„Hetedhét ország”

1. A téma

„Hetedhét ország” Projekt II. téma (csak harmadéveseknek!)

2. A téma relevanciája

A 21. századra összeszűkült a világ: a messzi távol karnyújtásnyira közel került, virtuálisan és a valóságban egyaránt. Nap mint nap szembesülünk olyan eseményekkel, problémákkal - legyenek azok világpolitikaiak, gazdaságiak, kulturálisak avagy környezetiek -, melyek nemcsak mindennapjainkat, de az egész létünket befolyásolják rövid és hosszú távon. Ám ezzel párhuzamosan - sokszor - a „közel”, a „helyi” és mindaz, amit ez takar, távol került tőlünk, mind fizikai, mind pedig átvitt értelemben. Ám rengeteg olyan – látszólag - globális kérdés van, melyek megoldásának kulcsa a helyi emberek és közösségek kezében van.

3. A hallgató feladatának meghatározása

A hallgató – egyénileg, vagy max. két-három fős csoportokban - a projektvezető segítségével először felvet/kiválaszt/felkutat egy – az érdeklődésének megfelelő és a fenti, elég tág értelemben vett - aktuális nemzetközi témát, problémát. A projekt célja, hogy önálló – első sorban irodalmi - kutatómunkával, hazai és nemzetközi (angolszász) szakirodalom alapján, releváns folyóiratok szemléjével (könyvtárazás!), a témát feldolgozó tanulmány szülessen.

4. Előzetes elvárások

Érdeklődés a nemzetközi tanulmányok iránt. Esetleg fel is vett kurzus előnyt jelent.