Hogyan legyünk Einsteinek?

1. A téma

Hogyan legyünk einsteinek?

2. A téma relevanciája:

Napjaink közéletének egyik fontos hívószava a kreativitás, talán túlságosan is sokszor szerepel hivatkozásként, és bár éppen emiatt magától értetődőnek tűnik a kifejezés tartalma, érdemes lenne felmérni: valóban tudjuk miről van szó? A téma számos módon megközelíthető: elkezdve a kifejezésnek a hétköznapokban és különböző szakterületeken való használatának elemzésétől az elméletek születésének körülményeinek vizsgálatáig. Vajon ahhoz, hogy a kérdéssel foglalkozni lehessen kreatívnak kell lenni, vagy a nyelv használata eleve konstitúciót hordoz, egy nem természetes új világot hoz létre? Vagy csupán egy közösség megítélése, hogy mi számít kreativitásnak és mi nem?  Hogyan értelmezhető kommunikációként egy találmány vagy a találmányokról való gondolkodás?

A témakiírás sokféle és tág értelmezési lehetőséget enged meg, ezért szükséges az első konzultáció alkalmával a dolgozat koncepciójának szűkítése, konkretizálása, az értelmezés körvonalazása, kézzel foghatóvá tétele. Ez feltétele a témaválasztás elfogadásának, ha ez a konzultációs megbeszélés elmarad, a kurzus nem teljesíthető.

3. A hallgató feladatának meghatározása:

A feladatot végzők száma: egyedül vagy ketten lehet a dolgozatot megírni, utóbbi esetben ez megbeszélendő (például ha a szerzők nagyon különböző megközelítésmódok ötvözésével próbálkoznak). Elsősorban, de nem kizárólagosan, másodéveseknek ajánlom, akik szemiotikát, kommunikációelméletet tanulták, így érintőlegesen találkoztak akár tudományszociológia, ismeretelmélet kérdéseivel is.

A munka várható lépései:

  • A kérdések megfogalmazása, téma körülírása
  • A kérdések és a lehetséges válaszok értékelése
  • Szakirodalmi anyaggyűjtés
  • Az összegyűjtött szövegek csoportosítása, a fókuszok kijelölése, a szövegek ezekhez rendelése
  • A kérdések megfogalmazása e fókuszok alapján
  • A fejezetek megtervezése a fentiek alapján
  • Kidolgozás
  • Következtetések és a szöveg elhelyezése egy tágabb kontextusban, további lehetséges kérdésfelvetések

4. Előzetes elvárások

A feladat megközelítésétől függően több korábban teljesített tárgy szakirodalma is felhasználható.