Ki van a gépben?

1. A téma

Ki van a gépben?

2. A téma relevanciája

Ki ne találkozott volna már olyan filmmel, amiben a gép saját éltre kel, és felmondja a szerződést urával, az emberrel? Az emberi érzéseket tápláló gép egyelőre még a tudományos-fantasztikumé, ám a tudomány annál behatóbban foglalkozik a mesterséges intelligenciák kérdésével. Megközelítheti-e a gép az ember intelligenciáját, esetleg túlszárnyalhatja? A kutatók egy része szerint igen, semmi akadálya, csak az a kérdés, hogy mi az intelligencia? Az egyik válasz erre: kommunikációs képesség. A kérdésnek, hogy a gép is szert tehet olyan jellemzőkre, amelyeket az embernek tulajdoníthatunk, hogy a gép hasonlatos lehet az emberhez, van egy másik oldala is: lehet, hogy az ember hasonlatos a géphez, amelyet az evolúció hozott létre?

A témakiírás sokféle és tág értelmezési lehetőséget enged meg, ezért szükséges az első konzultáció alkalmával a dolgozat koncepciójának szűkítése, konkretizálása, az értelmezés körvonalazása, kézzel foghatóvá tétele. Ez feltétele a témaválasztás elfogadásának, ha ez a konzultációs megbeszélés elmarad, a kurzus nem teljesíthető.

3. A hallgató feladatának meghatározása

A feladatot végzők száma: egyedül vagy ketten lehet a dolgozatot megírni, utóbbi esetben ez megbeszélendő (például ha a szerzők nagyon különböző megközelítésmódok ötvözésével próbálkoznak)

A munka várható lépései:

  • A kérdések megfogalmazása, téma körülírása
  • A kérdések és a lehetséges válaszok értékelése
  • Szakirodalmi anyaggyűjtés
  • Az összegyűjtött szövegek csoportosítása, a fókuszok kijelölése, a szövegek ezekhez rendelése
  • A kérdések megfogalmazása e fókuszok alapján
  • A fejezetek megtervezése a fentiek alapján
  • Kidolgozás
  • Következtetések és a szöveg elhelyezése egy tágabb kontextusban, további lehetséges kérdésfelvetések

4. Előzetes elvárások

A feladat megközelítésétől függően több korábban teljesített tárgy szakirodalma is felhasználható.

5. Megjegyzés

Bátori Zs.: csak egyéni formában lehet a projektmunkát végezni, és a téma kidolgozásához szükség van angol nyelvű szakirodalom olvasására is.