Dr. S.Nagy Katalin, egyetemi tanár

elérhetőségek publikációk

Végzettség

1973 ELTE Bölcsészettudományi Kar középiskolai magyartanár, művészettörténész, szociológus
1965 kristálycsiszoló szakmunkás

Minősítés

1997    szociológia tudomány doktora
1996    habilitáció
1983    szociológia tudomány kandidátusa
1975    ELTE művészettörténész dr. univ.

Nyelvtudás

angol kandidátusi (1982)
orosz kandidátusi (1982)
francia (ír, olvas, beszél)
német (olvas, beszél)
latin (olvas)

Kutatási területek

kultúra- és művészetszociológia
a mindennapi élet szociológiája
lakásmód, lakáskultúra
vizuális kultúra, vizuális kommunikáció
20. századi művészettörténet

Oktatott tantárgyak

 

képzőmüvészet és tudomány
kommunikáció
kultúraszociológia
lakásszociológia
művészetszociológia
művészettörténet
szociológia
vizuális kommunikáció
művészeti kommunikáció

BME-n kívüli oktatás

2010- Pannon Egyetem Nagykanizsa
1996-1998 Általános Vállalkozói Főiskola: kultúraszociológia, kommunikáció
1994-1997 Kodolányi János Főiskola: kommunikáció elmélet, vizuális kommunikáció
1992-1996 Miskolci Egyetem: művészetszociológia, életmód-szociológia
1986-1998 Iparművészeti Egyetem: művészetszociológia, vizuális kommunikáció
1983-1990 ELTE: művészetszociológia, vizuális kommunikáció
1981-1990 BKE: tömegkommunikáció, kultúraszociológia

Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások

 

2007 - Technika-, Mérnök- és Tudománytörténet Doktori Iskola, törzstag
2007 – 2009 OTDT Társadalomtudományi Szekció ügyvezető elnöke
2005- 2009 Társadalomismeret Intézet igazgató
2005- 2009 Kommunikáció és Médiatudományi Szak Szakmai Bizottság elnöke
2004- Kognitív Tudományi Doktori Iskola alapító tag
2003- Médiatervező Szak Szakmai Bizottság elnöke
2000- Szakképzés-pedagógia doktori (PhD) képzés, vizuális kommunikáció alprogram vezető
1998- 2009 tanszékvezető
1998- 2009 Dékáni Tanács tag
1998- 2009 Kari Tanács tag
Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság tag
Kari Közgazdasági Szakbizottság tag
Kari Stratégiai Gazdasági Bizottság tag

Díjak

2010 Eötvös József dij OM
2010 Pro Maiore Studii Urbis Incremento Pannon Egyetem Nagykanizsa Kampusz
2009   Máriás Antal emlékérem,OTDT-OM-MTA
2005   Kari Emlékérem – BME GTK
2004   A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett - Oktatási Miniszter
2002   Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára
            Tudással Magyarországért OTDK emlékplakett és oklevél
1997   Iskolateremtő Mestertanár Oktatási Minisztérium - MTA
            OTDK DicsérőOklevél
            Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1995   OTDK Dicsérő Oklevél
            Iskolateremtő Mestertanár Oktatási Minisztérium - MTA
1994   Kar Kiváló Oktatója
            Az év legjobb publikációja Magyar Szociológiai Társaság
1993   OTDK Dicsérő Oklevél
1992   "Év tanára" - BME
1991   OTDK Dicsérő Oklevél
1990   Liget Esszé pályázat I. díj
1989   Kiváló Dolgozó Művelődési Minisztérium

Pályázatok

2001-
    Emberbarát környezet, különös tekintettel az idős korúakra, kisgyermekes családokra és a fogyatékosokra, Széchenyi terv
2000-2001
    Nők a műszaki pályán, OKTK
1999             
    Ipari Formatervezési Nívódíj OMFB
1996-2000   
    Vizuális nevelés, vizuális kultúra, Soros Alapítvány
1996-1999   
    A magyar művészetszociológia története, OTKA
1994-1995   
    Miért a film és miért nem a festmény?, Mozgókép Alapítvány
1993-1995   
    Városi közterek vizsgálata, Fővárosi Önkormányzat - MTA Szociológiai Intézet
1993-1994   
    A magyar művészetszociológia története, OTKA
1991-1993   
   Az építészeti kultúra és a mai magyar társadalom, OTKA
1987-1990   
    A modern magyar építészet társadalmi hatása, ÉVM
1987-1989   
   A lakókörnyezet, mint kulturális tényező, ÉVM
1985-1989   
    A divat mint a társadalmi viselkedés egyik szabályozója TS/3.

Kutatások

 

2013-2015
    Felhasználó bizalmat erősítő és csökkentő vizuális elemek azonosítása weboldalakon és elektronikus levelezésben, TÁMOP 422c
2001-2003
    Emberbarát környezet, különös tekintettel az idős korúakra, kisgyermekes családokra és a fogyatékosokra, Széchenyi terv   
    On-line tankönyvkutatás, Bianco Film- és Videoforgalmazó Bt.
2000-2001
    Nők a műszaki pályán, OKTK
1999
    Asszonysorsok a 20. században, Szociális és Családvédelmi Minisztérium
1996-2000
    Vizuális nevelés, vizuális kultúra, Soros Alapítvány
1996-1999
    A magyar művészetszociológia története, OTKA
1993-1995
    Változások a Terézvárosban. MTA Szociológia Intézet
    Városi közterek és kommunikációs eszközök a mai Budapesten. Fővárosi Önkormányzat, BME Szociológia Tanszék
     A magyar művészetszociológia története
1900-1990
    OTKA
 1991-1994
    Építészeti kultúra és a mai magyar társadalom. OTKA-BME Szociológia Tanszék
1987-1992
    Képzőművészek és a társadalom (mélyinterjúk és szociológiai tesztek 60 képzőművésszel), BME Szociológia Tanszék
1987-1989
    A lakókörnyezet, mint kulturális tényező. A lakás, mint kulturális jelenség. ÉVM-BME Szociológia Tanszék
    Filmen kívüli tényezők a moziba járási szokásokban. Filmtudományi Intézet
    Vizuális generatív kutatás: A festménybefogadás szintjei. Művelődéskutató Intézet
    A modern magyar építészet társadalmi hatása. ÉVM-BME Szociológia Tanszék
1986-1988
    Vizuális kommunikációs eszközök Mosonmagyaróvárott és környékén. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1986-1987
    A budapesti mozik állapota. FÖMO
1986-1989
    A divat, mint a társadalmi viselkedés egyik szabályozója. TS/3, program Tömegkommunikációs Kutató Központ, BME Szociológia Tanszék
1985-1986
    Újságírók az ipariforma-tervezésről. OMFB Tömegkommunikációs Kutató Központ
1984-1987
    Az ipari formatervezés jelentősége a vizuális kommunikációban. OMFB Tömegkommunikációs Kutató Központ
1984-1986
    Kulturális intézmények tárgyi ellátottsága. Művelődéskutató Intézet
    Az egészségügyi felvilágosítás és a tömegkommunikáció. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1984-1985
    Terítési kultúra. OMFB-IFTI
1984
    Amatőr képzőművészet Magyarországon. Népművelési Intézet
1983-1985
    Az ipariforma tervezés és a tömegkultúra. OMFB-IFTI
    Ipariforma-tervezés a szilikátiparban, a textiliparban és a cipőiparban. OMFB Tömegkommunikációs Kutató Központ
1983-1986
    A plakátok, mint vizuális tömegkommunikációs eszközök. Tömegkommunikációs Kutató Központ
    Közlekedéskultúra. Viselkedési minták. KPM-Tömegkommunikációs Kutató Központ
    Vizuális tömegkommunikációs eszközök Mosonmagyaróvárott. Nyilvános terek. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1983-1984
    "Leszokni nehéz". Egy televíziós sorozat hatásvizsgálata. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1982-1985
    A televízió képzőművészeti és iparművészeti műsorainak értékstruktúrája. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1982-1984
    A tömegkommunikációs eszközök - film és televízió - környezet és tárgykultúrájáról. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1982-1983
    Gyerekek a TV Híradóról, Tömegkommunikációs Kutató Központ
1980
    A fotó közművelődési funkciója. Magyar Fotóművészek Szövetsége és Tömegkommunikációs Kutató Központ
     Idegenek képe 12 éves gyerekek képalkotásában. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1979-1980
    Könyvek a lakásokban. Könyvtártudományi és Módszertani Központ
    Fotók a lakásokban. Magyar Fotóművészek Szövetsége
1979
    A bútorvásárlás és a tömegkommunikációs eszközök. Magyar Hirdető
1978-1979
    Vizuális tömegkommunikációs eszközök a lakásban. MRT Tömegkommunikációs Kutató Központ
    Budapesti közterek és a vizuális tömegkommunikációs eszközök. Tömegkommunikációs Kutató Központ
1976-1978
    A formatervezett lakáskultúra a tömeges telepszerű lakóházakban. Ipari Formatervezési Tanács
1976-1977
    Lakáskultúra - tárgykultúra. BUBIV-Népművelési Intézet
A televízió hatása a gyerekek vizuális szemléletére. MRT Tömegkommunikációs Kutató Központ
1975-1978
    Vizuális próbák. Festménybefogadási folyamat. Népművelési Intézet Kultúrakutató Osztály
1975-1977
    Képzőművészeti ízlés (a képzőművészeti ifjúsági művésztelepek), Népművelési Intézet
1975-1976
    Amatőr képzőművészet Magyarországon. Népművelési Intézet
1974-1977
    Képzőművészek művésztelepeken, Magyar Képzőművészeti Szövetség
1972-1979
    Lakáskultúra -vizuális kultúra, lakberendezési szokások, Népművelési Intézet Kultúrakutató Osztály
1972
    Kísérleti kiállítások a Miskolci Galériában, Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztály
1971-1973
    Hat-tízéves gyerekek vizuális szemlélete. A gyerekrajz, mint vizuális nyelv. MTA Pszichológiai Intézet
1971-1972
    A Diósgyőri Vármúzeum és a Miskolci Képtár közönsége, Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztály
1970-1972
    Képzőművészek és a társadalom (mélyinterjúk és szociológiai tesztek 160 képzőművésszel). MTA Művészettörténeti Kutató
1970-1971
    Kísérleti kiállítások a Nemzeti Galériában. I-II. Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztály
    Múzeum és közönsége. Szociológiai vizsgálat három budapesti múzeumban. Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztály
1970-1974
    Múzeumlátogatási szokások és festészeti ízlés. Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi Főosztályól
1969
    Kísérleti felmérés a művészeti ízlésről, Népművelési Intézet
    Amatőr képzőművészek Magyarországon, Népművelési Intézet

Tudományos közéleti tevékenység

2009-
Társadalmi és Térbeli Kutatások Központja 

2005
Magyar Kommunikáció Társaság
Vizuális Kommunikáció Pszichológiai Doktori Iskola

2004-
VEAB Kommunikációs Munkabizottság elnöke

1999-
Farkas István kuratórium elnöke
INSEA, ECHA, AISL nemzetközi szervezetek

1997-
Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány Kuratórium elnöke
MTA Köztestület

1996-
Magyar Szemiotikai Társaság
Magyar Filozófiai Társaság
Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság

1995-
Association Internationale des Arts Plastiques
European Sociological Association
International Sociological Association

1990-1999
Országos Tudományos Diákköri Tanács Társadalomtudományi Szekció elnöke

1989-
Magyar Szociológia Társaság elnökségi tag, a Kultúra és Művészetszociológia Szakosztály (alapító) elnöke,

1989-1998
Mozgókép és befogadás Alapítvány Kuratórium

1985      
International Council of Societes of Industrial Designes

1984-1994
OMFB Ipari Formatervezési Tanács Szakmai Bizottság

1981-1990
ÉTE Vizuális Bizottság,

1976-
Magyar Képző- és Iparművészeti Szövetség

Publikációk

Tankönyvek

2010
Müvészettörténet 19-20.század (Rajkó Andreával közösen), Typotex Kiadó

 

2009
Művészettörténet a kezdetektől a 19.századig (Rajkó Andreával közösen), Typotex Kiadó
2008
Szociológia mérnököknek (szerk. bev.) Typotex Kiadó, (208 old).
2007
Szociológia közgazdászoknak (szerk. bev.) Typotex Kiadó (310 old).
2006
Szociológia (szerk., bev.) Typotex  Kiadó, (208 old).
Média és társadalom (szerk. Szakadát Istvánnal) Műegyetemi Kiadó (381 old).
1993, 1999   
Művészetszociológia (I. A vizuális művészetek szociológiája, II., Vizuális kommunikáció), Tankönyvkiadó (237, 373 old).
1993, 1999   
Látvány, amelyben élünk, BME Kiadó (174 old).
 

 

Könyvek
2013
Képzőművészet és kommunikáció, Typotex Kiadó (212 o.)
Képekről  7 képelemzés, Arnolfini Archívum, Paperback 29 (89 o.), online: http/books.arnolfini.hu
2012
Képekről 11 képelemzés, Arnolfini Archívum, Paperback 28 (89 o.), online: http/books.arnolfini.hu
2011
Micsoda útjaim...,Arnolfini Archívum, Paperback 26 (89 o.), online: http/books.arnolfini.hu
Voltak nekem..., Arnolfini Archívum, Paperback 27 (69 o.), online: http/books.arnolfini.hu
2010
Berczeller Rudolf Rezső, monográfia, Kieselbach Galéria és Aukciós ház, (180 o.), online:  http://www.kieselbach.hu
2009
Más-kor. Festők, képek, kiállítások. Gondolat Kiadó (440 o.)
2008
Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben (Orbán Annamáriával közösen) Gondolat Kiadó, (675 old)
2007
Művész-mű-befogadó. Képzőművészet és szociológia, Gondolat Kiadó (140 old).
2006   
Emlékkavicsok. Holocaust a magyar képzőművészetben 1938-1945, Glória Kiadó (363 old).
2004       
A magyar művészetszociológia története, 1900–1990 kézirat, (428 old)
2003   
Gábor Mariann monográfia, Glória Kiadó 132 o.
A lakáskultúra története, Balassi Kiadó 270 o.
A Holdfestőnő, Arnolfini Kiadó, 74 o.
2002
István Farkas, Fondazione István Farkas 184 o.(olasz nyelven)
2001       
Önarcképek. A művész szerepváltozásai. Palatinus
2000   
Bolmányi Ferenc. Enciklopédia.
Asszonysorsok a 20. században. (Szerk., bev. Balogh Margittal közösen).
1999       
István Farkas. Arthis (angol).
"Pompázik fénnyel a ház…" Képes lakásbelső-történet. Balassi.
Jorgosz Tzorzouglu. Athén.
1995
Paul Hargittai. Arthis (angol és magyar nyelven)
Németh Géza. Körmendi Galéria (angol és magyar nyelven).
Józsa Péter Emlékkönyv. BME Szociológia Tanszék (vál., szerk. tan.).
1994       
Farkas István nagymonográfia,  Arthis Kiadó.
1993       
Föld-hajó. Képzőművészeti esszék. Liget (Liget-könyvek).
Ország Lili nagymonográfia. Arthis Kiadó.
1987       
Lakberendezési szokások. Magvető (Gyorsuló Idő sorozat).
1984       
A viselkedéskultúráról. Kossuth (vál., szerk., bev.) (Vélemények, viták sorozat).
1982       
A vizuális kultúráról. Kossuth (vál., szerk., bev.) (Vélemények, viták sorozat)
Klaniczay G. – S. Nagy K. (szerk.): Divatszociológia. I–II. TK (Membrán sorozat).
1981    
Lakásmód, lakáskultúra Telkibányán, 1975–1978. NPI.
1980       
Chagall. Gondolat Kiadó (Szemtől szemben sorozat).
Eredmények a lakáskultúra vizsgálatból 1974–1978. NPI.
1979   
Péter Vladimir, Corvina Kiadó, (Műtermi sorozat( (78 old)
Farkas István. Képzőművészeti Alap Kiadó.
1977   
Deim Pál, Képzőművészeti Alap Kiadó, (Mai Magyar Művészet sorozat) (62 old.)
1975   
Festmény és nézője, NPI, (128 old).
1971   
Anna Margit, Képzőművészeti Alap Kiadó, (Mai Magyar Művészet sorozat) (47 old).
 
Kötetben megjelent írások
A Világirodalmi Lexikonban, az Esztétikai Lexikonban, a Kulturális kisenciklopédiában és a Pedagógiai Lexikonban mintegy százhatvan szócikk.
2008
A második generáció, 1946-1966, in: Miszlivetz Ferenc (szerk.): Hankiss 8 van? Találjuk ki …, Savaria University Press.
2005   
Tanszékünk-1998 óta, in. Társadalmi Térben, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, 17-23.
2003       
Vizuális kommunikáció. In Bálványi H. (szerk.): Látás és szemléltetés. Balassi.
Ország Lili: Írás a falon. Töredékek. Miskolci Galéria.
2001       
Szimbólumok a kortárs magyar festészetben. In Kapitány Á. – Kapitány G. (szerk.):             Magyarságszimbólumok. Osiris.
2000       
A Hunyadi tér három arca. In Spéder Zs. – Tóth P. P. (szerk.): Emberi viszonyok. Századvég.
Változások a 90-es években a családi viszonyokban. Szociális és Családvédelmi Minisztérium kötetében.
1999       
Asszonysorsok, művészsorsok a 20. századi magyar képzőművészetben. In Asszonysorsok a 20. században. BME.
1997
"Színlelt kapitalizmus". Változások a Terézvárosban. MTA Politikatudományi Intézet Szimbolikus és diszkurzív politika konferencia-kötetében.
Öngyógyító kreativitás. A KÚT Elhúzódó társadalmi traumák konferencia-kötetében.
Nők a magyar képzőművészetben. Női szerepek (Petőfi Irodalmi Múzeum) konferencia-kötetében, Szerep és alkotás, Debrecen.
1996
Ország Lili ikonképei. In Pintér J. (szerk.): „…mennyire hátra van még az ember”.  ELTE, 160–163.
A tévé hatása a gyerekek vizuális szemléletére. In Kárpáti A. (szerk.): Vizuális képességek fejlődése. Nemzeti Tankönyvkiadó.
A magyarországi szociológia elmúlt negyedszázadáról. Az idő az életmódban. Békési Műhely.
1995       
A vizualitás mint korunk gyermekbetegsége. In Kárpáti A. (szerk.): Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához. Nemzeti Tankönyvkiadó.
1993       
A vizualitás mint korunk gyermekbetegsége. In Lőrincz J. (szerk.): Szó-művészet-társadalom. Múzsák Könyvkiadó.
A festmények szereplői és gesztusok. (Gabnai K. szerk.) (Oskola program sorozat), 64–70.
A kultúraközvetítő intézmények külseje, belseje. In T. Kiss T. (szerk.): A szemtől-szembeni formációk kommunikációs viszonyai. Gödöllő.
A templom vizuális szimbolikája. In Kapitány Á. – Kapitány G. (szerk.): "Jelbeszéd az életünk". Osiris–Századvég.
1992
Hová lettek az írástudók? A kor lelke. Liget, 170–184.
1989
A képregény mint tömegkommunikációs eszköz. In Rubovszky K. (szerk.): A képregény. Gondolat (Pro és Kontra sorozat).
1987       
A tárgyak közvetítette értékekről. In Hoppál M. – Szecskő T. (szerk.): Értékek és változások. TK (TK Műhely 4.) 169–178.
A budapesti mozik állapotáról. Közönség, mozi és egy film. FÖMO Elméleti és módszertani Osztály, 95–136.
1985       
Tájékoztatás képzőművészeti vizsgálatokról. Művészet–szociológia–közönség. Múzsák.
A terítési kultúra környezetformáló szerepe. A komplex étkezési terítésrendszer fejlesztése. OMFB IFTI.
1984
Lakberendezésünk két alapmodellje: a paraszti és a polgári lakberendezési mód. In Szecskő T. (szerk.): Életmód: modellek és minták TK.
1983
Művészet-szociológia-közönség, Múzsák Kiadó.
1982
Az ünnepek vizuális kellékei. In D. Hoffmann M. – Szilágyi E. (szerk.): Ünnepek a mai    
magyar társadalomban TK, 93–120.
1981
A paraszti kultúra tárgyainak továbbélése. In Niedermüller P. (szerk.): Folklór, társadalom, művészet. NPI, 131–156.
1980
Tanulmányok az esztétikai nevelésről. In Poszler Gy. (szerk.): Az esztétikai nevelésről.  Kossuth, 327–339.
1979, 1981   
Ipari formák és formarendszerek közízlést, ízlésszinteket, ízlésállapotokat alakító hatása. OMFB IFTI.
1978–1987
Az ipari formatervezés jelentősége a vizuális kommunikációban. In Zsennyei Műhely.
1976
Szentképek és kegytárgyak a lakásokban. In Írószemmel 1976. Kossuth, 233–249.
Sokszorosított kiadványok
1998       
Vizuális nevelés – médiapedagógia. Soros Alapítvány.
1991       
Városi közterek – vizuális kommunikáció. BME Szociológia Tanszék.
1988       
Kulturális intézmények tárgyi ellátottsága. Művelődéskutató Intézet.
1987       
Vizuális kommunikációs eszközök Mosonmagyaróvárott és környékén. TK.
1985       
Az egészségügyi felvilágosítás közönsége. TK.
1984
S. Nagy K. - Tölgyesi J.: Hallgatói vélemények a "Tövisek és virágok" című rádióműsorról.         Tömegkommunikációs Kutató Központ.
Újságírók a közlekedésről. TK.
1982
A mindennapi vizuális kultúráról a lakberendezési szokások alapján. TK.
1980
Külföldiek és idegen országok képe a gyermekrajzokon TK.
Vizuális tömegkommunikációs eszközök. TK.
A városi közterek és a tömegkommunikációs eszközök. TK.
1979
Lakásmód, lakberendezési szokások. Népművelési Intézet.
Lakásmód, lakberendezési szokások. Módszertan. Népművelési Intézet.
Eredmények a lakáskultúra vizsgálatból. Népművelési Intézet.
1978
Adalékok a festészeti ízléshez. (Festmény és nézője). Népművelési Intézet.
A formatervezett lakáskultúra a tömeges telepszerű lakóházakban. OMFB IFTI.
1977       
Közművelődési tevékenység munkásszálláson. Népművelési Intézet.
Nagy K. - S. Nagy K. - Vitányi I.: Múzeum és közönség. Szociológiai vizsgálat a Magyar Nemzeti Múzeumban, Múzeumi Módszertani Központ.
A televízió hatása a gyerekek vizuális szemléletére. MRT–TK.
Bodnár Sz. - Lerch G. - S. Nagy K.: Ízlésvizsgálat a XIII. kerületi Szegedi úti női munkásszálláson. (Vizuális próba). Népművelési Intézet.
1976       
Család és lakás. A lakáskultúra a családstruktúra tükrében. Népművelési Intézet.
1973
Múzeumlátogatási szokások és festészeti ízlés. Népművelési Intézet.
1971       
Makara P. - S. Nagy K. - Vitányi I.: Szociológiai vizsgálat három múzeumban. Művelődésügyi Minisztérium.
 
Folyóiratokban, hetilapokban megjelent írások
2008
A második generáció Kiállítás a 2B Galériában, Élet-és  Irodalom
Az elveszett nemzedék, Élet-és  Irodalom
A képzőművész-pálya mint asszimilációs lehetőség a 19. század végén, 20. század elején Budapesti Negyed 2008 IV. negyedév.
Németh Gézáról megjelent monográfiában több tanulmány, Körmendi Galéria (angolul is).
2006
Mózes Katalin különös világa, Élet és Irodalom, július 28. 3.o.
Mózes Katalin rejtélyes világa, Maktár, 6-7.sz. 32-33.o.
Hiperrealizmus és gesztusfestészet, Maktár, 4.sz. 22-23.o.
2005
Farkas István elfogadottsága - elfogadhatatlansága. The Acceptance or Unacceptability of István Farkas. Farkas István Emlékezete IV. Szekszárdi Festészeti Triennálé, Katalógus-előszó.
A IV. Szekszárdi Festészeti Biennálé megnyitója, Art Fórum 32-35.o.
2003
Rekviem. Ország Lili festészete. Újholnap, 11.sz.
2002
A hajó, The Ship. Magyar Festők Társasága. Vigadó Galéria, Katalógus.előszó.
2001       
30 szócikk a Kortárs magyar művészeti lexikonban. Enciklopédia Kiadó.
Egy - a káosz renddé alakítása. Árnyékkötők, 30–31., 7–10.
A médiát is tervezni kell. Világgazdaság.
Halmy József kiállítása elé. Északmagyarország.
Árnyékkötődések. Katalógus-előszó.
Gerlóczy Sári: Társasmező. Élet és Irodalom.
Kováts Borbála. Katalógus-előszó.
2000       
Az "Univerzum töredékei". Új Művészet, 19–23.
Ország Lili leveleiből. Múlt és Jövő, 3-4. sz.
1999       
Bolmányi Ferencről. (1969–1990). Múlt és Jövő, 66–76.
1998       
Telkibánya, 1977. Beszélő, 78–83.
Az életút, a hétköznapi élet, a mindennapok fontossága. Kultúra és Közösség.
Vizuális kultúra, vizuális kommunikáció. Soros Alapítvány (CD-ROM).
1997       
Az École de Paris és a "bevándorlók". Múlt és Jövő, 52–58.
"Az elfajzott művészet"-ről. Múlt és Jövő, 117–123.
1996       
A múlt és a jelen karikaturistái, Szombat, 26–27.
Thury Levente amerikai kiállításának visszhangja. Szombat, 41.
Interjúkészítés videokamerával (módszertani kísérlet). Jel-Kép.
Van-e magyar zsidó képzőművészet? Múlt és Jövő.
A fogyasztási szokások változása a hetvenes években és napjainkban. Replika.
1995       
Ábrahám és a három angyal. Pannonhalmi Szemle.
A szent család az angyallal. Pannonhalmi Szemle, 3.sz.
Demeter István, a pap festő. Új Művészet, 4.sz.
1994       
Ország Lili angyalai. C.E.T., 63–66.
Idézeteink. Liget, 19.
A festészet és a befogadói magatartás. Társadalmi Szemle, 63–69.
1993       
A mindennapi kultúra kutatása a szociológiában, Replika, 26.sz.  148–153.
Lefegyverzett ellenséges erők. Egy dokumentumfilm vizuális eszközeiről. Filmkultúra,11–13.
Jeruzsálem? Múlt és Jövő, 25–34.
Farkas István boszniai rajzai. Múlt és Jövő, 95–99.
Farkas István. Liget, 89–91.
Farkas István 1887–1944. Valóság, 74–84.
A szirakuzai bolond. Farkas István festményéről. Mozgó Világ, 96–101.
Rembrandt rajzai. Liget, 32–34.
A világ képzelőerő. Élet és Irodalom.
Képzőművészek a hetvenes–nyolcvanas években. Társadalmi Szemle.
Fogyasztás és lakáskultura Magyarországon a hetvenes években, Replika 26.szám
1992       
Jeromos, a modern európai értelmiségi. Café Bábel, 47–60.
Önarcképek. Café Bábel, 19–26.
Clea Vignando és Szász Pál. Új Művészet, 71–72.
Föld-hajó. Liget, 91–93.
A háromkirályok, avagy a napkeleti bölcsek története, Liget, 85–94.
Farkas István érett korszaka, Kommentár, 23–31.
Ámos Imre szolnoki vázlatkönyvéről, Szombat, 40–41.
1991       
Nap-hold-arc. Liget, 63–70.
Krisztus sírba tétele. Liget, 127–134.
1990       
Voltak ünnepek? Kulturális identitás az 1945 után született zsidó nemzedéknél. Valóság, 6. 96–106.
Hová lettek az írástudók? Liget, 3. 21–25.
A tolmács. Liget, 4. 42–46.
Judás csókja. Liget, 1. 60–64.
Ország Lili fotokollázsai, nyomatkollázsai. Fotóművészet, 4.
Ország Lili szürrealista korszaka 1952-1957, Műhely, 90–95.
Ország Lili és október 23. Igazság.
Fehérek és feketék (Anna Mark a Vasarely Múzeumban). Magyar Napló, 13.
Váli Dezső táblaképei az Ernst Múzeumban. Magyar Napló, 14.
Vallás, életforma, építészet (Magyarországi zsinagógák). Magyar Napló, 13.
1989       
Van-e és mi a kép a 20. században? In Újhold-Évkönyv, 2. 344–354.
A vizuális szennyeződésről. Vigilia, 10.
Filmen kívüli tényezők a moziba járási szokásokban. (Elemzés, következtetés és ötletek). Kultúra és Közösség, 2. 97.
Zsidó motívumok Ország Lili festészetében. Múlt és Jövő, 2, 98–102.
Ország Lili Madonnái. Liget, 2. 89–92.
Voszpominanyije o Lili Ország. Vengerszkije Novosztyi, 3, 9., Hungarica, 2, 213.
Szent Anna harmadmagával. Liget, 4. 44–50.
1988       
A lakásbelsők és az életmód. Szakszervezeti Szemle, 8–9, 56–62.
A tárgyak rendszere (recenzió Jean Beaudrillard könyvéről). Jel-Kép, 2.
Kiállítási vendégkönyvben lapozgatva. Jel-Kép, 2.
A vizualitás mint korunk gyermekbetegsége. Jelenkor, 461–464.
R. úr önarcképei. In Újhold-Évkönyv, 2. 277–291.
"Józan ésszel nehezen érthető…" Milyen kultúraközvetítő a kulturálatlan iskolai környezet? Ifjúsági Szemle, 3.
Ország Lili labirintusai. Jelenkor, 6.
Jüdisches Museum in Budapest. Pannonia, 2. 47–48.
Dokumentumok Ország Lili életéről, munkásságáról. Ars Hungarica.
1987       
Mindennapi kultúránkról. Kultúra és Közösség, 5, 30–35.
A kirakatokról. Jel-Kép, 3, 51–58.
A polgári lakáskultúra ürügyén a zsidóságról. Kultúra és Közösség, 6, 90–95.
A gyógyító művésze, (recenzió Mérei Ferenc „Vett a füvektől édes illatot” című     könyvéről). Jel-Kép, 4, 191.
Zűrzavar az utcán. Fotóművészet, 2, 19–20.
1986       
A fiatalabb korosztályok lakáskultúrájáról. Ifjúsági Szemle, 53–63.
Kulturális egyenlőtlenségek. Utasi Ágnes: Életstíluscsoportok, fogyasztási preferenciák (recenzió), Jel-Kép, 175–176.
A képregény mint tömegkommunikációs eszköz. Jel-Kép, 79–82.
Képes kalauz. Erős László: Képeslapok könyve (recenzió).
Most éppen a poszter. Kritika, 8–9.
Két kiállítás mindennapi tárgyainkról. Művészet, 49–51.
Zsennyei Műhely, 1985. Művészet.
A kulturális intézmények tárgyi ellátottsága. Kultúra és Közösség, 37.
Kabalisztikus tárgyak. Kultúra és Közösség, 29–38.
Moziállapotok. Filmkultúra, 60–63.
Amiről a divat beszél. Jel-Kép, 76–82.
1985       
Ipari vezetők az ipari formatervezésről és a formatervezőkről. Ipari Forma, 6–7.
Tárgyakról és értékekről. Magyar Hírlap.
A művelődési házak külső képe. Népművelés, 17–21.
Vizuális kommunikáció Mosonmagyaróvárott és környékén. Kultúra és Közösség, 73–83.
Törődjenek többet egészségünkkel! Jel-Kép, 4, 55.
"Művészet és mesterség" avagy a tárgyak jelentésrétegeiről. Jel-Kép, 37–40.
A lakás térkihasználása, a tárgyak jellege és elrendezése mint a kulturális különbségek mutatói. Társadalomkutatás Bulletin, 147–186.
Jelenlegi életszínvonal és az ízlés összefüggései a lakáskultúrában. Textilipari Tervgazdaság, 62–69.
Újságírók az ipari formatervezésről. Jel-Kép, 45.
A kultúra szociológiája. Kloskowska, A.: Kultúrszociológia (recenzió). Jel–Kép, 180.
Továbbgondolható lélektan. Mérei Ferenc: Lélektani napló I–III. kötet (recenzió). Jel-Kép, 161–162.
A valóság és képmása. Montvai Attila: Fotográfia és kultúra (recenzió). Jel-Kép, 178.
Molnár István. Óvodai Nevelés, 142–143.
Irsa Katalin. Óvodai Nevelés, 214–215.
A művelődési házak külső képe. Népművelés, 8, 17–21.
1984       
Televíziósok a tévé képzőművészeti műsorairól, Művészet, 35–39.
Életünk tükre a lakás. Élet és Tudomány, 18., 22., 33., 38., 51.
1982       
Ember és környezete. Jel-Kép, 151–153.
A televízió és a képzőművészet. Művészet, 10–12.
Az ajándéktárgyakról. Kultúra és Közösség, 105–109.
A mindennapi vizuális kultúra kutatásról. Társadalomtudományi Intézet Bulletin, IV. 23–42.
Johannes Itten: A színek művészete (recenzió), Módszertani Füzetek, 56–57.
Irsa Katalin grafikái, Somogy, 96–97.
1981       
Museums and the Mass Media. Jel-Kép.
A fotó és a közművelődés. Kultúra és Közösség, 30–36.
"Ki az utcára!" Majakovszkij: Oroszország, a művészet és mi (recenzió). Jel-Kép, 164–165.
Fotó mindenütt - csak nem a helyén. Jel-Kép, 69–72.
A képek nyelve. Almásy Pál: Képírás, sajtófotó, (recenzió). Jel-Kép, 152–153.
Vélemények, viták! a Kossuth Kiadó új sorozatáról. Módszertani Füzetek, 43–45.
1980       
Budapesti közterek. Művészet, 36–40.
Közterek. Kultúra és Közösség, 75–80.
Hauser Arnold: A művészettörténet filozófiája (recenzió). Szociológia, 477–479.
Kulturális kereskedelem és kommunikáció a köztereken. Jel-Kép, 150–158.
Fotók a falon. Jel-Kép, 106–115.
Lakótér és környezetesztétika. Lakótelepi lakások. Művészet, 12–15.
A mindenkinek szóló, érthető művészet. Módszertani Füzetek, 2, 43–44., és Jel-Kép, 175–176.
A Kaleidoszkóp-sorozatról. Valóság, 108–112.
A látás nyelve. Jel-Kép, 175–176.
Levelezőlapok, a képi kultúra közkatonái. Jel-Kép, 88–93.
1979       
Lakószoba-festészet (képek a lakásban). Művészet, 24–27.
Montázsfalak. Rádió és Televízió Szemle, 79–93.
Kiállításlátogató típusok. Magyar Pszichológiai Szemle, 50–63.
A paraszti kultúra tárgyainak továbbélése. Rádió és Televízió Szemle, 102–112.
A gyerekrajz, mint életmódmutató. Rádió és Televízió Szemle, 29–36.
1978       
Giccstermelés házi használatra. Világosság, 309–319. és Látóhatár, 202–227.
Zsidó temetők Észak-Magyarországon. Művészet, 22–23.
Csibra I. - Szerdahelyi I.: Esztétikai alapfogalmak. Kis enciklopédia, (recenzió). Ars Hungarica, 168.
Pintér Zoltán: Művészet és realizmus (rezenzió). Ars Hungarica, 168.
1977       
Képzőművészet, kiállítások, közönség. (A művészeti ismeretterjesztés, ízlésfejlesztés és egy felmérés tanulságai). Napjaink.
A „szent-sarok” tegnap és ma. Művészet, 10–11.
Tárgyegyüttesek, tárgyközösségek. Kultúra és Közösség.
Múzeumok és tömegkommunikációs eszközök. Rádió és Televízió Szemle, 102–111.
Társadalmi státus és lakásmód. Mozgó Világ, 41–49.
Vizuális tömegkommunikációs termékek a lakásban. Rádió és Televízió Szemle, 97–106.
Lakáskultúra – vizuális kultúra. Kultúra és Közösség, 81–88
Lakáskultúra Telkibányán. Kultúra és Közösség, 81–89.
1976       
Szentképek és kegytárgyak a lakásokban. Világosság, 387–391.
Tárgyegyüttesek, tárgyközösségek. Kultúra és Közösség, 86–96.
A televízió és a rádió helye a lakásokban. Rádió és Televízió Szemle, 58–69.
Társadalmi státusz és lakásmód. Mozgó Világ.
A TV hatása a gyerekek vizuális szemléletére. Rádió és Televízió Szemle, 81–85.
Amatőr képzőművészet. Népművelés, 1, 19–20., 2, 28–29., 3, 19–20.
Ki az amatőr képzőművész Magyarországon? Kultúra és Közösség, 62–68.
Scheiber S.: Folklór és tárgytörténet I–III. című könyvéről (recenzió). Ars Hungarica, 162.
1975       
A múzeumi kultúra. Látóhatár.
Egy művésztelep közművelődési funkciója. Népművelés, 20–21.
Közönségvizsgálat a Nemzeti Galériában. Budapest, 18–19.
Választások és elutasítások. Kultúra és Közösség, 80–88.
Tájékoztatás képzőművészeti vizsgálatokról. Művészet, 34–35.
Nagyatádi Faragó Alkotótelep. Somogy, 91–95.
Zsidó motívumok a 20. század magyar festészetében. Zsidó Évkönyv, 277–286.
1974
Ez is, az is – Hozzászólás Tánczos Gábor cikkéhez. Élet és Irodalom.
Munkácsy–Csontváry–Vasarely. Kultúra és Közösség, 89–99.
Lakáskultúra. Népművelés, 37–39.
Művészetszociológia vizsgálat egy iparművészeti kiállításon. Ipari Művészet, 3–8.
A múzeum funkciója. Népművelés, 32.
Ország Lili művészete. Magyar Építőművészet, 40–44.
Választások és elutasítások. A képzőművészeti ízlés tanulmányozása „kísérleti kiállítások” segítségével. Kultúra és Közösség, 80–88.
1973
A paraszti kultúra tárgyainak továbbélése. MRT Szemle.
Művészetszociológiai vizsgálat 22 lakásban. Ipari Művészet.
Múzeum és közönség. Népművelés, 30–32.
Műhelytitkok. Valóság, 101–104.
1972   
Beszélgetés Lakner László festőművésszel. Életünk, 69–72.
Beszélgetés Schrammel Imrével. Életünk, 369–372.
Kő, kőváros, falak, betűk, jelenvaló múlt. Napjaink.
Képzőművészeti kiállítások Gyulán, 1971. Békési Élet, 105–109.
1971       
Bábuk Anna Margit festészetében. Életünk, 366–369.
Prizma 13. Ipari Művészet, 26–27.
Faliszőnyeg és építészet. Nagyvilág, 311–312.
Elek Győri, A Peasant Painter. The Hungarian Quarterly, 200–201.
1970       
Vajda Lajosról. Életünk, 448–451.
Kísérleti felmérés a művészeti ízlésről. Valóság, 5, 57–63.
Lehet-e még? Valóság, 12, 94–98.
Az ismeretlen: Vajda Júlia. Magyar Építőművészet, 3. 50–51.
Norvég művészek a Műcsarnokban. Nagyvilág, 1436–1437.
Makara P. – S. Nagy K. – Vitányi I.: Szociológiai vizsgálat három múzeumban. Budapest, 14-15.
1969       
Vasi művészportrék: Illés Árpád. Vasi Szemle, 262–235.
 
Idegen nyelvű publikációk
2006   
István Farkas Opere Grafiche, Accademia D’ Ungheria in Roma, katalógus előszó
László Lakner „real” Budapest – Berlin 1956 – 2006. Bilder aus deutschen und ungarischen Sammlungen, Collegium Hungaricum Berlin, katalógus előszó
2005   
Der Holocaust in der bildenden Kunst in Ungarn zwischen 1938 und 1945, Collegium Hungaricum Berlin, katalógus előszó
Farkas István elfogadottsága – elfogadhatatlansága. The Acceptance or Unacceptability of István Farkas. Farkas István Emlékezete IV. Szekszárdi Festészeti Triennálé, Katalógus előszó
Római holokauszt-kiállítás
Painter István Farkas collection exhibition, Budapest Historical Museum, forewords to catalogue
2004   
60o Anniversario Dell’olocausto in Ungheria, katalógus előszó
Lili Ország, London Leighton House Museum
Un olocausto dimenticato, LIBERAZIONE
2002   
Farkas, tavolozza della solitusline, Il Tempo, 15 settembre
2001   
"Reve et réalité dans la nature". Paris Katalógus előszó
1998   
Die Welt als Labyrinth. Ausstellung von Lili Ország, katalógus előszó
1996   
Géza Németh. Northem Arizona University, Art and Galleries.
1994  
The Use of Space in Flats: The Character and the Arrangement of Objects as Indicators of Cultural Differences. Periodica Polytechnica, 71-76.
1988   
Lili Ország. Budapester Rundschau.
Das Budapester Jüdische Museum. Budapester Rundschau.
The Problems of Cultural Heritage. In Essays on Contemporary Cultural Studies. London
L'impératif de nouveauté en art. Sociologie de l'Art, 36–44.
Hungarian Painters. Arizona Daily Sun, 11. 5.
Victims and Perpetrators. New York, Gat Gallery, 16–25.
1985   
Visual Culture and Mass Communication. Wien.
1982   
Photo and Mass Communication. Wien, Viseulle Kommunikation
1981   
Museums and the Mass Media. Wien, Asthetik und Kommunikation
1978   
Des livres dans notre foyer, 53 o. Centre de Méthodologie de la Bibliothegique Nationale
 
Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel
2010 
Freie Universitat Berlin
2009
Universitá degli Studi di Firenze
2008
November Art and Social Menning, Copenhagen University, Koppenhága
Május 26-28 Cultural Patterns of a Society, Berlin, Humboldt Egyetem
Április 25 Ünnepi konferencia Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány 10 éves jubileuma, megnyitó és bevezető előadás
2007
Május Inaugurazione della mostra Qattro Pittrici, Accademia d’ Ungheria in Roma
Június 28 Régiók, kommunikáció, vidékfejlesztés, Nagykanizsa, megnyitó és bevezető előadás
2006
Május 19 Der groβe Ausprobierer, Collegium Hungaricum Berlin
Szeptember 8-9. Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben, megnyitó előadás
2005  
Szeptember 12-14 Holocaust a magyar képzőművészetben. Soa emlékkonferencia, Evangélikus Hittudományi Egyetem
History of Hungarian Art – Sociology, Zürich
For a sociology of art and artists, Berlin, Humboldt Egyetem
2004
A szorongó harmóniája:  Farkas István  művészete, Vonzások és taszítások c. konferencián, Magyar Rádió
Visual Culture Webster Egyetem, Bécs,
Geschlecht und Materialle Kultur, Wohnen ausgestellt – Leben in der Platte, Berlin
2003      
Everyday life and the Arts Interim Conference, Paris,
Webster Egyetem, Bécs, A (Visual Culture)
Arts, Identities and Collective Memories, Róma
Június 15-21 Stadtkulturen im Vergleich, Universitat Zürich
2002
Art and Sociology, Stocholm
2001
Szocialista realista lakásmód? Várostörténeti tudományos tanácskozás, Dunaújváros
Künstlerbildnisse und Selbsporträts, Berlin
The social character of the aesthetic Work's effect mechanism, Meaning and social communication, Berlin
The Museum and its social environment, Bécs
The birth of abstraction through the spirit of the ornament, Fondation Beyeler, "Ornament and Abstraction, Bázel
Kultikus tárgyak a modern lakásokban, Magyar Iparművészeti Főiskola és MTA Szociológiai Kutató Intézet, tudományos konferencia     
Down-kóros gyermekekkel készített rajzok, festmények, KÚT Alapítvány
2000
"Verführung zum Sein" - Symposium in Potsdam
Märchen von berühmten Künstler, Berlin
Mentalitás és monumentalitás a hétköznapokban, Dunaújváros
1999   
Asszonysorsok a 20. században, BME
Kunst im Kontext/Art in Context, University of  Vienna
ESA Conference, Amsterdam, Arts and gender
1996
István Farkas, Ausstellung im Haus Ungarn, Berlin
Nők a XX. századi magyar képzőművészetben. Női szerepek. Szerep és alkotás, Petőfi Irodalmi Múzeum
1995  
A nyilvános terek átalakulása a kilencvenes években. Színlelt kapitalizmus (Kozmetikázás a Terézvárosban). Szimbolikus és diszkurzív politika, MTA Politikatudományi Intézet
1994   
Holocaust élmény a magyar képzőművészetben, Holocaust és zsidó identitás, Budapest
1993
Vizuális kultúra -tárgykultúra -ipariforma tervezés, Országos Ipariforma Tervezési Konferencia
1992
Picture Perception -Preference -Aesthetic Experience, International Congres on Empirical Aesthetics, Edinborough
Pénz -megrendelő -művész. A vizualitás a huszadik század végén. Magyar Szociológiai Társaság Kongresszusa, Budapest
1991
Művészet, művészek és a gazdaság, Magyar Szociológiai Társaság Kongresszusa
1990
Values mediated by objects, Oxford 
A Holocaust-élmény Anna Margit festészetében, A holocaust a művészetekben, Pécs, Janus Pannonius Egyetem
Válságok válsága (művelődés- és művészetszociológia) Magyar Szociológiai Társaság kongresszusa
Építészet és társadalom, Hagyomány és érték konferencia, ECHA, Budapest
Visual Perception and Visual Creation, ECHA (The European Council for High Ability)
Home - Its Contemporary Material, Social and Axiological Aspects in Various Societies, ICSID MitteleuropäischeDesignkonferenz, Bécs
1989
Ipariforma tervezés és szociológia, Országos Ipariforma Tervezési Konferencia, Budapest
Életmód és lakásmód összefüggései, Lakás és egészség konferencia, MTA Építészettudományi Bizottsága
Wohnkultur und Plattenban, Berlin
Housing Policy in Hungary, Edinburgh
1988
Colours in the Flat; Colour Dynamics'88
1987
Lakberendezési típusok -kulturális rétegződés a térhasználat szerint; METESZ Budapest.
Építészet és szociológia; Építésztanítás, Pécs
1986
Sociologie de l'art, art de la sociologie. 4e conférence internationale sur l'Économie de la Culture, Avignon
Az ipariforma tervezés és a mindennapi kultúra, Design konferencia, Zsennyei Műhely
1985
Visual Culture and Mass Communication, Visual Communication, Bécs
A mindennapi kultúráról. Design konferencia, Zsennyei Műhely
A tárgyak közvetítette értékekről; Érték, értékkonfliktus, társadalmi változás konferencia
A képregény, mint tömegkommunikációs eszköz, Képregény-konferencia, Püspökladány
A paraszti tárgyak továbbélése, Népi bútorművesség konferencia, Debrecen
The Public for the Visual Arts in Hungary; British Broadcasting Corporation, London
The Use of Space in Flats, the Caracter and the Arrangement of Objects as Indicators of Cultural Differences, IFHP Congress
The Public for the Visual Arts in Hungary, ICOM, London
1984   
Ifjúság és lakásmód. A montázsfalakról. Ifjúsági Rádió, Siófok
A formatervezés és az életmód kérdései; Országos Ipari Formatervezési Konferencia
Visuelle Kommunikation, Mass-Média konferencia; Bécs
Lakáskultúránk két alapmodellje; Életmód: minták és modellek, Visegrád
Mindennapi kultúra. Művelődési viszonyok, Budapest
1982   
Értékek, normák a lakberendezési szokások alapján, Szociálpszichológiai Konferencia
1981   
Az ember és környezete, Szombathely    
Ästhetik und Kommunikation, Mass-Média konferencia, Bécs
1979   
Kind und Kunst, Geschichte des Zeichnen - und Kunstunterrichts, INSEA
1977   
A televízió hatása a gyerekek vizuális szemléletére, INSEA, Budapest
1976   
Lakáskultúra -vizuális kultúra. A népművészet tegnap és ma konferencia, Pécs
A művészetszociológia és a művészetek; Tokaji Irótábor
Kritik der Kunstpädagogik, Chancen und Gefahren ästhetischer Erziehung, Prága
1975   
A nagyatádi faszobrász művésztelep; Inter-Simpozyon, Nagyatád
1973   
A magyar művészetszociológia kezdetei: Jászi Oszkár; Művészettörténet és szociológia, MTA Művészettörténeti Kutató
A gyerekrajzok, mint vizuális kommunikációs eszközök, INSEAII. regionális konferencia

 

 

KIÁLLÍTÁSOK, KATALÓGUSOK

1968
Németh Géza - Rákosliget Művelődési Ház rendeztem
Ország Lilli - Rákosliget Művelődési Ház rendeztem
Illés Árpád - Budapest, VI. ker. – Hazafias Népfront rendeztem
1969
Bálint Endre Budapest, Pestimrei Művelődési Ház rendeztem
Dombrovszky István Budapest, Műszaki Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiuma – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
Pauer Gyula szobrai Budapest, Fiatal Művészek Klubja rendeztem
Parrag Emil festményei Budapest, Fiatal Művészek Klubja rendeztem
Pauer Gyula szobrai, Parrag Emil festményei Budapest, KFKI Klub rendeztem
Progresszív törekvésű festők és szobrászok kiállítása Rákosliget, Művelődési Ház rendeztem
Cerovszki Iván, Dobos Emőke, Donáth Péter Budapest, Eötvös Klub rendeztem
Bálint István, Bálint Marianna, Donáth Péter, Fodor József, Kaában Gábor, Kováts Albert, Metz Beatrix, Moslen Ákos, Tábot Ádám Budapest, Műszaki Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiuma – rendeztem, katalógust írtam
Nagy Ottó fotói Budapest Hazafias Népfront VI. ker. Klubja – rendeztem, megnyitottam
1970
Németh Géza és Váli Dezső festők, Péter Vladimir Ötvös anyagából. Budapest, Eötvös Klub rendeztem
Dobos Emőke, Dobos Sándor, Donáth Péter, Németh Géza, Szávoszt Katalin Budapest, Műszaki Egyetem Schönherz Zoltán Kollégiuma – rendeztem
Pszeudo-Pauer Gyula Budapest, József Attila Művelődési Ház rendeztem
Gerlóczy Sári Budapest, Helikon Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Gerlóczy Sári Szentendre Művelődési Ház rendeztem
Illés Árpád Budapest, Fészek Klub rendeztem
1971
Kísérleti Kiállítás I. XIX. XX. századi magyar festészet Magyar Nemzeti Galéria rendeztem
Kísérleti Kiállítás II. XIX. XX. századi magyar festészet 1945 után Magyar Nemzeti Galéria rendeztem
1972
Ország Lili grafikái Diósgyőri Vármúzeum – rendeztem, katalógust írtam
Film és festmény Miskolci Galéria rendeztem
Kísérleti kiállítás Miskolci Képtár rendeztem
Prizma 13 iparművészeti csoport kiállítása Miskolci Galéria rendeztem
Tér és idő a festészetben Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam
Horváth – Csemán kerámiái Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam
1973
Anna Margit és Ámos Imre kiállítása Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
Bálint Endre kiállítása Miskolci Galéria rendeztem
Gerlóczy Sári Miskolci Galéria rendeztem
Gerlóczy Sári Szentendre Művelődési Ház rendeztem
1975
Nagyatádi Faszobrász Művésztelep Alkóti Nagyatád Művelődési Ház
Magén István Budapest, Ferencvárosi Pincetárlat rendeztem, megnyitottam
1981
Molnár István kiállítása Szeged, Ifjúsági Ház Stúdió Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Varga Éva kiállítása Szeged, Ifjúsági Ház Stúdió Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Szanyi Péter szobrai Budapest Stúdió Galéria – rendeztem, katalógust írtam
1982
Molnár István kiállítása Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár – rendeztem, megnyitottam
Irsa Katalin grafikái
1985
Váli Dezső festményei Balassagyarmat, Horváth Endre Galéria megnyitottam
Váli Dezső kollázsai és zsidó temető rajzai Budapest, Marx Károly Közgazdasági Egyetem Rajk László Kollégiuma – rendeztem, megnyitottam
Molnár István kiállítása Miskolci Galéria rendeztem
„Bogaraim" Molnár István grafikái. Miskolci Galéria, katalóguselőszó
1986
Molnár István Budapest, Marx Károly Közgazdasági Egyetem Rajk László Kollégiuma – rendeztem, megnyitottam
1992
Vojnich Erzsébet Budapest, Balassi Könyvesbolt Galériája – rendeztem, megnyitottam
1993
Németh Géza Budapest – New York 1979-1993. Németh Géza katalógusa írtam
Németh Géza számítógépes grafikái Budapest, Balassi Kiadó Galériája – rendeztem, megnyitottam
Géza Németh Arizona New York – angol nyelvű katalógust írtam
Ladányi Imre kiállítása Budapest, Vigadó Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Ladányi Imre kiállítása, Eger Ifjúsági Ház
1994
Gyulai Művésztelep 25. jubileumi kiállítása Gyula, Erkel Ferenc Múzeum – rendeztem, nmegnyitottam
1995
Hargittai Pál kiállítása Budapest, Vasarely Múzeuma – rendeztem, katalógust írtam
Gerlóczy Sári Budapest, Bálint Ház rendeztem
1996
Géza Németh Arizona, Northern Arizona University, Art and Galleries – angol nyelvű katalógust írtam
Ausstellung von István Farkas Berlin, Haus Ungarn – rendeztem, német nyelvű katalógust írtam
Csókos Györgyi Budapest, OTP Galéria – rendeztem, megnyitottam
Gerlóczy Sári Budapest Galéria rendeztem
1998
Ausstellung von Lili Országh Berlin, Haus Ungarn – rendeztem, megnyitottam, német nyelvű katalógust írtam
1999
Kováts Borbála kiállítása Budapest, Csepel Galéria – rendeztem, megnyitottam
Molnár István kiállítása Nagykanizsa, Zsinagóga –„Itt rajtad kívül senki be nem léphetett volna". Nagykanizsa, Zsinagóga rendeztem, megnyitottam
Ladányi Imre Eger, Senator Ház – rendeztem, megnyitottam
2000
Németh Géza festményei Hajdúszoboszló, Szoboszló Galéria – rendeztem, megnyitottam
2001
Németh Géza: Stációk Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam
Gerlóczy Sári Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam
Dárdai Zsuzsa, Kováts Borbála, Tenke István, Zsubori Ervin „Árnyékkötések” c. kiállítása Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
Első Őszi Fesztivál „Mérleg” Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria megnyitottam
Halmy József kiállítása Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam
Kováts Borbála Katalógust írtam
Thury levente kiállítása Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria – rendeztem, megnyitottam
Ladányi Imre kiállítása Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam
Saxon Szász János kiállítása,Dimenzióceruza Sziget Galéria – rendeztem, megnyitottam
2002
Stefano Farkas, Róma, Vittorio Emanuelle, rendeztem, katalógust írtam
Gábos József Budapest, Írók Boltja megnyitottam
Első Tavaszi Fesztivál, „Mix” Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria megnyitottam
A hajó, Magyar Festők Társasága Budapest, Vigadó Galéria – megnyitottam, katalógust írtam
2003
Rekviem. Ország Lili festőművész (1926-1978) kiállítása Miskolci Galéria – rendeztem, megnyitottam
Géza Németh Metamorfosi di Roma Róma, Accademia D’ Ungheria rendeztem, megnyitottam
Rekviem hét táblára Ország Lili kiállítása Miskolci Galéria – rendeztem, katalógust írtam
Második Tavaszi Fesztivál „Idő” Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria megnyitottam
Gábor Marianne kiállítása Budapest Galéria Kiállítóháza – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
2004
Árnyékkötők retrospektív Miskolc, Városi Művészeti Múzeum – rendeztem, megnyitottam
600 Anniversario Dell’ olocausto in Ungheria Róma, Accademia D’Ungheria – rendeztem, olasz nyelvű katalógust írtam
Lili Ország London, Leighton House Museum – rendeztem, angol nyelvű katalógust írtam
Holocaust a magyar képzőművészetben 1938-1945 Budapest, Magyar Zsidó Múzeum rendeztem
Gábos József Budapest, Ferencvárosi Pince Galéria rendeztem
Gábos József Budapest, Nádor Galéria rendeztem
Ipartervesek Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Aulája - rendeztem
Zsubori Ervin számítógépes grafikái BME Klub – rendeztem, megnyitottam
Gábos József számítógépes grafikái BME Klub – rendeztem, megnyitottam
Gábos József kiállítása Nádor Galéria rendeztem.
Gábos József kiállítása Ferencvárosi Pincegaléria – rendeztem, megnyitottam
2005
Der Holocaust in der Bildenden Kunst in Ungarn zwischen 1938 und 1945. Berlin, Collegium Hungaricum – rendeztem, német nyelvű katalógust írtam
Farkas István emlékére Szekszárd, IV. Szekszárdi Festészeti Triennálé – katalógust írta, megnyitottam
Farkas István életmű kiállítás Budapest, Budapesti Történeti Múzeum – rendeztem, katalógust írtam
Gábor Marianne kiállítása Mátészalka, Szatmári Múzeum megnyitottam
2006
László Lakner „real”, Budapest-Berlin 1956-2006 Berlin, Collegium Hungaricum – rendeztem, német nyelvű katalógust írtam
Mózes Katalin 2002-2006 Budapest, Budapest Galéria Kiállítóháza – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
Kováts Albert kiállítása Budapest, Art9 Galéria – megnyitottam
Mózes Katalin kiállítása Nagykanizsa – rendeztem, megnyitottam
Turcsányi Antal kiállítása Nagykanizsa – rendeztem, megnyitottam
Farkas István grafikái Szigliget, Farkas István Emlékház – rendeztem, megnyitottam
István Farkas Opere Grafiche Róma, Accademia D’Ungheria – rendeztem, megnyitottam, olasz nyelvű katalógust írtam
Lakner Zsuzsa kollázskiállítása Szigetszentmiklós, Városi Galéria – megnyitottam
Mózes Katalin: Tizennyolc Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria – rendeztem, megnyitottam
2007
Négy festőnő kiállítása: Kohner Ida, Ország Lili, Mózes Katalin, Alessandra Giovannoni Róma, Academia D’Ungheria – rendeztem, megnyitottam
Hommage Farkas István. Kováts Albert, Mózes Katalin, Németh Géza, Turcsányi Antal, Váli Dezsó festményei Szigliget, Farkas István Emlékház rendeztem
Gerlóczy Sári kiállítása Budapest, VI. ker. Manna Galéria rendeztem
Negyedik Tavaszi Fesztivál „Retro” Szigetszentmiklós, Arnolfini Galéria megnyitottam
2008
Németh Géza: Utazások, Körmendi Galéria - rendeztem
Turcsányi Antal, Budapest Galéria – rendeztem, megnyitottam
ANYA (Chilf Mária, Csiszér Zuzsi, Csurka Eszter, Eperjesi Ágnes, Lugossy Mária, Mózes Katalin, Szabó Eszter Ágnes, Szenes Zsuzsa), Manna Galéria – rendeztem, katalógust írtam
A második generáció (Böröcz András, Gelléri B. István, Kovács Johanna, Mózes Katalain, Révész László László, Roskó Gábor, Szabó Eszter Ágnes, Szirtes János, Valkó László, Wächter Dénes, Wevhter Ákos), 2B Galéria – rendeztem, megnyitottam, katalógust írtam
2009
Farkas-család, Budapest, 2B Galéria, rendeztem, megnyitottam
 

Publikációk

http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10004326