Dr. Kocsis János Balázs, egyetemi docens

PhD (szociológia, ELTE)

egyetemi docens

Dr Kocsis János Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


elérhetőségek

publikációk

Végzettség

 • PhD, szociológiai tudományokban (szociológia szakterület); ELTE, 2008. Doktori dolgozat címe: Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930-1985.
 • MA in Urban History; University of Leicester, 2002
 • Okleveles szociológus, városszociológia és médiaszociológia szakirányok; ELTE, 1999
 • Okleveles villamosmérnök, híradástechnika, adat- és műsorszórás szakirány; BME, 1995

Szakmai, akadémiai mérföldkövek

 • 2014-15 Indiana University, Bloomington (U.S.A.), Hungarian Chair Visiting Professor
 • 2013 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, egyetemi docens
 • 2012-14 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, oktatási tanszékvezető-helyettes
 • 2007-13 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 2003-07 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, egyetemi tanársegéd
 • 1999-2003 ELTE TáTK, PhD hallgató

Ösztöndíjak, szakmai elismerések

 • 2014 MTA - Indiana University, vendégprofesszor a Central Eurasia tanszéken
 • 2009 OTKA posztdoktori ösztöndíj, PD 77410, „Városi szétterülés folyamatai Budapesten és környékén”, 2009-2012
 • 2009 PTI ösztöndíj „A lakásépítés, lakásjuttatás Budapesten 1960-1975 között” címmel
 • 2007 BME GTK „Kar kiváló oktatója” díj
 • 2007 PTI ösztöndíj „Lakáspolitika Budapesten az 1950-es években” címmel
 • 2004 PTI ösztöndíj „Budapest külső területe városfejlesztésének kutatása 1970 és 1990 között”, 2004-2005
 • 2002 OSI LGI ösztöndíj „Magyarországi nagyvárosi lakhatási szegénység” kutatása a „Poverty in Major Urban Centres” program keretébe, 2002-2003
 • 2000 Soros Alapítvány - The British Council ösztöndíj Master of Arts at Centre for Urban History at the University of Leicester tanulmányokra, 2000-2001

Oktatás

 • 2016 BME Sociology for Architects, angol nyelven
 • 2015 Indiana University, Bloomington, Urban Transformation in East-Central Europe 1950-2000 (undergraduate and graduate, 2015-ig)
 • 2014 Indiana University, Bloomington, Urbanization in East-Central Europe, 1840-1940 (undergraduate and graduate, 2014-ig)
 • 2011 BME Környezet és Városszociológia, Regionális és Környezeti Gazdaságtan MSc (2014-15-öt kihagyva)
 • 2010 BME Helyi fejlesztés és Társadalompolitika, Regionális és Környezeti Gazdaságtan MSc (2014-15-öt kihagyva)
 • 2010 BME Szociológia KOMM BA (2014-15-öt kihagyva)
 • 2009 BME Szociológia BSc angol nyelven (2012-ig)
 • 2009 BME Szociológia Ip. term.tervező MSc (2013-15-öt kihagyva)
 • 2008 BME Szociológia (építészeknek) ÉP BA
 • 2007 BME Településmarketing KGKIEG (2008-ig)
 • 2007 BME Szociológia (Ember és társadalom), KOMM BA (2008-ig)
 • 2004 BME Társadalomkutatás módszertana KG (2006-ig)
 • 2004 BME Városrehabilitáció KIEG (2008 év végéig)
 • 2004 BME Település és városszociológia, Közgazdász képzés, Regionális és településfejlesztési szakirány, KIEG (2009-ig)
 • 2004 BME Társadalmi hatásvizsgálatok KIEG (2006-ig)
 • 2004 BME A technika és innováció szociológiája (2007-ig)
 • 2003 BME A 20. század urbanisztikája KIEG (2008 év végéig)
 • 2003 BME Bevezetés a szociológiába MM (2004-ig)
 • 2003 BME Település és városszociológia ÉP(2014-ig)
 • 2003 ELTE TáTK Kvalitatív módszertan KIEG (2004-ig)

Kutatási területek, témavezetések

 • Városszociológia: városfejlődés, szuburbanizáció, városi szétterülés, dzsentrifikáció, rehabilitáció, szegregáció, globalizáció és térbeliség
 • Várostörténet: Budapest fejlesztése és fejlődése
 • Városfejlesztés: agglomerálódás, metropolisz fejlődés, városközpontok megújítása

Kutatások

 • 2016-tól Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002, Kutatás II: a helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak, valamint ezek sikertényezőinek és kudarcfaktorainak az önkormányzati gyakorlatok tükrében c. kutatás vezetője, a BM részére
 • 2016-tól Nature for Cities (N4C) H2020 projekt szakértője
 • 2016-17 A Budapest XII. kerület, Böszörményi út és környékének kereskedelmi megújítása kutatási projektben a BME hallgatóival közösen utcahasználat-vizsgálat és kérdőíves vizsgálatok részkutatások vezetője és szakértő a XII. kerület megbízásából
 • 2013-14 Nagyvárosok főutcái megújításának lehetőségei, kutatásvezetés Dúll Andreával, Ongjerth Richárddal és a BME hallgatóival
 • 2013-16 ‘Special’ (Spatial Planning and Energy for Communities in All Landscapes) EU IEE program résztvevő a MUT Kht részéről és a BME részéről mint multiplikátorszervezet képviselője
 • 2010 – 2013 'EnSURE' (Energy Savings in Urban Quarters through rehabilitation and New Ways of Energy Supply) EU Central Europe programban a BME, mint projektpartner részéről témavezető és vezető kutató
 • 2009 – 2012 Önálló kutatás Városi szétterülés folyamatai Budapesten és környékén címmel a OTKA posztdoktori PD 77410 kutatásban
 • 2009 Társkutató Janky Béla vezetéséve zajló, OTKA K 76223 nyilvántartási számú, „ Belföldi vándorlás, kisebbségek, helyi közösségek és szolidaritás” című kutatásban
 • 2009 A lakásépítés, lakásjuttatás Budapesten 1960-1975 között című önálló kutatás a PTI részére
 • 2009 Összefoglaló tanulmány készítése az újbudai kvantitatív és kvalitatív kutatásokról a Q-Ageing Interreg kutatás számára. Kivitelező: BME Tárki konzorcium, megbízó: Budapest XI. kerület önkormányzata
 • 2009 Transnational Situation Analysis elkészítése a Q-Ageing nemzetközi kutatásairól, a fenti kutatás keretében
 • 2009 Háttértanulmány készítése az Magyar Televízió Visszajátszás 2009. október 10-én sugárzott, „Házmestersirató” cím adásához, „Lakáspolitika fő vonásai a magyar nagyvárosokban, különös tekintettel Budapestre, az 1950-1990 közötti időszakban”. Megtekinthető: http://videotar.mtv.hu/Videok/2009/10/10/17/Visszajatszas__40_resz_Lakas...
 • 2007 Lakáspolitika Budapesten az 1950-es években című önálló kutatás a PTI részére
 • 2006 Közterületek állapota és a privatizáció hatása Budapesten, kutatás koordinálása és tanulmány a Studio Metropolitana részére
 • 2004 – 2005 Budapest külső területe városfejlesztése 1970 és 1990 között című önálló kutatás a PTI részére
 • 2003 Kutatás és esettanulmányok a budapesti és környéki lakóparkokról, Csizmady Adrienne, MTA Szociológiai Intézet 'Lakóparkok Budapesten és környékén' OTKA kutatása részére
 • 2003 – 2004 Kutatás és tanulmány magyarországi rasszizmus és antirasszizmus helyzetéről az ELTE Szociológiai Intézetében 'Organised Civil Society and European Governance' című az EU 5-ös keretprogramja keretében futó nemzetközi kutatás megbízásából
 • 2002 – 2003 Nagyvárosi lakhatási szegénység kutatása nemzetközi team tagjaként, a magyar rész felelőse és kidolgozója az OSI LGI részére
 • 2002 Törökbálint szuburbanizációja, interjúk és esettanulmány Csanádi Gábor, Szuburbanizációs tendenciák a Budapesti Agglomerációban, ELTE Szociológiai Intézet részére
 • 2002 Kutatás és esettanulmányok a Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutatóközpont Kht. megbízásából a 'Településtervezés tényleges gyakorlata az önkormányzatokban' című kutatásban
 • 2001 – 2002 Kutatás és tanulmány a Kárpáti Eurorégió magyarországi megyéinek makroökonómiai állapotáról a BME TKK (Területfejlesztési Kutatási Központ) részére
 • 2000 Ráday utca átalakulása, közös kutatás Tomay Kyrával és Kőszeghy Leával Thomas Knorr-Siedow részére az ELTE Szociológiai Intézete "Managing Urban Social Problems" kurzusára 1999 Budapesti agglomeráció délnyugati szektorának fejlődése, kutatás Csanádi Gábor, OTKA, ELTE Szociológiai Intézete részére
 • 1997 Szelektív hulladékgyűjtés helyzete Magyarországon: adatgyűjtés és összefoglalás Fonyód és Budapest gyakorlatáról; MAX Weber Alapítvány, MTA Szociológiai Intézet részére
 • 1997 A NATO-ról alkotott kép a magyar sajtóban: adatgyűjtés és összefoglalás a rendszerváltás éveiből; Heller Mária, ELTE Szociológiai Intézet részére
 • 1997 A magyarországi építőipari szakképzés helyzete: adatgyűjtés és összefoglalás a The Need for Improved Skilled Trades Qualifications for the Implementation of Innovative Technologies in the Renovation of Old Residential Buildings. Leonardo Da Vinci Compendium keretében futó kutatáshoz
 • 1997–1998 Környezeti konfliktusok társadalmi erőtere: adatgyűjtés és tanulmány a Corvin téri mélygarázs építése kapcsán az önkormányzat, a lakosság és a környezetvédő szervezetek között kirobban konfliktusról; Max Weber Alapítvány, MTA Szociológiai Intézet részére

Konferenciák, műhelymunkák

 • 2017 Folyamatos jövő. A Magyar Urbanisztikai Társaság éves konferenciája, Budapest, szekcióvezető
 • 2017 Térségi gazdaságfejlesztés és digitalizáció: Okos régió. HU11-0001-A1-2003 azonosító számú "Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása…" projekt konferenciája, Törökbálint, előadás: Törökbálint társadalmának átalakulása
 • 2017 Annual Meeting. American Association of Geographers, Boston, MA, USA, előadás: High Street Repositioned.
 • 2016 Nemzetközi KRAFT 2 konferencia: Kreatív városok, fenntartható vidék Közép-Európában. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg, előadás: Városok belső területeinek és főutcáinak újjáéledése
 • 2016 Governance, Territory and Housing. European Network for Housing Research konferenciája, Belfast, Észak-Írország, előadás: Microsociology of Suburbanization in Budapest Agglomeration Belt
 • 2016 Ki tervezi a várost? Savaria Nyári Egyetem, Szombathely, előadás: Szociológia a várostervezésben
 • 2016 Műhelybeszélgetések szervezése az 50 éves a Magyar Urbanisztikai Társaság eseménysorozat keretében, MUT, Budapest, témák:
  - Helyi gazdaságfejlesztés – ahány szemszög, annyi megoldás
  - Miért jó nekünk az okos város?
  - Közlekedés és városfejlesztés a következő évtizedben
 • 2015 Átjáró 001 Konferencia a változó városról: Hegyvidék. Budapesti Építész Kamara konferenciája, Fuga, Budapest; előadás: Hegyvidék és társadalom – a belváros és a városperem között
 • 2015 Convergences and Divergences of Geography in Europe - EUGEO Congress on the Geography of Europe konferenciája, ELTE, Budapest; előadás: Suburbanization and Urban Sprawl from a Micro-Perspective
 • 2015 Transformations of Urban Social Fabric in East Central Europe, 1880 to present - 33rd György Ránki Hungarian Chair Conference, Indiana University, Bloomington; konferencia szervezése és előadás: Patterns of urban development after 1989 around Budapest, Hungary
 • 2015 Third Midwest Historians of East Central Europe Workshop - University of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois; prezentáció: Housing policies in Budapest, Hungary during the first half of the socialist epoch (1950-1975) 
 • 2014 Közép-Európa öröksége: A történelmi városok kulturális fejlesztési lehetősége - KultUnio Alapítvány V4 konferenciája, Budapest; előadás: A városmag transzformációi
 • 2013 Overcoming the Crisis: Integrating the Urban Environment, organized by European Network for Housing Research, Tarragona, Spain; előadások: Urban Sprawl and Budapest: Polycentric Urban Development in Budapest Metropolitan Area és Energy Efficient Urban Development on Local Level - Lessons Learnt from EnSURE project
 • 2013 Hely, identitás, emlékezet - A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Intézetének konferenciája, Budapest; előadás: Nagyváros útjában - A helyi társadalmak átalakulása Budapest délnyugati agglomerációjában
 • 2012 Jövőtudatos Településfejlesztés - A BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék és BME ÉPK Urbanisztika Tanszék közös konferenciája. Budapest; előadás: Policentrikus város – A város jövője?
 • 2012 7th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences. Barcelona, Spain; előadás: The Socio-Economic Transformation of Suburbs in a Central European Metropolitan Area: Arrival of the Affluent Strata and Polycentric Urban Development in Budapest Suburbs
 • 2012 Kis rezsi – Nagy jövő – Az energiatudatos és költséghatékony városfejlesztés kulcskérdései az EnSURE Projekt tükrében. Budapest, Békásmegyer; a BME Társadalmi és Térbeli Kutatások Központjának és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont KHT közös konferenciája; előadás: Az EnSURE Projekt célja, eszközei, helyzete
 • 2012 Klenen Konferencia. Mátraháza; előadás Orbán Annamáriával közösen: Energiahatékony városfejlesztés lehetőségei – Az EnSURE projekt tudományos kutatásainak eredményei
 • 2011 MaHolnap Urbanisztika. XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, Pécs; előadás: “Kezdünk bajban lenni” – Budapest nyugati agglomerációja települései
 • 2011 ‘Mixité’: An Urban and Housing Issue?, organized by European Network for Housing Research, Toulouse, France; előadás: Sub-Centres or Edge Cities Part Two – Patterns of Suburban Socio-Economic Transformation in South-Western Budapest Agglomeration
 • 2010 Gazdaságfejlesztés és városfejlesztés - A nagyrendezvények a város vonzerejének növelésében. Pécs, XVI. Országos Urbanisztikai Konferencia; előadás: Agglomerációs települések gazdasági átalakulása és településmenedzsment címmel
 • 2010 Effects of Demographic Change on Urban Structures, organized by the European Urban Knowledge Network, Budapest; presentation: Suburbanization in Budapest Metropolitan Area
 • 2010 Urban Dynamics and Housing Change. Istambul, European Network for Housing Research konferenciája; előadás Sub-Centres or Edge Cities? - Socio-Spatial and Economic Transformation of South-western Budapest Agglomeration címmel
 • 2009 Változás.Válság.Váltás.Hu – A Magyar Szociológia Társaság közgyűlése, Debrecen; előadás: A város határán. A budapesti agglomeráció délnyugati részének térszerkezete, átalakulása
 • 2009 Szocialista városok? Városok Magyarországon és a Kárpát-medencében 1945–1990. Budapest Főváros Levéltára – Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv által szervezett konferencia, Budapest; előadás: Döntéshozatali mechanizmus a fővárosban az 1960-as és az 1970-es években
 • 2009 Q-AGEING: Quality Ageing in an Urban Environment project meeting, Treviso, Italy, Provincia di Treviso; előadás: Key findings of the transnational situation analysis of Q-AGEING
 • 2009 Innováció a lakásügyben, Magyar Urbanisztikai Társaság, Budapest; előadás: Lakáspolitika a rendszerváltás előtt és után
 • 2009 Előadások a MAGASHÁZAK-ról, a Fiatal Urbanisták Tagozatának szervezésében, Magyar Urbanisztikai Társaság, Budapest; előadás: Magasház Budapesten: Kell? Nem kell?
 • 2008 Socio-demographic change of European cities and its spatial consequences, Lipcse, Kubus-Helmholtz; előadás: Spatial and demographic growth and transformation of Budapest suburbs at the beginning of the new millennium.
 • 2008 Lakáspolitika aktuális kérdései, workshop, Budapest, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék – MSZT Város- és lakásszociológia szekció; szervezés és vezetés
 • 2008 Budapest a 60-as években, Budapest, PTI; előadás: Bolygóvárosoktól külvárosi lakótelepekig: beköltözési stop és tömeges lakásépítés Budapesten az 1960-as években
 • 2007 Régiók, kommunikáció, vidékfejlesztés, nyári egyetem és konferencia, Nagykanizsa, PEN; előadás: Város menti agglomerációk átalakulása a globalizáció hatására
 • 2006 Területfejlesztés Budapest külső területein, 1950-1985, PTI, Budapest 2006 Cork + 10 konferencia, Sapientia Egyetem,. Csíkszereda; előadás: Agglomerációs települések átalakulása a szuburbanizáció hatására
 • 2004 Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Budapest; előadás: Városfejlesztés Budapest külső területein 1950 és 1970 között
 • 2004 European Network for Housing Research, International Housing Conference, Cambridge, UK; előadás: Programmes Targeting the Housing Poor in Hungary,
 • 2004 Budapest Történeti Konferencia, PTI, Budapest; előadás: Területfejlesztés Budapest külső területein 1950 és 1970 között, különös tekintettel a Budai hegyvidékre
 • 2004 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék Jubileumi Konferenciája, Budapest; előadás: A kertvárosa századforduló Budapestjén: a Bírák és Ügyészek Telepe
 • 2003 Housing Studies Association Spring Conference, University of York, UK
 • 2002 The Future Role of Cities in a Globalising World..., CEU SUN, Budapest; előadás: Effects of Globalisation on Urban Areas in Eastern Central Europe (co-presentation)
 • 2002 Magyar Szociológiai Társaság éves konferencia, Szeged; előadás: Az angol várostervezés főbb vonalai a XX. században
 • 2000 Ifjú regionalisták második konferenciája, Győr; előadás: A szuburbanizáció jelenségének főbb elméleti megközelítései a városszociológiai és más rokon tudományterületek irodalmában

Szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok

 • Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke (2015. decemberétől)
 • Magyar Tudományos Akadémia VI. Műszaki Tudományok Osztálya Építészeti Tudományos Bizottság Településtudományi Állandó Bizottságának tagja (2015-től)
 • MSZT Város- és lakásszociológia szekció tagja
 • Belügyi Tudományos Tanács, Területrendezési és Településügyi Munkacsoport tagja (2013-14)
 • Városszociológiához és várostörténethez kapcsolódó tevékenység
 • Nemzetközi tudományos, kutatási és oktatási együttműködés fenntartása különböző nemzetközi szervezetekkel, egyetemekkel, kutatóhelyekkel

Egyéb

 • Interreg, Central Europe, H2020 EU és más pályázatokkal kapcsolatos tanszéki feladatok koordinálása 
 • Regionális terület- és településfejlesztés – nappali és levelező – közgazdász-gazdálkodási szakirányok koordinálása 2003 és 2010 között
 • Regionális és környezeti gazdaságtan MSc képzés tanszékre jutó feladatainak koordinálása, benne a várossal, regióval kapcsolatos tevékenységek tanszéki felelőse (2008-tól)

Publikációk

Kocsis János Balázs munkássága