Dr. Szaló Péter, tudományos munkatárs

elérhetőségek publikációk

 Képesítés

1998 Marx Károly Közgazdasági Egyetem, egyetemi doktor
(a disszertáció témája: A szocialista ipar térbeli szervezeti kapcsolatai és változása)

1978 Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar,
okleveles építészmérnök.

Továbbképzések

1999 Közigazgatási szakvizsga
1998 EU felkészülést szolgáló tanfolyam
1996 Reinventing Government, Washington
1994 Cambridge University, Land Use Summer School

Munkahelyek

2010 –Belügyminisztérium helyettes államtitkára

2008-2010 – Nemzeti Fejlesztési és gazdasági Minisztérium – szakállamtitkár

2006-2008 – Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – szakállamtitkár

2004-től Nemzeti Fejlesztési Hivatal

 

elnök

2002-2003 Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala
szakmai elnökhelyettes

közreműködés az Országos Területrendezési Terv előkészítésében
Regionális Operatív Program kidolgozásának irányítása

1998-2002     Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Területfejlesztési helyettes államtitkár

felkészülés az EU strukturális alapjai fogadására, screening
tárgyalások, kohéziós politika tárgyalási pozíció előkészítése, intézményrendszer
továbbfejlesztése, képzés,
a Területi Információs Rendszer kialakítása,
a Balaton törvény, a Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve előkészítése

1995-1998    Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkár

Területfejlesztési és Építésügyi Hivatal

a területfejlesztési törvény és végrehajtási rendeletei kidolgozása,
az Országos Területfejlesztési Koncepció előkészítése,
közreműködés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
törvény megalkotásában,háttérintézmény kialakítása (Magyar Regionális Tervezési és Urbanisztikai Kht.)

1991-1995  Területfejlesztési Hivatal
helyettes államtitkár
az elmaradott térségek felzárkóztatási programja,
a Kelet-Magyarországi gázprogram koordinálása,
a Területfejlesztési Alap rendszere kialakítása és működtetése,
a területfejlesztési törvény szabályozási koncepciója

1990-1991  Területfejlesztési Főosztály
főosztályvezető,
a területfejlesztés kiépítése az új Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztériumban,

MTA Regionális Kutatások Központja,
Pécs, Kulich Gyula u. 22.
Budapesti Osztály
1987-90 tudományos kutató
Kutatási munkák: a társadalom térbeli szerkezete,
az ipar területi struktúrája

1986-87 tudományos segédmunkatárs

1978-1986 Városépítési Tudományos és Tervező Intézet,
Budapest. I. ker. Gellérthegy u. 6.

1986-86 vezető tervező
kistérségi és országos területfejlesztési koncepciók, tervek készítése
1979-86 regionális tervező
1978-79 tervező gyakornok

Nemzetközi megbizatások

1998-2002 az Európai Unióhoz csatlakozásra irányuló tárgyalásokat folytató magyar delegáció tagja (2179/1998. (VII. 22.) Korm. határozat)

1992-1996 között ill. 1998-2003 között Program Authorising Officier (PAO)
a területfejlesztési és a határmenti együttműködési Phare
programokban

Kitüntetések

1994. március 15.     Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje
1994. augusztus 20.  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéért díj

Szakmai-társadalmi szervezeti tagság

Magyar Urbanisztikai Társaság
Magyar Közgazdasági Társaság
Gazdasági Tudományos Társaság
Közbeszerzések Tanácsa

 

Publikációs jegyzék

2007
Az integrált kockázatelemzés és –kezelés alkalmazási lehetőségei a közszférában (In: Ellenőrzési Figyelő. Budapest. 2007. 2. szám.)
Merre tovább a területfejlesztési és önkormányzati reformmal? (In: Merre tovább a magyarországi reformokkal? - Pénzügykutató Zrt. Budapest. 2007)

2006
Az alap mellé épült ház. Az EU kohéziós politikájának hatása a hazai eszköz- és intézményrendszerre (In. Falu Város Régió 2006. október.)

2005  
A kohéziós politikával kapcsolatos feladatok és közigazgatási hatásaik. In Európában a megye

2003 
Dr. Horváth Gyula – dr. Szaló Péter: Területfejlesztés és régiók. Európa Füzetek, 11 Miniszterelnöki Hivatal STRATEK – Külügyminisztérium, Budapest.
Preparation of Hungarian Regional Policy for EU Accession. In Enyedi, György – Tózsa, István (eds.): The Region. Akadémia, Budapest.

2002  
Intézmények, reformok, regionális politika. In Régiók Európája. Budapest Fórum.

2001  
A Balaton törvény célja és jelentősége. Ma és Holnap, május.

2000 
Az Európai Unió és Magyarország strukturális politikája. In Gazdasági szektorok és jogharmonizáció. Osiris, Budapest.

1999 
A területfejlesztés intézményrendszerének kiépítése és jövőbeli feladatai. Magyar Közigazgatás, 1–2.
A régió – az ezredforduló kihívásai a területfejlesztésben. In Lukovich Tamás (szerk.): Urbanisztika – 2000. Akadémiai, Budapest.

1997 
A területfejlesztés új intézményrendszerének működése. V. Országos Közigazgatási Konferencia. Siófok 1997. MKK.
Influence of Structural Changes on Regional Economies in Hungary. In European Challenges and Hungarian Responses in Regional Policy. CRS HUS, Pécs.
Hungary’s Experiences of the Transition from a Planned Economy to a Market economy. In Industrial regions in a wider Europe. RETI Conference. Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Europaangelegenheiten des Landes Sachsen-Anhalt,     RETI, Brussels.
New Steps for Regional Development in Hungary. EUREG European Journal of Regional Development, 6.

1996 
A területi politika koncepciója. In A településfejlesztés elmélete és gyakorlata. Magyar településfejlesztési kézikönyv és adattár. CEBA, Budapet.
Új kihívások előtt a területfejlesztés. Hirlevél. Módszertan az önkormányzatoknak, 13–14. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
Jegyzet a területfejlesztési törvény margójára. Comitatus, július–augusztus.
Transfrontier Cooperation between Member States of the European Union and other States fo Greater Europe. In The Regional Planning of Greater Europe in Cooperation with the Countries of Central and Eastern Europe. Council of Europe – European Comission, Luxenbourg.

1995 
dr. Erdey György – dr. Szaló Péter: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényjavaslat tervezetéről. Magyar Közigazgatás, 11.
Demographic and Social Aspects of Europen Integration. In Peter Treuner – Michel Foucher (eds.): Towards a New European Space / ARL. Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover.
1994 
Hátrányos helyzetű területek támogatása. R: Elek Sándor In A falu. 1994 tavasz.

1992 
Regionális települési környezetvédelmi problémák. Környezetvédelmi Önkormányzati Napok,        Esztergom, KVIK.
A Balaton és környéke tájegység védelmének konfliktusa a turizmussal. In A turizmus  fejlesztése Közép- és Kelet-Európában és a területspecifikus környezeti problémái. Budapesti kongresszus, 1991. szept. 25–27. Council of Europe, Strasbourg, 1992.
L’évolution de l’espace industriel en Hongrie. L’Espace géographique, 1, 78–84.

1991
Van-e regionális közgazdaságtan? Tér és Társadalom, 1.
Válságtérségek a területi politikában. MTA Földtudományok és Gazdaság- és Jogtudományok  Osztálya, Budapest.

1988 
A siker kötelez – A területfejlesztés intézményrendszerének kiépítése és jövőbeni feladatai. Területi Statisztika, 3.
A területfejlesztés feladatai az EU integrációval összhangban. In Közigazgatás és társadalom – A működő közigazgatás. Magyar Közigazgatási Kar, Budapest.
New Developments and Policies in Hungary. In EU Accession and Regional Development. Netherland Economic Institute.

 

Előadások

A magyar regionális politika aktuális kérdései. 2008. január 16. (Budapest, BME, Szlávik János által szervezett program)

Városrehabilitáció 2007-1013-ban. „Kézikönyv a városok számára” dokumentum Megyei Jogú Városokat érintő kérdésköreinek bemutatása, és a nagyvárosok integrált városfejlesztési stratégiáira alkalmazandó megoldások. Megyei Jogú Városok Szövetségének Területfejlesztési Bizottság alakuló ülése. 2008. JANUÁR 25. (Budapest, Duna Palota)

Előadás az építésügy aktuális kérdéseiről. 2008. JANUÁR 31. (Budapest, ÉVOSZ Székház)

Magyar Évad Kínában c. konferencia. Szekció ülés keretében – Előadás a regionális együttműködésről. 2008. FEBRUÁR 19. (Budapest, Hotel Hélia)

Uniós források felhasználásának területpolitikai vetületei, eredmények, hatások. 2008. MÁRCIUS 20. (Budapest, Parlament – Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum)

Kistérségi koordinációs hálózat első országos konferenciája. Decentralizált területfejlesztési támogatások céljai, intézményrendszere és eljárásrendje. 2008. MÁRCIUS 28. (Eger)

Nemzetközi konferencia a regionális politikáról. 2008. ÁPRIIS 2. (Budapest, Hotel Flamenco)

Nyitó előadás. Területi együttműködés Közép és Kelet Európában. Magyarország-Szlovákia, Határon Átnyúló Együttműködésről szóló konferencia. 2008. ÁPRILIS 7. (Pozsony, Hotel Borik)

Köszöntő a Kiváló Építőipari Termékdíj és a Minősített Építési Vállalkozások oklevelének átadásán. 2008. április 8. (Budapest, Parlament)

CONSTRUMA – Klímabarát megoldások az építési termékektől a felújításig, szekció ülésen –  Építésgazdaság és fejlesztés a 21. században. 2008. ÁPRILIS 10. (Budapest, Vásárközpont)

RKK Tudományos Tanács ülése. 2008. ÁPRILIS 15. (Kéthly A. tér)

„Egymás felé forduló megyék” c. konferencia.A Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv és a keleti határt érintő prioritásai. 2008. ÁPRILIS 16. (Nagyvárad, - Bihar Megyei Tanács díszterme)

Falumegújítási Díj átadása. Előadás a hazai területfejlesztési támogatások rendszeréről. 2008. ÁPRILIS 18.  (Tápiógyörgye)

Megyei Jogú Városok Polgármestereinek Fóruma. A jövőképtől a megvalósításig. A városfejlesztés irányai, feladatok 2007-2013-ban. 2008. ÁPRILIS 29. (Budapest, Szépművészeti Múzeum)

Területfejlesztők V. Víkendje – „Területfejlesztés kultúrája – szakmai konferenciaÚj erőterek a területfejlesztésben. 2088. MÁJUS 23. (Lajosmizse, Gerébi Kúria)
 

„Egymás felé forduló megyék” c. konferencia.A Magyar Területfejlesztési Koncepció térséget érintő prioritásai. 2008. JÚNIUS 13. (Nyíregyháza, Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár)

Nemzetközi Építésügyi Konferencia – „Az építőipar és az infrastrukturális beruházások helyzete a hármas határ mentén” címmel.Az építésügy programja a beruházásokért és az ágazat szereplőiért. 2008. JÚNIUS 7. (Szeged, CSMKIK Székház)

46. Közgazdász Vándorgyűlés -Versenyképesség és kohézió gyakorlati érvényesítése. 2008. JÚNIUS 26-27. (Eger, Hotel Eger)

Magyar Polgármesterek Világtalálkozója. Településüzemeltetés-településfejlesztéssel foglalkozó szekcióülésen megtartott előadás. 2008. JÚNIUS 29. (Gödöllő, Szent István Egyetem)

Kistérségek településfejlesztési forrásai és eszközei. Magyar Önkormányzati Főkertészek konferenciája – „Településkép kialakításáról a vidékfejlesztési célkitűzések függvényében „ című konferencia. 2008. JÚLIUS 18. (Géderlak)

A városrehabilitáció követelményei az EU-ban. Savarai Urbanisztikai Nyári Egyetem 2008. AUGUSZTUS 4.  (Szombathely)

A XIII. Országos Főépítészi Konferencia – ’Határtalanul” 2008. AUGUSZTUS 27-29. (Mosonmagyaróvár, Biotechnológiai Oktatási Központ)

„A területfejlesztéstől a beruházásig – Aktuális kormányzati feladatok” Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanácsadói Testület tagjaként részvétel az ülésen. 2008. OKTÓBER 2-3.  (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Fővám tér 8.)

Luxus-e a kohézió? Versenyképesség és kohézió a fejlesztéspolitikában.Regionális Tanácsadási Konferencia: „A lehetőségek újraértékelése – a konvergencia program szorításában” címmel. 2008. OKTÓBER 9. (Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros)

Megnyitó előadás: Klímaváltozás a városokban  Konferencia – az Európai Városi Tudáshálózat (EUKN) magyarországi Nemzeti Fókuszpontjának szervezésében. 2008. OKTÓBER 15. Klímaváltozás a városokban  Hatékonyság és alkalmazkodás (VÁTI)

Szász-Magyar Fórum 10. ülése, Budapest Levezető elnök 2008. NOVEMBER 18.

„Egymás felé forduló régiók”  Előadás: Az Európai Unió területi kohéziós elvei és prioritása” 2008. NOVEBER 19.  (Románia, Zsombolya Város Polgármesteri Hivatal)

Előadás: A területfejlesztés aktualitásai az üzleti lehetőségek függvényében. 2008. NOVEMBER 21.  (E-Magyarország, e-kormányzat, 2008. – Siófok)