A kommunikáció fogalmának rekonstrukciója az első éves kommunikáció szakosok nyelvhasználatának tükrében

1. A téma

A kommunikáció fogalmának rekonstrukciója az első éves kommunikáció szakosok nyelvhasználatának tükrésben

2. A téma relevanciája

 A mindennapi nyelvhasználat nagyon pontosan körülhatárolja a kifejezéseink jelentését (olykor pedig nagyon is homályban hagyja). Kommunikáció szakos hallgatóként nem érdektelen tudni azt, hogy ez a mindennapi használat hogyan definiálja a 'kommunikációt'. Ennek ismerete nagyon fontos kiindulópont lehet minden elméleti vizsgálódáshoz.

3. A hallgató feladatának meghatározása

A hallgató feladata a téma pontosítása, a szükséges másodlagos irodalom megismerése, majd a közösen egyeztetett szempontok alapján a vizsgálat megtervezése, az elemzés elkészítése. A feladat elvégzése során a hallgató a megszerzett szakirodalmi ismeretei és a korábbi tanulmányai fényében elemzi a feltárt eredményeket.

 A feldolgozás lehetséges módjai:

  • levelezések, levelezési listák elemzése
  • élőnyelvi beszélgetések leírása, elemzése
  • összehasonlító elemzés valamilyen hasonló jellegű korábbi szöveg és mai nyelvhasználati szokások között

A projektfeladat során:

  • fontos a folyamatos munka
  • első lépés a kutatási téma pontosítása
  • ezt követi az előzetes irodalom megismerése
  • a várható munkaterhelés becslése és a kérdés szűkítése
  • a feldolgozás lehetséges módszereinek megismerése és választás ezek közül
  • egy első változat készítése (akár több lépcsőben) a kritikák alapján a végleges változat elkészítése
  • felkészülés a nyilvános szereplésre

4. A téma milyen korábban vagy párhuzamosan hallgatott tárgyak ismeretére épít, ezek közül melyik jelent előnyt a munkában (szakirodalom, kurzus, készségek, nyelvtudás, programozás ismeret, zenei ismeret stb.

A nyelv iránti érdeklődés (az Általános nyelvészet, FIlozófia és Logika órákon elért jó teljesítmény)