Hétköznapi/irodalmi példatár építése elemi játékokra

A játékelmélet úgy építi fel a társadalmi cselekvéseket leíró modelljét, hogy az egyszerűbb játékhelyzetektől halad az egyre bonyolultabbak felé. A legegyszerűbb játékokat (az alapjátékokat) úgy minősíthetjük, hogy azok kétszereplős, kétalternatívás, egyszer játszott, szimmetrikus, nem-kooperatív játékok. Ezekből 12 darab van. Ha feladjuk a szimmetricitás feltételét, akkor még mindig egyszerű játékokhoz jutunk, de ezekből már 78 különböző típust találhatunk, ami ezt is jelenti egyben, hogy az aszimmetrikus elemi játékokból 66 darab van. Az aszimmetrikus játékokat úgy írhatjuk le, hogy azt feltételezzük, hogy a két játékos kétfajta alapjátékot játszik. Az elemi játékokat a kimenet- és preferenciamátrixok segítségével jellemezhetjük.

Feladat: olyan valóságos vagy irodalmi példák keresése, leírása, elemzése, amelyekre ráhúzhatjuk az elemi játékok valamelyikét.

Lehetséges játékok:

  • a 12 szimmetrikus alapjáték valamelyike
  • a 66 aszimmetrikus elemi játék valamelyike