A fotográfiai reprezentáció természete

1. A téma

A fotográfiai reprezentáció természete

2. A téma relevanciája

A fotográfia felhasználási területe igen változatos, szinte mindenki készít és használ valamilyen célból fényképeket. Miért is ilyen érdekes számunkra a fotográfia, mi teszi azzá, ami? Miért fényképezzük le, amit lefényképezünk, miért nem rajzoljuk le vagy mondjuk el szavakkal? A fotográfiai reprezentáció természetének vizsgálata ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához is segítséget jelenthet.

3. A hallgató feladatának meghatározása

  • Szakirodalmi tájékozódás
  • A dolgozat koncepciójának, gondolatmenetének kidolgozása, példák kiválasztása
  • A dolgozat elkészítése

4. Előzetes elvárások

Több kurzus (a téma szempontjából releváns) szakirodalma is felhasználható: Pszichológia, Pszicholingvisztika, Filozófia, Logika, Általános nyelvészet, Szemiotika, Tudományos írásmű, Kommunikáció- és médiatörténet, Közvetlen emberi kommunikáció, Humánkommunikáció-etológia, Kommunikációelméletek, Vizuális kommunikáció, Kép, Művészeti kommunikáció.