Cargo-kultusz

1. A téma

Cargo-kultusz

2. A téma relevanciája:

Valahol Új-Guineában amikor először megjelentek az európai emberek, temérdek olyan tárgyat hoztak magukkal, amelyek a helyiek számára ismeretlennek számítottak, elterjedt egy új vallás, amely ezeket az árukat helyezte a hitélmények középpontjába. Nem ismerték eredetüket, és megpróbálták az évezredeken keresztül kialakult és használhatónak bizonyult világképükbe illeszteni az új jelenséget. Így érthető, hogy az árukat szellemek küldték a túlvilágról, az áruk pedig misztikus és szent tárgyakként kezelendők. Vajon hogyan, netán hasonló módon viszonyul a modern ember e tárgyakhoz?

A témakiírás sokféle és tág értelmezési lehetőséget enged meg, ezért szükséges az első konzultáció alkalmával a dolgozat koncepciójának szűkítése, konkretizálása, az értelmezés körvonalazása, kézzel foghatóvá tétele. Ez feltétele a témaválasztás elfogadásának, ha ez a konzultációs megbeszélés elmarad, a kurzus nem teljesíthető.

3. A hallgató feladatának meghatározása:

  •  A feladatot végzők száma: egyedül vagy ketten lehet a dolgozatot megírni, utóbbi esetben ez megbeszélendő (például ha a szerzők nagyon különböző megközelítésmódok ötvözésével próbálkoznak)
  • A munka várható lépései:
  • A kérdések megfogalmazása, téma körülírása
  • A kérdések és a lehetséges válaszok értékelése
  • Szakirodalmi anyaggyűjtés
  • Az összegyűjtött szövegek csoportosítása, a fókuszok kijelölése, a szövegek ezekhez rendelése
  • A kérdések megfogalmazása e fókuszok alapján
  • A fejezetek megtervezése a fentiek alapján
  • Kidolgozás
  • Következtetések és a szöveg elhelyezése egy tágabb kontextusban, további lehetséges kérdésfelvetések

4. Előzetes elvárások

A feladat megközelítésétől függően több korábban teljesített tárgy szakirodalma is felhasználható. Különösen Kultúraközi kommunikáció, Kultúra és kultúrák