Gyávanyúl-stratégia politikai akciókban

1. A téma

„Gyáva nyúl” stratégiát alkalmazó politikai akciók összehasonlító elemzése

2. A téma relevanciája

A politikai kommunikációban – tudatosan, vagy öntudatlanul –előszeretettel alkalmazzák a veszekedés típusú viták egyik jellemző stratégiáját, az ún. „gyáva nyúl” játékot. A játék rendszerint a kezdeményező számára kecsegtet sikerrel, ugyanakkor a kezdeményezés tapasztalatok szerint meglehetősen kétélű fegyvernek mutatkozik: a győzelme és veresége egyaránt komoly publicitást kap. Érdemesnek mutatkozik sikeres és a sikertelen játék-kezdeményezések összehasonlító vizsgálatát elvégezni, amely révén feltárható, hogy milyen tényezőkön múlik a politikai akció remélt győzelme.

3. A hallgató feladatának meghatározása

A hallgató feladata, hogy felkutasson és azonosítson sikeres, valamint sikertelen „gyáva nyúl” stratégiájú politikai akciókat, majd a konzulens segítségével önállóan tájékozódjon a „gyáva nyúl” játékkal kapcsolatos játékelméleti valamint a veszekedés típusú vitaszituációkkal kapcsolatos érveléselméleti irodalomban. A két terület fogalmi apparátusa által szolgáltatott elemzési eszköztár révén a konzulens vezetésével a hallgató kivitelezi az összehasonlító elemzést, majd stratégiai javaslatokat fogalmaz meg kezdeményezők és kihívottak számára. 

4. Előzetes elvárások

Logika (Elemzési technikák), informális logika, analógiás érvelések, játékelméleti megközelítések