Kérdéstípusok

1. A téma

Kérdéstípusok – hogyan lehet a kérdéseket osztályozni szintaktikai, szemantikai, pragmatikai, szociolingvisztikai szempontokból

2. A téma relevanciája

Minden olyan közegben, ahol az információ felértékelődik, ott az információhoz való hatékony hozzáférés kulcsfontosságú lehet – legyen az mediális környezet vagy személyközi kommunikáció. (Lásd pl.: http://www.techcrunch.com/2007/11/08/true-knowledge-launches-natural-language-search-engine/; vagy http://criminal-law.freeadvice.com/criminal-law/362/; vagy http://www.math.cornell.edu/~GoodQuestions/Plenarytalkpaper.pdf.)

3. A hallgató feladatának meghatározása:

  • a téma szűkítése (vizsgálati módszerek, kérdéstípusok, elemzési szempontok stb. alapján)
  • ismert kérdés-osztályozások áttekintése; vagy egy vagy  Q&A-rendszer megismerése, tesztelése
  • az elemzési módszerek kidolgozása

4. Előzetes elvárások

A nyelvi problémák iránti érdeklődés; tárgyak: Általános nyelvészet, Pszichológia, Közvetlen emberi kommunikáció, Logika.