Kronológiaépítés

Valamilyen jól behatárolható eseményhalmaz adatainak össszegyűjtése, kronológiai rendszerbe szervezése, az leírásához szükséges kulcsszavak összegyűjtése, rendszerbe szervezése

Példaként szolgáló eseménytípusok:

  • médiatörténeti idővonal
  • politikatörténeti kronológia
  • filmtörténeti kronológia