címzetes egyetemi tanárok és docensek

Dr. Brenner János, c. egyetemi tanár

Brenner János címzetes egyetemi tanár, okleveles építészmérnök (Drezdai Műszaki Egyetem) a BME-n szerzett PhD fokozatot. A német Szövetségi Közlekedési, Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (BMVBS) városátépítési főosztályának helyettes vezetője, Berlin. Aktuális feladatok: a szövetségi kormány városátépítési programjának végrehajtása a régi tartományokban (Programm Stadtumbau West); energetikai városrehabilitációs, klímaadaptációs, valamint „HID” kutatási projekt megbízói menedzselése; miniszteri és államtitkári beszédek, tárgyalások előkészítése.

János Brenner, honorary professor was born 1954 in Budapest, degree of Diplom-Ingenieur (Technical University of Dresden), civil service training and examination (Bauassessor, Hamburg / Frankfurt), Doctor of Philosophy (PhD, Technical University of Budapest). Vice-head of urban restructuring unit of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (BMVBS), Berlin. Tasks actually: implementing a program of the Federal Government on urban restructuring in the old Länder (Stadtumbau West); implementing urban research programs, especially on BIDs and HIDs, energy saving in urban development and urban adaptation to climate change; preparing negotiations and süpeeches of the Minister and the Secretary of State. Special interest: strengthenig Hungarian-German professional contacts.

Dr. Vajdovichné dr. Visy Erzsébet, c. egyetemi docens

Vajdovichné Visy Erzsébet angol-orosz szakos tanár és geográfus. Angol irodalomból szerzett egyetemi doktorátust 1972-ben; Ph.D. fokozatát pedig a Szent István Egyetem Környezettudományi programján szerezte 2006-ban. Érdeklődési területei: területi tervezés elmélete, módszertana, gyakorlata; városfejlődés történeti folyamata, konfliktusai, lehetőségei és új útjai; a magyarországi városfejlődés a globalizáció összefüggés rendszerében; a fenntartható területi és településfejlődés ökológiai, társadalmi és gazdasági feltételei.

Dr. Virányi Péter, c. egyetemi docens

Virányi Péter a szociológiatudományok kandidátusa, címzetes egyetemi docens. A BME-n 1985 óta tanít. A műegyetemen kívül több oktatási intézményben tanított. Az oktatás mellett széleskörű gyakorlattal rendelkezik a nyomdai munkálatok, könyvkiadás, szerkesztés, reklámtervezés, reklám kivitelezés minden területéről. Nevéhez több reklám, szerkesztett és kiadott könyv fűződik. Egyik megteremtője a hazai reklámszociológia tudományának. Tagja volt a Kamera Hungária zsűrijének 2007-ben. Kutatási területei főleg a reklám kommunikáció, marketing, reklámszociológia. Legfontosabb publikációi is ezen területekről születtek.

Higher Education: ELTE University. sociology (sociology of education, pedagogy). Degrees: University Dr. (ELTE) 1985 .Phd Sociology of Sciences. 1998 1985 to teach at BME. Previously, as Assistant Professor and from 2005 as Associate Professor. In addition to education, I gained considerable experience in the publishing, printing professional works in the preparation, and the marketing, various advertisements and promotional materials in designing and in the  preparation. My research is primarily in the communications, marketing and advertising is conducted in the field. Scientific interest in the sociology of advertising is involved. Major publications, which I wrote and edited books on this subject were mainly.

Dr. Berey Katalin, c. egyetemi docens

Dr. Kornai András, c. egyetemi tanár