Dr. Janky Béla, egyetemi docens

PhD (szociológia, BKÁE)

 

 

 


elérhetőségek

publikációk

Végzettség

 • 2003 PhD, szociológia, BKÁE
 • 1996 közgazdász-szociológus, BKE

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

 • 2005-, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, docens
 • 2003-2005, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, adjunktus
 • 2000-2003, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, tanársegéd
 • 2000-2001, TÁRKI Társadalomkutatási Intézet, kutató
 • 1996-1997, Közép-Európai Egyetem, Politikatudományi Tanszék, kutatási asszisztens
 • 1996-1999, BKÁE, Szociológia Doktori Iskola, Ph.D. ösztöndíjas

Ösztöndíjak, szakmai elismerés

 • 2007, Kari Kutatási Díj, BME GTK
 • 2005, Kar Kiváló Oktatója, BME GTK 2004, Deák Ferenc Ösztöndíj
 • 2001-2004, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 1998, Rézler Gyula Ösztöndíj (Indiana University)
 • 1997, MTA Pro Scientia Aranyérem
 • 1997, Országos TDK I. és III. helyezés
 • 1996, Egyetemi Szakmai Munkáért Oklevél (BKE) 1996, Kíváló Szakkollégista díj

Oktatás

 • 2010-, BME, Társadalomelmélet (MA)
 • 2009-, BME, Társadalomismeret (Ph.D.)
 • 2002-, BME, Szociológia szakoktatóknak
 • 2009, BCE Rajk Szakkollégium,
 • 2000-2010, BME, Fogyasztásszociológia
 • 2001-2009, BME, Fogyasztói magatartás
 • 2007-2009, BME, Bevezetés a szociológiába
 • 2001-2006, BME, A társadalomelemzés alapjai
 • 2001-2006, BME, Gazdaságszociológia
 • 2002, BME, Társadalomismeret – módszertan
 • 2002-2007, BME, Társadalomkutatás módszertana
 • 1999-2004, BKÁE Rajk Szakkollégium, Bevezetés a szociológiába
 • 2002-2003, ÁVF, Gazdaság- és szervezetszociológia
 • 1996-1997, BKÁE Szociológia Tanszék, Gazdaságszociológia

Kutatási területek, témavezetések

Projektfeladat- és szakdolgozati témák:

 • Luxus, amit megérdemelsz.
 • A tömegkommunikáció hatása a szükségletek inflációjára.
 • Segítsünk vagy nem? Szegénység és konfliktus a tömegkommunikációban és a valóságban

Kutatások

 • 2009-2012, Belföldi vándorlás, kisebbségek, helyi közösségek és szolidaritás (OTKA), kutatásvezető
 • 2005-2007; A nyugdíjrendszer problémái: Magyarország bevándorlási potenciálja (NKFP). Alprojekt-vezetés. Kutatásvezető: Mészáros József.
 • 2004-2007; Kollektív cselekvés és társadalmi hálózatok (OTKA). Kutatásvezető: Szántó Zoltán 1997-98,
 • 2003-2004; A roma népesség helyzete (NKFP). Kutatásvezető: Kemény István. 2003; Népesedés és az emberbarát környezet (NKFP). Kutatásvezető: S. Nagy Katalin, Spéder Zsolt
 • 2003, A népesség külföldiekkel kapcsolatos attitűdjei (NKFP). Kutatásvezető: Tóth Pál Péter, Spéder Zsolt
 • 2001, Nők a műszaki felsőoktatásban. Kutatásvezető: S. Nagy Katalin.
 • 1998-2002; Iparvállalatok panelvizsgálata (OTKA, GM, NKFP). Kutatásvezető: Lengyel György.
 • 1999-2000; Az egészségügyi rendszer reformja (PM-TÁRKI). Kutatásvezetők: Kornai János, Tóth István György.
 • 1999; A magyar távközlésfejlesztés finanszírozásának szervezetszociológiai vizsgálata (BKÁE). Kutatásvezető: Szántó Zoltán
 • 1995; Privatizáció hatása a hierarchikus gazdasági szervezetekre (OTKA). Kutatásvezető: Csontos László.
 • 1993; Alkalmazkodási stratégiák a munkanélküliséghez három Vasvár környéki faluban (BKE). Kutatásvezető: Bódis Lajos

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 • OTKA Szociológia és Demográfia Zsüri tagja (2010-)
 • BCE Szociológia Doktori Iskola Tanácsának tagja (2008-)
 • Szociológiai Szemle szerkesztőségének tagja (1997-1998, 2004-2009)
 • Szociológiai Szemle szakmai tanácsadó testületének tagja (1999-2000, 2003)
 • Magyar Szociológiai Társaság Gazdaságszociológiai Szakosztályának titkára (2001-2007)
 • BKE Rajk Szakkollégium szakmai ügyekért felelős seniorja (1996-97)
 • Bírálat (peer-review): Policy Studies Journal (USA), Review of Sociology/Szociológiai Szemle, Közgazdasági Szemle

Publikációk