Ki az idegen?

1. A téma

Ki az idegen?

2. A téma relevanciája

A téma azért érdekes elsősorban, mert számos módon megközelíthető, konkretizálható, amelyet a témát felvállalónak kell kitalálnia. Mindegyikben az a közös, hogy egy olyan szituációt kell értelmezni, ahol egy adott csoport által magától értetődőnek tekintett szerephalmazhoz, gondolkodási normához képest kevésbé elfogadott minták jelennek meg. A kérdés az, hogy az ember alapvetően abból indul ki, ami ismert, érthető és bizonyos, ám olyan helyzetek állhatnak elő, amiben ezek látványosan nem működnek, és megtapasztalja az ismeretlent, nem értettet és bizonytalant. És persze az is érdekes kérdés, hogy mit gondol, tapasztal az idegen? Vagy akit idegennek gondolunk...?

A témakiírás sokféle és tág értelmezési lehetőséget enged meg, ezért szükséges az első konzultáció alkalmával a dolgozat koncepciójának szűkítése, konkretizálása, az értelmezés körvonalazása, kézzel foghatóvá tétele. Ez feltétele a témaválasztás elfogadásának, ha ez a konzultációs megbeszélés elmarad, a kurzus nem teljesíthető.

3. A hallgató feladatának meghatározása

A feladatot végzők száma: egyedül vagy ketten lehet a dolgozatot megírni, utóbbi esetben ez megbeszélendő (például ha a szerzők nagyon különböző megközelítésmódok ötvözésével próbálkoznak)

A munka várható lépései:

  • A kérdések megfogalmazása, téma körülírása
  • A kérdések és a lehetséges válaszok értékelése
  • Szakirodalmi anyaggyűjtés
  • Az összegyűjtött szövegek csoportosítása, a fókuszok kijelölése, a szövegek ezekhez rendelése
  • A kérdések megfogalmazása e fókuszok alapján
  • A fejezetek megtervezése a fentiek alapján
  • Kidolgozás
  • Következtetések és a szöveg elhelyezése egy tágabb kontextusban, további lehetséges kérdésfelvetések

4. Előzetes elvárások

A feladat megközelítésétől függően több korábban teljesített tárgy szakirodalma is felhasználható.