
- 2000 Júl. 5. HIF Nyílt Nap
- 2000. Szept. 13. Gyula: III. Informatikai Akadémia. Intelligens vállalat, intelligens környezete. Előadás: Az információs társadalom szociológiai, etikai kérdései.
- 2000. Okt. 4. Wigner Kollégiumban előadás az Információs Társadalomról
- 2001 Április 11. Békéscsaba: Kemény Gábor Napok. Műszaki Szakközépiskola. Közlekedési rendezvénysorozat. Előadás: Információs társadalom és ökológiai forradalom.
- 2001. MTA IX. Osztály felolvasóülése a Magyar Tudomány Napja alkalmából.
- 2002. Stratégiakutató Intézet “Információs társadalom közben – tudástársadalom előtt” c. Műhelyvitán “Információs- vagy tudástársadalom” c. előadás. Június 1.
- 2002. okt. 29. Neumann János Számítógép Társaság klubnapján IHM IST prezentálása Bakonyi P, Krémer A, Gergely T. társaságában
- 2002. nov. 29. Levezető elnök dr. Szántó Borisz (BME-MTA K+F Kutatócsoport+Budaepsti Filozófiai Vitakör )elméleti vitáján.)
- 2002. dec. 9. MeH: A tudástársadalom kihívásai c. konferencián részvétel. Budapesti Vigadó.

Kitüntetések

2002. "Tudással Magyarországért" Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott emlékplakett és oklevél.
1998: A Hadtudomány szolgálatában. Tudományos Tiszteletdíj (ZMNE) 2002. OTDK Emlékplakett
1993: Ipar a Környezetért Alapítvány Díj.
1993. A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett .
1992: Az Év Legjobb publikációja a Magyar Szociológiai Társaságtól A "szürke zóna" c. könyvért.
1988: Nemzetközi (Akadémiai) Társadalomtudományi Díj.
1986: TIT Aranykoszorús Jelvény.
1982: Szocialista Kultúráért kitüntető jelvény.
1980: Munka Érdemrend ezüst fokozata.
1975: Testnevelési Főiskola Emlékplakett.
1969: Veszprém város plakett.
1968: Veszprémi Vegyipari Egyetem plakett.
1967. A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója.
1965: Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetés.

Elnyert ösztöndíjak és pályázatok
1987-90: Technikai kultúra c. téma, 400.000 HUF. Művelődésügyi Minisztérium.
1991. Műszaki fejlesztés társadalmi feltételeinek javítása c. téma, 1,030.000 HUF. OMFB,
1992. Számítástechnikai eszközök szociológiai kutatásokhoz c. téma. 45.000 HUF. Ipar a korszerű mérnökképzésért Alapítvány.
1991: A műszaki innováció gazdasági elméletének szociológiai környezete c. téma. 600.000 HUF. OTKA.
1992: Phare-program: Woudschotteni környezetszociológiai konferencia. 2800 DEM..
1992: Környezetszociológia jegyzet megírása. 100.000 HUF. Pro Renovanda.
1993: Scientific Expertise during Transformation c. téma. 6600 USD. Central European University (Praha).
1993: Környezetszociológia és technikaszociológia c. jegyzetek kiadása. 200.000 HUF. OKTK
1993: A tudományos és nem-tudományos tudásfajták kölcsönhatása a társadalmi átalakulásban. 600.000 HUF. OTKA
1993: 3 hét ösztöndíj Izraelbe. MTA és Izraeli Akadémia (Israel Academy of Sciences) megállapodása alapján.
1993: Bevezetés a környezetszociológiába c.jegyzet díjazása. 80.000 HUF. Ipar a Környezetért Alapítvány
1993: Pörlekedő tudáselméletek c. könyv kiadása. 130.000 HUF. OTKA (rendkívüli)
1993: TTTK TDK munka támogatása, 200.000 HUF. Budapest Bank. (kari pályázat)
1993: Világbank a World Conference on Human Ecology Meridai konferenciájára. TEMPUS-program. 1000 USD.
1994: Pörlekedő tudáselméletek c. könyv kiadásához MTA IX. Osztályától 100.000 HUF. 1994. január.
1994: EASST-konferencia szervezéséhez elnyert támogatások: (World Bank 800.000 HUF; NATO 35.000 USD; Hungarian Academy of Sciences 100.000 HUF; Federation of Unions of Technical and Natural Sciences 100.000 HUF; Hungarian Investment and Developmental Bank 100.000 HUF; National Office for Technical Development 250.000 HUF)
1994: Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztési Alapítvány, 75.000 HUF
1995: Technikaszociológia jegyzetre és a Social Context of Science and Technology c. kötetre 100.000 Ft a Pro Renovanda Alapítványtól.
1995: 70.000 Ft az OMFB Infrastruktúra Alapítványtól a göteborgi konferenciára.
1996: 210.000 Ft környezetszociológiai jegyzetre. Phare Alapítvány a Veszprémi Egyetemnek.
1996: 96.000 ECU a Phare ACE programjában: Menedzser-elit az átalakulás idején. (MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja és más külföldi kutatóhelyek, Cseh TA Szociológiai Intézete, Lengyel TA Szociológiai Intézete, Cambridge University, UK. közös pályázata.)
1996: OMFB támogatás a pekingi ICSPS-konferenciára 150.000 Ft. (betegség miatt lemondva)
1997: OTKA Könyvkiadási Alapítványtól 150.000 Ft.
1999: BME GTK Doktori program: 130.000 Ft. az EASST liszaboni konferenciájára.
1999. OKTK: Társadalmi tér fogalma és mérési módszerei. Elnyerve: 1 millió Ft. 1999-2001-re.
1999. Európai Unió V. Kutatási Keretprogram szakértői pályázata. (elfogadva)
1999- 2002: MTA TKI K+F Kutatócsoport részére támogatás 4 évre kb. 24.000.000 Ft.
2001. NKFP próbapályázat (elfogadva)
2002. MTA TKI-pályázat K+F kutatócsoport újraműködtetésére. Társpályázó: dr. Illés Iván. 4 évre kb. 16 millió Ft.
2002. KFKI ISYS Kutatóintézettel az IKB-IHM-hez benyújott pályázat (elnyerve)
2003. OTKA-pályázat. Témavezető: dr. Krémer András. (elnyerve kb. 7 millió Ft.)

 

Hivatkozások Farkas János írásaira

1969-2008 között az összes hivatkozás száma:   321
Ebből idegen nyelvű hivatkozás:                               56             
Recenzió FJ írásairól:                                                 48
Ebből idegen nyelvű:                                                     7
Interjú FJ-val:                                                                40
Who is Who kötetekben megjelent címszó:          47

Recenziók Farkas János írásairól

1. 1969. Takács József: Tudománytani bibliográfia. Magyar Tudomány. 9. sz.
2. 1971. Takács József: A tudomány néhány elméleti kérdése. Magyar Tudomány. 4. sz.
3. 1971. Berczik Árpád: A tudomány néhány elméleti kérdése. Felsőoktatási Szemle. 5. sz.
4. 1972. Rozgonyi Tamás: A szovjet szociológia ma. Népszabadság.
5. Nagy Emil: Napjaink szovjet szociológiájából. (A szovjet szociológia ma c. gyűjteményes kötet kapcsán.) In: Szociológia. 1972/4. pp. 544-555.
6. 1975. Rozgonyi Tamás: A műszaki fejlesztés tapasztalatai. Farkas János: Az ötlettől a megvalósulásig. Népszabadság. Aug. 14.
7. 1975. V.F: Siker, sikertelenség, avagy az iparfejlesztés “rejtett tényezői”. Beszélgetés dr. Farkas Jánossal: Tudományos Magazin. 1. sz.
8. 1976. Pető Gábor Pál: A kutatás sikerei és kudarcai: Szociológiai vizsgálat a tudományos eredmények megvalósulásáról. Népszabadság, szept. 30.
9. 1976. Andics Jenő: Farkas János: Az ötlettől a megvalósulásig. Szociológia. 1. sz.
10. 1978. A.G: Tudomány-politika-munkafolyamat c. cikkről ismertetés. Magyar Nemzet, szept. 1.
11. Vidor Ferenc: Sociology of Science and Research. Ed. by János Farkas: Magyar Tudomány.
12. 1980. Hungarian Book Review. 2. The Sociology of Science and Research.
13. 1981. R. P. Weber (Harvard University). Sociology of Science and Research, ed. by János Farkas. Contemporary Sociology. May, Vo. 10. Number 3.
14. 1981. Lüdtke-Regina Wegner: Sociology of Science and Research. Ed. by János Farkas. Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Berlin, 29. Jahrgang, Heft 2.
15. 1981. Sociology of Science and Research by János Farkas. Educational Book Review, 5.
16. Amerikai folyóiratban: A műszaki fejlesztés emberi tényezői (OMFB-tanulmányról)
17. 1981. Szántó Lajos: Farkas János nagydoktori értekezésének vitájáról. Szociológia. 2. sz.
18. 1981. Tudományszervezési Tájékoztató. 5. sz. Recenzió: A tudomány erőforrásairól.
17/a 1981. Tudományszervezési Tájékoztató 6. sz. Recenzió A modern tudomány szerkezetéről.
19. 1981. Kovács Dénes: A műszaki fejlődés emberi tényezői. Népszabadság.
20. 1982. Recenzió. Társadalmi Szemle, ápr. 29.
21. 1982. Grolmusz Vince: Farkas János: A modern tudomány szerkezete. Magyar Tudomány, 2. sz.
22. 1982. Szántó György Tibor: Tudományelméleti tanulmányok. Magyar Nemzet, jún. 22.
23. 1982. A tudomány társadalmi lényege. Akadémiai Kiadó Újdonságok Jegyzéke. 4. sz.
24. 1982. Nagy Ferenc: Hogyan és miért “termeljük” a tudományt? Népszabadság, okt. 14.
25. 1982. Kozma Tamás: A megváltozás törvényszerűségei. Népszabadság, okt. 28.
26. 1983. dr. Kéri József: Recenzió a tudományos-technikai forradalom a magyar társadalomban c. kötetről. Szervezés és vezetés. 10. sz.
27. 1983. Búza Péter: A technikai fejlődés társadalmi környezete. Farkas János kötete. Magyar Nemzet, szept. 25.
28. Andics Jenő recenziója: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. Szakszervezeti Szemle.
29. 1984. Darvas György: A tudomány társadalmi lényege. Magyar Tudomány, 1. sz.
Pp. 86-88.
30. 1984. –nár: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. Farkas János tanulmánya. Magyar Nemzet, okt. 28.
31. 1984. Szirmai Péter: Műszaki haladás – szociológus szemmel. Farkas János: A technikai fejlődés társadalmi környezete. A tudomány társadalmi lényege. Népszabadság, május 24.
32.  1984. Wolfgang Mitter: Internationale Symposium: Neue Modelle der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft” 18/19. September 1984 in Frankfurt am Main, Industrie- und Handelskammer. In: TI: Transfer-information. Heft 2/Dez.84. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden. Pp. 61-62.
33. 1984. Bonta Miklós: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. (rádióadás)
34. 1984. Bonta Miklós: A technikai fejlődés társadalmi környezete. Farkas János könyvét ismerteti a Rádióban B.M. Nov. 15.
35. 1985. Magyari Beck István: Farkas János: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. In. Közgazdasági Szemle, Április. Pp. 486-489.
36. 1985. Diczházi Bertalan: Műszaki elmaradás: nem a pénz kevés, a hatékonyság alacsony és hiányzik az érdekeltség. (Farkas János előadása az országos szakkollégiumi találkozón.) A Jövő Mérnöke. nov. 1.
37. 1985. Botos Balázs: Farkas János: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. Ipargazdasági Szemle, 8-9. sz.
38. Berényi Dénes: Farkas János: A tudomány társadalmi lényege. Magyar Tudomány.
39. 1985. Szirmai Péter: Eljutni  a kor színvonalára. Farkas János: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. Népszabadság, jan. 17.
40. 1985. Fóti Péter: A társadalmi megújulás gátjai. (6)
41. 1986. Farkas János: Miért vagyunk ügyetlenek? In. HVG. Pg. 56. 375. Szám.
42. 1987. Tomasz Dabrowski: János Farkas: Science-Research-Technology: The Hungarian case. In: Science of Science. No. 1-2. Vol. 7.
43. 1993. Szántó Borisz: “Független” szakértők a döntészivatarban. Népszabadság, jún. 5.
44. 1995. A.I: : Farkas János: Pörlekedő tudáselméletek. Természet Világa. Október.
45. 1996. Szegedi Péter: Perlekedő tudáselméletek. In: Buksz. Tél.
46. Faragó Péter: Információs- vagy tudástársadalom. Magyar Tudomány.
47. A társadalomelmélet testvéri tankjai (Utószó) Z. Karvalics László. in: Farkas János: Információs- vagy tudástársadalom? Infónia-Aula Kiadó, 2002.
48. 2002. Rab Árpád Szörény: Recenzió az Információs- vagy tudástársadalom? c. könyvről. Információs Társadalom. 1. Szám.

Interjúk Farkas Jánossal

1. 1966. Min dolgozik Farkas János? Napló. Május.
2. 1973. Tóth Ildikó: Oázis a nagy műszaki sivatagban. A Jövő Mérnöke. jan. 20.
3. 1975. V.F: Siker, sikertelenség, avagy az iparfejlesztés “rejtett tényezői”. Beszélgetés dr. Farkas Jánossal. Tudományos Magazin. 8. évf. az Akadémiai Kiadó Műhelyéből. 1. sz.
4. 1976. Molnár Patricia: A tudományos és technikai forradalom társadalmi előfeltételei, következményei. Beszélgetés dr. Kulcsár Kálmán akadémikussal és dr. Farkas János kandidátussal. Népszava. okt. 3.
5. 1977. Kovács Judit: A Szociológiai Kutató Intézeté a szó. Magyar Nemzet. Okt. 26. (The Word is with the Institute of Sociology)
6. 1977. Egy szervezeti rendszer kialakulása. Okt. 26.
7. 1981. Kovács Dénes: A műszaki fejlesztés emberi tényezői: Beszélgetés Farkas János szociológussal. Ápr. 14.
8. Horpácsi Sándor: Mit mond a szociológia? Beszélgetés dr. Farkas Jánossal az MTA Szociológiai Kutató Intézetének osztályvezetőjével. Déli Hírlap. 1981. júl. 11.
9. Ágoston Hugó-Rostási Zoltán: Tudomány-Társadalom-Kezdeményezés. A Hét. (Bukarest), 1981. szept. 25.
10. Stark Tamás: A műszaki haladás útján. Magyar Nemzet. 1982. márc. 2.
11. Csizmadia Ervin: Műszakiak albérletben: Beszélgetés a fiatal mérnökökről. Élet és Irodalom. 1984/25. jún. 22. (Engineers Renting the Room: Talking of Young Engineers)
12. Kajó: Ha ősz van, akkor szociológia. A Jövő Mérnöke, 1984. nov. 23.
13. 1985. Veszprémben voltam népi kollégista. Interjú Farkas Jánossal. Készítette: Tolnai Valéria. In: Megyei Pedagógiai Körkép. 1. Sz. pp. 52-55.
14. Diczházi Bertalan: Nem a pénz kevés, a hatékonyság alacsony és hiányzik az érdekeltség. (Farkas János előadása az országos szakkollégiumi találkozón.) A Jövő Mérnöke. 1985. nov. 1. (It is Not the Money is Missing, Efficiency is Low: Technological Backwardness)
15. Magyarok a Szociológiai Világkongresszuson. 1986. szept. 8. Rádióinterjú. Külföldi adások szerkesztősége. Riporter: Kulcsár Péter.
16. Réz Kata: Gondolkodók. A Jövő Mérnöke. 1987. okt.9. 26. sz. (Thinkers)
17. Réz Kata: Gondolkodók (Vita arról ami van, és ami lehetne) A Jövõ Mérnöke. 1987. aug. 31. (Thinkers: Debate on What There Is and What There Might )
18. Réz Kata: reformgondolatok: Gondolatok a reformról. A Jövő Mérnöke. 1987.
19. Barczikay László: Vita után szabadon. (Interjú Farkas Jánossal a BME szociológiai tanszék vezetőjével) KÉTE, 1987. márc. 26. (Going Free After Debate)
20. 1987. Szász Gábor: Hozzászólás a „Vita után szabadon“ című, Farkas János szociológus professzorral készített interjúhoz. ápr. 16.
21. Szekeres Péter: Láthatatlan nemzeti vagyonunk. PC. Mikrovilág. 1987. ápr. 7. (Our Invisible National Asset)
22. Jakus Ibolya: “Az ügy valamennyi résztvevője túlzásokba esett”. Válaszol egy szociológus. HVG. 1988. júl. 2. (All the Participants Have Some to the Extreme)
23. Korkóstoló: Tudomány-politika-társadalom. Kossuth Rádió. 1988. jan. 14. Szerk: műsorvezető: Simkó János
24. Pünkösti Árpád: Megszólal a néző: mit csinál ma Mephisto Magyarországon? Új Tükör, 1988. (kézirat)
25. Pünkösti Árpád: Tabuk érintése. Csapongás Farkas János világrendje körül. Jel-Kép. Kézirat. 1988.
26. Pünkösti Árpád: Kopott szavak? Elavult fogalmak? Beszélgetés Farkas János (1933) egyetemi tanárral. 1988. márc. 31. (—j Tükör. Kézirat)
27. Márványi Ágnes: Tudomány kontra természet? (A környezetet csak demokráciával lehet megvédeni). Magyar Hírlap. 1988. jún. 23. (Science versus Nature)
28. Törtely Sándor: Interjú Farkas Jánossal a közélettanról. 1988. május 19. (nem jelent meg).
29. 1989. Új utakon az egyetemi társadalomtudományi képzés. Szociológus-mérnököket is képeznek. Versenysemlegesen. A Jövő Mérnöke. Szept. 15.
30. 1994. Falusi Zsigmond riportja Farkas Jánossal. Pesti Hírlap. Márc. 28.
31. 1994. Ötvös Zoltán: Elkerülhető-e az összeomlás? Tudományos, technikai lehetőségek Európában. Népszabadság. Szept. 3.
32. 1994. Hammang Henrik riportja az Új Demokrata c. lapban. Dec.
33. 1996. Somogyi László: Meg kell találni az egyensúlyt. Kisalföld. Jún. 10.
34. 1996. Életútunk. Veszprémben voltam népi kollégista (interjú Farkas Jánossal) In: Emlékezés a veszprémi népi kollégiumokra. Szerk: Tatai Zoltán. Budapest. pp. 112-115 és 132-134.
35. Zsille Zoltán: Szociológiatörténet. Interjú Farkas Jánossal. (90-es évek közepén)
36. 2001. Interjúsorozat dr. Szücs Olgával. Friedrich Ebert Alapítvány számára. (március)
37. 2002. Hálózatra fűzött érdekek. Népszabadság, 2002. Április 18. Ötvös Zoltán.
36. Hovanyecz László: Ki micsodának a tudósa? (interjú egy TBK-kötet számára)
37. Kell egy társadalomtudós? In: E-Világi beszélgetések.hu. Peszto Kiadó, 2003. Pp: 195-214.
38. Interjú Farkas Jánossal: Ki micsodának a tudósa? In: Batsányista Hírlevél. 12. Szám. Kiadja a Veszprémi Népi Kollégisták Társasága. 2004. Május pp. 8-20. Készítette: Hovanyecz László. 
39. 2005. május. Beszélgetés Farkas Jánossal. In. Batsányista Hírlevél. 14. szám.
40. Tóth Pál Péter: Népességpótlás bevándorlással? Új Horizont. 2006. 1. sz. Pp. 53-59.
Szekeres: Láthatatlan nemzeti vagyonunk.

  
Who is Who kötetekben Farkas János életrajz

*1988. Természettudományos Ki Kicsoda? II-kötet. (OMIKK)

*Ki Kicsoda a műszaki és természettudományokban? (pg. 81)

*KI Kicsoda a környezetvédelemben? (pg. 469)

*Évszám nélkül: Révai Nagy Lexikona új sorozat: A századvég magyarsága Ki Kicsoda. (Szekszárdi Babits Magyar-Amerikai Kiadó Rt.)

*1989. 5000 Personalities of the World (Edition Two, ABI)

*1989. Men of Achievement (IBC, Cambridge)

*1990. Magyar Ki Kicsoda (Budapest, Logodi u. 52. 1012 Bp.)

*1990. Men of Achievement. (Fourteenth Edition. International Biographical Centre. Cambridge. Dorothy Todd, Assistant Director General)

1991. International Who’s Who of Intellectuals. (Ninth Edition, Cambridge International Biographical Centre, Ernest Kay, Director General)

1991. Men and Women of Distinction (Fourth World Edition, Cambridge International Biographical Centre, Ernest Kay, Director General)

*1991/92. Men of Achievement (Fifteenth Edition, Dorothy M. Todd, Editor)

*1992. Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda

*1993. Men of Achievement (Sixteenth Edition, International Biographical Centre. Cambridge, Tracy Atkinson, Head of Customer Relations, Jocelyn Timothy, Editor)

*1993. Longman Reference on Research Directories and CD Rom.

*1994. Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda? Biográf Kiadó, Budapest.

1996. Biográf Ki Kicsoda.

*1996. Biográf: Ki Kicsoda (Hermann Péter főszerkesztő, Tel: 111-2524)

*1996. The International Directory of Distinguished Leadership. Sixth Edition. The American Biographical Institute. USA.

*1996. Five Hundred Leaders of Influence. (Sixth Edition, ABI, Evans, Board of Directors)

*1997. Veszprémi Egyetem Baráti Köre. Végzett hallgatók Név- és Címjegyzéke.

1997. A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja

1997. 2000 Millennium Medal of Honour (ABI, J. M. Evans, Chief Executive Officer)

*1997: Man of the Year. (ABI = American Biographical Institute, Inc. J. M. Evans, Chief Executive Officer)

*1998. International Directory of Distinguished Leadership (Eighth Edition, ABI, J. M. Evans, Editorial Director)

1998: Man of the Year. (American Biographical Institute Board of International Research, J. M. Evans, President)

1998. Felkért szakértő az ABI számára

1998: Gold Record of Achievement. (American Biographical Institute, J. M. Evans, President)

1998. One of the Most Recognizable Awards of the Twentieth Century (AMI = American Biographical Institute, Inc. J. M. Evans President)

1998. 2000 Millenium: Medal of Honour. (ABI, J. M. Evans, President)

1999. Who’s Who of the Year 1999. (ABI, J. M. Evans, President)

1999. Outstanding Man of the 20th Century. (ABI, J. M. Evans, President)

1999. Five Hundred Leaders of Influence. (ABI, J. M. Evans, President)

* Ki Kicsoda. Greger-Biográf Kiadó.

2000. International Directory of Distinguished Leadership. Tenth Edition. (ABI, Cindy White, Managing Editor)

2001. International Medal of Vision Selection. (ABI)

*2001. Ki Kicsoda a magyar gazdasági életben? (Humexim Kiadó, Budapest)

2001. Magyar Tudományos Akadémia Almanachja

*2001. Ki Kicsoda Veszprém Megyében?

2002. International Directory of Distinguished Leadership. (I was proposed by Guy Ankerl)

2002. ABI Research Board of Advisors (J.M. Evans, President, and: H. C. Collins, Director, RBA)

2002. Man of the Year. (ABI. J.M. Evans)

2002. International Directory of Distinguished Leadership. 11 th Edition, (American Biographical Institute)

2002. Who’s Who in Europe. (2003-as kiadás. Greger Kiadó, 1066. Bp. Teréz krt. 28/I. em. Tel: Tamási Katalin, Czakó Erika: 302-5148, 302-5149. Kereszty András főszerkesztő)

2002. Biográf Ki Kicsoda? (Magyar KI Kicsoda: 1990, 1993, 1995, 1997-ben a Magyar és Nemzetközi Ki kicsoda? 1999: Ki Kicsoda-2000, 2000-ben ennek pótkötete. Enciklopédia Kiadó. Hermann Péter főszerkesztő. Kereszty András kiadó. A Biográf jogutódja a Greger Média Kft.

*2004. Who is Who Magyarországon. (Harmadik kiadás)

*2005: Who is Who Magyarországon. 4. kiadás.

2004. Who’s Who in the World (23rd Edition. Karen Chassie, Managing Editor)

Who’s Who Europe. Gregerinter.net.hu (Körmendi Erika)

2005. Marquis Who’s Who (23rd Edition. Fred Marks, Senior Managing Editor)

2005. Who’s Who in the World. (23rd Edition published in 2006, Karen Chassie, Managing Editor)

2006. Marquis Who’s Who: Who’s Who in the World  (Robert Docherty, Editorial Director)

*2006. Who’s Who in the World (23rd Edition, Marquis Who’s Who)

• In: A tudomány egésze. 2006. CD. Pg. 3542.
• Google

2006. International Educator of the Year (International Biographical Centre, Cambridge, England)

2006. 21st Century Award for Achievement. The International Biographical Centre, Cambridge, England

2007. Marquis Who is Who in the World. 24th Edition.

2008. Marquis Who’s Who in the World. 25th Edition.

2008. Ki Kicsoda? Magyar Távirati Iroda Kiadója.
 

 

CsatolmányMéret
Farkas_János_publikacióslista.doc299.5 KB