Rajkó Andrea, egyetemi adjunktus

Cím 1111 Budapest, Stoczek utca 2. St. 1.em.106. szoba
Telefon 463-3482
Fax (+36 1) 463
E-mail fenya1[at]t-online.hu

 

 

 


elérhetőségek

 

CV és publikációk

Rajkó Andrea egyetemi adjunktus

 

Végzettség

1996 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, szociológia

1997 SZOTE Főiskolai Kar Általános Szociális Munkásképző Szak

1998 Színház és Filmművészeti Egyetem Mozgóképelmélet Szak

1999 ELTE BTK médiapedagógia

2015 Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola

Minősítés

PhD abszolutórium Miskolci Egyetem

PhD Budapeti Corvinus Egyetem

Nyelvtudás

német középfok (ír, olvas, beszél)
angol (olvas)

Kutatási területek

kommunikáció

vizuális kommunikáció

művészetszociológia

művészeti kommunikáció

nők és társadalom

tabuk a társadalomban

Oktatott tantárgyak

vizuális kommunikáció

művészeti kommunikáció

művészettörténet

tabuk a társadalomban

kommunikációs készségfejlesztés

BME-n kívüli oktatás

1996-1997 Semmelweis Orvostudományi Egyetem, orvosi szociológia
1997-1998 Miskolci Egyetem Szociológia Tanszék, családszociológia
2000- Nagykanizsai Főiskola: szociológia, kommunikáció

Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások

BA szakfelelős

Oktatásszervezés

Oktatók Hallgatói Véleményezése Bizottság

Szakmai gyakorlat

Projektfeladatok koordinátora
 

Díjak

1992 Haza és Haladás Alapítvány I. helyezés
1993 OTDK Keszthely, különdíj
1995 OTDK Esztergom, III. díj
1997 OTDK Eger, I. díj
1998 Pro Scientia Aranyérem
Fáy András Oklevél

Pályázatok

1994 University of Vienna International Summer Program, Ausztria, ösztöndíj
1995-1997 Mozgókép és Befogadás Alapítvány, ösztöndíj
1997-2001 Soros Alapítvány vizuális nevelés - vizuális kommunikáció

Kutatások

1996-2001 Vizuális kultúra - vizuális nevelés-médiapedagógia
1996-1999 A magyar művészetszociológia története
2000 Nők a műszaki pályán c. mélyinterjú-sorozat
BME Etikai Kódex
BME Intézményfejlesztési tervhez előkészítő kutatás
2001 Nők a műszaki pályán, OKTK
A felsőoktatás tankönyvkiadás és jegyzetellátás. A felsőoktatási Online-tankönyv kísérlet. MEH IKB
Vizuális kultúra - vizuális nevelés - médiapedagógia. Soros Alapítvány
2002-2003 A népesedés és az emberi, emberbarát környezet kialakítása NKFP

Legfontosabb publikációk

Könyvfejezetek, társszerzős tanulmányok könyvekben

Rajkó A. – S. Nagy K. [2009]: Művészettörténet I. A kezdetektől a 19. századig. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN: 978-963-2790-75-6

Rajkó A. – S. Nagy K. [2010]: Művészettörténet II. A 19. és a 20. század. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN: 978 963 279 292 7

Rajkó A. [2015]: A normasértő öltözködés szuggesztív kommunikációs hatása. In: Dúll Andrea-Varga Kata (szerk.): Szuggesztív környezeti kommunikáció. L'Harmattan, Budapest. –pp. 212-229. ISBN: 978-963-414-021-4 

 

Tanulmányok referált szakmai folyóiratban

Rajkó A. [2002]: Nők a műszaki pályán a 20. században. In: Magyar Felsőoktatás 2002/1-2.

Rajkó A. [2008]: Készség, ismeret, tudás a befogadásban. In: S. Nagy Katalin és Orbán Annamária (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék konferencia kötet) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, Társadalomismeret Intézet. Gondolat Kiadó, Budapest. –pp. 133-143. ISBN 978963693028 8

Rajkó A. [2016]: Tabu, tabudöntés, tabuizálás. In: Kultúra és Közösség, 2016. I. szám.

Rajkó A. [2016]: Kommunikációs tabuk kutatása – módszertani megfontolások és kihívások. In: Közelítések, a ZSKF Szociológiai folyóirata. 2016-1. szám.

Rajkó A. – A. Gergely A. [2016]: Kommunikációs tabu, nevelési tradíció – közléstudományi és vallásantropológiai kutatások tükrében. In: Socio.hu. 2016 – 3. szám. Kitekintő rovat.

 

Egyéb publikációk

Rajkó A. [2006]: Farkas István grafikái, Élet és Irodalom. L.Évfolyam, 15. szám

Rajkó A. [2006]: „Füstté és hamuvá”, Élet és Irodalom. L. Évfolyam, 32. szám

Rajkó A. [2007]:   Elegáns és kreatív. In. Élet és Irodalom. 51. évfolyam, 41.szám

               Rajkó A. [2008]: Anya. Nyolc művész kiállításaÉlet és Irodalom. 52. évfolyam.    17. szám

Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel

 • 1994 Liberalismus in Europe, Mürzzuschlag, Ausztria
 • 1997 Bescheffigungs und Sozialpolitk, Berlin
 • Magyar Szociológiai Társaság, Székesfehérvár
 • 1998 Magyar Szociológiai Társaság, Művészetszociológia szekció, Szeged- előadás
 • 2000 Csendélet címmel PhD hallgatóknak rendezett konferencia, Miskoci Egyetem
 • Budapesten az Örökmozgóban a Soros Alapítvány támogatásával szakmai konferencia "A megfigyelt nézés" címmel
 • Berlin Humboldt egyetem szociális munkások, szociológusok, pszichológusok részvételével szakmai konferencia "Nők a 21. Században" címmel - előadás
 • Nők a muszaki pályán BME, Szociális és Családvédelmi Minisztérium Konferencia - előadás
 • Vizuális nevelés-médiapedagógia Soros Alapítvány, előadás
 • 2006 Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Értékek és normák a kultúrában, az oktatásban és az egészségügyben szekció. BME
 • Rajkó A. (2015): A tabu társadalmunk kódrendszerének feketebáránya. „IRI Társadalomtudományi Konferencia” 2015. április 26. Párkány
 • Rajkó A. – A. Gergely A. (2016): Zsidócsaládok nevelési tradíciói – antropológiai kutatások tükrében. „A család egykor és ma” Konferencia, Országos-Rabbiképző-Zsidó Egyetem. Budapest, 2016. május 26-27.

Tudományos közéleti tevékenység

 • Magyar Szociológiai Társaság
 • Magyar Amatőr Filmszövetség
 • OTDK Társadalomtudományi Szekció Szakmai Bizottság
 • Pro Scientia Díjasok Szövetsége
 • Communicatio Alumni Egyesület
 • Magyar Kommunikációtudományi Társaság
 
Nemzetközi publikációk

1996   Drogenprävention und Polizei. Eine Untersuchnung zur Beteiligung der Polizei an der Prävention des Drogenmißbrauchs In.: Psychiatria Hungarica 6. 11.évfolyam