Adatszerű vizuális elemzés

Vannak olyan jól lehatárolható képi jelekkel kommunikáló rendszerek, amelyek nagyon leegyszerűsített képi világgal rendelkeznek - az egyszerűség, a gyors és könnyű felismerhetőség miatt. Az ilyen vizuális kommunikációs rendszerekben az alkalmazott ikonkészlet egyszerűsége miatt meg lehetne próbálni a képi jelek vizuális tartalmának összetevőkre bontását. Vizuális primitíveknek nevezve az elemi, tovább már nem bontható, legkisebb mértani formákat minden képi jelet értelmezni lehetne ilyen vizuális primitívek aggregátumaként. Ez a lépés ahhoz hasonlatos, mint amikor a természetes szöveget felbontjuk kisebb jelentésegységekre és ezután a szöveget a paradigmatikus relációk alapján strukturáljuk. Ez a szövegfeldolgozási (és -értelmezési) módszer információelméletileg eltér az egyszerű strukturálatlan szövegkezeléstől. Ezt a kettősséget a 'szövegszerű kezelés', illetve 'adatszerű kezelés' minősítések segítségével ragadhatjuk meg. Ebben az értelemben beszélhetünk a képi rendszerek adatszerű elemzési lehetőségeiről. 

A feladat: valamely vizuális kommunikációs rendszer kiválasztása, a rendszerbe tartozó ikonikus képi jelek összegyűjtése, rendszerezése, elemi összetevőkre, vizuális primitívekre bontása, és ezek alapján az ikonok osztályozása, szintaktikai és szemantikai szabályok, relációk keresése az ikonok, illetve a vizuális primitívek között.

Lehetséges elemzési terület:

  • olimpiai piktogrammok (a sportágakat szimbolizáló ikonok)
  • kresztáblák (közlekedési táblák)
  • vallási szimbólumok (ez nehéz, nem biztos, hogy eredményt ad)