Választott kép, tárgy vagy tér elemzése vizuális vagy művészeti kommunikációs szempontból

1. A téma

Választott kép, tárgy vagy tér elemzése vizuális vagy művészeti kommunikációs szempontból

2. A téma relevanciája

A téma arra ad lehetőséget, hogy a hallgató önállóan választott kép, tárgy vagy tér pontosan meghatározott, vizuális vagy művészeti kommunikációs szempontú elemzését végezhesse el. A feladat alapvető komponense az elemzési szempont meghatározása és következetes érvényesítése.

3. A hallgató feladatának meghatározása

  • Az elemzés tárgyának kijelölése és az elemzési szempont meghatározása
  • Szakirodalmi tájékozódás
  • A dolgozat koncepciójának, gondolatmenetének kidolgozása
  • A dolgozat elkészítése

4. Előzetes elvárások

A témára a választott kép, tárgy vagy tér, valamint legalább három lehetséges elemzési szempont előzetes (10-15 soros) bemutatásával lehet jelentkezni. Több kurzus (az elemzés tárgya és a meghatározott elemzési szempont alapján releváns) szakirodalma is felhasználható: Szociológia, Társadalomtörténet, Pszichológia, Pszicholingvisztika, Filozófia, Logika, Általános nyelvészet, Szemiotika, Tudományos írásmű, Kommunikáció- és médiatörténet, Közvetlen emberi kommunikáció, Hálózati kommunikáció, Humánkommunikáció-etológia, Kommunikáció és etika, Kommunikációelméletek, Vizuális kommunikáció, Medializált kommunikáció, Kultúraközi kommunikáció, Kommunikációs zavarok, Társadalmi kommunikáció, Kép, Tárgy, Tér, Művészeti kommunikáció.