Creative Commons

1. A téma

A jelenlegi, szigorú és a technológia által biztosított lehetőségekkel nagyrészt inkompatibilis szerzői jogi szabályozáson belül a Creative Commons licencek jelenthetik azt a kiutat, ami úgy biztosítja a szerzők, alkotók jogainak védelmét, hogy elhárulnak a művek terjedése, használata előli jogi akadályok. A CC azonban nem csak egy jogi felhasználói szerződés, hanem elsősorban egy közösség, ahol szerzők, kiadók, felhasználók próbálják megtalálni az internetes kulturális piacok egyensúlyát.

2. A téma relevanciája

A magyarországi CC közösség több száz tagot számlál. Aktív levelezőlistán kommunikálnak egymással sokszor homlokegyenest különböző véleménnyel, értékrenddel, érdekekkel bíró emberek. Ennek ellenére, vagy talán épp ezért a levelezőlista a szerzői jogról szóló viták egyik legfontosabb hazai fórumává nőtte ki magát.

3. A hallgató feladatának meghatározása

A hallgató feladata a közösség életében való részvétel, a levlistán folyó dinamikus interakció megfigyelése, az ott megszülető eredményeinek rögzítése (pl. GYIK formában), illetve az internetes közösség és a real-life közösség közötti átjárás megteremtése személyes találkozási lehetőségek megteremtése.

4. A téma milyen korábban vagy párhuzamosan hallgatott tárgyak ismeretére épít, ezek közül melyik jelent előnyt a munkában

  • Kommunikációs zavarok,
  • Technológia és kultúra,
  • Mediatizált kommunikáció,
  • Társadalomtudományi kutatásmódszertan