Dr. Szakadát István, egyetemi docens

elérhetőségek publikációk

1982-ben matematikusmérnökként végzett a BME-n, majd 1985-ben szociológusként az ELTE BTK-n. 1999-ben megkapta a szociológiai tudományok kandidátusa minősítést. 1987-től a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének tanársegéde (1987–1994), egyetemi adjunktusa (1994–2000), egyetemi docense (2000-től). Emellett tanított az MKKE, ill. a BKE Szociológia Tanszékén (1990-1995) és a Századvég Politikai Iskolában (1991-1994). Oktatási, kutatási témái közé tartoznak a cselekvéselméletek, a politikai cselekvések, az új média, a hálózati kommunikáció szabályszerűségeinek bemutatása, kutatása. Politikai szociológia területén az elsők között vizsgálta az 1945 utáni politikai elitet, elsősorban a pártnómenklatúrát. Fiatal kutatóként 1991-ben megkapta a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc-díját. Később jelentős eredményeket ért el az új médiumok megjelenése, a digitális kultúra terjedése, ill. ezek társadalmi hatásának elemzése terén Az akadémiai karrier mellett a magyar digitális kultúra kezdeteitől fogva résztvett különböző kísérleti projektekben, majd csatlakozott az új médiával kapcsolatos ipari kezdeményezésekhez is. 1984-87 között egyik vezetője volt az ABCD Magazin CD-ROM-os periodikának, majd részt vállalt a Matáv internetes projektjeinek tervezésében, irányításában. 2002-től a Magyar Telekom és a BME által közösen alapított Média Oktatási és Kutató Központ (MOKK) szakmai vezetője. Az utóbbi években különböző (NKFP- és IHM-finanszírozású) K+F-projektekben a nyelvtechnológia és más szemantikus technológiák alkalmazási lehetőségeit kutatta a konzorciumi partnerekkel közösen (a Szavak hálójában, az Adatrosta, a Szószablya, a Hunglish és a Magyar Egységes Ontológia projektekben). Részt vett a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) előkészítési folyamatában, majd a NAVA metainformációs rendszerének megtervezésében, illetve a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) koncepciójának kidolgozásában, a rendszer elindításában, továbbfejlesztésében. 2007-ben könyvet jelentetett meg az új média sajátosságairól, 'Egyben az egész' címmel. Ezután érdeklődése a játékelmélet irányába fordult, amely témában 2008-ban tankönyvet írt ('Cselekvéselmélet dióhéjban'). Főbb művei: Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő Andrással. (Bp., 1989); Káderforgó (Társadalmi Szemle, 1992); A kommunista uralmi elv és a nómenklatúraelv. Kand. értek. (Bp., 1993); Politika for Windows. Magyarország. 1944– 1990. Multimédia CD-ROM. Nyírő Andrással. (Bp., 1993); A választási rendszer elemei. Mészáros Józseffel. (Választástudományi tanulmányok. Bp., 1998); Tartalom mindenek felett – infrastruktúra mindenek alatt. (Az információs társadalom felé. Bp., 2001); Magyarország politikai atlasza. 2004. Szerk. Mészáros Józseffel. (Bp., 2005). Egyben az egész (Bp., 2007), Cselekvéselmélet dióhéjban (Bp. 2008) 

Munkahelyi tevékenység
 
2002 -  szakmai vezető, MOKK
2001 - 2004  vezető kutató, Axelero Rt.
2000 -  egyetemi docens, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
1999 - 2002  a BME IK Média Lab tagja
1999 - 2003  tanszékvezető-helyettes, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
1999 - 2001  osztályvezető, MATÁVnet Kft./Axelero Rt. Alkalmazásfejlesztési Osztály
1998 - 1999  projektvezető, Origo Kft., majd MATÁVnet Kft.
1997 - 1998  szakértő, MATÁV Rt. Tartalom Projekt
1997 - 1998  Rajk Kollégium, vendégoktató
1994 - 2000  egyetemi adjunktus, BME Szociológia Tanszék
1994 - 1996  CD-ROM-szerkesztő, -fejlesztő, IDG Magyarország Lapkiadó Kft.
1991 - 1994  Századvég Politikai Iskola, alapító oktató
1990 - 1995  BKE Szociológia Tanszék, vendégoktató
1987 - 1994  egyetemi tanársegéd, BME Szociológia Tanszék

Végzettség
 
1980 - 1985  ELTE Bölcsészettudományi Kar, szociológia szak
1977 - 1982  BME Gépészmérnöki Kar, matematikusmérnök szak

Tudományos minősítés
 
1999  szociológiai tudományok kandidátusa

Szervezeti tagság
 
2006 -  Magyar Szociológiai Társaság tagja
2005 -  Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagja
2004 -  Szerzői Jogi Szakértői Testület tagja

Díjak, kitüntetések
 
2001  a BME GTK Kiváló Oktatója
1991  Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc Érdemérme

Fontosabb fejlesztések
 
2005  online atlasz, térinformatikai adatbázis, BME
2002  [origo] Voks 2002, választási adatbázis, Axelero-BME
2002  MozgóKépTár III., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
2001  MATÁV online tudakozó, Axelero-Virgo
2001  [origo] Webtárház alapozó projekt, Axelero Rt.
2000  Olimpiatörténeti adatbázis, MATÁVnet Rt.
1998-  AltaVizsla Katalógus és tezaurusz, MATÁVnet Kft.
1999-  Üzleti Negyed, gazdasági és jogi szolgáltatás, MATÁVnet Kft.
1998-  [origo] portalszolgáltatás, Origo Kft.
1991-  POLIS - politikai és társadalomstatisztikai térinformatikai adatbázis, online információs rendszer, BME SZT
1995-  MozgóKépTár, magyar filmtörténeti adatbázis, MFI
1999  MozgóKépTár V., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
1996  MozgóKépTár I., magyar filmtörténeti CD-ROM-sorozat, MFI
1996  MozgóKépTár I. online, online magyar filmtörténeti adatbázis, MFI
1994 - 1996  ABCD Interaktív CD-ROM Magazin, IDG Magyarország, szerző, fejlesztő, szerkesztő (társszerkesztő: Nyírő András)
1996  Bartók Béla CD-ROM, Magyar Rádió, informatikai szakértő
1993  Politika for Windows, multimédia CD-ROM, Aula (4 kiadás), szerző, fejlesztő (társszerző: Nyírő András)

Kutatások, pályázatok
 
2005 - 2006  MEO, NKFP2-pályázat, BME-MorphoLogic-Scriptum-ALL-MTA NYTI-SZTE konzorcium
2002 - 2005  Adatrosta, NKFP-pályázat, BME-ELTE-SZTAKI-Econet-Axelero konzorcium
2002 - 2006  A szavak hálójában, NKFP-pályázat, BME IK-Axelero konzorcium
2002  E-learning kutatás és fejlesztés módszertani kérdései, Apertus pályázat, BME-ELTE-Mimoza konzorcium
2001 - 2002  Terminus-rendező, MEH IKB pályázat, Axelero-Neumann-ház konzorcium
2001 - 2002  A deontikus logika alkalmazásának lehetőségei, OTKA, BME SZKT
2000  A Nemzeti Audiovizuális Archívum, előkészítő tanulmány, NKÖM, BME IK
1999  Konvergencia a média felől vizsgálva I., OMFB TEP, BME SZKT és BME ITTK
1999  Konvergencia a média felől vizsgálva II.,OMFB TEP Iroda, BME SZKT és BME IK
1996 - 1999  Területi statisztikai adatok elemzésének módszertani problémái, OTKA, BME SZT
1998  Kisebbségek, vallásosság területi dinamikája, OKTK, BME SZT
1995 - 1997  Ifjúság, hátrányos helyzet, képzettség, bűnözés, OKTK, BME SZT
1994 - 1995  Társadalomstatisztikai adatok területi összefüggéseinek elemzésére alkalmas térinformatikai rendszer továbbfejlesztése, OKTK
1991 - 1994  A kelet-európai politikai elitek összehasonlító vizsgálata, OTKA
1991 - 1993  A tudáselittől a nómenklatúráig, OTKA, ELTE Szociológiai Intézet
1988 - 1989  Állam, politikai rendszer, modernizáció, MTA Szociológiai Kutató Intézet
1987 - 1990  Az elektronizációs kormányprogram implementációs vizsgálata, EGP
1986 - 1990  A technika befogadásának társadalmi feltételei, Társadalomtudományi Intézet

Publikációk

Syi, Cselekvéselmélet dióhéjban, Budapest: Typotex, 2008 (254 oldal)
Syi, A nép szavai, in: Vaskó Péter, Tóth Tünde (szerk.), A web 2.0 jövője és a szemantikus web, Budapest: Bibliopolisz Kiadó, 2008, 29-56.o.
Syi, Akarat-erő-logika, in: S.Nagy Katalin, Orbán Annamária (szerk.), Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben, Budapest: Gondolat, 2008, 50-68.o.
Szakadát István, ABCD – tíz év múlva, in: Gács Anna (szerk.), A folyóiratok kultúrája. Az elektronikus kor szemszögéből, Budapest: L'Harmattan, 2007, 116-124.o.
Syi, Egyben az egész. Egytől egyig. Budapest: Typotex, 2007.
István Szakadát, Miklós Szőts, György Gyepesi, MEO - Ontology Infrastructure. In: Gabor Magyar, Gabor Knapp, Wita Wojtkowski, Gregory Wojtkowski, Joze Zupancic, Stanislaw Wrycza (eds.) Advances in Information Systems Development: New Methods and Practice for the Networked Society, Proceedings Information Systems Development, Springer, 2007, 369-377.o.
Szakadát István, Bodó Balázs, A hálózati kooperáció gazdaságtana, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia közgazdászoknak, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2007, 233-261.o.
Szakadát István, Politikai gazdaságtan, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia közgazdászoknak, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2007, 213-231.o.
Mészáros József, Szakadát István, A szociológia módszertana, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia közgazdászoknak, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2007, 279-302.o.
S.Nagy Katalin, Szakadát István (szerk.), Média és társadalom, Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2006
Szakadát István, Szőts Miklós, Gyepesi György, Varasdi Károly, Ungváry Rudolf, Simonyi András, Gyarmathy Zsófia, Szaszkó Sándor, Szeredi Dániel, Meo ontológiamodell, In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2006, SZTE, 377–383.o.
Szakadát István, Új média, hálózati kommunikáció, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2006, 165-178.o.
Szakadát István, A politikai cselekvések szabályszerűségei, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Szociológia, egyetemi jegyzet, Budapest: Typotex, 2006, 99-114.o.
Szakadát István, Káderfo(r)gó, in: Kiss László (szerk.), Nómenklatúra Magyarországon (1957-1989), Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar, 2005, 91-128.o. (az 1992-es Társadalmi Szemlében megjelent cikk rövidített változata)
Szakadát István, Réteges struktúra, alaprelációk, in: (szerk.), III. Számítógépes nyelvészeti konferencia, Szeged: SZTE, 2005
Babarczy Anna, Gábor Bálint, Hamp Gábor, Kárpáti András, Rung András, Szakadát István, Hunpars: mondattani elemző alkalmazás, in: III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Alexin Zoltán, Csendes Dóra (eds.), Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, 2005, 20-28.o.
Babarczy, Anna, Gábor, Bálint, Hamp, Gábor, Kárpáti, András, Rung, András, Szakadát, István, Hunpars: A rule-based sentence parser for Hungarian, Miscellaneous publication, 2005
Szakadát István, A perem közepén, in: S.Nagy Katalin (szerk.), Társadalmi térben, Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, 2005, 305-321.o.
Szakadát István, Miért kell formális ontológia?, in: Magyar Távközlés, 2005/3. 39-43.o.
Szakadát, István, Knapp, Gábor, New Document Concept and Metadata Classification for Broadcast Archives, in: A.G. Nilsson et al. (eds.), Proceedings of the Fourteenth International Conference on Information Systems Development (ISD´2005), Springer, Mészáros József, Szakadát István (szerk.), Magyarország Politikai Atlasza 2004, Gondolat Kiadó, 2005
Speiser Ferenc, Mészáros József, Szakadát István, Tér-kép(elem)zés, in: Mészáros József, Szakadát István (szerk.), Magyarország Politikai Atlasza 2004, Gondolat Kiadó, 2005
D. Tikk, Zs.T. Kardkovács, G. Magyar, A. Babarczy, I. Szakadát, Natural Language Question Processing for Hungarian Deep Web Searcher, in: Wilfried Elmenreich, J. Tenreiro Machado, Imre J. Rudas (eds.), Intelligent Systems at the Service of Mankind, Volume 2, Augsburg, Germany: UBooks, 2005.
I. Szakadát, L. Lois, G. Knapp, New Methods for Enhancing the Effectiveness of the Dublin Core Metadata Standard Using Complex Encoding Schemes, in: Vasilecas, O., Caplinskas, A., Wojtkowski, G., Wojtkowski, W., Zupancic, J., Wrycza, S. (eds.), Information System Development: Advances in Theory, Practice, and Education, Springer, 2005, pp.365-375.
Z. Dezső, E. Almaas, A. Lukács, B. Rácz, I. Szakadát, A.L. Barabási, Fifteen Minutes of Fame: The Dynamics of Information Access on the Web, in: ArXiv, http://arxiv.org/abs/physics/0505087, 2005.
Bodó Balázs, Szakadát István, Nyílt szoftverek, nyílt archívum, nyílt hozzáférés 3., in: Magyar Távközlés, 2005/3., 7-10.o.
György Péter, Knapp Gábor, Szakadát István, Nyílt szoftverek, nyílt archívum, nyílt hozzáférés 2., in: Magyar Távközlés, 2005/1, 4-7.o.
Szakadát István, Reláció, szintaktika, szemantika, in: TMT, 51. évf., 2004/12, 531-540.o.
Bodó Balázs, Szakadát István, Nyílt szoftverek, nyílt archívum, nyílt hozzáférés 1., in: Magyar Távközlés, 2004/3., 2-5.o.
Halácsy Péter, Kornai András, Németh László, Rung András, Szakadát István, Trón Viktor, Varga Dániel, Hunglish: nyílt statisztikai magyar-angol gépi nyersfordító in: Alexin Z., Csendes D. (szerk.), II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Informatikai Tanszékcsoport, 81-84.o.
Babarczy Eszter, Halácsy Péter, Szakadát István, Keresés, relevancia, bizalom, autoritás a hálózaton, in: Magyar Távközlés, 2004/2., 10-13.o.
Szakadát István, Hierarchia, in: Helmich Dezső, Szántó Zoltán (szerk.), Metodológia, társadalom, gazdaság. Im memoriam Bertalan László, Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2004, 139-166.o.
Halácsy, P., Kornai, A., Németh L., Rung A., Szakadát I., Trón V., Creating open language resources for Hungarian, in: Proceeding of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC2004), 2004.
László Németh, Viktor Trón, Péter Halácsy, András Kornai, András Rung, István Szakadát, Leveraging the open-source ispell codebase for minority language analysis, in: Proceedings of SALTMIL 2004, 2004.
Domonkos Tikk, Zsolt T. Kardkovács, Gábor Magyar, Anna Babarczy, and István Szakadát, Natural language module of a hungarian deep web searcher, in: IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Application, Budapest, Hungary, 2004, pp. 73–77
Domonkos Tikk, Zsolt T. Kardkovács, Zoltán Andriska, Gábor Magyar, Anna Babarczy, István Szakadát, Natural language question processing for hungarian deep web searcher, in: W. Elmenreich, W. Haidinger, T. Machado (eds.), 2nd IEEE International Conference on Computational Cybernetics, ICCC 2004, (Vienna, Austria), 2004, pp. 303–309. (ISBN 3-902463-01-5)
Halácsy, P., Kornai, A., Németh L., Rung A., Szakadát I., Trón V., A Szószablya projekt, in: Proceedings of the 1st Hungarian Computational Linguistics Conference, Szegedi Tudományegyetem, 2003.
Halácsy, P., Kornai, A., Németh L., Rung A., Szakadát I., Trón V., The Szoszablya Project, in: Proceedings of the 1st Hungarian Computational Linguistics Conference, Szegedi Tudományegyetem, 2003.
Halácsy, P., Kornai, A., Németh, L., Rung, A., Szakadát, I., Trón, V., Szógyakoriság és helyesírás-ellenőrzés [Word frequency and spell-checker accuracy], in: Proceedings of the 1st Hungarian Computational Linguistics Conference, Szegedi Tudományegyetem, 2003, pp.211-217.
Szakadát István, Keresőrendszerek a weben, in: PKI Tudományos Napok, 2003, Budapest: Matáv PKI, 2003
Gaál Zoltán, Debreczeni Béláné, Kuti László, Makó András, Máté Ferenc, Németh Tamás, Nikl István, Speiser Ferenc, Szabó Béla, Szabóné Kele Gabriella, Szakadát István, Tóth Gergely, Vass József, Várallyay György, D-e-Meter az intelligens környezeti földminősítő rendszer, in: Gaál Zoltán, Máté Ferenc, Tóth Gergely (szerk.), Földminősítés és földhasználati információ, Keszthely: Veszprémi Egyetem, 2003, 3-22.o.
G. Magyar, I. Szakadát, G. Knapp, Information system development in the "e-AGE". in: New Perspectives on Information Systems Development: Theory, Methods and Practice. Editors: G. Harindranath, Duska Rosenberg, John A.A. Sillince, Wita Wojtkowski, W. Gregory Wojtkowski, Stanislaw Wrycza and Joze Zupancic. Kluwer Academic, New York, USA. 2002., p.113-125.
Szakadát István, Nomen est clature. A nómenklatúra-rendszer néhány fontos vonása, in: Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések, Debrecen: 1956-os Intézet - Debreceni Egyetem, 2002, 245-260.o.
G. Magyar, P. Risztics, I. Szakadát, Metadata System of National Audiovisual Archive in Hungary. Invited Paper. in: 20th Conference of the Audio Engineering Society: Archiving: Restoration and New Methods of Recording. Budapest, 5-7 October 2001. CD-ROM: Mira Digital Publishing Inc., 2001.
György, P., Knapp, G., Kovács, A.B., Magyar, G., Rozgonyi, K., Szakadát, I., National Audiovisual Archive Pilot Project, Poster at the VI. European Conference on Archives, Florence, 2001.
Magyar Gábor, György Péter, Kovács András Bálint, Knapp Gábor, Rozgonyi Krisztina, Szakadát István, NAVA megvalósíthatósági tanulmány, BME Informatikai Központ, 2001
Szakadát István, Tartalom mindenek felett – infrastruktúra mindenek alatt, in: Dombi Gábor, Lafferton Emese (szerk.), Az információs társadalom felé, Budapest, 2001
Szakadát István, A digitális kultúra és világháló mint alternatív nyilvánosság, in: Sárközy Erika, Buda Béla (szerk.), Közéleti kommunikáció, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001
Magyar Gábor, György Péter, Kovács András Bálint, Rozgonyi Krisztina, Szakadát István, NAVA előkészítő tanulmány, BME Informatikai Központ, 2000
Szakadát István, Feléd fordítom – a Hegyi beszéd normarendszere, in: Világosság, 2000/8-9. 27-38.o.; megjelent könyvben: Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb (szerk.), A vallások és az európai integráció II., Budapest: Balassi Kiadó, Magyar Pax Romana, Országos Főrabbi Hivatala, 2000, 239-250.o.
Mészáros József, Szakadát István, Magyarország Politikai Atlasza 1998, Osiris Kiadó, Mészáros József, Szakadát István, A választási rendszer elemei, in: Dezső Márta, Kukorelli István (szerk.), Választástudományi tanulmányok, Budapest: OVB, 1999, 217-242. o.
Mészáros József, Szakadát István, Parlamenti képviselői helyek megoszlásának becslése közvélemény-kutatási adatok alapján, TÁRKI, 1998
Mészáros József, Szakadát István, Választási eredmények területi megoszlása, in: Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich György (szerk.), Társadalmi Riport, TÁRKI, 1998, 412-433.o.
József Mészáros, István Szakadát, Territorial Distribution of Election Results, in: Tamás Kolosi, István György Tóth, György Vukovich (eds.), Social Report, TÁRKI, 1998
József Mészáros, István Szakadát, Estimation of Distribution of Parliament Seats Based on Poll Data, in: Periodica Polytechnica, Vol. 6. No. 2., 1998. pp.105-128.
Szakadát István, Ex, in: Educatio, 1997/3
Szakadát István, A drasztikus és az ironikus, in: ABCD, 1996/2.
Mészáros József, Szakadát István, Magyarország Politikai Atlasza, Konrad Adenauer Stiftung, 1995
Szakadát István, Xanadu, in: ABCD Interaktív Magazin, 1995/1
Szakadát István, Cadre Rotation, in: Periodica Polytechnica, Vol. 2. No. 2., 1994. pp.133-151.
Szakadát István, A kommunista uralmi rend és a nómenklatúraelv, kandidátusi értekezés, kézirat, 1993
Mészáros József, Szakadát István, Választási eljárások – választási rendszerek, BME Szociológia Tanszék kiadványai, 2., 1993
Farkas János, Szakadát István, Csúcstechnológiák - döntési csúcsok (társszerző és társszerkesztő), MTA PTI – MTA TKKI, 1992
Szakadát István, Az EGP néhány vonása, in: Farkas János, Szakadát István (szerk.), Csúcstechnológiák és döntési csúcsok, 195-256.o.
Szakadát István, Az elektronizáció folyamatának terjedése a nyolcvanas években, in: Farkas János, Szakadát István (szerk.), Csúcstechnológiák és döntési csúcsok, 8-58.o.
Farkas János, Szakadát István, Bárhogy volt, úgy volt, in: Farkas János, Szakadát István (szerk.), Csúcstechnológiák és döntési csúcsok, 5-7.o.
Szakadát István, Harcok és herce-hurcák, in: Tamás Pál (szerk.), Modenizációs szigetek, MTA Politikai Tudományok Intézete és MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Intézete, 1992, 141-193.o.
Szakadát István, Vörös bárók, in: Tamás Pál (szerk.), Modenizációs szigetek, MTA Politikai Tudományok Intézete és MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Intézete, 1992, 224-257.o.
Szakadát István, Káderfo(r)gó, in: Társadalmi Szemle, 1992/8-9
T. Varga György, Szakadát István (szerk.), Íme, a nómenklatúrák!, in: Társadalmi Szemle, (XLVII), 1992/3, 73-95.o.
István Szakadát, Gábor Kelemen, Career Types and Mobilization Channels in the HCP, in: Journal of Communist Studies, Vol.8, (September 1992), No.3, pp.46-61.
István Szakadát, László Szakadát, Interactions between the Politburo and the Secretariat of the CPH, in: Journal of Communist Studies, Vol.8, (September 1992), No.3, pp.27-45.
Szakadát István (szerk.), A nómenklatúra csúcsán (szerkesztő), BME Szociológia Tanszék kiadványai 1., 1990
Szakadát István, A nómenklatúra - avagy "az oszd be és uralkodj elve", Szakadát István (szerk.), in: A nómenklatúra csúcsán, A BME Szociológia Tanszék kiadványai 1, 1990, 5-8.o.
Szakadát István, Szakadát László, A Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottságának és Titkárságának egymáshoz való viszonya (az adatok tükrében), in: Szakadát István (szerk.), A nómenklatúra csúcsán, A BME Szociológia Tanszék kiadványai 1, 1990, 11-27.o. (angolul megjelent: Interactions between the Politburo and the Secretariat)
Szakadát István, Kelemen Gábor, Karriertípusok és mobilitási csatornák a Magyar Kommunista Párton belül (1945-1989), in: Szakadát István (szerk.), A nómenklatúra csúcsán, A BME Szociológia Tanszék kiadványai, 1, 1990, 47-62.o. (angolul megjelent: Career Types and Mobilization Channels…)
Szakadát István, Karriertípusok a magyar kommunista párt vezető testületeiben (1945-1988), in: Nyírő András (szerk.), Politikai szociológiai tanulmányok a kommunista bürokrácia vezérkaráról, BKE Szociológia Tanszék, 1990, 39-54.o.
Szakadát István, A párt szervezeti felépítéséről, in: Nyírő András (szerk.), Politikai szociológiai tanulmányok a kommunista bürokrácia vezérkaráról, BKE Szociológia Tanszék, 1990, 19-38.o.
Nyírő András, Szakadát István, Szakadát László, Kelemen Gábor, Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához, InterArt Kiadó, 1989