Kommunikáció és médiatudomány a képzések tükrében

1. A téma

Kommunikáció és médiatudománya képzések tükrében

2. A téma relevanciája

Talán nem helytelen azt mondani, hogy vannak olyan képzések, amelyek a tartalma, milyensége, illetve az ezekkel kapcsolatos elvárás senkiben sem hagynak többnyire kérdőjeleket (az orvostanhallgató tanulja azt, amivel képes meggyógyítani a beteget, a mérnök tanulja azt, ami megbízható építményeket, járműveket építhet, tervezhet), és vannak olyanok is, amelyeknél egyáltalában nem vagyunk ilyen biztosak. Talán nem helytelen azt mondani, hogy a kommunikáció is ilyen. Ezért nem érdektelen megnézni azt, hogy a magyarországi és külföldi tanmenetek, képzési struktúrák alapján milyen következtetésekre lehet jutni, hogy mik is az elvárások: ki hogyan fogja, hogy mi a kommunikáció.

3. A hallgató feladatának meghatározása

A hallgató feladata a téma pontosítása, a szükséges másodlagos irodalom megismerése, majd a közösen egyeztetett szempontok alapján a vizsgálat megtervezése, az elemzés elkészítése. A feladat elvégzése során a hallgató a megszerzett szakirodalmi ismeretei és a korábbi tanulmányai fényében elemzi a feltárt eredményeket.

 A feldolgozás lehetséges módjai:

  • külföldi és/vagy hazai tantervek elemzése
  • kkk elemzése (esetleges külföldi példákkal összehasonlítva)

A projektfeladat során:

  • fontos a folyamatos munka
  • első lépés a kutatási téma pontosítása
  • ezt követi az előzetes irodalom megismerése
  • a várható munkaterhelés becslése és a kérdés szűkítése
  • a feldolgozás lehetséges módszereinek megismerése és választás ezek közül
  • egy első változat készítése (akár több lépcsőben) a kritikák alapján a végleges változat elkészítése
  • felkészülés a nyilvános szereplésre

4. A téma milyen korábban vagy párhuzamosan hallgatott tárgyak ismeretére épít, ezek közül melyik jelent előnyt a munkában (szakirodalom, kurzus, készségek, nyelvtudás, programozás ismeret, zenei ismeret stb.

Jó elemző készség (az Általános nyelvészet, Filozófia és Logika órákon elért jó teljesítmény).