Kódok

1. A téma

Da Vinci kód, genetikai kód, kacsintás, pénz és a többiek...

2. A téma relevanciája

Gyakran találkozunk, akár a hétköznapokban is, a kód kifejezéssel, és érteni véljük akkor is, ha valami titokzatosat értünk alatta. Azt gondoljuk, hogy a kód rejtjelezésre való, de azt is látjuk, hogy a természetben található – nyilvánvalóan nem emberi eredetű – dolgokhoz is néha úgy közelítünk mint kódhoz. Ismét más esetekben bizonyos megegyezéseket takarnak, amelyek partnerek vagy a gazdaságban résztvevők viselkedéseit befolyásolják, még akkor is ha a kód kifejezést természetes módon nem is használjuk (bár tudjuk azt mondani, hogy a kacsintás rejtjeles üzenet, vagy a tekintet nyelvén van megfogalmazva az üzenet; a pénz nyelvére fordítjuk le az társadalmi viselkedéseket). Ha ezekkel az esetekkel külön találkozunk, érteni véljük mit takar a kifejezés, zavarba akkor jövünk, ha sejteni véljük, hogy ezek az igen különböző esetek hasonlóak valamiben, hasonló a „képletük”. A témát vállalóknak elsősorban összehasonlító elemzésre vállalkoznak: akár pl. a gazdasági és jogi, akár a tudományos és asztrológiai vagy, ha úgy tetszik, akár a da Vinci és genetikai kód összehasonlítására, ha ez konklúzióval kecsegtet. Természetesen tudományos kódban.

A témakiírás sokféle és tág értelmezési lehetőséget enged meg, ezért szükséges az első konzultáció alkalmával a dolgozat koncepciójának szűkítése, konkretizálása, az értelmezés körvonalazása, kézzel foghatóvá tétele. Ez feltétele a témaválasztás elfogadásának, ha ez a konzultációs megbeszélés elmarad, a kurzus nem teljesíthető.

3. A hallgató feladatának meghatározása:

A feladatot végzők száma: egyedül vagy ketten lehet a dolgozatot megírni, utóbbi esetben ez megbeszélendő (például ha a szerzők nagyon különböző megközelítésmódok ötvözésével próbálkoznak)

A munka várható lépései:

  • A kérdések megfogalmazása, téma körülírása
  • A kérdések és a lehetséges válaszok értékelése
  • Szakirodalmi anyaggyűjtés
  • Az összegyűjtött szövegek csoportosítása, a fókuszok kijelölése, a szövegek ezekhez rendelése
  • A kérdések megfogalmazása e fókuszok alapján
  • A fejezetek megtervezése a fentiek alapján
  • Kidolgozás
  • Következtetések és a szöveg elhelyezése egy tágabb kontextusban, további lehetséges kérdésfelvetések

4. Előzetes elvárások

A feladat megközelítésétől függően több korábban teljesített tárgy szakirodalma is felhasználható.