Dr. Mészáros József, egyetemi docens

 

elérhetőségek publkációk

Végzettség

1985 ELTE Bölcsészettudományi Kar, szociológus
1982 ELTE Természettudományi Kar, matematikus

Minősítés

1991 szociológia tudomány kandidátusa

Nyelvtudás

1983 angol középfok nyelvvizsga
1985 német középfok nyelvvizsga

Munkahelyek

2002- BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
2000-2002 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, főigazgató
1998-2000 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, főigazgató-helyettes
1986-1998 BME Szociológia Tanszék
1990-1994 Népjóléti Minisztérium, miniszteri tanácsos
1998-1999 Osnabrück DAAD ösztöndíj
1995-1996 Ipargazdasági Intézet
1992-1995 MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Ökonometriai Laboratórium

Kutatási területek

játékelmélet
alkalmazott matematikai statisztika
szervezetszociológia
környezetszociológia
 

Oktatott tantárgyak

társadalomstatisztika
társadalomstatisztika és térinformatika
környezetszociológia
szervezetszociológia
játékelmélet

BME-n kívüli oktatás

1995-1997 ELTE BTK: matematikai statisztika
BKE: matematikai statisztika
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK: matemaikai statisztika

Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások

GTK képviselet a BME Természettudományi Kar Dékáni Tanácsában
Tanszéki Tanács tagja
Heller Farkas Alapítvány felügyelő bizottsági tag

Díjak

1995 Magyar Szociológiai Társaság: Az év publikációja
1997- Széchenyi professzori ösztöndíj
2001    Miniszteri dicséret

Pályázatok

1998 muszer, OTKA
1996-1999 Területi statisztikai adatok elemzésének módszertani problémái
1996-1997 Ifjúság, hátrányos helyzet, bunözés, OKTK
1996 Magyarország társadalomstatisztikai adatrendszere térinformatikai alapon, NIIFKI
1993-1995 Gazdasági átalakulás, szervezeti változások, kulturális összefüggések, OTKA
1991 szoftver, OMFB

Kutatások

1996-1999 Területi statisztikai adatok elemzésének módszertani problémái OTKA
1996-1997 Ifjúság, hátrányos helyzet, bunözés, OKTK
1996 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Magyarország társadalomstatisztikai adatrendszere térinformatikai Alapon
1993-1995 Gazdasági átalakulás, szervezeti változások, kulturális Összefüggések, OTKA

Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel

2000 Lengyelország, Varsó, konferencia
2000 Svédország, Göteborgi Egyetem
1999 Olaszország, Róma, konferencia
1999 Franciaország, Párizs, konferencia
1998 Anglia, Glasgow, Egyetem
1998 Portugália, Marakes, konferencia
1997 Anglia, Glasgow és Manchester, Egyetem
1996 Anglia, Esex, Egyetem
1996 Németroszág Karlsruhe, Egyetem
1995 Olaszország, Sienna, Egyetem

Tudományos közéleti tevékenység

Magyar Szociológiai Társaság
Bolyai János Matematikai Társaság
MTA Doktori Bizottság
OTKA Szociológiai Szakbizottság
Szociológiai Szemle Szerkesztő Bizottság
Európai Társadalomtudományi Adatbankok Szövetsége (Board tag)
Barankovics Akadémia Alapítvány Kuratóriuma
 

Publikációs jegyzék

Könyv

Bevezetés a társadalmi választások elméletébe Budapest, Gondolat 150 old.

A possible and desirable pension system (with József Banyár)  p 150. Social Science Monograps Boulder Colorado,  Distributed by Columbia University Press New York

Az egyéni racionalitás és a közjó, társadalompolitikai tanulmányok Budapest, Gondolat 150 o. 2006

Játékelmélet, 2004, Budapest, Gondolat. 226 o. (2. javított, átdolgozott kiadás,)

Magyarország Politikai Atlasza 2004, (társszerkesztő: Szakadát István), Budapest, Gondolat 260 o.

Magyarország Politikai Atlasza, 1998, Political Atlas of Hungary 1998, Budapest, (társszerző: Szakadát István), Osiris 260 o.,(kétnyelvű kiadvány).

Magyarország Politikai Atlasza, 1995, Political Atlas of Hungary, Budapest, (társszerző: Szakadát István), Cartographia - Konrad Adenauer Stiftung, 260 o. (kétnyelvű kiadvány)

Választási eljárások, választási rendszerek, 1993, Budapest, BME, (társszerző: Szakadát István), 77 o.

Bevezetés a társadalmi változások elméletébe, 1990, Budapest, MTA Szociológiai Intézet 124 o.

Szerkesztett könyv

Kereszténység és közélet, 1999, Budapest. Osiris, 240 o.

Magyarország átalakulóban, 1994, Budapest, Népjóléti Minisztérium 232 o.

Könyvrészlet

Szervezetszociológia, in: Szociológia közgazdászoknak (jegyzet) Typotex, 2007

A szociológia módszertanának sajátosságai n: Szociológia közgazdászoknak (jegyzet) Typotex, 2007

Elméletek, hipotézisek adatok in: Szociológia közgazdászoknak (jegyzet) Typotex, 2007

Kiadványrészlet:Jövedelemadórendszerek és demográfia: egymásra kölcsönösen ható folyamatok, Értékek és Normák Interdiszciplináris megközelítésben Gondolat 2007 p613-627
Az ökológiai kapcsolat problémája, Konferenciakötet GEO 2007

The territorial distribution of Hungarian election data (with Norbert Solymosi), Political Geography

Pension systems and demography, interdependent processes (lektorálás alatt)

Szervezetszociológia in: Szociológia (jegyzet) Typotex, 2006

Következtetési lehetőségek a választói magatartásra választási adatokból in: Angelusz –Tardos, Mérésről mérésre (választaskutatás módszertani kérdései) 221-245 p.

Újragondolt közszolgáltatás,2004, Budapest, in. Helmich Dezső, Szántó Zoltán (szerk.): Metodológia, Társadalom, Gazdaság, Közgazdasági Szemle Alapítvány, 469- 483o.

Speiser Ferenc, Mészáros József, Szakadát István: Tér-kép(elem)zés  11-17.o.

Molnár D. László, Solymosi Norbert, Mészáros József: Területi adatok statisztikai elemzése 37-42.o.

Mészáros József: A konzervatív szavazóbázis és pártjai 1990-2002 93-101

A választási rendszer elemei 1999, Budapest, in: Dezső Mária, Kukorelli István (szerk): Választástudományi tanulmányok 217-243 o.

Választási preferenciák területi megoszlása, 1998,Budapest, TÁRKI, in: Társadalmi Riport. 150-172o.

Territorial Distribution of Election Results, 1998, Budapest, TÁRKI,  in: Tamás Kolosi, István György Tóth, György Vukovich (eds.), in: Social Report, 152-172o.

Vélemények a környezetről, 1996, Budapest, TÁRKI, in: Társadalmi Riport 121-152. o..

Kutatási beszámoló

Választókerületi reform, Budapest BIA 2008 p.120

Nyugdíjreform-Appendix (szerk.): Budapest BIA 2008 p.30

Földtörvény-Üzemszabályozás (szerk.): Budapest BIA 2008 p.160

Nyugdíjreform Budapest BIA 2007 p370

Családi adó Budapest BIA 2007 p120

Kiadványrészlet

Nyugdíjrendszer és demográfia, 2006, Budapest, in.: Öregedés - öregség Konferencia kiadvány, KSH. 103-127 o.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek, mint közjószágok,2005, Budapest, in. Társadalmi térben, Konferencia kiadvány, BME Szoc. Komm. Tsz . 291-305. o.

Konferencia Előadás:Finding Spatial Barriers by Monmonier’s Algorithm 2005, Szeged (társszerző: Solymosi Norbert, Harnos Andrea, Franz Rubel)

Cikk

Tanulmányok a generációk közötti méltányosságról   Esély 2008/4 p122-124

Ígéretek örvényében, Valóság 2006/4

Jövedelemadózás Magyarországon (Érvek és Tények) Társadalomkutatás 2006/1 pp. 81 - 99

Egyéni hasznok és közjószágok (avagy meddig ér a láthatatlan kéz ) Valóság 2006/2

Az aggregált adatok felbontásának lehetőségei (az ökológiai kapcsolat problémája) , Szociológiai Szemle 2006/3

Területi statisztikai módszerek a választási adatok elemzésénél. (társszerző: Solymosi Norbert), Budapest Térinformatika 2005/2

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek, mint közjószágok, Közgazdasági Szemle 2005. március 275 - 288. o.

Játékelméleti magyarázat a közjószágok létrejöttének elmaradására, Szociológiai Szemle  2005/1 1-15. o.

Közszolgáltatás és teljesítménymérés, Kultúra és Közösség  (társszerző: Mátyási Sándor) 2005/3

A családi adózás és a társadalompolitikai értékek Valóság 2005/11 87-95o.

Game theoretic explanation for absence of accurence of public goods, 2005 Review of Sociology Vol 11. 2. 1-15

Társadalombiztosítás és termékenység, Demográfia 2005/4

Egy lehetséges nyugdíjrendszer és indokai, 2004, (társszerző: Banyár József), Budapest Gazdaság és Társadalom 113-141 o.

Racionális Döntések Elmélete és a Társadalomtudományok, 2004 Budapest, Társadalomkutatás 2004/4 427–451. o.

Közszolgáltatás átalakítása hazánkban, Kormányzás és Közpénzügyek 2004/2 (online folyóirat) (társszerző: Mátyási Sándor)

Estimation of distribution of parliament seats based on poll data, 1998 Budapest, Periodica Politechnia, 105-128 o.
 

Parlamenti képviselői helyek megoszlásának becslése közvéleménykutatási adatok alapján, 1998, Budapest, TÁRKI, 30 o. (társszerző: Szakadát István)

Harsányi János tanulmánya elé, 1995, Budapest, Szociológiai Szemle,1995/4. 65-68 o.

How do the social systems function? Connections between the subsystems, social solidarity and social safety, 1994, Budapest, Periodica Politechnica 42-58. o.

Az elosztási igazságosság néhány kérdése, 1992, Budapest, Szociológiai Szemle 1992/3. 95-98

La faiblesse d’un systeme asymétrique de valeurs: la morale publique en Hongrie, (társszerző: Bagdy Gábor), 1991, Bruxelles, OCIPE 1991/4 24-34 o.

Viselkedéstípusok a bölcsészkaron, 1985, Budapest, Medvetánc 1985/2 (társszerző: Vajda Júlia) 64-86 o.

Konferencia előadás

Az idősödés gazdasági hatásai (nemzetközi kitekintés) Magyar Közgazdasági Társaság

Idősödés Gazdasági Hatásai - Nemzetközi Pénzügyi Egyensúlytalanság 2008. november  26

Territorial distributiom of political Parties, Agile 2006, Visegrád ( Speiser Ferenc társszerző)

Jövedelemadózás és értékek, 2006, Budapest  BME

Jövedelemadózás és társadalomszerkezeti következmények, Andorka Rudolf Emlékkonferencia, 2006 Budapest

Nyugdíjrendszerek és demográfia: egymásra kölcsönösen ható folyamatok Magyar Statisztikai társaság 2006 évi konferenciája, Balatonfüred

Taormina 2001

Paris 2000

Roles and Possibilities: The New Central-European Archives, 1999, .Univ of Essex, Colchester, in Information Dissemination and Access in Russia and Eastern Europe, 122-129. o.
 

Intézeti jelentés

A gyermekvédelmi törvény hatás vizsgálata, 1997, Budapest TÁRKI, 90 o.

Lakossági vélemények, attitűdök a magyarországi környezetvédelem helyzetéről, 1996, Budapest TÁRKI 160 o

A családi típusú jövedelemadózás hatásai, 1995, Budapest, TÁRKI 80 o.

A közvéleménykutatások néhány problémájáról, 1991, Bp., MTA Szociológiai Intézet 28 o.

Simpson Paradoxon (Intés a kereszttáblák aggregálásától), Bp., 1990, MTA Szociológiai Intézet 32. o.

Választások elmélete és alapvető gyakorlati szempontjai, Bp., 1989, MTA Szociológiai Intézet 32. o.

A társadalmi döntéshozatal módszeréről, 1985, Bp., Szociológiai Kutató Intézet 88 o.

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10004325